“Vượt nắng” trên công trường dự án tưới tiêu Bắc Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Dưới nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, hàng trăm công nhân và thiết bị xe máy “vượt nắng” bám công trường, thi công các hạng mục dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà (gọi tắt là dự án tưới tiêu Bắc Thạch Hà - Hà Tĩnh).
b8b1x149adx14310x1008fx12d7ax112cbx13023x15070xf74exX7x13834x1071ex103c4x10d8dxf0e4xc4b0xX5xc5e6xXaxf94cx11b4cx109afxdda6xf48bxXexX3x15bf4xb943xX19x103cfx1345fxX3xXexe686x15b6bxX19xX3xX4x10800xX19xX1cxX3xXexX20xX15x145e3xX19xX1cxX3x11510xe16fxX3x151aaxX19xX3xXexX15x128f8xXdxX3xXexXdxX21x1206fxX3x10927xX1axX4xX3xXcxX1x10e5bxX4xX1xX3xfc12xc6a2xX0xbcb0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xX30xXaxX12xcf93xX15xX38xXdxX3xX19xX1axX19xX1cxX3xX19x1098exX19xX1cxX3xX1cxX6x1577cxX3xX1cxX1axXexX3xXexX20xX21xX19xX3x10eb6xcab4xX3x112fcx13d68xX3xcd4fxf6fbxX3xX1xX4bxX19xX1cxX3xXexX20xc60exe03axX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX19xX1xe851xX19xX3x13ca6xX4bxX3xXexX1xXdx15253xXexX3xc6e5x15367xX3x12026xX10xX3xX8fxX33xX73xX3xX13xX9bxX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXa4xX33xX8fxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX85xX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX4xX33xX4xX3xX1xX46xX19xX1cxX3xX8fx13eb5xX4xX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xX4x1576axXdxX3xXexX46xecccxX3xX9bxX4bxX3xX19xX98xX19xX1cxX3xX4x13897xXbxX3xX1x15f49xX3xXexX1xe818xX19xX1cxX3xe1d5xX21xX19xX1xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xXbxX1xXdexX4xX3xX9bxXdexX3xX7xXe8xX19xX3xXa7xX3exXf8xXexX3xX19xX25xX19xX1cxX3xX19xX1cxX1xXdxXfcxXbxX3xX9bxX4bxX3xXexX1xXedxX33xXexX3xX5x151bexX3xX4xX1xXedxX3xX9bx10517xX19xX1cxX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3x10a6cxX1cx11b50xXdxX3xXexX1axXexX3xX5xX4bxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3x15cbbxX3xX4axX4bxX3xXcx11999xX19xX1xff71xf383xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19x10505xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20x15fd1xXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxd750xXdxX30xXexX1xX1b4xX3x143aaxf9b9xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3x12079xX7ex10fc5xXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xff6axX1e3xX1f1xX4dxX2x12f34xX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX21fxX7exX1f1xXexX2xX7ex10ad2xX1f3xX5xX22cxX17bxX2xX185xf9f1xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxf2cdxX73xX1bcxXaxX12x144fcxX38xXdxX3xX7xX33xX19xX1cxX3xX7xX38xX8fxX85xX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX1xX46xX19xX1cxX3xX8fxXdexX4xX3xX19xX46xXedxX3xX9bxe7bexXexX85xX3xX5xX33xXexX3xX8fxX33xXdxX3xX104xX21xX19xX1xX3xX14xX33xX4xX1xX3x1411cxX6xX8fxX3xX152xX81xXedxX46xX19xX3x11ba1xX3exX6xX3xXexX1xXa5xX3xXexX20xXf8xX19xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX184xX85xX3xX33xX19xX1xX3xX19xX1axX19xX1cxX3xX1cxX6xX73xX3xX1cxX1axXexX3xXbxX1xXe8xX3xX1x155e0xXdxX3xX19xX6dxX19xX1cxX3xX1x13a92xX8fxX3xX1xda62xXbxX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX22cxXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX2xX21fxX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX7exX1e3xX7fxXexX22cxX21axX21fxX5xX1f1xX17bxX1e3xX185xX233xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12xX2afxc48fxX4xX3xX4xX1xXedxX3xX19xX1axX19xX1cxX3xX19xX6dxX19xX1cxX3xX1cxX6xX73xX3xX1cxX1axXexX3xX4xX141xX19xX1cxX3xX9bxX38xXdxX3xX8fxX141xXdxX3xXa4xX141xX19xX3xX81xXf8xXexX3xXa7xX82xX4xX3xX5xX21xX19xX3xXexX340xX19xX3xX8fxX13axXdxX85xX3xX1xX4bxX19xX1cxX3xXexX20xX8exX8fxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX19xX1xX98xX19xX3xX9bxX4bxX3xXexX1xXdxXa1xXexX3xXa4xXa5xX3xXa7xX10xX3xX8fxX33xX73xX3xX9bx11121xX19xX3xX104xX1xe66exX19xX3xXexX20xX15xX333xX19xX1cxX3xX5xX4bxX8fxX3xX9bxXdxXfcxX4xX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX22cxXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX22cxX1e3xX30xX1f1xX1e3xX1e3xX2xX21fxX7fxX7exXexX22cxX21axX1e2xX21fxX22cxX5xX7fxX185xX233xXbxX1cxf3b0xX20xX9xX1f1xX21fxX21fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12x13d89xcfddxX3xX81xXe8xX8fxX3xXa4xXe8xXedxX3xXexXdxXa1xX19xX3xX81xX82xX3xX9bxX4bxX3xX7xea73xX4xX3xX104xX1xd398xX10xX3xX4xX1xXedxX3xX19xX1cxX15xX2cxXdxX3xX5xX6xXedxX3xX81xX82xX19xX1cxX85xX3xX81xX333xX19xX3xX9bxXa5xX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX81x13fa9xX3xXa4xX100xX3xXexX20x14aaaxX3xXa4xX3exdfd1xXdxX3xX7xX33xX19xX1cxX3xX81xXdxX3xX5xX4bxX8fxX3xX7xX38xX8fxX3xX1xX333xX19xX3xX9bxX4bxX3xXa4xX3exX667xXdxX3xX4xX1xXdxfdbexX3exX3xX19xX1cxX1xed89xX3xX8fxX3exX82xX19xX3xX1xX333xX19xX185xX3xX2afxX82xXexX3xX7xX100xX3xXa4xX82xX3xXbxX1xX340xX19xX3xX4xX6dxX3xXexX1xX619xX3xX5xX4bxX8fxX3xX81xX21xX8fxX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xXexX1xX3exX8fxXa4xX3xXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX1f3xXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX22cxX1e3xX30xX1f1xX1e3xX1e3xX2xX21fxX1e3xX2xXexX21axX2xX21axX1f3xX1f1xX5xX7fxX185xX233xXbxX1cxX599xX20xX9xX2xX1f3xX7exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12xX2xX7fxX1xX3xXexX20xX15xX6xX85xX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX4xX33cxX3exX3xX40xX4bxX3exX3xc3eaxX4bxX19xX1cxX3xX152xXa7xX65cxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xXcxXdxXa1xX19xX184xX3x11fa2xX3xX8fxX82xXexX3xXexX20xXedxX19xX1cxX3xX19xX1x10187xX19xX1cxX3xX1xX46xX19xX1cxX3xX8fxXdexX4xX3xX305xX3exX6xX19xX3xXexX20xX154xX19xX1cxX3xX4xe6c7xX6xX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xX81xX6xX19xX1cxX3xX4xX6dxX3xX1xX4bxX19xX1cxX3xX4xX1xXdexX4xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX19xX1xX98xX19xX3xXa4xX33xX8fxX3xX7xX33xXexX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX85xX3xX7x14519xX3xX30xXdexX19xX1cxX3xX19xX1xXdxX689xX3exX3xX9bxX340xXexX3xX5xXdxXfcxX3exX85xX3xXbxX1xX15xX333xX19xX1cxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX4xX1xX100xX19xX1cxX3xX19xX6dxX19xX1cxX3xX81xX619xX3xX5xX4bxX8fxX3xX9bxXdxXfcxX4xX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX22cxXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX2xX21fxX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX7exX7exX21fxXexX21fxX21fxX7fxX5xX1e3xX17bxX1f1xX185xX233xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX84xX25xX19xX1cxX3xX19xX1xX98xX19xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX7xX890xX3xX30xXdexX19xX1cxX3xXexXf8xX8fxX3xXa7xX100xXbxX3xX8fxX6xX19xX1cxX3xX5xX21xX19xX3xX19xX1cxX15xX2cxXdxX3xX81xX619xX3xX4xX1xX10xX3xX19xX1axX19xX1cxX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX22cxXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX2xX21fxX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX1f1xX2xX1e2xXexX1e2xX2xX1f3xX1e2xX5xX22cxX17bxX1f3xX185xX233xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12xX84xX33cxX3exX3xX40xX4bxX3exX3xX819xX4bxX19xX1cxX3xX81xX15xX16xX4xX3xXexX1xXdxXa1xXexX3xX104xXa1xX3xX21fxX3xX19xX1xXa5xXbxX85xX3xX30xX31xX3xX62fxX19xX1cxX3xX5xX31xX4xX85xX3xX30xX33cxX8fxX3xXa4xXe8xX19xX3xX9bxX38xXdxX3xXexX667xX19xX1cxX3xX8fxX62fxX4xX3xX81xX33cxX3exX3xXexX15xX3xX2xX1e3xX3xXexf20bxX3xX81x130e2xX19xX1cxX85xX3xX30xXedxX3xX84xX25xX19xX1cxX3xXexX73xX3xX84x12bddxX3xXexX15xX3xX9bxXf8xX19xX3xX618xX33cxX3exX3xXexX15xX3xX9bxX4bxX3xc154xX98xX73xX3xX30xX31xX19xX1cxX3xX8fxXdxX689xX19xX3xXcxX20xX3exX19xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX185xX3xX2fbxX1xX2cxX3xX19xX1xX83cxX19xX1cxX3xX1cxXdxXe8xXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX104xX1xXedxX6xX3xX1xX154xX4xX85xX3xX81xXa1xX19xX3xX19xX6xX73xX85xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20x15d36xX19xX1xX3xX81xX65cxX3xX1xXedxX4bxX19xX3xXexX1xX4bxX19xX1xX3xX1f1xX7fxccd3xX3xX104xX1xX100xXdxX3xX5xX15xX16xX19xX1cxX85xX3xXbxX1xXf8xX19xX3xX81xXf8xX3exX3xX9bxX15xX16xXexX3xXexXdxXa1xX19xX3xX81xX82xX3xX2xX7fxX3xXexX1xX33xX19xX1cxX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX1f3xXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX2xX21fxX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX1f1xX21fxX7exXexX7exX1f1xX1e2xX7fxX5xX2xX7fxX17bxX22cxX185xX233xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12xX62xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX1cxXba6xX8fxX3xX19xX1xXdxX689xX3exX3xX1xX46xX19xX1cxX3xX8fxXdexX4xX85xX3xXexX20xXe8xXdxX3xX20xX82xX19xX1cxX3xXexX20xX21xX19xX3xX19xX1xXdxX689xX3exX3xX104xX1xX3exX3xX9bxX31xX4xX85xX3xX81xXa5xX6xX3xXa4xX4bxX19xX3xX30xX98xX19xX3xX4xX15xX185xX3xX14xXc1fxX3xX9bxX340xX73xX85xX3xXexX20xXedxX19xX1cxX3xX305xX3exX33xX3xXexX20xXc1fxX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX85xX3xX4xX1xX855xX3xX81xX33cxX3exX3xXexX15xX3xX9bxX4bxX3xX4xX33xX4xX3xX19xX1xX4bxX3xXexX1xX33cxX3exX3xX81xX65cxX3xX81xX46cxXexX3xX9bxXf8xX19xX3xX81xX689xX3xX6xX19xX3xXexXedxX4bxX19xX85xX3xX81xXe8xX8fxX3xXa4xXe8xXedxX3xX8fxX25xXdxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX5xX21xX19xX3xX1xX4bxX19xX1cxX3xX81xX33cxX3exX185xX3xX618xX98xX73xX3xX4xX13axX19xX1cxX3xX5xX4bxX3xX8fxX82xXexX3xXexX20xXedxX19xX1cxX3xX19xX1xX83cxX19xX1cxX3xX73xX21xX3exX3xX4xX33cxX3exX3xX81xX46cxXexX3xX20xX6xX3xX4xX855xX6xX3xX19xX1xX4bxX3xXexX4bxXdxX3xXexX20xX16xX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xXedxX30xX73xX3xXbxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX1bcxXaxX12xX0xXdxX8fxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX84xX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dbxXdxX30xXexX1xX1b4xX3xX1e2xX1e3xX7fxXbxXa7xX1bcxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1b4xX3xX1f1xX7exX1f3xXbxXa7xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX4dxX4dxXdxX185xXa4xX6xXedxX1xX6xXexXdxX19xX1xX185xX9bxX19xX4dxX19xX10xX1dbxX7xX4dxX2xX21axX1e3xX1f1xX4dxX2xX21fxX1f1xX30xX1f3xX7fxX1e2xX21fxX1f1xX1f1xX7exXexX1e3xX22cxX21fxX7fxX5xX22cxX17bxX1e2xX185xX233xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXexX3xX19xX1axX19xX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX19xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xXexX20xX15xX2cxX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xXexX15xX38xXdxX3xXexXdxX21xX3exX3xX40xX1axX4xX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX6xXbxXexXdxXedxX19xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX17bxX6xX5xXdxX1cxX19xX1b4xX3xX233xX3exX7xXexXdxX2aaxX73xX1bcxXaxX12xX62xX31xX3xX33xX19xX3xX30xXedxX3xX84xX333xX3xX305xX3exX6xX19xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX20xXdxX619xX19xX3xXbb7xX1xX33xXbxX3xXexX4bxXdxX3xXexX20xX16xX85xX3xX19xX1xc906xX8fxX3xX4xXe8xXdxX3xXexX46xXedxX3xX9bxX4bxX3xX19xX98xX19xX1cxX3xX4xX6xXedxX3xX19xX8exX19xX1cxX3xX5xX31xX4xX3xXexXdxX21xX3exX3xXexX1xXedxX33xXexX3xX5xX13axX85xX3xX1cxXdxXe8xX8fxX3xX19xX1cxX340xXbxX3xX5xXdexXexX1bcxX3xXa4xXe8xXedxX3xX81xXe8xX8fxX3xX667xX19xX3xX81xXa5xX19xX1xX3xX7xXe8xX19xX3xXa7xX3exXf8xXexX85xX3xX1cxXdxXe8xX8fxX3xXexX1xXdxX619xX3exX3xXexX1xXdxXfcxXexX3xX1xX46xXdxX3xX30xXedxX3xX8fxX15xX6xX3xX5xX13axX3xX9bxX4bxX3xX4xX33xX4xX3xX1xXdxXfcxX19xX3xXexX15xX16xX19xX1cxX3xXa4xXf8xXexX3xXexX1xX15xX2cxX19xX1cxX3xX4xX855xX6xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexXdxXa1xXexX3xX30xXedxX3xXa4xXdxXa1xX19xX3xX81xX667xXdxX3xX104xX1xX663xX3xX1xX340xX3exX3xX1cxX98xX73xX3xX20xX6xX185xX3xX14xX38xXdxX3xXexXdxXa1xX19xX3xX81xX82xX3xX1xXedxX4bxX19xX3xXexX1xX4bxX19xX1xX3xX2xX1e2xX3xXexX1xX33xX19xX1cxX85xX3xX4xX1xX855xX3xX81xX33cxX3exX3xXexX15xX3xX9bxX4bxX3xX4xX33xX4xX3xX19xX1xX4bxX3xXexX1xX33cxX3exX3xX81xX6xX19xX1cxX3xX19x10435xX3xX5xX31xX4xX3xX9bxX15xX16xXexX3xX305xX3exX6xX3xX104xX1xX6dxX3xX104xX1xX8exX19xX3xX81xX619xX3xXexX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX30xX31xX3xX33xX19xX3xX81xXe8xX8fxX3xXa4xXe8xXedxX3xXexXdxXa1xX19xX3xX81xX82xX85xX3xX81xX33xXbxX3xX5xX46xXdxX3xX7xX31xX3xXexXdxX19xX3xXexX15x12954xX19xX1cxX3xX4xX855xX6xX3xX19xX1xX4bxX3xXexX4bxXdxX3xXexX20xX16xX185xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10bd7xX3exXexX1xXedxX20xXaxX12xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4axXedxX4bxXdxX3xX82exX3x13dadxX21xX3xXcxX3exXf8xX19xX0xX4dxXbxX12
Thanh Hoài – Lê Tuấn