Nông dân Cẩm Xuyên “đắng lòng” nhìn lúa nảy mầm, vườn mẫu tan hoang
(Baohatinh.vn) - Sau trận lũ vừa qua, huyện Cẩm Xuyên còn trên 1.000 ha lúa bị ngập, chưa thu hoạch dẫn đến nhiều diện tích đã bị nảy mầm. Cùng đó, hàng nghìn tấn lúa chưa kịp phơi của nông dân cũng bị mốc meo, nảy mầm; nhiều vườn mẫu bị hư hại.
eba3x102c8x14226x14da1x14f34xf61bxf972xffa7x11520xX7x11d48x1237dx16786x15c71xfff2x15101xX5x15359xXax11a04x1616dx155c0x15b90xfe2cxX3x14230x12ee6xX15xX3x156ccx10e35x12f81xX3x12006x134c1x132d4xed75xX15xX3xXax15374x14d4fxX15xX16xX3xX5x161e1xX15xX16xXaxX3xX15xX1xf1d3xX15xX3xX5x14ea9xX6xX3xX15xfe90xX22xX3xX1ex1442cxX1ex13572xX3x10db7x10c0fx1499dxX15xX3xX1ex11f89xX21xX3xXexX6xX15xX3xX1x16fbdxX6xX15xX16xX0x141e6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12208xX10xX6xX18xXaxX12x124c3xX6xX21xX3xXex129dfx14f22xX15xX3xX5x16754xX3xX44x122f6xX6xX3x11566xX21xX6xX42xX3xX1xX21xX22xf8e3xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xXexX71xX23xX15xX3xX2xf1ccxef04xX9cxX9cxX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3x11457x12954xX3xX15xX16xX72xXbxX42xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52x11b4bxX4xX1xX3xX18xX4axX15xX3xX27x13997xX15xX3xX15xX1xXdxeccbxX21xX3xX18xXdxX84xX15xX3xXex10cacxX4xX1xX3xX27x1535bxX3xXa7xXa8xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX9bxX3xX1cx154cbxX15xX16xX3xX27x16c47xX42xX3xX1x12cffxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX34xX15xX3xXex151f6xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX1xX45xX6xX3x13d22xXa8xXbxX3xXbxX1x15adbxXdxX3xX4x15bcbxX6xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX4xX76xX15xX16xX3xXa7xXa8xX3xX1ex1072cxX4xX3xX1exX10xX52xX42xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1ex114caxX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXa7xXa8xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fe5xX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX4xX10x11d9exX52xXa7x1621cxX10xX4xXexX3xX18xX16xX1exX10xX18xXdxX6xX3xX44xXdxX18xX10xX52xX3xX1exXbx152a5xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax11d78xXdxX18xXexX1x13794xX3x15533xX2x148afxXbx169f8xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3x152e6xX194xX194xXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX57xX6xXbxXbxX7xX57xX52xXbxX10xX15xX57xX1exX10xX18xXdxX6xX57xXexX1xX21xX1exXa7x11cb9xXbxX9xX15xX10xX19exX7xX57xX2x15e74xX1b4xf80fxX57xX2xX1b4x1319fxX18xX1e2xX2xX1e2xX9cxX2xX9cxX9cxXexX194xX2xX1b4xX2xX5xX1e6xX17cxX2xX9cxX1a5xX18xX1e2xX2xX1b4xX1a7xX1e0xX2xX1e6xXexX1a5xX1b4xX1e6xX5xX1e0xX17cxX2xX1b4xX9bxX17fxXbxX16xXaxX3xX18xX6xXexX6xX17cxXexX22xXbxX10xX9xXaxX44xXdxX18xX10xX52xX57xX1exXbxX194xXaxX3xX18xX6xXexX6xX17cxX10xX15xX4xX52xX18xX10xX9xXaxX7x10efbx13412x1193fxX57xX9cxX20x14645xX236xX194xX15xX19exX6xX52xfde7x14a42xX57xX242xX13xfce9xX1xX15xX1a9x11993xX23bxX247xX4x14c5exX5xX107xX24bxX242xX52x12147xX1cxX237xX66xX7cxX24fxX242xXa7xX235xX1e0xX237xX5xX10x13725xX6cxX1e2xX1b4xX1a7xX15xX6cxX57xX262xXa7x1363exX7xX107xX1e2xX7xX26cx1024bxX10xXa7xX17fxX18xXbxX194xX272xX1a5xXdxX2xX1e0xX243xX15fxX6cxX15fx1590axXbxX52xX6xX24fxX57x1061axX5xX243xX235xX194xX13xfae6xX1e0xX13xX28exX19exX24bxXdxX1e2xX6xX22xXa7xX52xX2xX7cxX194xX194xX107xX21xX243x149b2xX24bxX107xX15xX24fxX272xX26cx14713xX247xX10xX66xXa7x1079cxX1a7xX15fxX10x1123exXcxX107xX1xX13xX1b4xX71xXdxX242xX4xX71xX52xX6cxX4xX243xX6xX235xX107xX262xX242xX1a7xX1e6x144c8xXbxX7xX15xX18xX5xX1e6xX52xX236xX10xX4xX13xX1a7xX1xX17fxX10xX23bxX13xX26cxX52xX24bxX242xX2xX2c7xX247xX28exX2adxX1b4xX2a8xXaxX3xX18xX6xXexX6xX17cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a9xXexX17cxX6xX5xXdxX16xX15xX1a3xX3xX4xX10xX15xXexX10xX71xX135xXaxX12xX0xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX235xXdxX18xX10xX52xX1a3xX3xX24fxX45xX6xX3xX5x12a26xX15xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX18xXdxX84xX15xX3xXexXd3xX4xX1xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX111xX6xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xXa7xXa8xX3xX1xX45xX3xX1x13502xX15xX16xX3xX15x101b7xX15xX16xX0xX57xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX13xX1xX34xX15xX3xX71xX21x16598xX15xX16xX3xX5xX38xX6xX3xX7xX6xX21xX3xXa7xX6xX52xX3xX15xX1xXdxX23xX21xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1x11599xX1exX3xX7xXecxX4xX3xX15xX6xX22xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX3xXexX71xX28xX15xX16xX3xX27x11adaxX15xX16xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xXa7xXf0xX3xX288xX1xX6xX15xX3xXcxX1xXa8xX3xX13xX16xX21xX22xX84xXexX3x151a3xXexX1xX14xX15xX3xX13xX6xX1exX3x120fcxX23xX15xX42xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX6xX1ex12374xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX107xX1xX376xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX1a9xXecxXexX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX21xX1exXa7xX3xXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1e2xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX1b4xX1a7xX18xX1e2xX2xX1a7xX1b4xX9cxX194xX282xXexX1b4xX1b4xX1b4xX1e2xX1a7xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1e2xX194xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3x113c6xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16x13fa9xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX66xXf0xX15xX16xX3xX5xX52xXbbxXexX3xXa7xX14xX15xX16xX3xX5xX38xX6xX3xX1exX126xX4xX3xX1exX10xX52xX42xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX3xXexX71xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX45xX3xX4xX45xX33bxX4xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX71xX10dxXdxX3xX44xXf0xX52xX3xX4xX3cxX15xX1xX3xX107xX1xX126xX15xX3xX107xX1xXecxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX15fxXf0xX3xX13xX16xX21xX22xX84xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf86exX1a3xX3xXaxX235x11dccxX3xX15xXf0xX22xX42xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX5xXf0xX1exX3xX2xX42xX1a5xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX9bxX3xXcxX1xXfbxX22xX3xX5xX38xX6xX3xX44xX5b3xX3xX15xXf0xX22xX3xXbxX1x1121cxXexX3xXexX71xXdx16577xX15xX3xXexX126xXexX42xX3xXd3xXexX3xX7xX19xX21xX3xXa7xX84xX15xX1xX42xX3xXa7xX14xX15xX16xX3xX27xXcaxX21xX3xX44xXf0xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX15xX23xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX44x12b5axX3xX4xX1xX3daxX15xX16xX3xX27xX6xX15xX16xX3xX1exX79xX15xX16xX9bxX3xX23bxXdxX3xX15xX16xX46xX3xX27xX619xXexX3xX1exX45xX6xX3xX5xX33bxX15xX3xX5xXf0xX1exX3xX4xX1xX52xX3xX5xX38xX6xX3xX1xX45xX3xX1xX376xX15xX16xX3xX15xX37bxX15xX16xX9bxX3xX236xXdxX46xX3xX4xX1x10275xX3xXa7xXdxXc4xXexX3xX27x1702cxX15xX16xX3xX15xX1xX34xX15xX3xXexX79xX15xX16xX3xXexX1x14c65xX6xX3xX71xX21xX3a3xX15xX16xX3xXa7xXa8xX3xX5xXfbxXbxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX45xX33bxX4xX3xX4xX1xX667xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xXa7xXdxXc4xXexX3xX5xXf0xX1exX3xX16xX34xX3xX1xX10dxX15xXaxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1e2xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX1b4xX1a7xX18xX1e2xX2xX1a7xX2xX1b4xX1a7xX9cxXexX1a5xX194xX1b4xX1b4xX282xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1a5xX1a5xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xXcxX1xXecxX4xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX7xX677xX3xX18xX5b3xX15xX16xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX1exX6xX15xX16xX3xX7xXfbxX22xX3xX5xXf0xX1exX3xXexX1xX667xX4xX3xX3c0xX15xX3xX4xX1xX52xX3xX5xX619xX15xX42xX3xX16xXf0xX9bxX9bxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX272xXc4xX3xXa7xXf0xX3xX13xX16xX21xX22xX84xXexX42xX3xX6xX15xX1xX3xX13xX16xX21xX22x13ce8xX15xX3xX235xX3c0xX15xX3xX1cxX21xX3xX3f7xXexX1xX14xX15xX3xX13xX6xX1exX3xX401xX23xX15xX42xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX6xX1exX410xX3xX44xX33bxXdxX3xX107xX1xX21xX14xX15xX3xX1exX37bxXexX3xX107xX1xX28xX4xX3xX107xX1x10289xX3xX4xX1xX52xX3xXa7xXdxXc4xXexX42xX3xX44xX5b3xX3xX1xf324xX3xXexX1xX21xX3xX15xXf0xX22xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX14xX15xX16xX3xX5xXf0xX1exX3xX27xX45xX619xX4xX3xX2xX42xX1e0xX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX5e4xX4xX3xX5xX52xXbbxXdxX42xX3xX18x16c57xX3xXexXd3xX15xX1xX3xX7x10c6axX3xXexX1xX21xX3xXexX71xX23xX15xX3xX1e2xX3xXexXfbxX15xX3xX5xX38xX6xX9bxX3xXcxX21xX22xX3xX15xX1xXdxX23xX15xX42xX3xX1exX45xX6xX3xX5xX33bxX15xX3xX107x1433exX52xX3xX18xXf0xXdxX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xXexX52xXf0xX15xX3xXa7xX3a3xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX111xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX14xX15xX16xX3xXa7xXa8xX3xX1ex10461xX4xX3xX1exX40xX1exX42xX3xXa7xX126xX4xX3xX1exXe7xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX42xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX3xX1xX52xXf0xX15xX3xXexX52xXf0xX15xX42xX3xXbxX1xX40xX15xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX44xXcaxX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX27xX45xX619xX4xX42xX3xXbxX1xX40xX15xX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX3xebbaxX3xX15xX16xX52xXf0xXdxX3xX27xX3daxX15xX16xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xXaxX13xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX3xX71xX3daxXdxX3xXexX1xX34xX3xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX28xX1exX42xX3xX27xXf0xX15xX1xX3xXa7xX376xX42xX3xX15xX16xX45xX46xXdxX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX3c0xX15xX3xX27xX45xX619xX4xX42xX3xX16xXf0xX3xX5xX619xX15xX3xX4xX76xX15xX16xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX21xX126xXexX3xX15xX86exXdxX9bxX3xX24fxX6xX22xX3xX71xX6xX3xX15xX16xX1xXdxXcaxX15xX3xX15xX5e4xXexX3xX71xX3daxXdxX3xX111xX3xX1exX10xX15xX3xX15xXfbxX21xX3xX71xX45xX619xX21xX3xXexX1xX14xXdxXaxX3xX17cxX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX21xX3xX1a9xXecxXexX3xX1a9xX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5aexX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1e2xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX1b4xX1a7xX18xX1e2xX2xX1a7xX2xX1e6xX2xX282xXexX1e6xX2xX1e2xX2xX1b4xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1b4xX194xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xXcxX71xX6xX15xX1xX3xXexX1xX111xX3xXexX71xX46xXdxX3xX1xX677xX15xX16xX3xX15xX28xX15xX16xX42xX3xX6xX15xX1xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xX235xX3c0xX15xX3xX1cxX21xX3xX1exX6xX15xX16xX3xX7xX126xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX5xXbbxXdxX3xX71xX6xX3xX7xX19xX15xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX107xX1xX14xX42xX3xXexX71xX5e4xX15xX1xX3xX1xX45xX3xX1xX376xX15xX16xX3xX15xX37bxX15xX16xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12x13406xX5eaxX3xX15x16b90xX3xX5xX8b4xX4xX3xX4xX667xX21xX3xX15xX1x13b74xX15xX16xX3xXaxX1xXbbxXexX3xX44xXf0xX15xX16xXaxX3xX4xX2dxX15xX3xX7xXecxXexX3xX5xXbbxXdxX42xX3xX4xX1xXa8xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xXcxX1xXa8xX3xX13xX1xX21xX15xX16xX3xX3f7xXexX1xX14xX15xX3xXcxXdxXc4xX15xX3xX66xX45xX15xX16xX42xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX6xX1exX410xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX27xX14xX15xX3xX27xX5e4xX52xX3xXexX1xX38xX4xX3xX16xXdxX5b3xX4xX3xX1exX914xXdxX3xX15xX16xX45xX46xXdxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX27xX45xX6xX3xX1xXc4xXexX3xX5xX38xX6xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX1xXf0xX3xX71xX6xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX107xX1xX14xX3xX15xX16xX6xX22xX3xX107xX1xXdxX3xXexX71xX46xXdxX3xX44xX79xX6xX3xX1xX677xX15xX16xX3xX15xX28xX15xX16xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xXcxX79xX3xX15xX1xXf0xX3xX4xX1xXa8xX3xX27xXc4xX15xX3xX27xXdxX5eaxX1exX3xX7xXfbxX22xX3xX5xX38xX6xX3xX107xX1xX5e4xX3xX1a9xX6xX3xX5xXbbxXdxX3xXexX126xX15xX3xX107xX8e6xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXd3xX3xX15xX23xX15xX3xX4xX1xXa8xX3xX4xX126xX3xX16xX28xX15xX16xX3xX27xX86exX3xX5xX38xX6xX3xX71xX6xX3xX7xXf0xX15xX3xX15xX1xXf0xX3xX27xX5eaxX3xXbxX1xX10dxXdxX42xX3xXexX71xX5e4xX15xX1xX3xX16xX19xX22xX3xX1dxX1exX3xX1exX126xX4xX9bxX3xX13xX1xXbb1xX15xX16xX3xX4xX1xXdxXc4xX4xX3xX7cxX21xXbbxXexX3xX1exX5e4xX22xX3xX4xX76xX15xX16xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX7xX677xX3xX18xX5b3xX15xX16xX3xX1xXc4xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX7xX21xXfbxXexX3xX27xX5eaxX3xX15xXba5xX3xX5xX8b4xX4xX3xX4xX667xX21xX3xX15xX1xXbb1xX15xX16xX3xXaxX1xXbbxXexX3xX44xXf0xX15xX16xXaxX3xX4xX111xX6xX3xX4xX3cxX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX1cxX1xXa8xX3xX13xX1xX21xX15xX16xX3xX4xX1xX52xX3xXa7xXdxXc4xXexX1a3xX3xXaxX1cxX667xX3xX15xX16xX1x15f9cxX3xX1a9xX6xX15xX1xX3xX15xX1xXf0xX3xX1xX10dxX15xX3xX16xXdxXf0xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xX15xX1xX45xX15xX16xX3xX5xX38xX6xX3xX16xX37bxXexX3xX44xXcaxX3xX4xX76xX15xX16xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xX27xX45xX619xX4xX42xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX5xXdxXcaxX15xX3xXexX6xX22xX3xXexX1xX6xX22xX3xX15xX1xX6xX21xX3xX4xXf0xX52xX3xX1a9xX33bxXdxX3xX27xX5eaxX3xX5xX38xX6xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xXa7xXa8xX3xX1dxX1exX3xX1exX126xX4xX42xX3xX1exX914xX4xX3xX1exX40xX1exXaxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX1e2xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX1b4xX1a7xX18xX1e2xX2xX1a7xX2xX282xX194xX2xXexX282xX1a5xX2xX2xX5xX2xX17cxXdxX1exX16xX17cxX1e2xX1a5xX1e0xX2xX17cxX1a7xX9bxX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX13xX16xX45xX46xXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xXexX72xX15xX3xX18xX5b3xX15xX16xX3xX1xXc4xXexX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX42xX3xXbxX1xX45xX10dxX15xX16xX3xXexXdxX84xX15xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX27xX5eaxX3xX15xXba5xX3xX5xX8b4xX4xX3xX4xX667xX21xX3xXaxX1xXbbxXexX3xX44xXf0xX15xX16xXaxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12x16aa6xX15xX16xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xX235xX3c0xX15xX3xX2a8xX45xX10dxX15xX16xX3xX17cxX3xX1cxX1xX111xX3xXexXa8xX4xX1xX3xX28exX15fxX13xX2a8xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX13xX6xX1exX3xX4xX1xX52xX3xXa7xXdxXc4xXexX1a3xX3xXaxXcxX52xXf0xX15xX3xX1a9xXd8xX3xX1xXdxX84xX15xX3xX4xXecxX3xX194xX282xX9cxX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX42xX3xX1xXdxX84xX15xX3xX27xXd8xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX1b4xX194xX2xX3xX1xX6xX42xX3xX4xX2dxX15xX3xX5xXbbxXdxX3xX2xX1b4xX1e0xX3xX1xX6xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX27xX45xX619xX4xX9bxX3xX2a8xX52xX3xX1exX45xX6xX3xX5xX33bxX15xX3xX107xX8e6xX52xX3xX18xXf0xXdxX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX27xXd8xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xX7xX126xX3xX5xX38xX6xX3xX4xX1xX45xX6xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX1xX45xX3xX1xX376xX15xX16xX3xX1xX52xXf0xX15xX3xXexX52xXf0xX15xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX272xX1xX14xX15xX16xX3xX4xXecxX3xX4xX1xXba5xX3xX27xX5eaxX3xXbxX1xX10dxXdxX3xXbxX1xXecxX15xX16xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX7cxX21xX6xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xXexX34xX15xX1xX3xXexX71xXbbxX15xX16xX3xX5xX38xX6xX3xX5xX23xX15xX3xX1exX10xX15xX42xX3xX1dxX1exX3xX1exX126xX4xX42xX3xX1exX914xX4xX3xX1exX40xX1exX3xX18xXdxX834xX15xX3xX71xX6xX3xX1xX40xX21xX3xX1xXc4xXexX3xX970xX3xX4xX5e4xX4xX3xX1xX3a3xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xXexX52xXf0xX15xX3xX1a9xXd8xX9bxX3xX235xX34xX3xX44xX72xX22xX42xX3xX4xX1xXd3xX15xX1xX3xX7cxX21xX22xXcaxX15xX3xX1a9xXd8xX3xX27xXd8xX3xXexXdxXc4xX15xX3xX1xXf0xX15xX1xX3xX5xXf0xX1exX3xXexX1xX21xf6b4xX3xX5xX619xXdxX42xX3xX107xX1xX10dxXdxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX18xX2dxX15xX16xX3xX4xX1xX3cxX22xX3xX18xX914xX4xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX6cxXecxX4xX3xX44xXf0xX3xX4xX5e4xX4xX3xXexX21xX22xXc4xX15xX3xX1exX45xX10dxX15xX16xX3xXexXdxX23xX21xX3xX15xX45xX33bxX4xX3xX4xX111xX6xX3xX4xX5e4xX4xX3xXexX1xX14xX15xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xXexX1xX46xXdxX3xX44xX72xX15xX3xX27xX3a3xX15xX16xX3xXa7xXf0xX3xX4xX52xX15xX3xX4xX1xX111xX3xX27xX3a3xX15xX16xX3xX7xXfbxX22xX3xX5xX38xX6xX3xXexXbbxXdxX3xX15xX1xXf0xX3xX27xX5eaxX3xX16xXdxX3cxX1exX3xXbxX1xX40xX15xX3xX5xX38xX6xX3xXa7xXa8xX3xX1xX45xX3xX1xX376xX15xX16xX3xX15xX37bxX15xX16xXaxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX24fxX45xX6xX3xX5xX33bxX15xX3xX107xX8e6xX52xX3xX18xXf0xXdxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX7cxX21xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX16xX19xX22xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX42xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX3xX1xX10dxX15xX3xX1b4xX282xX9cxX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xX4xXecxX3xX16xXdxX5e4xX3xXexX71xXa8xX3xX107xXdxX15xX1xX3xXexXc4xX3xX4xX6xX52xX3xXexXbbxXdxX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX1a5xX9cxX2xXexX1e2xX194xX1e2xX194xX2xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1e2xX194xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX13xX1xXdxXcaxX21xX3xX5xX52xXbbxXdxX3xX71xX6xX21xX3xX7cxX21xX3cxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xX970xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX3xXa7xXa8xX3xX18xX72xXbxX3xX15xX5e4xXexX42xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX107xX1xX3cxX52xX3xX7xX5e4xXexX3xX4xX111xX6xX3xX4xX1xXd3xX15xX1xX3xX7cxX21xX22xXcaxX15xX3xX27xXa8xX6xX3xXbxX1xX45xX10dxX15xX16xX42xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX27xX619xXexX3xX1exX45xX6xX3xX107xX8e6xX52xX3xX18xXf0xXdxX3xX15xXf0xX22xX3xX970xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX3xX27xXd8xX3xX4xXecxX3xX1b4xX282xX1a7xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xXexX71xX3daxX15xX16xX3xX71xX6xX21xX3xX1exXf0xX21xX42xX3xX4xX19xX22xX3xX3c0xX15xX3xX7cxX21xX3cxX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX3xX44xXf0xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX3xX15xX16xX1xXdxX23xX1exX3xXexX71xX914xX15xX16xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX1b4xX2xX1a7xXexX1b4xX282xX1e6xX1a7xX1a5xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1a7xX1b4xX1a5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xXexX1xX126xX15xX16xX3xX107xX23xX42xX3xXexX52xXf0xX15xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX3xX4xXecxX3xX1b4xX282xX1a7xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX42xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX1cxXecxX3xX1exX37bxXexX3xXexXbbxXdxX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xX14xX15xX16xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xX272x15c2dxX3xXcxX52xXf0xX15xX3xX3f7xXexX1xX14xX15xX3xXcxX19xX15xX3xX23bxX15xX410xX3xX5xXf0xX3xX107xX1xX21xX15xX16xX3xX4xX3cxX15xX1xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xX3xX107xX1xXdxX3xX1xX10dxX15xX3xX194xX9bxX1a7xX9cxX9cxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX1a7xX0xX57xX7xX21xXbxX12xX3xX27xXfbxXexX3xX44xX45xX46xX15xX3xXexX71xX3daxX15xX16xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xX15xX16xX914xXexX42xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xX27xX28xX15xX16xX42xX3xX71xX6xX21xX42xX3xX4xX19xX22xX3xX3c0xX15xX3xX7cxX21xX3cxX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX38xX15xX16xX42xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX9bxX3xX1cxX5e4xX4xX3xX16xXdxXf0xX15xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xXa7xXa8xX3xX16xXd8xX22xX42xX3xX7xX72xXbxX42xX3xX44xXe7xXdxX3xX18xX72xXbxX3xXa7xX970xXdxX3xX27xXfbxXexX3xX44xXf0xX3xX15xX45xX33bxX4xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX1b4xX194xX1e2xXexX2xX1e2xX2xX9cxX1e0xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX2xX1a5xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX272xX1xX21xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX194xX9bxX1a7xX9cxX9cxX3xX1exX0xX7xX21xXbxX12xX1a7xX0xX57xX7xX21xXbxX12xX3xX4xX111xX6xX3xX14xX15xX16xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xX272xX15e5xX3xXcxX52xXf0xX15xX3xXa7xXa8xX3xX1exX45xX6xX3xX5xX76xX3xX44xXe7xXdxX3xX18xX72xXbxX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX4e0xX2a8xXdxX84xX15xX3xXexXd3xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX71xX3a3xX15xX16xX3xX15xX23xX15xX3xXexX1xX21xX3xX15xX1xX72xXbxX3xXexX79xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX6xX15xX16xX3xX5xXbbxXdxX3xX71xXfbxXexX3xX5xX33bxX15xX42xX3xX4xX1xX65fxX3xXexXd3xX15xX1xX3xX71xXdxX23xX15xX16xX3xXexXdxXcaxX15xX3xXexX79xX3xXa7xX5e4xX15xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xX27xX28xX15xX16xX3xX44xXf0xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xX15xX16xX914xXexX42xX3xX1exXba5xXdxX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX27xXd8xX3xX1exX6xX15xX16xX3xX5xXbbxXdxX3xX107xX1xX52xX3cxX15xX16xX3xX1b4xX9cxX9cxX3xX15xX16xXf0xX15xX3xX27xX3daxX15xX16xX9bxX3xX236xXdxX46xX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX44xXf0xX3xX44xXe7xXdxX3xX18xX72xXbxX3xX15xX1xX45xX3xXexX1xXc4xX3xX15xXf0xX22xX3xX71xX3daxXdxX3xXexX1xX34xX3xX107xX1xXdxX3xX15xX28xX15xX16xX3xX5xX23xX15xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX28xX15xX3xX4xX19xX22xX3xX7xX8bcxX3xXa7xXa8xX3xX1xX8e6xX52xX3xX44xXf0xX3xX4xX1xXc4xXexX4eaxX3x12504xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX52xXf0xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX5aexX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xX3xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX194xX9cxX194xXexX1e2xX2xX1a7xX2xX2xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1a7xX1b4xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX236xXdxXf0xX15xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xX4xX111xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX52xXf0xX15xX3xXa7xXa8xX3xX16xXd8xX22xX3xX27xX86exX3xX1xX52xXf0xX15xX3xXexX52xXf0xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX1cxX2dxX15xX3xX14xX15xX16xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xXcxX71xX40xX15xX3xX66xX3daxX15xX16xX3xX3f7xXexX1xX14xX15xX3xXcxX19xX15xX3xX23bxX15xX410xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX4xX3cxX15xX1xX3xX1xX10dxX15xX3xX1a7xX9bxX1e6xX9cxX9cxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX1a7xX0xX57xX7xX21xXbxX12xX3xX27xXfbxXexX3xX44xX45xX46xX15xX3xXexX71xX3daxX15xX16xX3xX71xX6xX21xX3xX4xX3cxXdxX42xX3xX71xXf0xX21xX3xX1exX3daxX15xX16xX3xXexX10dxXdxX3xX44xXf0xX3xX1exX45xX33bxXbxX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xX15xX45xX33bxX4xX42xX3xX44xXe7xXdxX3xX18xX72xXbxX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX107xX1xX376xXdxX3xX1a9xXecxXexX3xX1a9xX6xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX4e0xX237xX6xX21xX3xX44xX79xX6xX3xXexX71xX3daxX15xX16xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX107xXa8xXbxX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX27xX45xX619xX4xX3xXa7xX6xX52xX3xX15xX1xXdxX23xX21xX3xXexX1xX34xX3xX16xXdxX46xX3xX27xXd8xX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX45xX33bxX4xX3xX1xXc4xXexX3xX71xX3daxXdxX42xX3xXexXdxXc4xX4xX3xX4xX5e4xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXa7xX376xX3xX71xX6xX3xX4xX1xX38xX3xXbbxX9bxX3xX1cxX1xX28xX4xX3xX4xX1xX46xX3xX15xX28xX15xX16xX3xX5xX23xX15xX3xX7xX8bcxX3xX4xX3cxXdxX3xXexXbbxX52xX3xX5xXf0xX1exX3xX5xXbbxXdxX4eaxX3xX1900xX3xX14xX15xX16xX3xX66xX3daxX15xX16xX3xX4xX1xX52xX3xXa7xXdxXc4xXexX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX1e2xX1a7xX282xXexX194xX2xX1a7xX1e6xX9cxX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX1e2xX282xX1e6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX13xX16xX45xX46xXdxX3xX4xX111xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX27xX34xX15xX1xX3xX14xX15xX16xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xXcxX71xX40xX15xX3xX66xX3daxX15xX16xX3xX27xX6xX15xX16xX3xX18xX8b4xX15xX16xX3xX5xXbbxXdxX3xX4xX5e4xX4xX3xX4xX19xX22xX3xX16xXd8xX22xX42xX3xX27xX86exX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX44xX45xX46xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX288xX1xXecxX3xX1cxX1xX111xX3xXexXa8xX4xX1xX3xX28exX15fxX13xX2a8xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX3xX13xX16xX21xX22xX834xX15xX3xXcxX1xXdxX23xX15xX3xXcxX52xXf0xX15xX42xX3xX1xXdxX84xX15xX3xX1a9xXd8xX3xX27xX6xX15xX16xX3xXexX72xXbxX3xXexX71xX21xX15xX16xX3xX4xX6xX52xX3xX4xX1xX52xX3xX44xXdxX84xX4xX3xX1xX52xXf0xX15xX3xXexX1xXdxX84xX15xX3xX4xX5e4xX4xX3xXexXdxX23xX21xX3xX4xX1xXd3xX3xX27xX5eaxX3xXbxX1xXfbxX15xX3xX27xXfbxX21xX3xX27xXbbxXexX3xX1a9xXd8xX3xX13xXcxX24fxX3xX107xXdxX5eaxX21xX3xX1exX4axX21xX3xX27xX40xX21xX3xXexXdxX23xX15xX3xX4xX111xX6xX3xX1xX21xX22xX84xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX42xX3xXexX21xX22xX3xX15xX1xXdxX23xX15xX42xX3xX4xX5e4xX4xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xX15xX1xXfbxXexX3xX5xXf0xX3xX4xX5e4xX4xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXa7xXa8xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX3xX15xX16xX1xXdxX23xX1exX3xXexX71xX914xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX3xX1xX45xX970xX15xX16xX3xX5xX33bxX15xX3xX27xXc4xX15xX3xXexXdxXc4xX15xX3xX27xX3a3xX3xX15xX1xXdxX84xX1exX3xX44xX5b3xX3xX15xXf0xX22xX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xX3xXbxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX15xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX19exXdxX18xXexX1xX1a3xX3xX1a5xX2xX194xXbxX1a9xX135xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1a3xX3xX194xX2xX9cxXbxX1a9xX135xXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a3xX57xX57xXdxX9bxXa7xX6xX52xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9bxX44xX15xX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1e2xX57xX2xX194xX194xX18xX1e2xX2xX1a7xX1e2xX1a5xX194xX1e0xXexX1a5xX9cxX1e0xX1e2xX282xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xX1d7xX71xX9xX194xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX52xX15xXaxX12xX235xX45xX46xX15xX3xX1xX3a3xX3xXa7xXa8xX3xX1xX45xX3xX1xXbbxXdxX3xX3cxX15xX1xX3xX1xX45xX33bxX15xX16xX3xX71xXfbxXexX3xX5xX33bxX15xX3xX27xXc4xX15xX3xXexX1xX21xX3xX15xX1xX72xXbxX3xX1xXf0xX15xX16xX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX4xX111xX6xX3xXa7xXf0xX3xX4xX52xX15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX4e0xXcxX71xX45xX33bxX4xX3xX1exX28xXexX42xX3xX7xX6xX21xX3xX107xX1xXdxX3xX15xX16xX33bxXexX3xX1exX45xX6xX3xX1a9xXd8xX3xX4xX1xX65fxX3xX27xXbbxX52xX3xXa7xXf0xX3xX4xX52xX15xX3xX44xXf0xX3xX4xX5e4xX4xX3xX5xX8b4xX4xX3xX5xX45xX619xX15xX16xX3xXexXdxXc4xX15xX3xX1xXf0xX15xX1xX3xX44xX84xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1exX14xXdxX3xXexX71xX45xX46xX15xX16xX42xX3xX4xX3cxXdxX3xXexXbbxX52xX42xX3xX18xX914xX15xX3xX18x1700dxXbxX3xX5xXbbxXdxX3xX4xX5e4xX4xX3xX44xX45xX46xX15xX3xXa7xXa8xX3xXexX1xXdxXc4xXexX3xX1xXbbxXdxX42xX3xX7xX6xX21xX3xX27xXecxX3xX7xX8bcxX3xX44xX72xX15xX3xX27xX3a3xX15xX16xX42xX3xX1xXba5xX3xXexX71xX619xX3xX4xX5e4xX4xX3xX1xX3a3xX3xX107xX1xX28xX4xX3xXbxX1xX5b3xX4xX42xX3xX4xX1xX65fxX15xX1xX3xXexX71xX6xX15xX16xX3xX5xXbbxXdxX3xX4xX5e4xX4xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX27xX5eaxX3xX27xX3cxX1exX3xXa7xX3cxX52xX3xXexX1xX21xX3xX15xX1xX72xXbxX3xX4xX76xX15xX16xX3xX15xX1xX45xX3xX1xX52xXf0xX15xX3xXexX1xXf0xX15xX1xX3xX4xX5e4xX4xX3xXexXdxX23xX21xX3xX4xX1xXd3xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX1a9xX19xX22xX3xX18xX8b4xX15xX16xX3xX13xXcxX24fxX3xX107xXdxX5eaxX21xX3xX1exX4axX21xX4eaxX3xX1900xX3xX288xX1xXecxX3xX1cxX1xX111xX3xXexXa8xX4xX1xX3xX28exX15fxX13xX2a8xX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX15fxX34xX15xX1xX3xX4xX1xX52xX3xXa7xXdxXc4xXexX3xXexX1xX23xX1exX9bxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX52xX18xX22xXaxX12xX13xX16xX52xXf0xXdxX3xX1xX10dxX15xX3xX2xX9bxX9cxX9cxX9cxX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xXa7xXa8xX3xX15xX16xX72xXbxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX45xX33bxX4xX42xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX27xX45xX619xX4xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX3xX44xX33bxXdxX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX18xXdxX84xX15xX3xXexXd3xX4xX1xX3xXa7xXa8xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX1xX10dxX15xX3xX1a7xX1a7xX3xX1xX6xX3xXexX14xX1exX3xX15xX21xX14xXdxX3xXexXbbxXdxX3xX1a9xXd8xX3xX1cxX1dxX1exX3xX288xX1xX38xX4xX3xXa7xXa8xX3xX1exXfbxXexX3xXexX71xX28xX15xX16xX42xX3xX16xX19xX22xX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX1xXbbxXdxX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX376xX3xX44xX33bxXdxX3xX4xX5e4xX4xX3xX1xX3a3xX3xX15xX21xX14xXdxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xX18xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX71xX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX23xX15xX3xX7cxX21xX6xX15xX1a3xX0xX57xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17cxXexX1xX21xX1exXa7xX17cxX6xX15xX18xX17cxX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX5e4xX15xX1xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xX1exXe7xX6xX3xX16xX37bxXex1066fxXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX4xX6xX15xX1xX17cxX18xX52xX15xX16xX17cxX1exX21xX6xX17cxX57xX2xX1e6xX282xX9cxX194xX282xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX71xX4xX9xXaxX57xX1exX10xX18xXdxX6xX57xX2xX1a7xX9cxX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX1b4xX1b4xX57xX2xX1a7xX1e6xX18xX9cxX2xX194xX1e2xX1a5xX9cxX9cxXexX1b4xX194xX1e0xX9cxX5xX1b4xX17cxX6xX15xX1xX17cxX18xX6xXdxX17cxX18xXdxX10xX15xX9bxX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX18xXdxX44xX12xX0xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX5e4xX15xX1xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xX1exXe7xX6xX3xX16xX37bxXexX2235xXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX4xX6xX15xX1xX17cxX18xX52xX15xX16xX17cxX1exX21xX6xX17cxX57xX2xX1e6xX282xX9cxX194xX282xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX1cxX5e4xX15xX1xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xX1exXe7xX6xX3xX16xX37bxXexX2235xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX1xX5e4xX15xX16xX3xX282xX42xX3xX15xX1xXbb1xX15xX16xX3xX4xX52xX15xX3xX15xX28xX15xX16xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX16xX6xX22xX3xX16xX28xXexX3xX27xXfbxXexX3xXexX71xX46xXdxX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX3xX15xXbb1xX6xX9bxX3xX13xX28xX15xX16xX3xXexX71xX126xX15xX3xX44xXf0xX52xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX7cxX21xX3cxX3xX1xX3daxX15xX16xX42xX3xX7cxX21xX3cxX3xXa7xX45xX970xXdxX42xX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX15xX1xXbb1xX15xX16xX3xXa7xX21xX3daxX15xX16xX3xX4xX1xX21xX126xXdxX3xX44xXf0xX15xX16xX3xX1xX45xX10dxX1exX9bxX3xX13xX28xX15xX16xX3xX15xX1xX45xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX16xX52xX1exX3xX5xXbbxXdxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xXa7xXf0xX15xX3xXexX6xX22xX3xX44xX14xX3xX1xX34xX15xX1xX42xX3xX4xX1xX46xX3xX27xX619xXdxX3xX1exX3a3xXexX3xX15xX16xXf0xX22xX3xX27xX86exX3xXf0xX52xX3xX44xXf0xX52xX3xXa7xX14xX15xX16xX3xX5xX38xX6xX9bxX3xX1cxX5e4xX15xX1xX3xX27xX3daxX15xX16xX3xX15xX1xX45xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX107xX1xX52xX5e4xX4xX3xXexX1xX23xX1exX3xX4xX1xXdxXc4xX4xX3xX5e4xX52xX3xX1exX33bxXdxX42xX3xXexX45xX10dxXdxX3xX1exXf0xX21xX3xXfbxX1exX3xX15xX52xX9bxX9bxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX18xXdxX44xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXf0xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX34xX15xX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xX1a9xX21xX19xX15xX3xX27xX86exX3xX71xXbbxXbxX42xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX3xX44xX79xX6xX3xX1exXfbxXexX3xX4xX111xX6xX3xX5xXbbxXdxX3xXexX1xX23xX1exX3xX4xX14xX15xX16xXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX15xX17cxX1xX6xX17cxX5xX21xX6xX17cxX1a9xX21xX6xX15xX17cxX18xX52xX17cxX71xX6xXbxX17cxX15xX52xX15xX16xX17cxX18xX6xX15xX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX15xX1xX17cxX44xX21xX6xX17cxX1exX6xXexX17cxX4xX21xX6xX17cxX5xX6xXdxX17cxXexX1xX10xX1exX17cxX4xX52xX15xX16xX57xX2xX1e6xX1a7xX9cxX1b4xX194xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX71xX4xX9xXaxX57xX1exX10xX18xXdxX6xX57xX2xX1a7xX9cxX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX2xX1e6xX57xX282xX194xX18xX1b4xX2xX1a7xX9cxX2xX2xX1a5xXexX1a7xX1a7xX1e2xX9cxX1e2xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX18xXdxX44xX12xX0xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXf0xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX34xX15xX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xX1a9xX21xX19xX15xX3xX27xX86exX3xX71xXbbxXbxX42xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX3xX44xX79xX6xX3xX1exXfbxXexX3xX4xX111xX6xX3xX5xXbbxXdxX3xXexX1xX23xX1exX3xX4xX14xX15xX16xXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX1xX6xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX15xX17cxX1xX6xX17cxX5xX21xX6xX17cxX1a9xX21xX6xX15xX17cxX18xX52xX17cxX71xX6xXbxX17cxX15xX52xX15xX16xX17cxX18xX6xX15xX17cxX1xX6xX17cxXexXdxX15xX1xX17cxX44xX21xX6xX17cxX1exX6xXexX17cxX4xX21xX6xX17cxX5xX6xXdxX17cxXexX1xX10xX1exX17cxX4xX52xX15xX16xX57xX2xX1e6xX1a7xX9cxX1b4xX194xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX66xXf0xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX34xX15xX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xX1a9xX21xX19xX15xX3xX27xX86exX3xX71xXbbxXbxX42xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX3xX44xX79xX6xX3xX1exXfbxXexX3xX4xX111xX6xX3xX5xXbbxXdxX3xXexX1xX23xX1exX3xX4xX14xX15xX16xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX1cxX10dxX15xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX65fxX3xX107xX8e6xX52xX3xX18xXf0xXdxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xX107xX1xX52xX3cxX15xX16xX3xX1b4xX9cxX3xXbxX1xX38xXexX3xX15xX1xX45xX15xX16xX3xX44xX79xX6xX3xX107xXa8xXbxX3xXaxX1a9xX14xX3xX27xX86exXaxX3xX1xXf0xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX34xX15xX3xX1xX6xX3xX5xX38xX6xX3xX1a9xX21xX19xX15xX3xX970xX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX9bxX3xX1cxX1xX45xX6xX3xXexX1xX5eaxX3xXexXd3xX15xX1xX3xX4xX1xXd3xX15xX1xX3xX1a9xX5e4xX4xX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX1xXbbxXdxX3xX18xX52xX3xXexX1xXdxX23xX15xX3xXexX6xXdxX3xX16xX19xX22xX3xX71xX6xX3xX15xX1xX45xX15xX16xX3xX15xX1xXbb1xX15xX16xX3xX1xX72xX21xX3xX7cxX21xX3cxX3xX27xX5eaxX3xX5xXbbxXdxX3xX27xX6xX15xX16xX3xX107xX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXcaxX21xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX44xXfbxXexX3xX44xX3cxX3xXexX71xX52xX15xX16xX3xXexX1xX21xX3xX1xX52xXbbxX4xX1xX9bxX9bxX9bxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX18xXdxX44xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24fxX21xX6xX3xX16xXdxX126xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX7cxX21xX6xX3xX107xXdxX5eaxX1exX3xX7xX52xX5e4xXexX1a3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX235xX76xX3x14191xX21xX6xX15xX16xX3xX4e0xX5xXd8xX15xX1xX3xX27xX111xX4eax15651xXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX1exX21xX6xX17cxX16xXdxX52xX15xX16xX17cxX4xX1xX21xX6xX17cxX7cxX21xX6xX17cxX107xXdxX10xX1exX17cxX7xX52xX6xXexX17cxX15xX52xX15xX16xX17cxX18xX6xX15xX17cxX44xX21xX17cxX7cxX21xX6xX15xX16xX17cxX5xX6xX15xX1xX17cxX18xX21xX57xX2xX1a5xX1a5xX1e6xX9cxX1a5xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xX71xX4xX9xXaxX57xX1exX10xX18xXdxX6xX57xX2xX1a7xX9cxX57xX15xX10xX19exX7xX57xX2xX1e0xX9cxX2xX57xX2xX2xX9cxX18xX2xX2xX194xX194xX9cxX1b4xX9cxXexX2xX194xX282xX2xX5xX1e0xX17cxX282xX194xX18xX2xX2xX9cxX1b4xX1a5xX194xX282xXexX1e6xX9cxX9cxX2xX282xX5xX9cxX9bxX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX23xX15xX3xX4e0xX27xX28xX15xX16xX3xX5xX2dxX15xX16xX4eaxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX3cxX22xX3xX1exX40xX1exX42xX3xX44xX45xX46xX15xX3xX1exX4axX21xX3xXexX6xX15xX3xX1xX52xX6xX15xX16xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX18xXdxX44xX12xX0xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24fxX21xX6xX3xX16xXdxX126xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX7cxX21xX6xX3xX107xXdxX5eaxX1exX3xX7xX52xX5e4xXexX1a3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX235xX76xX3xX2850xX21xX6xX15xX16xX3xX4e0xX5xXd8xX15xX1xX3xX27xX111xX4eaxX285fxXaxX3xX1xX71xX10xX2c7xX9xXaxX57xX15xX52xX15xX16xX17cxX15xX16xX1xXdxX10xXbxX57xX1exX21xX6xX17cxX16xXdxX52xX15xX16xX17cxX4xX1xX21xX6xX17cxX7cxX21xX6xX17cxX107xXdxX10xX1exX17cxX7xX52xX6xXexX17cxX15xX52xX15xX16xX17cxX18xX6xX15xX17cxX44xX21xX17cxX7cxX21xX6xX15xX16xX17cxX5xX6xX15xX1xX17cxX18xX21xX57xX2xX1a5xX1a5xX1e6xX9cxX1a5xX9bxX1xXexX1exXaxX12xX24fxX21xX6xX3xX16xXdxX126xX15xX16xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX7cxX21xX6xX3xX107xXdxX5eaxX1exX3xX7xX52xX5e4xXexX1a3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX235xX76xX3xX2850xX21xX6xX15xX16xX3xX4e0xX5xXd8xX15xX1xX3xX27xX111xX4eaxX285fxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX71xX52xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXba1xX86exX3xX16xXdxX126xX15xX16xX3xX5xX38xX6xX3xX15xX16xX19xX1exX3xX111xX3xX4xX1xX21xX1dxX15xX3xXa7xXa8xX3xX4xX1xX52xX3xX44xX5b3xX3xX1a9xX21xX19xX15xX3xX1a7xX9cxX2xX1e0xX42xX3xX1exX3a3xXexX3xX7xX126xX3xXa7xXf0xX3xX4xX52xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX970xX3xX1xX6xXdxX3xX1a9xXd8xX3xXba1xX667xX4xX3xX66xX45xX10dxX15xX16xX42xX3xXba1xX667xX4xX3xX255xXdxX23xX15xX3xX3f7xX235xX76xX3xX2850xX21xX6xX15xX16xX3xX66xXf0xX3xXcxXd8axX15xX1xX410xX3xX27xXd8xX3xX4e0xXexX5e4xX3xX1xX376xX6xX4eaxX3xX44xX34xX3xX1exX3a3xX15xX16xX3xX5xX23xX15xX3xX107xX1xX14xX15xX16xX3xX27xXcaxX21xX42xX3xX1xXbbxXexX3xX4xX1xX21xX22xX5eaxX15xX3xX1exXf0xX21xX3xX27xX10xX15xX3xX44xXf0xX3xXexX1xX126xXdxX9bxX3xXcxX71xX21xX22xX3xX1a9xX21xXfbxXexX3xX71xX6xX42xX3xXexX52xXf0xX15xX3xXa7xX3a3xX3xX7xX126xX3xX16xXdxX126xX15xX16xX3xX15xXf0xX22xX3xX27xXcaxX21xX3xX4xX1xX45xX6xX3xX27xX45xX619xX4xX3xX4xX10dxX3xX7cxX21xX6xX15xX3xX7cxX21xX3cxX15xX3xX5x14f66xX3xX13xX1xXf0xX3xX15xX45xX33bxX4xX3xX107xXdxX5eaxX1exX3xXexX71xX6xX3xX4xX1xXfbxXexX3xX5xX45xX619xX15xX16xX2235xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX18xXdxX44xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX21xX5xX12xX0xX18xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX71xXaxX12xX0xX57xX18xXdxX44xX12xX0xX57xX18xXdxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23bxX21xXexX1xX52xX71xXaxX12xX1cxX1xX21xX15xX16xX3xX236xXdxX6xX15xX16xX3xX17cxX3xX2850xX21xX6xX15xX16xX3xX13xX1xXfbxXexX0xX57xXbxX12
Chung Giang - Quang Nhất