Xử lý dứt điểm vướng mắc, sớm hoàn thành GPMB dự án ĐZ 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng 
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND TX Kỳ Anh khẩn trương xử lý vướng mắc, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án ĐZ 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500kV trung tâm điện lực Quảng Trạch trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
8e43x9dabxdf20xb92fxb4caxdb2fxa6d9xb448x1047axX7xdc7dx9c14xb9adxafe5x10f0fxd162xX5xeb46xXaxX3xX7xXexa964xX5xX10xX9xXaxXexX10x10c72xXexcb70xX6xX5xXdxfa60xfc02xf1a6xX3xc125xf037xX7xXexXdxa896xX15xd470xXaxd54axa813xc4c9xX3xX5x10c45xX3x9185xf299xXexX3x10c83xXdxc876x9415xX3xd2b3xfc2cxc314xX23xX22xX3xX3dxc70axX4xefb3xX3xX7xX41xX3dxX3xX1xc23axb432xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3x10949xb879xee1cxde33xX3xX36xe23axX3xe80bxX23xX3xc63cxf3b6xX3xb197x100bcxX68xe3e4x9621xX3xX23xX1xXdxeb15xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xac23xX27x1177exX23xX22xX3xXcxffe6x11a2fxX4xX1xX3xX1exX3xX6bxb85fxX23xX22xX3x9c2axX23xX22xX0xae9bxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa014xX10xX6xX36xXaxX2fxc792xX5cxeae7xb308xX3xXexdb6axX23xX1xX3xX9exX50xX3xXcxebd9xX23xX1xX3xX3fxdac6xX6xX3xX4xd695xX3xX3fx11befxX23xX3x10bc7xX7axX23xX3xX4xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXcxX30xX3x932cx9f1bxX3xba9bxX23xX1xX3xX6axX1x100bbxX23xX3xXexX7fxX40x10f5exX23xX22xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX48xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX4x9a75xX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xXc1x100abxXdxX3xXexX1xX40xceaexX23xX22xX48xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX64xX65xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX23xX1xXdxX70xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX3xX3fxX50xX3xbccfxX5axX5axX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xXexX7fxX27xX23xX22xX3xXexf11dxX3dxX3xX3axXdxX70xX23xX3xX5xX5fxX4xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xXexX7fx10a71xX23xX3xX3ax11bffxX6xX3xXc1xX50xX23xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxa9bcxX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xe6dbxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xX3xXbxcc3cxX10xX23xXexX10xX7fxXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b5xX10xX23xXexX10xX7fxX3xX36xXexX1xX27xX3dxXc1xX3xX36xX1xXdxX36xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb1a3xXdxX36xXexX1xX24xX3x9623xX2xX67xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xb763xX2xX68xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX8fxX8fxXdxX19fxXc1xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX19fxX3fxX23xX8fxX23xX10xX1e6xX7xX8fxffb8xX68xX2xX67xX8fxX2xX68xX1edxX36xX68xX2xX67xX2xX1edxX1fcxX68xXexX1fcxX1fcxX21fxd494x11428xX5xX68xX19fxX26xXbxX22xc615xX7fxX9xX2xX67xd663xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xX37xXexX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX48xX3xX7xX41xX3dxX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX64xX65xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX23xX1xXdxX70xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX3xXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX4fxX3xX5cxX6xX23xX3xd762xX27xX7axX23xX3xX5xX34xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fx11272xX23xX1xX3xX3axXdxX70xX23xX3xX5bxXdxfbdfxX23xX3xXcxX7fxX27xX23xX22xX48xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX64xX65xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX23xX1xXdxX70xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX3xX3fxX50xX3xX15cxX5axX5axX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xXexX7fxX27xX23xX22xX3xXexX16dxX3dxX3xX3axXdxX70xX23xX3xX5xX5fxX4xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX3axX4fxX80xX23xX3xX3axXdxX3xX2c9xX27xX6xX3xX3axX18bxX6xX3xXc1xX50xX23xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX4x119b4xX23xX3xX3dxf06axXexX3xX7xb07fxX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX48xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX4xXbbxX3xX3dx110bfxXexX3xXc1xaef2xX23xX22xX3xX3axX3cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX10fxX23xX22xX3xX4xX7axX3xX3fxX18bxX3xXexX7fx113a7xX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xX3fxX50xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xXexX27xX15xb7ebxX23xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX64xX3cxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX36xX37xXexX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX4xX61xX4xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX48xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xb025xX3xX3axca7axX27xX3xXexX40xX48xX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xX1xX461xX3xXexX7fxX2e2xX48xX3xX4xa717xX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX4xdbd7xXbxX3xX4xX1xX3cbxX23xX1xX3xX2c9xX27xX15xX2edxX23xX3xX3axX18bxX6xX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX4xXbbxX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX3xX3axXdxX3xX2c9xX27xX6xX3xXexc5efxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX27xX15xX187xX23xX3xXexX7fxX27xX15xX2edxX23xX3xX3fxca02xX23xX3xX3axX395xX23xX22xX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xX3axX118xX23xX22xX3xXexX1xX27xX4e4xX23xX48xX3xX4xX1xX4a0xXbxX3xX1xX50xX23xX1xX3xX3ax1030fxX23xX22xX3xX2c9xX27xX15xX3xX3axX18bxX23xX1xX3xX4xX461xX6xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX5xX27xX4e4xXexX48xX3xXexX80xX4fxX3xX3axXdxX2edxX27xX3xX6axXdxX70xX23xX3xX4xX1xX4fxX3xX3fxXdxX70xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX10fxX23xX22xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX2dxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXa6xX22xX1xXdxX187xX3dxX3xX4xX4a0xX3dxX3xX3fxXdxX70xX4xX3xX1cxX16dxX15xX3xX36xX5fxX23xX22xX3xX4xXe4xXdxX3xX23xX41xXdxX3xXexX7fxX61xXdxX3xXbxX1xa10cxXbxX3xX23xX1xX50xX3xX4xX31xX6xX48xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xX6axXdxX3e6xX23xX3xXexX7fxX50exX4xX3xX3fxX50xX3xXexX7fxX118xX23xX22xX3xX3dxX41xXdxX3xX4xX61xX4xX3xX5xX4fxX80xXdxX3xX4xX16dxX15xX3xX5xX16dxX27xX3xX23xXbexX3dxX3xXexX7fxX4fxX23xX22xX3xX6axX1xX4fxX7axX23xX22xX3xX2c9xX27xX15xX3xX1xX4fxX80xX4xX1xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xXexX27xX15xX3e6xX23xX3xX3fxX50xX3xX3fxX18bxX3xXexX7fxX3cbxX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX4xX395xXexX2dxX3xX3axX118xX23xX22xX3xXexX1xX11exXdxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX23xX22xX1xXdxX187xX3dxX3xXexX1xX10xX4fxX3xX2c9xX27xX15xX3xX3axX18bxX23xX1xX3xX4xX461xX6xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX5xX27xX4e4xXexX3xX3axX399xXdxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX61xX4xX3xXexX7fxX40xX11exX23xX22xX3xX1x11146xXbxX3xX3fxXdxX3xXbxX1xX80xX3dxX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX59xXdxX6xX4fxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX6axX1xXdexX23xX3xXexX7fxX40xXe4xX23xX22xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX36xX37xXexX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX4xX61xX4xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xXexX1xX10xX4fxX3xXexX1xXdexX3dxX3xX2c9xX27xX15xX2edxX23xX2dxX3xXexX7fxX40xX11exX23xX22xX3xX1xX652xXbxX3xX3fxX40xX652xXexX3xXexX1xXdexX3dxX3xX2c9xX27xX15xX2edxX23xX3xXc1xX61xX4fxX3xX4xX61xX4fxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX3fxX50xX3xX4xX61xX4xX3xX7xd0acxX48xX3xX23xX22xX50xX23xX1xX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX3axX3cxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX6axX18bxXbxX3xXexX1xX11exXdxX48xX3xXexX4e4xXbxX3xXexX7fxX27xX23xX22xX3xX23xX1xX16dxX23xX3xX5xX5fxX4xX3xX3axXdexX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX3e6xX23xX3xX3axX395xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX3xX59xX5axX5bxX5cxX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xX7xX80xX4xX1xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3axX7axX3dxX3xXc1xX7axX4fxX3xX6axX3e6xX3xX1xX4fxX80xX4xX1xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX1b5x11b27xX3xXexX1xX3cxX48xX3xX3axX399xXdxX3xX3fxX41xXdxX3xX233xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xX4xX461xX6xX3xX1fcxX3xX3fxX18bxX3xXexX7fxX3cbxX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xea9fxX6bxXcxX67xX67xX48xX3xX6bxXcxX67xcc37xX48xX3xX6bxXcxX1edxX2xX48xX3xX6bxXcxX1edxX21fxde38xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX23xX1xX4e4xX23xX3xXexXdxX2edxX23xX24xX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xXexX4e4xXbxX3xXexX7fxX27xX23xX22xX3xXexX27xX15xX187xX23xX3xXexX7fxX27xX15xX2edxX23xX48xX3xX3fxX4e4xX23xX3xX3axX395xX23xX22xX3xXa6xX1xX16dxX23xX3xX36xX16dxX23xX3xX23xX1xX4e4xX23xX3xXexXdxX2edxX23xX48xX3xX3axX118xX23xX22xX3xXexX1xX11exXdxX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xXdxX70xX23xX3xX1xX118xX3xX7xXe4xX3xX4xX40xc831xX23xX22xX3xX4xX1xX3e6xX3xXexX1xX27xX3xX1xX118xXdxX3xX3axX4a0xXexX3xX7efxX23xX3e6xX27xX3xX4xX464xX23xX806xX3xX3axX399xXdxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX6axX1xX10fxX23xX22xX3xX4xX1xX4a0xXbxX3xX1xX50xX23xX1xX48xX3xXexX7fxXdxX3cxX23xX3xX6axX1xX6xXdxX3xX4xX40xX87dxX23xX22xX3xX4xX1xX3e6xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX2xX67xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXd5xX1xXdexX23xX3xXexX7fxX40xXe4xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xXexXdxX2edxX23xX3xX2xX234xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xX4xX461xX6xX3xX1edxX3xX3fxX18bxX3xXexX7fxX3cbxX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX7efxX6bxXcxX67xX3xX3axX3e6xX23xX3xX6bxXcxX2xX2xX806xX3xX3axX197xX3xXbxX1xX187xX3xX36xX27xX15xX70xXexX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xd21cxX3xXexX7fxX652xX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX234xX68xX8fxX1fcxX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX5axX1xX399xXdxX3xX1xX652xXbxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3fxX50xX3xX4xX61xX4xX3xX3axXe4xX23xX3xX3fxX18bxX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX3axX4fxX3xX3fxf98exX48xX3xX6axXdxX3cxX3dxX3xX6axX187xX3xX3fxX18bxX3xXexX7fxX3cbxX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xX4xX391xX23xX3xX5xX80xXdxX48xX3xX5xX50xX3dxX3xX3fxXdxX70xX4xX3xX3fxX41xXdxX3xX5xXdxX23xX1xX3xX3dxX7c5xX4xX3xX2c9xX27xX7axX23xX3xX1cxX37xX48xX3xXc1xX6xX23xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX22xXdxX61xX4fxX3xXexX1xX27xX395xX4xX3xX22xXdxX61xX4fxX3xX1cxX37xX3xXa7xX87xX3x9befxX187xX23xX3xX3fxX2edxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX2dxX3xXexX4cfxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xf8eaxXbxX3xX36xX16dxX23xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xX6axX1xX6xXdxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX6axXdxX3e6xX23xX3xX23xX22xX1xX18bxX3xX4xX461xX6xX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xXexX80xXdxX3xX233xX3xX3fxX18bxX3xXexX7fxX3cbxX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xXexX1xX27xX395xX4xX3xX6axX1xX27xX3xX3fxX5fxX4xX3xX3fxX497xX23xX22xX3xX22xXdxX61xX4fxX48xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xXexXdxX2edxX23xX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX23xX22xX50xX15xX3xX234xX68xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXd5xX1xXdexX23xX3xXexX7fxX40xXe4xX23xX22xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xXbxX1xX187xX3xX36xX27xX15xX70xXexX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xXexXdxX2edxX23xX3xX1edxX68xX8fxX240xX2xX3xX6axX1xX4fxX7axX23xX22xX3xX4xX395xXexX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX23xX22xX50xX15xX3xX2xX67xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX3xX64xX118xX23xX22xX3xXexX1xX11exXdxX3xXbxX1xX399xXdxX3xX1xX652xXbxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3fxX50xX3xX4xX61xX4xX3xX3axXe4xX23xX3xX3fxX18bxX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX3axX4fxX3xX3fxXa01xX3xXc1xX7axX23xX3xX3axX118xX3xX3axX18bxX6xX3xX4xX1xX3cbxX23xX1xX48xX3xX6axXdxX3cxX3dxX3xX6axX187xX48xX3xX5xX4e4xXbxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xXexXdxX2edxX23xX3xX6axX1xX4fxX7axX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xXexXb7xX3xX6bxXcxX67xX234xX3xX3axX3e6xX23xX3xX6bxXcxX67xX1fcxX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX23xX22xX50xX15xX3xX234xX68xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXd5xX1xXdexX23xX3xXexX7fxX40xXe4xX23xX22xX3xXexX4cfxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX5xX50xX3dxX3xX3fxXdxX70xX4xX48xX3xX1xX4fxX3afxX4xX3xX4xXbbxX3xX3fxXbexX23xX3xXc1xX7axX23xX3xX5xX4a0xX15xX3xX34xX3xX6axXdxX3e6xX23xX3xX4xX461xX6xX3xX4xX61xX4xX3xX7xX703xX48xX3xX23xX22xX50xX23xX1xX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX3fxX2edxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xXexX1xX27xX3xX1xX118xXdxX3xX3axX4a0xXexX3xXbxX1xX464xX23xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xXexXb7xX3xX6axX1xX4fxX7axX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xX6bxXcxX1fcxX21fxX3xX3axX3e6xX23xX3xX6bxXcxX1fcxX1fcxX3xX3axXdxX3xX2c9xX27xX6xX3xX3dxcd14xX3xX3axX4a0xXexX3xX4xX461xX6xX3xX1b5xX10fxX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXa6xX9exX9exX3xXcxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX3dxX80xXdxX3xXa7xX18bxX4xX1xX3xX3fxX7c5xX3xX3fxX50xX3xX3fxX4e4xXexX3xX5xXdxX70xX27xX3xX1cxX16dxX15xX3xX36xX5fxX23xX22xX3xX9exX118xX23xX22xX3xX9exX50xX2dxX3xX5xX4e4xXbxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xX461xX3xX3axX464xX27xX3xXexX40xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX23xX22xX50xX15xX3xX234xX68xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX1b5xX1xX461xX3xXexX7fxX2e2xX48xX3xXbxX1xX399xXdxX3xX1xX652xXbxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX61xX4xX3xX3axXe4xX23xX3xX3fxX18bxX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX5xX50xX3dxX3xX3fxXdxX70xX4xX3xX3fxX41xXdxX3xX5xXdxX23xX1xX3xX3dxX7c5xX4xX3xX2c9xX27xX7axX23xX3xX1cxX37xX48xX3xXc1xX6xX23xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX22xXdxX61xX4fxX3xXexX1xX27xX395xX4xX3xX22xXdxX61xX4fxX3xX1cxX37xX3xXa7xX87xX3xXa63xX187xX23xX3xX3fxX2edxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX2dxX3xXexX4cfxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xXa91xXbxX3xX36xX16dxX23xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xX6axX1xX6xXdxX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX48xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX6axXdxX3e6xX23xX3xX23xX22xX1xX18bxX3xX4xX461xX6xX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xX3fxX2edxX3xX233xX3xX6axX1xX4fxX7axX23xX22xX3xX4xX395xXexX3xXexX1xX27xX395xX4xX3xX6axX1xX27xX3xX3fxX5fxX4xX3xX3fxX497xX23xX22xX3xX22xXdxX61xX4fxX48xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xXbxX1xX40xXe4xX23xX22xX3xX61xX23xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX1xX96fxX3xXexX7fxX652xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xXexXdxX2edxX23xX48xX3xXc1xX50xX23xX3xX22xXdxX6xX4fxX3xX3dxX3afxXexX3xXc1xX3b3xX23xX22xX3xXexX7fxX40xX41xX4xX3xX23xX22xX50xX15xX3xX234xX68xX8fxX67xX8fxX21fxX68xX21fxX68xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxX1b5xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xX4xX61xX4xX3xX3axXe4xX23xX3xX3fxX18bxX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xX1cxX16dxX15xX3xX36xX5fxX23xX22xX3xX1xX118xX3xX7xXe4xX3xX4xX40xX87dxX23xX22xX3xX4xX1xX3e6xX3xXexX1xX27xX3xX1xX118xXdxX3xX3axX4a0xXexX3xXexX1xX10xX4fxX3xX2c9xX27xX15xX3xX3axX18bxX23xX1xX3xX3axX399xXdxX3xX3fxX41xXdxX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX3xX6axX1xX10fxX23xX22xX3xX4xX1xX4a0xXbxX3xX1xX50xX23xX1xX3xX7efxX4xX7axX3xXbxX1xX464xX23xX3xX3dxXbbxX23xX22xX3xX3fxX50xX3xX1xX50xX23xX1xX3xX5xX6xX23xX22xX3xXexX27xX15xX3e6xX23xX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX806xX3xX3axX3cxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX70xX23xX3xX23xX3e6xX27xX3xX4xX464xX23xX3xXexX1xXdxX3e6xXexX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX4fxX36xX15xXaxX2fxXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX4xX87xX23xX22xX3xX15xX187xX27xX3xX4xX464xX27xX3xX5cxX6xX23xX3xX2c9xX27xX7axX23xX3xX5xX34xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xX3axXdxX70xX23xX3xX5bxXdxX2edxX23xX3xXcxX7fxX27xX23xX22xX3xXexX4e4xXbxX3xXexX7fxX27xX23xX22xX3xX4xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xX3axXe4xX23xX3xX3fxX18bxX3xXexX40xX3xX3fxX4a0xX23xX3xX6axX1xXdexX23xX3xXexX7fxX40xXe4xX23xX22xX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xX3axX4fxX3xX3fxXa01xX3xXc1xX7axX23xX3xX3axX118xX3xX3axX18bxX6xX3xX4xX1xX3cbxX23xX1xX2dxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX187xX23xX3xXbxX1xX399xXdxX3xX1xX652xXbxX3xX4xX1xX3afxXexX3xX4xX1xXa01xX3xX3fxX41xXdxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX3fxX2edxX3xX4xX61xX4xX3xX23xX395xXdxX3xX36xX27xX23xX22xX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX3xXexX7fxX4fxX23xX22xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX61xX4xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX3xX3fxX50xX3xXc1xX118xXdxX3xXexX1xX40xX11exX23xX22xX48xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3fxX50xX3xXc1xX399xX3xXexX7fxX3cbxX3xX6axXdxX23xX1xX3xXbxX1xX3cbxX3xX3axX461xX48xX3xX6axX18bxXbxX3xXexX1xX11exXdxX3xX4xX1xX4fxX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX7fxX7axX3xX4xX61xX4xX3xX1xX395xX3xX36xX16dxX23xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xX36xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX7fxX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX2fxX0xX7xXexX7fxX4fxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX187xX23xX3xX2c9xX27xX6xX23xX24xX0xX8fxX7xXexX7fxX4fxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX3dxXc1xX1exX6xX23xX36xX1exX7xX6xXbxX4fxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX9exX50xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xX4xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xXexX7fxX61xXdxX3xXbxX1xX58dxXbxX3xX7axX23xX1xX3xX1xX40xX703xX23xX22xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xXaxX3xX1xX7fxX10xX2bxX9xXaxX8fxX36xX6xX27xX1exXexX27xX8fxX27xXc1xX23xX36xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX36xX6xX4fxX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX4fxX23xX22xX1exXexX7fxXdxX23xX1xX1exXexX7fxX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX4fxX23xX22xX1exX36xX27xX1exX6xX23xX1exX36xX27xX4fxX23xX22xX1exX36xX6xX15xX1exX67xX68xX68xX6axX3fxX1exX2c9xX27xX6xX23xX22xX1exXexX7fxX6xX4xX1xX1exX3fxX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX8fxX2xX240xX240xX1fcxX1edxX21fxX19fxX1xXexX3dxXaxX2fxX0xXdxX3dxX22xX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX8fxX3dxX10xX36xXdxX6xX8fxX2xX21fxX68xX8fxX23xX10xX1e6xX7xX8fxX2xX7f9xX234xX21fxX8fxX2xX68xX1edxX36xX21fxX2xX1edxX68xX68xX2xX2xXexX67xX2xX68xX240xX2xX5xX68xX19fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xX37xXexX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX3dxX46xX4xX48xX3xX7xX41xX3dxX3xX1xX4fxX50xX23xX3xXexX1xX50xX23xX1xX3xX59xX5axX5bxX5cxX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX64xX65xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX23xX1xXdxX70xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX3xXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxX6xX2fxX0xX36xXdxX3fxX2fxX0xX7xXexX7fxX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX9exX50xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xX4xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xXexX7fxX61xXdxX3xXbxX1xX58dxXbxX3xX7axX23xX1xX3xX1xX40xX703xX23xX22xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xXaxX3xX1xX7fxX10xX2bxX9xXaxX8fxX36xX6xX27xX1exXexX27xX8fxX27xXc1xX23xX36xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX36xX6xX4fxX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX4fxX23xX22xX1exXexX7fxXdxX23xX1xX1exXexX7fxX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exX6xX23xX1xX1exX1xX27xX4fxX23xX22xX1exX36xX27xX1exX6xX23xX1exX36xX27xX4fxX23xX22xX1exX36xX6xX15xX1exX67xX68xX68xX6axX3fxX1exX2c9xX27xX6xX23xX22xX1exXexX7fxX6xX4xX1xX1exX3fxX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX8fxX2xX240xX240xX1fcxX1edxX21fxX19fxX1xXexX3dxXaxX2fxXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX9exX50xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xX4xX1xXaaxX3xX3axX80xX4fxX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xXexX7fxX61xXdxX3xXbxX1xX58dxXbxX3xX7axX23xX1xX3xX1xX40xX703xX23xX22xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX0xX8fxX6xX2fxX0xX8fxX7xXexX7fxX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX2fxX5axX1xXbbxX3xX1b5xX1xX461xX3xXexX18bxX4xX1xX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexXaaxX23xX1xX3xX9exX50xX3xXcxXb2xX23xX1xX3xXa7xX40xXe4xX23xX22xX3xXcxX4a0xXexX3xXcxX1xX46xX23xX22xX3xX3fxXb7xX6xX3xX6axX34xX3xX3fxXbexX23xX3xXc1xX7axX23xX3xX15xX187xX27xX3xX4xX464xX27xX3xXa4xX5cxXa6xXa7xX3xXexX1xX18bxX3xX1cxX197xX3xXd5xXd6xX3xXd8xX23xX1xX3xX1cxX31xX3xX5xX34xX3xX4xX61xX4xX3xX4xX10fxX23xX22xX3xXexX7fxX2e2xX23xX1xX3xX1cxX16dxX15xX3xX36xX5fxX23xX22xX48xX3xX4xXe4xXdxX3xX23xX41xXdxX3xXexX7fxX61xXdxX3xXbxX1xX58dxXbxX3xXexX7fxX187xX23xX3xX3axX18bxX6xX3xXc1xX50xX23xX48xX3xX5xX50xX3dxX3xX7axX23xX1xX3xX1xX40xX703xX23xX22xX3xXexXdxX3e6xX23xX3xX3axX395xX3xXexX1xXdxX3xX4xX10fxX23xX22xX3xX36xX5fxX3xX61xX23xX3xX3axX40xX11exX23xX22xX3xX36xX16dxX15xX3xX67xX68xX68xX6axX6bxX3xXa6xX1xXdxX70xXexX3xX3axXdxX70xX23xX3xX78xX27xX7axX23xX22xX3xXcxX7fxX80xX4xX1xX3xX1exX3xX6bxX87xX23xX22xX3xX8bxX23xX22xX19fxX0xX8fxXbxX2fxX0xX8fxX36xXdxX3fxX2fxX0xX8fxX5xXdxX2fxX0xX8fxX27xX5xX2fxX0xX36xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7fxXaxX2fxX0xX8fxX36xXdxX3fxX2fxX0xX8fxX36xXdxX3fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd8xX27xXexX1xX4fxX7fxXaxX2fxX9exX19fxX30xX0xX8fxXbxX2f
H.X