Quá trình công tác của đồng chí Hoàng Trung Dũng - tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy.
f275x13dc1x1152bx152b7x17de4x10b3axf7cax14d3ax17a3exX7x10357x1006cx147fcx10c15x17750x13d2cxX5x17fb7xXaxX3xX7xXex105e0xX5xX10xX9xXaxXexX10x15f24xXex11593xX6xX5xXdx164c6x17f12x15114xX3x15d85x10aeexX7xXexXdxf313xX15xfa2cxXax126dexf802xX27x158e8xX3xXex151f1xfdaaxX23xX1xX3xX4x177c6xX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4x12cbdxX6xX3x15e2cx162cfxX23xX22xX3xX4xX1x11a28xX3x180c0x140b2x1225fxX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xf46fx183abxX23xX22xX3xX1exX3xXex16528xX23xX3x1772fxX4exX3xXexX1x16096xX3xXcx145caxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcx10dadxX23xX1xX0x16c0dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6x12cdbxXaxX2fxXcx1827cxXdxX3xX1x128c6xXdxX3xX23xX22xX1x166d7xX3xX5xf6e6xX23xX3xXexX1x1666bxX3xX23xX1x11ebbxXex17135xX3xX67xX6xX23xX3x161abxX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3x17f24x13696xX23xX22xX3x11591xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3x16841xX1x15c95xX6xX3xfe94x17333xXd6xX3xX23xX1xXdx17e0cx12017xX3xXd1x13c0dxX3x16c1cxfe5fxXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3x1227dxX3xX47x13c73xX3xXc1xXa1xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX22xXdx102acxX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15x14a06xX3xX67xX32xX51xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXexX35xX64xX23xX3xXexX35x170f4xX23xX22xX3xX22xXdx17349xXdxX3xXexX1xXdxXddxX27xX3xXexXdx1398axX27xX3xX7x12603xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX127xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX51xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb2xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax149b3xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2x14340xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x1101exXe3xXe4x14de4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX127xXc1xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX127x12b80xX23xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xXe3x141f9xX90xXedxX2xX1b7xXe3xX2xXedxX1e7xXexX1e7x148dcxXedxX1b7xX5xX1baxX1ex10fb5xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1a0xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1a9xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1b7xXe3xXe4xX1baxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX51xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xXexX1xX27xXdexXc1xX3xX90xX1xXdxX90xX10xX3xXdxXb2xX10xX23xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1a0xXdxX90xXexX1xX24xX3xf906xXe3xXe4xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXedxX1a9xX1baxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX127xXc1xX6xX51xX1xX6xXexXdxX23xX1xX127xX1d8xX23xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xXe3xX1e7xX90xXedxX2xX1b7xX2xX2c8xX1b7xX1baxXexX1a9xX2xXe4xX1baxX5xX1e7xX1exX90xX6xXdxX1exX90xXdxX10xX23xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1a0xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2c8xXe3xXe4xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXedxX1a9xX1baxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xX90xXdxX1d8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX35xX10xX5xX6xXexX10xX90xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXdexXc1xX1exX6xX23xX90xX1exX7xX6xXbxX51xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxX1x15ecbxX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3x16680xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX1f8xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX90xX51xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexX1xX10xX1exX90xX27xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exXbxX1xX51xX1exXc1xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXe3xXe4xXe4xXe4xXe3xX2c8xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7exXdexX10xX90xXdxX6xX7exX2xXe3xXe4xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xX1b7xX1e7xX90xXe3xX2xX2xXe4xXedxX1b7xX1f2xXexXedxX1e7xX1baxXedxXe4xX5xXe4xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxX1xX404xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX1f8xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX90xX51xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexX1xX10xX1exX90xX27xX23xX22xX1exXexX6xX23xX1exXbxX1xX51xX1exXc1xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXe3xXe4xXe4xXe4xXe3xX2c8xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxX1xX404xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX94xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX23xX22xX1xX9exX3xX5xXa1xX23xX3xXexX1xXa6xX3xX23xX1xXaaxXexXacxX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXd1xX1xXd3xX6xX3xXd6xXd7xXd6xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxX3xX47xXf0xX3xXc1xXa1xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxX1xX404xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX22xXdxX112xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX127xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxXdxX404xX23xX3xX50xX6cxX23xX22xX3xX1exX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX1f8xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX90xX51xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX51xX1exXc1xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXe3xXe4xXe4xXe4xX1b7xXe4xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7exXdexX10xX90xXdxX6xX7exX2xXe3xXe4xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xX1b7xX1e7xX90xXe3xX2xX2xXe4xXedxX2xXe4xXexX1b7xX1a9xX1e7xX1baxX2c8xX5xXe4xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxXdxX404xX23xX3xX50xX6cxX23xX22xX3xX1exX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX1f8xX27xX6xX1exXexX35xXdxX23xX1xX1exX4xX51xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX4xX27xX6xX1exX90xX51xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXexX35xX6xX23xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX27xX23xX22xX1exXbxX1xX51xX1exXc1xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXe3xXe4xXe4xXe4xX1b7xXe4xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxXdxX404xX23xX3xX50xX6cxX23xX22xX3xX1exX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX94xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX23xX22xX1xX9exX3xX5xXa1xX23xX3xXexX1xXa6xX3xX23xX1xXaaxXexXacxX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXd1xX1xXd3xX6xX3xXd6xXd7xXd6xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxX3xX47xXf0xX3xXc1xXa1xX27xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX35xXa1xX23xX3xXcxXdxX404xX23xX3xX50xX6cxX23xX22xX3xX1exX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3x15220xXd1xX1xXd3xX6xX3xXd6x14452xXd7xXd7xXd7x1157exXacxX3xXb2xX1xX44xX3xXexX9exX4xX1xX3x17ef7xX67x12abcxX5cxX3xXexX6fxX23xX1xX3xX22xXdxX112xX3xX4xX1xXa6xX4xX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX127xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2xX1xX64xX23xX3xX90xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3x14688xX15xX3xX1d8xXdx110c7xX23xX3xX67xX6xX23xX3xXcxX1xX6cx10e69xX23xX22xX3xX1d8x1733fxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX4xX1xX6xX23xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX27xX15xX1exX1d8xXdxX10xX23xX1exXc1xX6xX23xX1exXexX1xX27xX51xX23xX22xX1exX1d8xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdexX1exXd1xX15xX1exXe3xXe4xXe3xXe4xX1exXe3xXe4xXe3xXedxX7exXe3xXe4xXe4xX2xXe4xXe3xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7exXdexX10xX90xXdxX6xX7exX2xXe3xXe4xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xX1b7xX1e7xX90xX1a9xX2xX2c8xX2xXedxXe4xX2c8xXexX2xX1b7xXe3xX1f2xX5xXe4xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2xX1xX64xX23xX3xX90xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xXa99xX15xX3xX1d8xXdxXa9exX23xX3xX67xX6xX23xX3xXcxX1xX6cxXaa8xX23xX22xX3xX1d8xXaadxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX4xX1xX6xX23xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1exX27xX15xX1exX1d8xXdxX10xX23xX1exXc1xX6xX23xX1exXexX1xX27xX51xX23xX22xX1exX1d8xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdexX1exXd1xX15xX1exXe3xXe4xXe3xXe4xX1exXe3xXe4xXe3xXedxX7exXe3xXe4xXe4xX2xXe4xXe3xX127xX1xXexXdexXaxX2fxXb2xX1xX64xX23xX3xX90xX27xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xXa99xX15xX3xX1d8xXdxXa9exX23xX3xX67xX6xX23xX3xXcxX1xX6cxXaa8xX23xX22xX3xX1d8xXaadxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX94xXdxX3xX1xX98xXdxX3xX23xX22xX1xX9exX3xX5xXa1xX23xX3xXexX1xXa6xX3xX23xX1xXaaxXexXacxX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXd1xX1xXd3xX6xX3xXd6xXd7xXd6xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxX3xX47xXf0xX3xXc1xXa1xX27xX3xX2xXedxX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX1d8xX52xX51xX3xX67xX6xX23xX3xXcxX1xX6cxXaa8xX23xX22xX3xX1d8xXaadxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX2dxX3xX4xX32xX4xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxXacxX3xX411xX1xXd3xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX127xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXedxX1b7xX3xXa99xX15xX3xX1d8xXdxXa9exX23xX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXdexX142xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX90xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXedxX1b7xX1exX27xX15xX1exX1d8xXdxX10xX23xX1exXc1xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX23xX22xX1exXc1xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdexX1exXd1xX15xX1exXdexX51xXdxX7exXe3xXe4xXe4xX2xXedxX2xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX0xXdxXdexX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX7exXdexX10xX90xXdxX6xX7exX2xXe3xXe4xX7exX23xX10xX1a0xX7xX7exXe3xXe4xX1a9xX2xX7exX2xX1b7xX1e7xX90xX1a9xX2xX1f2xXe3xX1a9xXedxX2c8xXexX1e7xX2xX1b7xXedxX5xXe4xX127xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xX3xXexX35xX36xX23xX1xX3xX4xX3bxX23xX22xX3xXexX32xX4xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX5cxX5dxX23xX22xX3xX1exX3xXexX64xX23xX3xX67xX4exX3xXexX1xX6cxX3xXcxX6fxX23xX1xX3xX44xX15xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXedxX1b7xX3xXa99xX15xX3xX1d8xXdxXa9exX23xX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXdexX142xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX15xX1exX90xX27xX23xX22xX1exX90xX6xX23xX22xX7exX90xX6xX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exXedxX1b7xX1exX27xX15xX1exX1d8xXdxX10xX23xX1exXc1xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exX90xX6xX23xX22xX1exXc1xX51xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xXdexX1exXd1xX15xX1exXdexX51xXdxX7exXe3xXe4xXe4xX2xXedxX2xX127xX1xXexXdexXaxX2fxX5cxX6xX23xX1xX3xX7xX32xX4xX1xX3xXedxX1b7xX3xXa99xX15xX3xX1d8xXdxXa9exX23xX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXdexX142xXdxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX35xX51xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX94xXdxX3xXbxX1xXdxXa9exX23xX3xX5xX52xXdexX3xX1d8xXdxXddxX4xX3xX4xX1xXdxfd25xX27xX3xX2xXedxX7exX2xXe4xXacxX3xXbcxX94xXdxX3xX1xX98xXdxX3xXbcxX94xXdxX3xXc1xXdxX14dxX27xX3xXbcxXbdxX23xX22xX3xXc1xX98xX3xXexX6fxX23xX1xX3xX50xX52xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX5xXa1xX23xX3xXexX1xXa6xX3xXd6xXd7xXd6xX3xX47xXf0xX3xXc1xXa1xX27xX3xXedxX1b7xX3xX47xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xX1d8xX52xX51xX3xX67xX6xX23xX3xXb2xX1xXaaxXbxX3xX1xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXddxXdexX3xXd1xXe1xX3xXe3xXe4xXe3xXe4xX3xX1exX3xXe3xXe4xXe3xXedxX127xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX90xXdxX1d8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xX7exX90xXdxX1d8xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12560xX27xXexX1xX51xX35xXaxX2fxXb2xX3bxX23xX22xX3xXa4axX22xX13cxX4xX3xX1exX3xXcxX1xX27xX3xX50xX52xX0xX7exXbxX2f
Công Ngọc - Thu Hà