Hà Tĩnh tước giấy phép lái xe 740 trường hợp do vi phạm ATGT
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những kết quả ấn tượng sau 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết nguyên đán của ngành Công an Hà Tĩnh.
a419xd7adxc92ax10761x1081ex11cfcx12b74xb81cx11cb0xe52dx1260fx10274xffa9x10561xdb16xbfd9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf34cxb52cxc8a5xXexX0xe4caxXaxX17xX18xX19xXexX0x12ed9x11e65xX19x105c3xXexX0xXax10fe5xX9xb473xXdxX18x10383xX2fx1242exe1d5x11729xX5xf728xXbxXdxX17xX32xXexa978x134e0xX9xX5x11bfexca7dxXaxX9xXbxeac2xcc0fxX2cxX9xdae9xX35x11535xX26xX9xX33xXaxd963xX33xX9xXdxe024xX35xX9xf263xX17xX9x130adx10c16xd29exX9xXbxccc3xX44xef72xX40xX48xX9xXax10912xX33xX9xX19xX24xX9xbf50xX35xX9xX33xXax10d9axXcxX9xdd65xX5x13225xX5xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexc158xe211xX9xXdxX3cxX9xXcx100a4xXbxX9xXbxX5exX24xX40xX48xX9xX40xXax11736xX40xX48xX9xd929xf112xXbxX9x1127exbb36xd761xX9xX4axX40xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xX2fxX18xXa8xX9xded4xX9xXbxXaxX53xX40xX48xX9xX2cxX18xX24xX9x1217cxX35xab36xXcxX9xXbxX4axX40xX9xX2cx11513xX40xX48xX9xXbxX5exX4axX40xX9xX53xX33xX9xXbxX94xX35xX9xX33xXaxX70xXcx10861xX9xXc4xXa9xXcxX9xX23xXa9xX24xX9xX73x1025bxX5xX5xX9xX5xXa4xXbxX9xX40xX48xXa8xX26xc646xX40xX9xXc4xX53xX40xX9xX2cxb817xX18xX9xX40xX48xX3cxX40xXaxX9xX4xXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXax1008axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb21exX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x10d74xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX119xX6bxX40xX1cxX40xX17xdfbcxX2fxX1cxX2axcdd9xX2axXb8xX1cxX59xX59xX19xaaa3xX2axX5axXb8xfb76xX5axX160xXbxX59xdf3dxXb8xX15cxXdxX5bxX119x10fc9xX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX151xX35xX19xXbxXaxX13dx105d1xX5bxX5bxX33xX56xd518xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX13dxX5axX5bxX5bxX33xX56xX182xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13dxX23xXdxX24xX2cxXa3xX182xXcxX18xX5exX48xX35xX40xfb56xXdxX17x110daxXbxX13dxX18xXa8xXbxX24xX182xXcxX18xX5exX48xX35xX40xX1a4xX5exX35xX48xXaxXbxX13dxX18xXa8xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXbxXa8xX24xX2cxX9xX48xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX17xX33xX9xXdxX18xX35xX9xX56xX17xX9xX59xX5axX5bxX9xXbxX5exXa8xX24xX40xX48xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX18xXbxX48xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX1a4xX18xXdxX35xX48xX40xX13dxX9xX16bxXa8xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX182xX32xXexX8dxX70xX35xX9xXbxX53xX9xd9bdxXf9xX9x1334bx10fc0xX40xX9x12ba9xX18xX24xX9xX1a4xX9xX75xX35xX53xXcxX9xXc4xf494xX2cxX9xX4xXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX33xXaxX53xXbxX9xX23xX35xXc6xXa8xX9xXbxX70xX35xX9xXaxX94xX35xX9xX40xX48xXax12a58xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX24axX18xXa8xX9xXb8xX9xXbxXaxX53xX40xX48xX9xXbx13398xX9xX2cxXaxa831xX2cxX9xXc4x12a93xX40xX48xX9xXdxX24xX70xXbxX9xX5exX18xX9xXa7xXa8xe07fxX40xX9xX2cxX18xX24xX9xXc4xX35xXc6xXcxX9xXbxX4axX40xX9xX2cxXcexX40xX48xX9xXbxX5exX4axX40xX9xX53xX33xX9xXbxX94xX35xX9xX33xXaxX70xXcxXe2xX9xXc4xXa9xXcxX9xX23xXa9xX24xX9xX73xXedxX5xX5xX9xX23xXa9xX24xX9xX6bx134bbxX9xXbxXa4xXbxX9xX40xX48xXa8xX26xXf9xX40xX9xXc4xX53xX40xX9xffedxb150xXa8xX9xX5xXa8xX4axXbxX9xX40xX247xXcxX9xXb8xX5bxX2axX155xXe2xX9xXdx11327xX2cxX9xXdxX44xX65xX40xX48xX9xX2cxXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xXc4x1225exX9xXc4xX35x1307bxXa8xX9xXbxX5exX18xXe2xX9xXa3xXaxX53xXcxX9xX33xXaxX53xX9xX2axX5axX2axX9xX6bxe206xXe2xX9xXb8xX17dxX17dxX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xX33xXaxX70xXcxX9xX33xXaxX53xX33xX9xXaxbde5xX40xXaxX9xX2fxX315xX182xX9xXbxX5exX35xX2f0xXbxX9xX33xXaxX53xX9xX165xX59xX9xX2a1xX9xX40xXaxX8exXcxXe2xX9xX2axX165xX160xX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xX6bxX32bxX9xX2cxX53xX2cxX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX6bxX35xX9xX48xX2b7xX26xX9xX5exX256xX35xX9xX5xX5xX4xX4xXe2xX9xX2cxX256xX9xc144xX9xX48xX2b7xX26xX9xXbxXaxX44x127e8xX40xX48xX9xXbx105d8xX2cxXaxXe2xX9xXbxX5exX94xXcxXe2xX9xX2cxX44xX45xX33xX9xX48xX35xX302xXbxX9xXbxX3cxX35xX9xX2fxXa9xX40xXe2xX9xXdx12ad7xX18xX9xXc4xXa9xX24xX182xX9xXbxX5exX35xX2f0xXa8xX9xXbxX302xX33xXe2xX9xX48x12f8exX35xX9xXaxbd6dxX35xX9xX5exX247xX40xX9xXc4xX17xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX155xXb8xX15cxX9xXdxX44xX65xXbxX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xXaxX35dxX40xXaxX9xX2fxX315xXe2xX9xXcxX18xX9xXbxf18dxX26xX182xX9xX48xX35xXa9xX35xX9xXa7xXa8xX26xXa4xXbxX9xXaxX3cxX40xX48xX9xXbxX5exX247xXcxX9xX6bxX341xX9xX6bxX35xX2f0xX2cxX9xXaxX35dxX40xXaxX9xX2fxX315xX9xX40xX48xX18xX26xX9xXbxX70xX35xX9xX2cxX3b1xX9xX2fxbdaexXe2xX9xX23xe279xXbxX9xX2axXb8xX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xXbxX5exXa8xX26xX9xX40xX327xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exXf9xX40xX9xXdxX3fxX40xXaxX9xX6bxX315xX2cxX9xXc4xX4axXa8xX9xXbxX5exX18xX40xXaxX9xX33xXax132daxX40xX48xX9xX2cxXaxX256xX40xX48xX9xXbxX94xX35xX9xX33xXaxX70xXcxX9xXcxX18xX9xXbxX41cxX26xXe2xX9xXc4xX327xX9xX33xXaxX53xXbxX9xXaxX35xX2f0xX40xXe2xX9xX23xX456xXbxX9xX48xX35xX9fxX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX2axX5bxX5bxX9xX6bxX341xXe2xX9xXb8xX2axX5bxX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xXcxXa8xX18xX9xX23xX53xX40xXe2xX9xXbxX3cxX40xX48xX9xXbxX5exX9fxXe2xX9xX6bxX302xX40xX9xX2cxXaxXa8xX26xXc6xX40xXe2xX9xX2fx11d5exX9xX19xX341xX40xX48xX9xXbxX5exX53xX35xX9xX33xXaxX4fxX33xX9xX2cxXaxX4axXbxX9xXcxX18xX9xXbxX41cxX26xXe2xX9xXbxXaxXa8xX9xX15cxX9xX23xX53xX40xXaxX9xXaxX17xX5exX24xX35xX40xXe2xX9xX48xc4bfxX40xX9xX2axX5bxX119xX5bxX5bxX5bxX9xX6bxX35xXf9xX40xX9xXcxX18xX9xXbxX41cxX26xX9xXbxX2a1xX40xX48xX9xXaxX65xX33xXe2xX9xX15cxX165xX9xXa3xX48xX9xXbxXaxXa8xX256xX2cxX9xX33xXaxX35xX2f0xX40xX9xX6bxX3cxX9xX40xXaxX35xX32bxXa8xX9xXbxX18xX40xX48xX9xX6bxX302xXbxX9xXdxX35xXf9xX40xX9xXa7xXa8xX18xX40xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX243xX315xX2cxX9xXdxX44xX65xX40xX48xX9xX4xXa9xX40xXaxX9xX2fxX53xXbxX9xXa3xX35xX40xXaxX9xXbxXa4xXe2xX9xXcxXcexX35xX9xXbxX5exX44xX60xX40xX48xX9xX33xXaxX53xXbxX9xXaxX35xX2f0xX40xXe2xX9xXa3xXaxX452xX35xX9xXbxX256xX9xXb8xX9xX6bxX341xXe2xX9xXb8xX9xX23xX27exX9xX2cxX18xX40xX9xX6bxX32bxX9xXbxX94xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxXcexX9xXbxX3cxX35xX9xX2fxXa9xX40xX9xX6bxX3cxX9xXaxX101xX26xX9xXaxX24xX70xX35xX9xX5exX3d5xX40xX48xX182xX9xX2axX5bxXb8xX9xX6bxX341xXe2xX9xX2axX5bxX5axX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xX23xXa8xXcexX40xX9xXdxX302xXa8xXe2xX9xX48xX35xX18xX40xX9xXdxX302xX40xX9xXbxXaxX44xX3b1xX40xX48xX9xXcxX70xX35xX182xX9xX2axX17dxX2axX9xX6bxX341xXe2xX9xX2axX17dxX2axX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX70xXcxX9xX33xXaxX53xX33xX9xXdxXa8xX302xXbxX9xX6bxX32bxX9xXcxXcexX35xX9xXbxX5exX44xX60xX40xX48xXe2xX9xX6bxX2f0xX9xX2fxX35xX40xXaxX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXbxXaxX315xX2cxX9xX33xXaxb505xXcxX182xX9x1319cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX243xX315xX2cxX9xXdxX44xX65xX40xX48xX9xX2cxXa9xX40xXaxX9xX2fxX53xXbxX9xXa7xXa8xXa9xX40xX9xXdxX3a8xX9xXaxX3cxX40xXaxX9xX2cxXaxX3b6xX40xXaxX9xX6bxX32bxX9xXbxX5exX302xXbxX9xXbxX315xX9xX56xX327xX9xXaxX94xX35xX9xX6bxX302xX40xX9xXc4xX94xX40xX48xX9xXbxXaxXa8xX9xXaxX2a9xX35xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX165xXb8xX5bxX9xXa3xXaxX693xXa8xX9xX2fxX41cxX40xX48xX9xXbxX315xX9xX2cxXaxXa4xXe2xX9xX165xX165xX5bxX9xX19xX18xX24xX9xXa3xX35xXa4xXcxX9xX2cxX53xX2cxX9xXdxX24xX70xX35xXe2xX9xX48xX53bxX40xX9xX5axX5bxX5bxX9xXa3xX3b6xX2cxXaxX9xXc4xX35xX2f0xX40xXe2xX9xX155xXa3xX48xX9xXbxXaxXa8xX256xX2cxX9xX40xX2a1xXe2xX9xXbxX35xXa4xX33xX9xX40xXaxX302xX40xX9xX17dxX59xX9xXbxX35xX40xX9xX23xX53xX24xX9xXdxX35xXf9xX40xX9xXa7xXa8xX18xX40xX9xXc4xXa4xX40xX9xX73xXedxX5xX5xX182xX9xX33xXaxX53xXbxX9xXaxX35xX2f0xX40xXe2xX9xX23xX456xXbxX9xX48xX35xX9fxXe2xX9xX56xX509xX9xXdxX3a8xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xXb8xX165xXb8xX9xX6bxX341xXe2xX9xX48xX53bxX40xX9xX2axX119xX5bxX5bxX5bxX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xXc4xX53xX40xXaxX9xX23xX70xX2cxX182xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX5axX5bxX5bxX9xX6bxX341xXe2xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX5axX15cxX165xX9xXc4xX256xX35xX9xXbxX44xX65xX40xX48xX9xXcxXa8xX18xX9xX23xX53xX40xXe2xX9xXbxX3cxX40xX48xX9xXbxX5exX9fxXe2xX9xX6bxX302xX40xX9xX2cxXaxXa8xX26xXc6xX40xXe2xX9xX2fxX509xX9xX19xX341xX40xX48xX9xX33xXaxX53xX24xX9xXbxX5exX53xX35xX9xX33xXaxX4fxX33xXe2xX9xXbxXaxXa8xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xXb8xXe2xXb8xX9xXbxX4axX40xX9xX33xXaxX53xX24xX9xX2cxX53xX2cxX9xXdxX24xX70xX35xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX243xX315xX2cxX9xXdxX44xX65xX40xX48xX9xX4xX24axX75xX5xX9xXbxX247xX40xX48xX9xX2cxX44xX60xX40xX48xX9xXdxX315xX2cxX9xXdxX44xX65xX40xX48xX9xXbxXa8xX53bxX40xX9xXbxX5exX18xX9xXa3xX35xXc6xXcxX9xX2fxX24xX53xXbxXe2xX9xX33xXaxX53xXbxX9xXaxX35xX2f0xX40xXe2xX9xXdxX302xX33xX9xX23xX35xXf9xX40xX9xX23xXa9xX40xX9xXbxX5exXf9xX40xX9xX2axX5bxX9xX40xX48xX3cxX40xX9xXbxX5exX44xX60xX40xX48xX9xXaxX65xX33xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX70xXcxX9xX5xX5xX73xX5xX75xX5xX182xX9xXbxX70xXcxX9xX48xX35xX9fxX9xXbxX5exXf9xX40xX9xXb8xX59xX5bxX9xXcexX9xXbxXcexXe2xX9xX48xX53bxX40xX9xX2axX5bxX5bxX5bxX9xXcxXcexX9xXbxXcexX9xX2cxa64exX40xX48xX9xX40xXaxX35xX32bxXa8xX9xX33xXaxX44xX3b1xX40xX48xX9xXbxX35xX2f0xX40xX9xXa3xXaxX53xX2cxXe2xX9xXbxX44xX45xX2cxX9xX48xX35xX4axX26xX9xX33xXaxX4fxX33xX9xX59xX5axX5bxX9xXbxX5exX44xX60xX40xX48xX9xXaxX65xX33xX182xX9xXdxX3cxXcxX9xXbxX256xXbxX9xX2cxXcexX40xX48xX9xXbxX53xX2cxX9xX33xXaxX49dxX40xX48xX9xX2cxXaxX256xX40xX48xX9xX2cxXaxX53xX26xX9xX40xX2a1xXe2xX9xXaxX70xX40xX9xX2cxXaxXa4xX9xXc4xXa4xX40xX9xXcxX2a5xX2cxX9xXbxXaxX4axX33xX9xX40xXaxX4axXbxX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX53xX26xX9xX40xX2a1xX9xX48xX2b7xX26xX9xX5exX18xX697xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX1a4xX18xXdxX35xX48xX40xX13dxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX5exX182xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13dxX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX119xX6bxX40xX1cxX40xX17xX151xX2fxX1cxX2axX155xX2axXb8xX1cxX59xX59xX19xX15cxX2axX5axXb8xX160xX5axX160xXbxXb8xX59xX5axX2axXdxX2axX119xX16bxX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX151xX35xX19xXbxXaxX13dxX17dxX5bxX5bxX33xX56xX182xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX13dxX5axX5bxX5bxX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXbxXa8xX24xX2cxX9xX48xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX17xX33xX9xXdxX18xX35xX9xX56xX17xX9xX59xX5axX5bxX9xXbxX5exXa8xX24xX40xX48xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX18xXbxX48xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX1a4xX18xXdxX35xX48xX40xX13dxX9xX16bxXa8xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX182xX32xXexX8dxX70xX35xX9xXbxX53xX9xX129xX8e1xX35xX9xX8dxX35dxX40xXaxX9xee43xXa8xX18xX40xX48xX9xX1a4xX9xX7xX75xX8dxX9xX4xXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xXbxf6baxX40xXaxX9xXbxX5exX18xX24xX9xX48xX35xX4axX26xX9xXa3xXaxX17xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX53xX2cxX9xXbxX302xX33xX9xXbxXaxXc6xX9xXc4xX70xXbxX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXbxX3b6xX2cxXaxX9xX56xXa8xX4axXbxX9xX2fxX456xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13dxX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX119xX6bxX40xX1cxX40xX17xX151xX2fxX1cxX2axX155xX2axXb8xX1cxX59xX59xX19xX15cxX2axX5axXb8xX160xX5axX160xXbxX165xX2axX165xX165xXdxXb8xX119xX16bxX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX151xX35xX19xXbxXaxX13dxX17dxX5bxX5bxX33xX56xX182xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX13dxX5axX5bxX5bxX33xX56xX182xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX13dxX23xXdxX24xX2cxXa3xX182xXcxX18xX5exX48xX35xX40xX1a4xXdxX17xX1a7xXbxX13dxX18xXa8xXbxX24xX182xXcxX18xX5exX48xX35xX40xX1a4xX5exX35xX48xXaxXbxX13dxX18xXa8xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXbxXa8xX24xX2cxX9xX48xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX17xX33xX9xXdxX18xX35xX9xX56xX17xX9xX59xX5axX5bxX9xXbxX5exXa8xX24xX40xX48xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX18xXbxX48xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX1a4xX18xXdxX35xX48xX40xX13dxX9xX16bxXa8xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX182xX32xXexX8dxX70xX35xX9xXbxX53xX9xXedxX48xXa8xX26x11aa0xX40xX9xX246xX247xX40xX9xX73xX40xX9xX1a4xX9xX7xX75xX8dxX9xX4xXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xXbxXaa0xX40xXaxX9xXbxX5exX18xX24xX9xX48xX35xX4axX26xX9xXa3xXaxX17xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX53xX2cxX9xX2cxX53xX9xX40xXaxX2b7xX40xX9xXc4xX70xXbxX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXbxX3b6xX2cxXaxX9xX56xXa8xX4axXbxX9xX2fxX456xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xXexX5xX2a1xX40xX48xX9xXa3xXa4xXbxX9xXc4xX65xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXc4xX35xXc6xXcxX9xXbxX4axX40xX9xX2cxXcexX40xX48xX9xXbxX5exX4axX40xX9xX53xX33xX9xXbxX94xX35xX9xX33xXaxX70xXcxX9xXc4xX327xX9xX2cxX8exX9xX5axX9xXbxX302xX33xX9xXbxXaxXc6xXe2xX9xX15cxX9xX2cxX53xX9xX40xXaxX2b7xX40xX9xXc4xX44xX65xX2cxX9xX129xX94xX9xX2cxXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xXbxba2dxX40xX48xX9xX23x133f1xX40xX48xX9xXa3xXaxX17xX182xX9xX59xX9xXbxX302xX33xX9xXbxXaxXc6xXe2xX9xX2axX2axX9xX2cxX53xX9xX40xXaxX2b7xX40xX9xXc4xX44xX65xX2cxX9xXc4xX32bxX9xX40xX48xXaxX27exX9xf317xX129xXedxX2xX9xXbxXaa0xX40xXaxX9xXbxXccbxX40xX48xX9xX23xXcd0xX40xX48xX9xXa3xXaxX17xX40xX182xX9xX75xX35xX53xXcxX9xXc4xX256xX2cxX9xX4xXcexX40xX48xX9xX18xX40xX9xXbxXaa0xX40xXaxX9xXbxXccbxX40xX48xX9xX48xX35xX4axX26xX9xXa3xXaxX17xX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX2axX155xX9xXbxX302xX33xX9xXbxXaxXc6xX9xX6bxX3cxX9xX5axX5bxX9xX2cxX53xX9xX40xXaxX2b7xX40xX9xX6bxX3cxX9xXaxX3cxX40xX48xX9xX2cxXaxX341xX2cxX9xXdxX44xX65xXbxX9xX2cxX53xX40xX9xX23xX94xX9xX2cxXaxX35xXa4xX40xX9xX2fxX3fxX9xXc4xX44xX65xX2cxX9xX23xX35xXc6xXa8xX9xX19xX44xX3b1xX40xX48xX9xX6bxX35dxX9xXc4xX327xX9xX2cxX8exX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXbxX3b6xX2cxXaxX9xX56xXa8xX4axXbxX9xX2fxX456xX2cxX9xXbxX5exX24xX40xX48xX9xXc4xX65xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXc4xX35xXc6xXcxX9xXbxX4axX40xX9xX2cxXcexX40xX48xX9xXbxX5exX4axX40xX9xX53xX33xX9xXbxX94xX35xX9xX33xXaxX70xXcxX9xXc4xXa9xXcxX9xX23xXa9xX24xX9xX73xXedxX5xX5xX9xXbxX5exX24xX40xX48xX9xX19xX27exX33xX9xX5xXa4xXbxX9xXedxX48xXa8xX26xXf9xX40xX9xXc4xX53xX40xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX129xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxX1a4xX18xXdxX35xX48xX40xX13dxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX5exX182xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13dxX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX119xX6bxX40xX1cxX40xX17xX151xX2fxX1cxX2axX155xX2axXb8xX1cxX59xX59xX19xX15cxX2axX5axXb8xX160xX5axX160xXbxX160xX165xX155xX165xXdxX165xX119xX16bxX33xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX151xX35xX19xXbxXaxX13dxX17dxX5bxX5bxX33xX56xX182xXaxX17xX35xX48xXaxXbxX13dxX5axX5bxX5bxX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXbxXa8xX24xX2cxX9xX48xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX17xX33xX9xXdxX18xX35xX9xX56xX17xX9xX59xX5axX5bxX9xXbxX5exXa8xX24xX40xX48xX9xXaxX24xX33xX9xX19xX24xX9xX6bxX35xX9xX33xXaxX18xXcxX9xX18xXbxX48xXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxXa8xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX73xXa8xXbxXaxX24xX5exX32xXexX246xX247xX40xX9xX3bxX8e1xX40xX48xX9x12ce5xX9xX73xX40xXaxX9xX4xX44xX60xX40xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Văn Hùng – Anh Cường