Xe tăng Armata vắng bóng trong sự kiện Ngày chiến thắng
Quân đội Nga chuẩn bị cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng năm nay bằng cách thực hiện một buổi tập dượt tại sân tập Alabino ở ngoại ô Moscow. Các sĩ quan, chiến sĩ, cũng như các học viên trường quân sự là một trong số 33 sư đoàn nghi thức tham gia diễn tập.
da62x10733x14fa7xe7c9x12d4cx1598bxfd84x13b3dx14699xX7x160ddx147eex12c5axf563x167e0xea68xX5x10532xXax13eb4x154afxX10xX3xXex14d4cx152eax15ffexX3xdf71x1829ax16e4dxX6xXexX6xX3xe821xde85xX18xX19xX3xdcb7xfb3cxX18xX19xX3xXexX1cxf168xX18xX19xX3xX7x16dd3xX3x130c9xXdx17bdaxX18xX3x16752xX19x133d6x109a8xX3xX4xX1xXdxdd6exX18xX3xXexX1xX23xX18xX19xX0x1199bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11653xX10xX6xfb38xXaxX12x176a7xdabexe7fcxX18xX3x1607dxfb44xXdxX3xX3axX19xX6xX3xX4xX1xX61xf924xX18xX3xX27x125c3xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX61xX66xX4xX3xX5dxXdx17395xX61xX3xX1xX3cxX18xX1xX3xX3axX19xX3cxX3dxX3x1471bxX1xXdxX42xX18xX3xXexX1xX23xX18xX19xX3xX18xX17xX1dxX3xX18xX6xX3dxX3xX27x17af9xX18xX19xX3xX4xdbbfxX4xX1xX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxX37xX18xX3xX1dxX66xXexX3xX27xX61x12f09xXdxX3xXex1175axXbxX3xX5dx11365x17051xXexX3xXex132f2xXdxX3xX7xX62xX18xX3xXexXc0xXbxX3xX1bxX5xX6xX27xXdxX18xX2exX3x166e7xX3xX18xX19xX2exXc9xXdxX3xdeb4xX3x13095xX2exX7xX4xX2ex15cb2x14c0axX3xX8exXa8xX4xX3xX7x12ecdxX3x178a1xX61xX6xX18x13de9xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xX7xXf3xXf9xX3xX4x16f3bxX18xX19xX3xX18xX1xXc4xX3xX4xXa8xX4xX3xX1x12bb8xX4xX3xX22xXdxef52xX18xX3xXexX1cxXc4xf13exX18xX19xX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX7xX33xX3xX5xX3cxX3xX1dxX66xXexX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX7xec87xX3x12685xX13axX3xX7xXc4xX3xX65xX2exX3cxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xecd8xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX19xXdxX6xX3xX5dxXdxX81xX18xX3xXexXc0xXbxXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c2dxX2exX5dxX3dxXaxX12xXcxX1cxX2exX18xX19xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX18xX3xX18xX17xX1dxX3xX18xX6xX3dxXf9xX3xX4xX28xX3xX1x10397xX18xX3xX2x170a8xXecx15259x13dedxX198xX3xX18xX1xX62xX18xX3xX22xXdxX118xX18xX3xX4xdb5exX18xX19xX3xX1xX191xX18xX3xX2xX195xX198xX3xX65xX191xX18xX3xX22xX74xX3xXexX1xXdxX42xXexX3xX27xX74xX3xX22xX106xX3xX35xX1x10c9fxX3xX22xX3cxX3xX22xX106xX3xX35xX1xX1c7xX3xX1xXdxX37xX18xX3xX65xXc9xXdxXf9xX3xX27xX6xX2exX3xX19xf190xX1dxX3x130f8xX10xX3xXcxXdxX19xX10xX1cxXf9xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxfe7fx16e45xX195xX170xX13axXf9xX3xX1e5xX10xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xX65x14c6bxX61xX3xX5xX66xXdxX3xX18xXc4x1273fxX4xX3xX170xXcx13d6cxX1f8xe30exX195xX1bxXf9xX3xX1e5xX10xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xX65xX209xX61xX3xX27xX66xX3xX27xXdxX18xX1xX3xX170xXe6x16780xX1f8xX13axXf9xX3xX1e5xX10xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xX65xX209xX61xX3xX4xX1xX138xX18xX19xX3xX1xX2exed6axX3xX5xX33xX4xX3xX4x11c25xX6xX3xXcxX10xX1cxX1dxXdxX18xX6xXexX2exX1cxXf9xX3xX5axX37xX3xXexX1xX138xX18xX19xX3xXexX118xX18xX3xX5x1105exX6xX3xXbxX1x119d6xX18xX19xX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xX170xX61xX35xX1f8xXe6xX195xXf9xX3xX22xX3cxX3xX35xX1xX61xX3xX5xXdxX118xX18xX3xX1xXc5xXbxX3xX4xX1xX138xX18xX19xX3xX1dxXa8xX3dxX3xX27xX6xX3dxX3xX235xX6xX18xXexX7xXdxX1cxX1f8x1177fxX2xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX27xX5xX10xX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX1cxX19xXdxX18xf1c0xX3xX195xXbxX1e5xX3xX6xX61xXexX2ex1305fxXaxX12xX0xXexX27xX2exX5dxX3dxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dfxX4bxX4bxXdxXecxX27xX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXecxX22xX18xX4bxX18xX10xXebxX7xX4bxX2xX219xX2x11559xX4bxX1f9xX1f9xX5dxX198xX198xX1f9xX198xX2xX195xX195xXexfbe3xX1f9xX330xX2xX5xX198xXecx18618xXbxX19xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxXebxXdxX5dxXexX1xX2dfxX323x102afxX195xXbxX1e5xX2e9xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2dfxX13axX198xX219xXbxX1e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1e5xX10xX3xXexX6xX18xX19xX3xX6xX1cxX1dxX6xXexX6xX3xX22xX6xX18xX19xX3xX27xX2exX18xX19xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX7xX61xX3xX35xXdxX10xX18xX3xX18xX19xX6xX3dxX3xX4xX1xXdxX10xX18xX3xXexX1xX6xX18xX19xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXcxX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX6xXexX6xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1cxX12xX0xX4bxXexX27xX2exX5dxX3dxX12xX0xX4bxXexX6xX27xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX5dxX6xX18xX1xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX18xX3cxX3dxXf9xX3xX22xX106xX3xX35xX1xX1c7xX3xX27xX66xX3xX27xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX18xX3xX3axX19xX3cxX3dxX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xXexX1xX23xX18xX19xX3xX18xX17xX1dxX3xX195xX198xX2xX219xX3xX65x16e11xX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX3xXexX1xX209xX3dxX3xX4xX28xX3xX7xX33xX3xX1e5xX61xX209xXexX3xX1xXdxX37xX18xX3xX4xX256xX6xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xXexX17xX18xX19xX3xXexX1xX42xX3xX1xX37xX3xX1dxX212xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX6xXexX6xX3xX22xX3cxX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX256xX3xX5xX33xX4xX3xXcxX1f8xX330xX198xXecxX3xXcxX1xX6xX3dxX3xXexX1xX42xX3xX22xX74xX3xXexX1cxX1c7xX3xX4xX256xX6xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX5xX3cxX3xX4xXa8xX4xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX1f9xX195xX170xX13axX3xX18xX62xX18xX19xX3xX4xX209xXbxX3xXexX1cxX118xX18xX3xX4xX191xX3xX7xXdcxX3xX4xXa8xX4xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX1f9xX195xX3xX65xX11exXdxX3xX4xX106xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xfb2ex16ab9xX3xX19xXdxX24fxXdxX3xX65xXdxf6d9xX61xX3xX18xX3cxX3dxXf9xX3xX18xX1xXdxX518xX61xX3xX4xX1xX61xX3dxX118xX18xX3xX19xXdxX6xX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX7xX33xX3xX4xX1xX2exX3xX1cxXa3xX18xX19xXf9xX3xX1xXdxX37xX18xX3xX18xX6xX3dxX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX65xX44axX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX3xX4xX278xX18xX3xX5xX3cxX3xX22xX106xX3xX35xX1xX1c7xX3xXexX138xXdxX3xX1dxXc0xXexX3xX22xX3cxX3xX4xX28xX3xX7xX14cxX4xX3xX1dxXc9xX18xX1xX3xX35xX1xX256xX18xX19xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX27xXdxX118xX18xX3xX4xX1xX42xXecxX3xXcxX61xX3dxX3xX18xX1xXdxX118xX18xX3xX4xX106xX18xX19xX3xX4xX28xX3xX50fxX3xX35xXdxX42xX18xX3xX4xX1xX2exX3xX1cxXa3xX18xX19xXf9xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX1xXdxX37xX18xX3xX18xX6xX3dxX3xX4xX1xX256xX3xX3dxX42xX61xX3xX65xXc4xXc5xX4xX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX65xX66xXdxX3xX3axX19xX6xX3xXexXc0xXbxX3xXexX1cxX61xX18xX19xX3xX22xX3cxX2exX3xXbxX1x1698fxX4xX3xX22xX5f0xX3xX4xXa8xX4xX3xX65xX191xX18xX3xX1xX3cxX18xX19xX3xXbxX1xX5f0xX4xX3xX22xX5f0xX3xX1e5xX61xX209xXexX3xX35xX1xX70xX61xXecxX3xea51xXdxX37xX4xX3xX18xX1xX62xX18xX3xX1cxX66xX18xX19xX3xX7xX138xX3xX5xXc4xXc5xX18xX19xX3xX5dxX278xX18xX19xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX3cxX3dxX3xX65x16aadxX3xX4xX61xX18xX19xX3xX4xX209xXbxX3xX4xX1xX2exX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX65xX66xXdxX3xX65xX6xX18xX19xX3xX27xX74xX3xX1xXc9xX18xX3xX4xX1xX42xX3xX1xX191xX18xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xXcxX1xX33xX4xX3xXexX42xXf9xX3xXcxX1f8xX330xX198xX2c4xXe6xX3xX65xX44axX3xX65xXc4xXc5xX4xX3xXexX1xX273xX3xX18xX19xX1xXdxX37xX1dxX3xXexX1xX3cxX18xX1xX3xX4xXe4xX18xX19xX3xXexXc9xXdxX3xX1dxX66xXexX3xX7xX138xX3xXf5xX61xX138xX4xX3xX19xXdxX6xX3x130cexX3xX217xXc0xXbxXecxX3xX3axX19xX6xX3xX65xX44axX3xX1e5xX61xX209xXexX3xX35xX1xX70xX61xX3xX4xX1xX2exX3xX1bxX5xX19xX10xX1cxXdxX6xX3xX2xX219xX197xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX330xX198xXecxX3xXe6xX66xXexX3xX7xX138xX3xX18xXc4xX212xX4xX3xXcxX1cxX61xX18xX19xX3x12e48xXe4xX18xX19xX3xX27xX3cxX3dxX3xXex10e54xX3xX7xX33xX3xXf5xX61xX6xX18xX3xXexX62xX1dxX3xX22xX3cxX3xX65x11f1fxXexX3xX1xX3cxX18xX19xX3xX1dxff2cxX61xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX3cxX3dxXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xXe6xX66xXexX3xX19xXdxX24fxX3xXexX1xXdxX42xXexX3xX35xX1xXa8xX4xX3xX65xXc4xXc5xX4xX3xX65xX727xXexX3xX1cxX6xX3xX65xX640xX3xX19xXdxX24fxXdxX3xXexX1xX1c7xX4xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX7xX33xX3xX22xX23xX18xX19xX3xX1dxX727xXexX3xX4xX256xX6xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX3axX19xX3cxX3dxX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xXexX1xX23xX18xX19xX3xX330xX4bxX197xX3xX5xX3cxX3xX5dxX278xX18xX19xX3xX1e5xX10xX3xX18xX3cxX3dxX3xXex178b3xX18xX19xX3xX27xX66xX4xX3xX5xX66xX3xX65xXdxX640xX1dxX3xX3dxX42xX61xX3xXexXc9xXdxX3xX2c4xX3dxX1cxXdxX6xX3xX22xX3cxX3xX27xX74xX3xXexX1cx14a7cxX18xX19xX3xXexX118xX18xX3xX5xX273xX6xX3xX4xX1xX138xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcx1529bx11b29xX3xX4xX256xX6xX3xXe6xef5exXecxX3xXcxX1cxXc4xX212xX4xX3xX65xX28xX3xX1xX1e2xXdxX3xXexX1xXa8xX18xX19xX3xX13axX4bxX195xX198xX2xX1f9xXf9xX3xX3axX19xX6xX3xX4xX106xX18xX19xX3xX4xX209xXbxX3xXexX138xX4xX3xX19xX273xXdxX3xX7xX6xX18xX19xX3xX2c4xX3dxX1cxXdxX6xX3xX22xX106xX3xX35xX1xX1c7xX3xX18xX3cxX3dxX3xX35xX1xXdxX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX65xX66xXdxX3xX1bxX7xX7xX6xX5dxX3xX27xX74xX3xX22xX62xX3dxX3xX19xXdxXa8xXbxX3xX22xX3cxX3xX65xX640xX3xX18xX1xXdxX518xX61xX3xX22xX74xX3xXexX1cxX1c7xX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xX5xXc4xXc5xX4xX3xX1cxX191xXdxX3xX22xX3cxX2exX3xXexX6xX3dxX3xXbxX1xXdxX42xX18xX3xXf5xX61xX62xX18xX3x1605dxX2c4xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xXcxX61xX3dxX3xX18xX1xXdxX118xX18xX3xX18xX19xX6xX3dxX3xX7xX6xX61xX3xX65xX28xXf9xX3xX18xX1xf6adxX18xX19xX3xX1x143e2xX18xX1xX3xX24fxX18xX1xX3xXexX1cxX118xX18xX3xX1dxXc9xX18xX19xX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX209xX3dxXf9xX3xX1dxX66xXexX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX330xX198xX1bxX3xX4xX256xX6xX3xX3axX19xX6xX3xX5dxX2exX3xXf5xX61xX62xX18xX3xX4xX1xX1c7xX18xX1xX3xXbxX1xX256xX3xX2c4xX3dxX1cxXdxX6xX3xX7xX273xX3xX5dxX5f0xX18xX19xX3xX27xX74xX3xXexX1cxX7ebxX18xX19xX3xXexX118xX18xX3xX5xX273xX6xX3xX4xX1xX138xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX803xX804xXecxX3xX8exX1xXdxX42xX4xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX27xX74xX3xXexX118xX18xX3xX5xX273xX6xX3xX27xX23xX18xX3xXexX1cxX7ebxX18xX19xXf9xX3xX35xX1xX28xXdxX3xX5xX273xX6xX3xX1dxX1a6xX3xX1dxX74xXexX3xX22xX3cxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX18xX19xX3xXexX6xX18xX3xX5dx121c3xX18xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX27xX8dexX18xX1xX3xX5xX61xXc0xX18xX3xXexX1cxX118xX18xX3xXexX1cxX6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX804xX6xX7xX1xXdxX18xX19xXexX2exX18xX3xX235xX2exX7xXexXf9xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xXexX8dexX18xX1xX3xX1xX61xX138xX18xX19xX3xX18xX3cxX3dxXf9xX3xX5dxXc4xX11exX18xX19xX3xX18xX1xXc4xX3xX1xX37xX3xXexX1xX138xX18xX19xX3xXbxX1xX278xX18xX19xX3xXexX1xX256xX3xX2c4xX1xXexX2exX1cxX6xX1f8xX2xX3xX4xX256xX6xX3xX1e5xX10xX3xXexX17xX18xX19xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX65xX44axX3xX4xX28xX3xX22xX209xX18xX3xX65xX518xX3xX1xX2exX727xX4xX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX3xX1xX2exXc9xXexX3xX65xX66xX18xX19xXecxX3xX170xXdcxXdxX3xXexX1xX10xX2exX3xX5xX50fxX3xXexX1xX61xX3dxX42xXexXf9xX3xX1xX37xX3xXexX1xX138xX18xX19xX3xX18xX3cxX3dxX3xX65xXc4xXc5xX4xX3xXexX1cxX6xX18xX19xX3xX27xX74xX3xX18xX1xXa3xX1dxX3xX19xXdxX7ebxXbxX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xXdxX37xX18xX3xX22xX3cxX3xXbxX1xXa8xX3xX1xX256xX3dxX3xX4xXa8xX4xX3xX1dxX5f0xX4xX3xXexXdxX118xX61xX3xXexX118xX18xX3xX5xX273xX6xX3xX65xX6xX18xX19xX3xXexX8dexX1dxX3xX4xXa8xX4xX1xX3xXexXdxX42xXbxX3xX4xXc0xX18xXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX2exX5dxX3dxXaxX12xX616xX212xXdxX3xX1dxX5f0xX4xX3xX65xX1c7xX4xX1xX3xX4xX1xX1c7xX18xX1xX3xX5xX3cxX3xX5dxX1a6xX18xX19xX3xX4xX1xX2exX3xX1e5xX61xX209xXexX3xX35xX1xX70xX61xX3xX22xX3cxX3xX5dxX278xX18xX19xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX3cxX3dxX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX3xXbxX1xX24fxXdxX3xX5xX3cxX3xX1dxXc9xX18xX1xX3xX18xX1xX209xXexX3xX1xXdxX37xX18xX3xX18xX6xX3dxX3xX4xX256xX6xX3xX3axX19xX6xX3xX18xX118xX18xX3xX22xXdxX37xX4xX3xXcxX1f8xX330xX198xX3xX22xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX18xX19xX3xXexX1cxX2exX18xX19xX3xX65xXc9xXdxX3xX5xX81xX3xX35x139aaxX3xX18xXdxX37xX1dxX3xX3axX19xX3cxX3dxX3xX4xX1xXdxX42xX18xX3xXexX1xX23xX18xX19xX3xX18xX17xX1dxX3xX18xX6xX3dxX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX61xX3dxX37xX18xX3xX35xX1xXe4xX18xX19xX3xXf5xX61xXa8xX3xX35xX1xX28xX3xX1xXdxX640xX61xXecxX3xXcxX61xX3dxX3xX18xX1xXdxX118xX18xXf9xX3xX22xX212xXdxX3xXexX1cxXc4xX11exX18xX19xX3xX1xXc5xXbxX3xX22xX23xX18xX19xX3xX27xX28xX18xX19xX3xX4xX256xX6xX3xXcxX1f8xX2xX323xX3xX1bxX1cxX1dxX6xXexX6xXf9xX3xX1xXdxX37xX18xX3xX22xX730xX18xX3xX4xX1xXc4xX6xX3xXexX1xX640xX3xX65xXc4xX6xX3xX1cxX6xX3xX5xX11exXdxX3xX19xXdxX24fxXdxX3xXexX1xX1c7xX4xX1xX3xX18xX3cxX2exX3xX1xXc5xXbxX3xX5xX50fxXecxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c4xX2exX61xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX27xXa8xX2exX3xX70bxX209xXexX3xX616xXdxX37xXexX0xX4bxXbxX12