Sau 60 ngày làm việc, phải giao đất thực địa cho ông Phạm Văn Nữu
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (16/3), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đồng chủ trì phiên tiếp công dân chuyên đề tháng 3 về vụ việc của ông Phạm Văn Nữu (ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
f52bx1a3c5x1b829x1bdf5x149b9x1ba6ax1ab55x14c74x1814fxX7x1c314x15cdbx121c1x19da7x138b1x18058xX5xf54fxXaxX3xX7xXex11a02xX5xX10xX9xXaxXexX10x1999axXex135e7xX6xX5xXdx15373x14231x1880exX3x19a98x1040fxX7xXexXdx1aa1axX15xf6c9xXax1b257x10c23x14da6xX3xXexX1x1721bxX3xXcx1811fxX23xX1xX3x14995xX15xX24xX3x10359xX6xX27xX3x104d1x16b5bxX3xX23xX22x178b5xX15xX3xX5xX49x1b8a1xX3x18394xXdx11063xX4x1564dxX3xXbxX1x16d90xXdxX3xX22xXdxX6x110e2xX3x123e8x154d6xXexX3xXexX1x1a78bxX4xX3xX60x15abexX6xX3xX4xX1xX5exX3x1bcb0xX23xX22xX3x16f4fxX1x149f6xX4exX3x120b4x179dfxX23xX3xfaecx102c5xX27xX0xf68dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16a33xX10xX6x19c74xXaxX2fxX40x13629xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x13817xX2xX44xX82x11116x19307xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3x17869x1bf18xX3x1a90dx1b4b1xX23xX1xX3xX40x16a48xX23xX54xX3x10c66xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3x1b275xX30xX7ex1b6c9xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcx1aca2x1746fxX23xX3xXcxXdx1916axX23xX3xX91xX35xX23xX22xX3xX50xX49xX3xX75xX1x17275xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xX35xXc0xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX91xX27xX15x165c6xX23xX3xX60x18165xX23xX22xX3xX4xX1xX3cxX3xXexXd8xXbbxX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94x146c4xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX60xX110xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xXa4xX3xX50xX110xX3xX50x14a67xX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX3xXa0x17ff0xX3xXexX1xX6axX3xXexXd8xX61xX23xX3x1b3ddxX27xX131xX23xX3x173dfxX23xX54xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX54xX3xX91xX49xX3xXcx14f1bxX23xX1xXa5x188d7xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xX3xXbxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax105daxXdxX94xXexX1xX24xX3xX44xX2x1527fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x184aexX2xX45xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX18ex17d53xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX18exX50xX23xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82x16998xX45xX2xX2xX82xX2xXa4xX1d1xX94xX2xX2xX45xX2x15997xX2xX206xXexX1d1xX44xX1d1x14409xX5xXa4xX1exX2xX2xX2xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xXd9xX23xX3xXcxXdxXdexX23xX3xX91xX35xX23xX22xX3xX50xX49xX3xX75xX1xXebxX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xX35xXc0xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX91xX27xX15xX110xX23xX3xX60xX114xX23xX22xX3xX4xX1xX3cxX3xXexXd8xXbbxX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX60xX110xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xXa4xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxXb7xXdxXb8xX23xX3x137e0xX27xX6xX23xX3xX60xXdexX23xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX54xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX60x1902cxX3xXex14df2xX3xX4xX1xffbaxX4xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX22xXdxX7fxX6xX3xX4xX98xX4xX3xX60xXc0xX23xX3xX50xX6axX3xX5xXdxXb8xX23xX3xX36dxX27xX6xX23xX3xX50xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1xX18exX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXb8xX23xX54xX3xX1f4xX27xX3adxXdxX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xXebxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3x1587dxX3x12626xXdxXdexX23xX3xX408xX1xX98xX4xX3xX23xX1xX6xX27xX24xX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX3xX408xX1xX71xX23xX22xX3xXexX1x152bdxX23xX22xX3xX23xX1xX61xXexX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX3xX98xX23xX3xX4xX61xXbxX3xX60xX61xXexX3xXexX77xXdxX3xX1cxX3aaxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX91xX114xX23xX22xX3xX23xX1xX35xX3xX60xX110xX3xX1cxX27xX61xXexX3xX4xX3cxX6xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX4exX49xX3xX15xXb8xX27xX3xX4xXd9xX27xX3xX4xX61xXbxX3xXexX77xXdxX3xXexX1xX6axX3xXexXd8xX61xX23xX3xX172xX27xX131xX23xX3xX177xX23xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xX3xXbxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX94xXexX1xX24xX3xX44xX2xX1d1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX2xX45xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX18exX1f4xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX18exX50xX23xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX2xX2xX82xX2xXa4xX1d1xX94xX2xX2xX45xX2xX21axXa4xX44xXex13947xXa4xX525xX21axX5xX213xX1exX2xXa4xX45xX94xX2xX45xX525xX206xX2xX206xX2xXexX206xXa4xX2xX45xX1d1xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX2fx19bb7xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX3xX50xX49xX3xX4xX5exX23xX3xX22xX98xXdxX3xXexX77xXdxX3xX1f4xX27xX3adxXdxX3xXexXdxXdexXbxX3xX94xX131xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXb8xX23xX3xX60xX110xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxXcxX77xXdxX3xX1f4xX27xX3adxXdxX3xXexXdxXdexXbxX3xX94xX131xX23xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX7exX22xX27xX15xff0exX23xX3xX91xX58xXdxX3xX7exX6xX4exX3xXexXebxX4exX3xXex18736xXexX3xX36dxX27xX98xX3xXexXd8xXbbxX23xX1xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX1cx1a54axX3xX5xX406xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX18exX3xXcxX1xX10xX5exX3xX60xXebxX54xX3xXexXd8xXb8xX23xX3xX4xXc0xX3xX7xX167xX3xX1f4xX58xX23xX3xX98xX23xX3xX1xX71xX23xX3xX23xX1xX131xX23xX3xX60xX3aaxX3xX4xXebxX3xX1xXdxX52xX27xX3xX5xX66xX4xX54xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX4xXebxX3xXexXd8xX98xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX4exX3xX4xX61xXbxX3xX60xX61xXexX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX18exX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXb8xX23xX54xX3xX50xXdxX52xX4xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xX167xX3xXexX1xX6axX3xXexXd8xX61xX23xX3xX172xX27xX131xX23xX3xX177xX23xX3xXexX1xX10xX5exX3xX15xXb8xX27xX3xX4xXd9xX27xX3xX4xX3cxX6xX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX3xX5xX49xX3xX408xX1xX71xX23xX22xX3xXbxX1x18820xX3xX1x198aexXbxX3xX23xXb8xX23xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX60xX3aaxX3xX22xXdx1b754xXdxX3xXexX1xXdxX52xX27xX3xX4ex19d99xXexX3xX7xX428xX3xX50xX6axX3xXexXd8xX31xX3xX36dxX27xX15xX3xX1xX5exX77xX4xX1xX3xXexX77xXdxX3xX1cxX3aaxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX91xX114xX23xX22xX3xX60x1bfc9xX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX3xX5xX66xX6xX3xX4xX1x148fbxX23xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xX3xXbxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX94xXexX1xX24xX3xX44xX2xX1d1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX2xX45xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX18exX1f4xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX18exX50xX23xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX2xX2xX82xX2xXa4xX1d1xX94xX2xX2xX45xX2xX21axX1dexX1d1xXexX525xXa4xX213xX2xX5xX206xX1exX2xXa4xX45xX94xX2xX45xX525xX206xXa4xX1dexX45xXexX1d1xXa4xX206xX1dexX525xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX2fxXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX7exX22xX27xX15xX639xX23xX3xX91xX58xXdxX3xX7exX6xX4exX3xXexX1xX71xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX36dxX27xX98xX3xXexXd8xXbbxX23xX1xX3xX1cxX661xX3xX5xX406xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fx18c31xX27xX6xX3xXexXd8xX6xX5exX3xX60xX3adxXdxX3xXexX77xXdxX3xX1f4xX27xX3adxXdxX3xXexXdxXdexXbxX54xX3xX50xX75fxXdxX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX3xX98xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1xX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX3xX4xX1xX7a2xX23xX3xX60xX61xXexX3xX167xX3xX50xX6axX3xXexXd8xX31xX3xX1cxX3aaxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX91xX114xX23xX22xX54xX3xX4xX98xX4xX3xX60xXc0xX23xX3xX50xX6axX3xX5xXdxXb8xX23xX3xX36dxX27xX6xX23xX3xX60xX3aaxX3xXbxX1xX131xX23xX3xXexX31xX4xX1xX3xX4xX14axX3xXexX1xX792xX3xX4xX98xX4xX1xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxX5b7xX23xX22xX3xX91xX114xX3xX91xX27xX15xX3xXcxX1xX49xX23xX1xX3x114aexX3x1b8f0xXdxX98xX4exX3xX60xX428xX4xX3xX40xX167xX3xXcxX7ex1544dx1bd91xXcxX3xX4xX1xX5exX3xXd8x12160xX23xX22xX24xX3xX7exXdexX27xX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX3xXexX1xX428xX23xX22xX3xX23xX1xX61xXexX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX3xX98xX23xX3xX167xX3xX1cxX3aaxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX91xX114xX23xX22xX3xXexX1xXbbxX3xX7x1905axX3xX5xXdxXb8xX23xX3xX36dxX27xX6xX23xX3xX60xXdexX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX114xXdxX3xX60xX61xXexX3xX23xX71xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX52xXbxX18exX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX7xXa37xX3xX4xX7bxX23xX3xX4xX3b1xX3xX50xX49xX5exX3xXexX1xX71xX23xX22xX3xX1f4xX98xX5exX3xXexXdxXdexXbxX3xX94xX131xX23xX3xX1xX71xX4exX3xX23xX6xX15xX3xX60xX792xX3xX4xXebxX3xX1f4xXdxXb8xX23xX3xX1f4xX58xX23xX3xX4xX6xX4exX3xX408xXdexXexX3xX50xX75fxXdxX3xX1xX769xX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1x15177xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xX3xXbxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX94xXexX1xX24xX3xX44xX2xX1d1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX2xX45xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX18exX1f4xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX18exX50xX23xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX2xX2xX82xX2xXa4xX1d1xX94xX2xX2xX45xX2xX21axX1d1xX206xXexXa4xX21axX1d1xX1d1xX5xX1dexX1exX2xXa4xX45xX94xX2xX45xX525xX206xX1dexX206xX2xXexX525xX44xX2xX2xX44xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX2fxX9e6xXdxX98xX4exX3xX60xX428xX4xX3xX40xX167xX3xXcxX7exX9f4xX9f5xXcxX3xX91xX114xX3xX91xX27xX15xX3xXcxX1xX49xX23xX1xX3xX23xXb8xX27xX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX3xX98xX23xX3xX22xXdxX58xXdxX3xX36dxX27xX15xXdexXexX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxX7axX110xX3xXbxX1xX31xX6xX3xX60xX6axX6xX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xX91xX27xX15xX52xX23xX3xX3cxX15xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX75xX1xX6xX23xX3xXcxX61xX23xX3xXb7xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX5exX3xX1f4xXdxXdexXexX24xX3xX91xX27xX15xX52xX23xX3xX7xXa37xX3xX4xX7bxX23xX3xX4xX3b1xX3xX50xX49xX5exX3xXexX1xX71xX23xX22xX3xX1f4xX98xX5exX3xXexXdxXdexXbxX3xX94xX131xX23xX3xX60xX792xX3xXexXd8xXdxX792xX23xX3xX408xX1xX6xXdxX3xX4xX98xX4xX3xX1f4xX35xX75fxX4xX3xX4x11971xX23xX3xX5xX77xXdxX3xX23xX1xX35xX24xX3xXexX27xX15xXb8xX23xX3xXexXd8xX27xX15xX110xX23xX54xX3xX22xXdxX58xXdxX3xXbxX1xXebxX23xX22xX3xX4exf5b6xXexX3xX1f4xX9fdxX23xX22xX3xX60xX792xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX3xXexX1xX10xX5exX3xX36dxX27xX15xX3xX60xX6axX23xX1xXac4xX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxXc4xX1xX38xX3xX60xX77xX5exX3xX22xXdxX58xXdxX3xX36dxX27xX15xXdexXexX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX3xX1f4xX49xX15xX3xXex141b9xX3xX7xX66xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15443xX3xX50xX75fxXdxX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1xX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xX54xX3xX60xX114xX23xX22xX3xXexX1x1596cxXdxX3xX4exX5exX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1xX3xXexX1xX71xX23xX22xX3xX4xX58xX4exX3xX50xX75fxXdxX3xX1xX27xX15xX52xX23xX54xX3xXexX38xX23xX1xX3xX50xXbbxX3xX50xX61xX23xX3xX60xX110xX3xX23xX49xX15xX3xX50xX35xX75fxX23xX22xX3xX36dxX27xX15xX3xX60xX6axX23xX1xX3xXbxX1xX98xXbxX3xX5xX27x14cdexXexX18exX3xXbaxX58xX23xX22xX54xX3xX7exX1xX49xX3xX23xX35xX75fxX4xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX5xX3aaxX23xX1xX3xX60xX77xX5exX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX23xX1xX3xX98xX23xX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX1cx16ba6xXexX3xX50xXdxX52xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX23xX1xX3xX98xX23xX3xX5xX49xX3xX408xX1xX71xX23xX22xX3xXexX1xX792xX3xX23xXb8xX23xX3xXexX1xX428xX23xX22xX3xX23xX1xX61xXexX3xX408xX1xX71xX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX23xX1xX3xX98xX23xX2dxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX4xX1xX5exX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX50xXbbxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX5xX406xX3xX94xX5exX3xX408xX1xX98xX4xX3xX23xXb8xX23xX3xX50xX61xX23xX3xX60xX110xX3xX408xXe1exX5exX3xX94xX49xXdxX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xX3xXbxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX23xXexX10xXd8xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c8xXdxX94xXexX1xX24xX3xX44xX2xX1d1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1dexX2xX45xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX82xX82xXdxX18exX1f4xX6xX5exX1xX6xXexXdxX23xX1xX18exX50xX23xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX2xX2xX82xX2xX45xX44xX94xX2xX2xX45xX1d1xX21axX206xX2xXexX213xX45xX1dexX1dexX5xX44xX1exX2xXa4xX1d1xX94xX2xX2xX45xX206xX1d1xX1d1xX44xXexXa4xX21axX206xX525xX5xX525xX1exX2xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX5exX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX3xX15xXb8xX27xX3xX4xXd9xX27xX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xX50xXcb9xX23xX22xX3xX206xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xXa0xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xXa5xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xX23xX22xX5exX49xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xXexX1xX428xX23xX22xX3xX23xX1xX61xXexX3xX36dxX27xX6xX23xX3xX60xXdxX792xX4exX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xX1cxX661xX3xX5xX406xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX5xX49xX3xX22xXdxX6xX3xX60xXbbxX23xX1xX3xX60xX3aaxX3xXexX1xX428xX23xX22xX3xX23xX1xX61xXexX3xX60xX35xX74dxX4xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xX167xX3xX1cxX3aaxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX91xX114xX23xX22xX54xX3xX167xX3xX50xX6axX3xXexXd8xX31xX3xXexX35xXc0xX23xX22xX3xX60xX428xXdxX3xXexX1xX27xXde0xX23xX3xX5xX74dxXdxX54xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX22xXd9xX23xX3xXcxXd8xX27xX23xX22xX3xXexX131xX4exX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xX1cxX3aaxX18exX3xXcxX1xXd91xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xX50xXcb9xX23xX22xX3xX206xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xXa0xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xXa5xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xX23xX22xX5exX49xXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX7exX7fxX27xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxf7f4xX7axX74axX23xX22xX3xX60xX61xXexX3xX23xX49xX15xX3xX4xXcb9xX23xX3xX4xXebxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX50xX35xX75fxX23xX22xX3xX4exX649xX4xX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX60xX131xX15xX3xX5xX49xX3xXexXd8xX35xXd91xX23xX22xX3xX1xX74dxXbxX3xX60xXcdfxX4xX3xX1f4xXdxX52xXexX3xXa0xXexX27xX3adxXdxX3xX4xX6xX5exX3xX7xX3b1xX4xX3xX15xXdexX27xX3xX9e4xX3xX525xX45xX3xXexX27xX3adxXdxX3xX60xXd91xXdxX54xX3xX44xX45xX3xX23xX7bxX4exX3xXexX27xX3adxXdxX3xXbaxX58xX23xX22xXa5xX3xX23xXb8xX23xX3xXexX77xX5exX3xX60xXdxX110xX27xX3xX408xXdxX52xX23xX3xXexX428xXdxX3xX60xX6xX3xX50xX110xX3xXexX1xX3cxX3xXexX14axX4xX3xX1xX49xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX23xX1xX18exX3xXcxXd8xXb8xX23xX3xX4xXc0xX3xX7xX167xX3xX36dxX27xX15xX3xX1xX5exX77xX4xX1xX3xX1cxX98xX4xX3xX60xX6axX23xX1xX3xX5xX71xX3xX60xX61xXexX3xX60xX792xX3xX22xXdxX6xX5exX18exX3xXbaxX110xX3xX23xX22xX1xX6axX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX1cxX131xX15xX3xX94xX66xX23xX22xX3xX1xX77xX3xXexXd9xX23xX22xX3xX7xX75fxX4exX3xX23xX1xX61xXexX2dxX3xXexXdxX110xX23xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xXexX1xX10xX5exX3xX36dxX27xX15xX3xX60xX6axX23xX1xXac4x1a0c2xX3xX9e4xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX23xX1xX61xX23xX3xX4exX77xX23xX1xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX5exX94xX15xXaxX2fxX40xX6xX27xX3xX4xX27xX769xX4xX3xX23xX49xX15xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xX7xXa37xX3xX4xXebxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX50xX7bxX23xX3xX22xXdxX6xX5exX3xX23xX1xXdxX52xX4exX3xX50xX14axX3xXexXd8xXb8xX23xX3xX4xXc0xX3xX7xX167xX3xX408xXdexXexX3xX5xX27xXde0xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX94xX131xX23xX3xX4xX3cxX6xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX2dxX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX7exX22xX1xXdxX3xX172xX27xX131xX23xX3xX4xX6xX4exX3xX408xXdexXexX3xX23xXdexX27xX3xX408xX1xX71xX23xX22xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX7xXa37xX3xX1cxX10xX4exX3xX1cxXe1exXexX3xXexXd8xX98xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX4exX3xX4xX3cxX6xX3xX23xX22xX35xXd91xXdxX3xX60xX3b1xX23xX22xX3xX60xXd9xX27xXac4xX0xX82xXbxX2fxX0xX94xXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX94xXd8xX10xX5xX6xXexX10xX94xXaxX2fxX0xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXb8xX23xX3xX36dxX27xX6xX23xX24xX0xX82xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4exX1f4xX1exX6xX23xX94xX1exX7xX6xXbxX5exXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX3aaxX23xX1xX3xX60xX77xX5exX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX3xX22xXdxX58xXdxX3xX60xX98xXbxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX408xXdxXdexX23xX3xX23xX22xX1xX6axX3xX50xX110xX3xX60xX61xXexX3xX60xX6xXdxX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX206xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX36dxX27xX15xX10xX23xX82xX5xX6xX23xX1xX1exX94xX6xX5exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX94xX6xXbxX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX408xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX50xX10xX1exX94xX6xXexX1exX94xX6xXdxX1exXexXd8xX5exX23xX22xX1exXbxX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX206xX82xX2xX21axX213xX2xX44xX2xX18exX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX82xX4exX10xX94xXdxX6xX82xX2xX206xX45xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX45xX44xX82xX2xX206xX525xX94xX1d1xX45xX525xX206xX525xXa4xX525xXexX2xX45xX525xX44xX44xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xX6xX2fxX0xX94xXdxX50xX2fxX0xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX3aaxX23xX1xX3xX60xX77xX5exX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX3xX22xXdxX58xXdxX3xX60xX98xXbxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX408xXdxXdexX23xX3xX23xX22xX1xX6axX3xX50xX110xX3xX60xX61xXexX3xX60xX6xXdxX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX206xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX36dxX27xX15xX10xX23xX82xX5xX6xX23xX1xX1exX94xX6xX5exX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX94xX6xXbxX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX408xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX50xX10xX1exX94xX6xXexX1exX94xX6xXdxX1exXexXd8xX5exX23xX22xX1exXbxX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX206xX82xX2xX21axX213xX2xX44xX2xX18exX1xXexX4exXaxX2fxXb7xX3aaxX23xX1xX3xX60xX77xX5exX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX3xX22xXdxX58xXdxX3xX60xX98xXbxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX408xXdxXdexX23xX3xX23xX22xX1xX6axX3xX50xX110xX3xX60xX61xXexX3xX60xX6xXdxX3xXexXd8xX5exX23xX22xX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX206xX0xX82xX6xX2fxX0xX82xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX94xXaxX2fxX40xX98xX23xX22xX3xX2xX1dexX82xX206xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX1exX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xXd9xX23xX3xXcxXdxXdexX23xX3xX91xX35xX23xX22xX54xX3xX75xX1xXebxX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xX35xXc0xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX91xX27xX15xX110xX23xX3xX4xX1xX3cxX3xXexXd8xXbbxX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xX60xX6axX23xX1xX3xX408x14937xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX206xX82xX206xX45xX206xX45xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xX82xX94xXdxX50xX2fxX0xX82xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX24xX3xX75xX1xX131xX23xX3xX50xX6xXdxX3xXd8x15926xX3xXexXd8xX98xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX4exX54xX3xXexXde0xXbxX3xXexXd8xX27xX23xX22xX3xX1cxX661xX3xX5xX406xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX36dxX27xX58xX3xX4xX98xX4xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXd8xXdxX82xX1f4xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX50xX6xXdxX1exXd8xX5exX1exXexXd8xX6xX4xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX4exX1exXexX6xXbxX1exXexXd8xX27xX23xX22xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX36dxX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX50xX27xX1exX50xXdxX10xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX82xX2xX21axX1d1xX44xXa4xX206xX18exX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX82xX4exX10xX94xXdxX6xX82xX2xX206xX45xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX206xX45xX45xX206xX82xX2xXa4xX45xX94xXa4xX2xX2xX45xXa4xX206xX213xXexX44xX213xX206xX213xX525xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xX6xX2fxX0xX94xXdxX50xX2fxX0xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX24xX3xX75xX1xX131xX23xX3xX50xX6xXdxX3xXd8xX179dxX3xXexXd8xX98xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX4exX54xX3xXexXde0xXbxX3xXexXd8xX27xX23xX22xX3xX1cxX661xX3xX5xX406xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX36dxX27xX58xX3xX4xX98xX4xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXd8xXdxX82xX1f4xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xX23xX1exX50xX6xXdxX1exXd8xX5exX1exXexXd8xX6xX4xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX4exX1exXexX6xXbxX1exXexXd8xX27xX23xX22xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX1xXdxX10xX27xX1exX36dxX27xX6xX1exX4xX6xX4xX1exX50xX27xX1exX50xXdxX10xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX82xX2xX21axX1d1xX44xXa4xX206xX18exX1xXexX4exXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX24xX3xX75xX1xX131xX23xX3xX50xX6xXdxX3xXd8xX179dxX3xXexXd8xX98xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX4exX54xX3xXexXde0xXbxX3xXexXd8xX27xX23xX22xX3xX1cxX661xX3xX5xX406xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX36dxX27xX58xX3xX4xX98xX4xX3xX50xX14axX3xX50xXdxX52xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX0xX82xX6xX2fxX0xX82xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX94xXaxX2fxX40xX98xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXa0xX2xX1d1xX82xX2xXa5xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xXd9xX23xX3xXcxXdxXdexX23xX3xX91xX35xX23xX22xX3xX50xX49xX3xX75xX1xXebxX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xX35xXc0xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX91xX27xX15xX110xX23xX3xX60xX114xX23xX22xX3xX4xX1xX3cxX3xXexXd8xXbbxX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xXexX1xX35xXd91xX23xX22xX3xX408xX174fxX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX2xX18exX3xXc4xX74axX23xX22xX3xX94xX66xX3xX4xXebxX3xX5xX3aaxX23xX1xX3xX60xX77xX5exX3xX4xX98xX4xX3xX7xX167xX54xX3xX23xX22xX49xX23xX1xX54xX3xX60xX6axX6xX3xXbxX1xX35xXc0xX23xX22xX3xX5xXdxXb8xX23xX3xX36dxX27xX6xX23xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xX82xX94xXdxX50xX2fxX0xX82xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e6xXdxX58xXdxX3xX36dxX27xX15xXdexXexX3xX408xX6axXbxX3xXexX1xXd91xXdxX54xX3xX4exXdxX23xX1xX3xX1f4xX77xX4xX1xX3xX4xX98xX4xX3xX408xX1xXdxXdexX27xX3xX23xX77xXdxX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xX60xX98xX23xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXd8xXdxX82xX22xXdxX6xXdxX1exX36dxX27xX15xX10xXexX1exX408xXdxXbxX1exXexX1xX5exXdxX1exX4exXdxX23xX1xX1exX1f4xX6xX4xX1xX1exX4xX6xX4xX1exX408xX1xXdxX10xX27xX1exX23xX6xXdxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX94xX6xX23xX22xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX82xX2xX21axX45xX44xX44xX206xX18exX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX82xX4exX10xX94xXdxX6xX82xX2xX206xX45xX82xX23xX10xX1c8xX7xX82xX2xX525xX1dexX2xX82xX2xX45xX21axX94xX206xX2xX206xX2xX1d1xX2xX2xXexX1dexX206xX21axXa4xXa4xX5xX45xX18exX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX24xX3xX40xX6xX27xX3xX44xX45xX3xX23xX22xX49xX15xX3xX5xX49xX4exX3xX50xXdxX52xX4xX54xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX22xXdxX6xX5exX3xX60xX61xXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX60xX6axX6xX3xX4xX1xX5exX3xX71xX23xX22xX3xX75xX1xX77xX4exX3xX7axX7bxX23xX3xX7exX7fxX27xXaxX3xX82xX2fxX0xX82xX6xX2fxX0xX94xXdxX50xX2fxX0xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9e6xXdxX58xXdxX3xX36dxX27xX15xXdexXexX3xX408xX6axXbxX3xXexX1xXd91xXdxX54xX3xX4exXdxX23xX1xX3xX1f4xX77xX4xX1xX3xX4xX98xX4xX3xX408xX1xXdxXdexX27xX3xX23xX77xXdxX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xX60xX98xX23xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xXaxX3xX1xXd8xX10xX2bxX9xXaxX82xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXd8xXdxX82xX22xXdxX6xXdxX1exX36dxX27xX15xX10xXexX1exX408xXdxXbxX1exXexX1xX5exXdxX1exX4exXdxX23xX1xX1exX1f4xX6xX4xX1xX1exX4xX6xX4xX1exX408xX1xXdxX10xX27xX1exX23xX6xXdxX1exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX94xX6xX23xX22xX1exX4xX27xX6xX1exX4xX5exX23xX22xX1exX94xX6xX23xX82xX2xX21axX45xX44xX44xX206xX18exX1xXexX4exXaxX2fxX9e6xXdxX58xXdxX3xX36dxX27xX15xXdexXexX3xX408xX6axXbxX3xXexX1xXd91xXdxX54xX3xX4exXdxX23xX1xX3xX1f4xX77xX4xX1xX3xX4xX98xX4xX3xX408xX1xXdxXdexX27xX3xX23xX77xXdxX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xX60xX98xX23xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX0xX82xX6xX2fxX0xX82xX7xXexXd8xX5exX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX94xXaxX2fxX40xX98xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXa0xX2xX1d1xX82xX2xX45xXa5xX54xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX9e4xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xX91xX49xX3xXcxX18axX23xX1xX3xXb7xXb8xX3xXbaxXbbxX23xX1xX3xX40xXc0xX23xX54xX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xXcdxX30xX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xXd9xX23xX3xXcxXdxXdexX23xX3xX91xX35xX23xX22xX3xX50xX49xX3xX75xX1xXebxX3xXc4xX1xX3cxX3xXexX6axX4xX1xX3xX91xXbaxX7exXd0xX3xXexX38xX23xX1xX3xXcxXd8xX35xXc0xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX91xX27xX15xX110xX23xX3xX60xX114xX23xX22xX3xX4xX1xX3cxX3xXexXd8xXbbxX3xXbxX1xXdxXb8xX23xX3xXexXdxXdexXbxX3xX4xX71xX23xX22xX3xX94xX131xX23xX3xXexX1xX35xXd91xX23xX22xX3xX408xX174fxX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX2xX45xX18exX0xX82xXbxX2fxX0xX82xX94xXdxX50xX2fxX0xX82xX5xXdxX2fxX0xX82xX27xX5xX2fxX0xX94xXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd8xXaxX2fxX0xX82xX94xXdxX50xX2fxX0xX82xX94xXdxX50xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX27xXexX1xX5exXd8xXaxX2fxXcxX1xX49xX23xX1xX3xXc4xX1xX27xX23xX22xX3xX1exX3xXd0xX35xXc0xX23xX22xX3xXc4xX1xXdxXdexX23xX0xX82xXbxX2f
Thành Chung - Dương Chiến