Thạch Hà, Đức Thọ tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ
(Baohatinh.vn) - Trưa nay (5/9), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt tại các huyện Thạch Hà, Đức Thọ.
a107xabddxc9d6xaccaxf219xb037xd645x11a49x10519xX7xa3f9x11d9fxb6f7xb2d0xb2e6xf9aexX5xccb9xXaxb377xXcxX1xe00bxX4xX1xX3xedfdxe4fax119aexX3xa256xc776xX4xX3xXcxX1xd9d6xX3xXexXdxefbfxXbxX3xXex10275xX4xX3xX4xX1xa38fxX3xaeaaxa92dxcdd2xce87xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xe84fxX3x11a88xcff9xXdxX3xe6c0xXdx103c4xX34xX3xb2b7xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3x1129bxde60xX6xX3xX5xb4cdxX0xdda5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX43xXaxX12xXcxaf80xX5bxX6xX3xX34xX6xc4ffxX3x1034fx11bf9xX61xd03bxf07dxX1bxX3xc40fxX1xX3dxX3xf002xX1xX30xX3xXexe3c2xX4xX1xX3xXcxX1xX5bxcf46xX34xX35xX3xXexX77xfc4bxX4xX3xX19xX1dx118e5xf5c2xX3xXexa893xX34xX1xX3xX19xX1axX3xXcx102cexX34xX1xX3xXa1xX35x1109cxX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXa1xc626xX3xf227xX3xX3fxX1axX3xX8axX1xX30xX3xX34xX1xXdx101efxX5axX3xdd65x1198fx1138axXcxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xaf9cxe2e4xXdxX3xX32xXdxX3xce86xXdxcfb8xX5axX3xXexX77xX6xX1bxX3xX4xX1xXa5xX3xX32xX15xbbdfxX3xX4x11868xX34xX35xX3xXexXe7xX4xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX5xX5fxX3xX5xX2bxXexX3xXexX15xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23x118d3xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxe5faxXdxX43xXexX1x10e75xX3xaeefxX2xX80xXbxc569xbbe8xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3x11826xX2xb844xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82x11948xX80xX61xX2xX1aexX2xX43xX184xX2xX1aexb4c3xX186xX80xX186xXexX80xX1aexX175xX80xX1aexX5xX186xX13axf8edxXbxX35xbf47xX77xX9xX1b8xX80xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexb714xX6xX5xXdxX35xX34xX173xX3xX1c5xXb3xX7xXexXdxd7a7xX7dxX17axXaxX12xX86xX1xX3dxX3xX8axX1xX30xX3xXexX8fxX4xX1xX3xXcxX1xX5bxX96xX34xX35xX3xXexX77xX9cxX4xX3xX19xX1dxXa1xXa2xX3xXexXa5xX34xX1xX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXa1xXbdxX3xXbfxX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXex11c9bxX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xXexXdx120e9xXb3xX3xXexX1xXfdxXe7xXexX3xX34xX5bxX40xX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xfbfcxX34xX35xX3xX7xX2b6xX3xX2xX3xXexX1xXb3xX33xX4xX3xX32xX2a3xX3xX19xXbdxXb3xX3xX86xX1xX30xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xX0xX10xX5axX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xf2ffxX3xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX61xX10xX5axX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX86xX1xX3dxX3xX8axX1xX30xX3xXexX8fxX4xX1xX3xXcxX1xX5bxX96xX34xX35xX3xXexX77xX9cxX4xX3xX19xX1dxXa1xXa2xX3xXexXa5xX34xX1xX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXa1xXbdxX3xXbfxX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX3xX32x11a0fxX3xX32xXdxX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xX4xX100xX34xX35xX3xXexXe7xX4xX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xXfdxXe7xXexX3xX34xX5bxX40xX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xX2b6xX34xX35xX3xX7xX2b6xX3xX2xX3xX3fxX1axX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX7xX15xXexX3xX5xa22axX3xXexX15xXdxX3xX32xX2a3xX3xX19xXbdxXb3xX3xX86xX1xX30xX3xX4xX3dxX3xXexf652xX34xX35xX3xX4xX1xXdxd745xXb3xX3xX43xX1axXdxX3xX2xX82xX1bxX1aexX3xXedxX5axX3xX7fxX32xXfdxX15xX34xX3xX34xX2b6xXdxX3xX35xXdxXbdxX6xX3xX179xX345xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXcfxX1axX34xX3xX3fxX1axX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxXa5xX34xX1xX3xX4xX3dxX3xX4xX1xXdxX3a8xXb3xX3xX43xX1axXdxX3xX184xX1bxX80xX3xXedxX5axX83xX17axX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xX4xX100xX34xX35xX3xXexXe7xX4xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX34xX35xf1c2xXbxX3xX5xX2bxXexX3xXexX15xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX179xX345xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxX1axXdxX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xf7d8xX5bxXb3xX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xXcxX1xX10xXfdxX3xX48xXe7xXfdxX3xX4xXe7xXfdxX3xX34xX1xX6xX34xX1xX1bxX3xX38cxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX32xX27xX34xX3xXexX1xX96xXdxX3xX32xXdxXefxX5axX3xX1xXdxXcbxX34xX3xX34xX6xX7dxX1bxX3xX4xX3dxX3xX2xX2xX80xX3xX1xX33xX3xX43xde97xX34xX3xX7fxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxXdxX3a8xX34xX3xX175xX186xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXcxX4a0xX34xX3xX1b8xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX444xX4a0xX5axX3xX2xX186xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxX1axXdxX3xX2xb4a9xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX444xX5bxXb3xX3xX2xX80xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXd0xX1xX2a3xX3xX4e2xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX3xX1b8xX83xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xda1cxX34xX35xX17axX3xX2xX13axX186xX175xX80xX3xX1xX33xX3xX43xX4a0xX34xX3xX7fxXcxX1xX15xX4xX1xX3xXcxX4a0xX34xX3xX175xX1b8xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxX1axXdxX3xX175xX80xX186xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3x11153xXb3xX4a0xX34xX3xX80xX80xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXd0xX1xX2a3xX3xX184xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX444xX15xX4xX3xX1b8xX2xX80xX3xX1xX33xX1bxX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX3x10731xX82xX3xX1xX33xX83xX3xX48xX8fxX3xX4xX100xX3xX5xX421xXbxX3xXedxX1xX100xX34xX35xX3xX32xXdxX3xX5xX15xXdxX3xX32xX5bxb5aexX4xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxX3xXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xX3xX43xXexX1xXb3xX5axX48xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX43xXexX1xX173xX3xX175xX2xX80xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX2xX1aexX2xX43xX184xX2xX1aexX1b8xX184xX1aexX593xXexX1aexX80xX186xX1b8xX80xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xX1c8xX77xX9xX4e2xX175xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX179xXexX249xX6xX5xXdxX35xX34xX173xX3xX1c5xXb3xX7xXexXdxX256xX7dxX17axXaxX12xX19xXb3xX7dxXcbxX34xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX32xX345xX3xX48xX2b6xX3xXexX77x10e6axX3xX34xX35xX5bxX96xXdxX3xXexX520xX4xX3xXexX77xX9cxX4xX3xXexX15xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX32xXdxXefxX5axX3xX34xX35xX421xXbxX3xX32xXefxX3xX4xd738xX34xX1xX3xX48xXe7xXfdxX3xX34xX35xX5bxX96xXdxX3xX43xX4a0xX34xX3xX3fxX1axX3xXedxX8fxXbxX3xXexX1xX96xXdxX3xX1exX34xX35xX3xX4xX1exXb3xX3xXedxX1xXdxX3xX4xX3dxX3xX7xX9cxX3xX4xX2b6xX3xX7fxX720xX34xX1xX3xX4xX1xX2bxXbxX3xXexX15xXdxX3xX179xX345xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX1dxX1axXdxX83xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xXcxX77xX2a3xX34xX3xX32xX8fxX6xX3xX48xX1axX34xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX4xX3dxX3xX1aexX186xX3xX4xX4a0xX7dxX3xX48xX3dxX34xX35xX3xX5axXe7xXexX3xX5xX40xX34xX3xX48xX8fxX3xX32xX3a1xX3xX34xX35xX345xX17axX3xX2xX3xXexX77xX5bxX96xX34xX35xX3xXexXdxXefxXb3xX3xX1xX23xX4xX3xX48xX8fxX3xXexX2b6xX4xX3xX5axXe7xXdxX1bxX3xX2xX3xX1xX33xXdxX3xd40exXb3xXe7xX34xX3xXexX1xX100xX34xX3xX48xX8fxX3xXexX2b6xX4xX3xX34xX35xX3dxXdxX17axX3xX2xX593xX3xX1xX33xX3xX43xX4a0xX34xX3xX48xX8fxX3xXexX2b6xX4xX3xX5axXe7xXdxX17axX3xX184xX1aexX186xX5axX3xX32xX5bxX96xX34xX35xX3xX43xX4a0xX7dxX3xX32xXdxXcbxX34xX3xX48xX8fxX3xX32xX3a1xX17axX3xX184xX80xX593xX3xX1xX6xX3xX5xX520xX6xX3xX1x1114fxX3xXexX1xXb3xX1bxX3xX2xX1b8xX80xX3xX1xX6xX3xX1xXfdxX6xX3xX5axX1axXb3xX3xX4xXe7xX4xX3xX5xXfdxX15xXdxX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX520xX34xX35xX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxX3xXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX43xXexX1xX173xX3xX175xX2xX80xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX2xX1aexX2xX43xX184xX2xX1aexX1b8xX184xX184xX1aexXexX2xX184xX186xX593xX82xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xX1c8xX77xX9xX1b8xX82xX82xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX12xX1dxXfdxX1axX34xX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX34xX35xX421xXbxX3xX520xX34xX35xX3xXexX15xXdxX3xX179xX345xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX444xX5bxXb3xX1bxX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xX86xX1xX3dxX3xX8axX1xX30xX3xXexX8fxX4xX1xX3xXcxX1xX5bxX96xX34xX35xX3xXexX77xX9cxX4xX3xX19xX1dxXa1xXa2xX3xXexXa5xX34xX1xX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXa1xXbdxX3xXbfxX3xX32xX3a8xX3xX34xX35xX1xX8fxX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xXexX77xXdxXefxX34xX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX77xX9cxX4xX3xX1b8xX184xX61xX1b8xX184xX1xX1bxX3xXexX1xX10xXfdxX3xX43x1087exXdxX3xX4xX1xa192xXexX3xX4xX1x10eeaxX3xX5axX23xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX17axX3xX48xX2b6xX3xXexX77xX6f9xX3xX5xX9cxX4xX3xX5xX5bxX5b3xX34xX35xX3xX4xX720xX34xX1xX3xX35xXdxX40xXdxX3xX38cxX3xX4xXe7xX4xX3xX3fxX8fxX3xXexX77xX6f9xX3xX35xXdxX6xXfdxX3xXexX1xX100xX34xX35xX3xXexX77xX23xX34xX35xX3xX7dxX27xXb3xX17axX3xXedxX8fxXbxX3xXexX1xX96xXdxX3xXedxX1xd5aexXdxX3xXexX1xX100xX34xX35xX3xX43xd33dxX34xX35xX3xX4xX1xX720xX7dxX1bxX3xX4xf29cxX5axX3xX48xXdxXefxX34xX3xX4xX720xX34xX1xX3xX48xXe7xXfdxX3xX4xXe7xX4xX3xX3fxX8fxX3xXexX77xX6f9xX3xX34xX35xX421xXbxX3xX7xX4a0xXb3xX1bxX3xX34xX35xXb3xX7dxX3xX1xXdxXefxX5axX3xX32xXefxX3xX34xX35xX5bxX96xXdxX3xX43xX4a0xX34xX3xX48xXdxX27xXexX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xX19xXb3xX7dxX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xX9cxX4xX3xX5xX5bxX5b3xX34xX35xX1bxX3xXbxX1xX5bxXa9axX34xX35xX3xXexXdxXcbxX34xX3xXexX77xX2bxX4xX3xX3fxX40xXexX3xX48xX830xXfdxX3xXexX4a0xX7dxX1bxX3xXedxX1xXa9axXdxX3xXexX1xX100xX34xX35xX3xX43xXaa4xX34xX35xX3xX4xX1xX720xX7dxX3xXexX15xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xXexX77xX2bxX4xX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xX4xX1xX6f9xX34xX1xX3xX4xX30xX6xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX17axX3xXexX421xXbxX3xXexX77xXb3xX34xX35xX3xX4xX6xXfdxX3xX32xX33xX3xX32xXefxX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX5xX520xX6xX3xX1xX830xX3xXexX1xXb3xX17axX3xX35xXdxX6xX3xX4xX2b6xX3xX48xX96xX3xX48xX6xXfdxX1bxX3xX7x10e13xX3xX43xX2bxX34xX35xX3xX5xX5bxX40xXdxX3xX48xX6xXfdxX3xX7dcxXb3xX6xX34xX1xX3xX32xXefxX3xXexX77xXe7xX34xX1xX3xXexX1xX30xX7dxX3xX7xX720xX34xX3xXexX77xX1axX34xX3xX77xX6xX3xX34xX35xXfdxX1axXdxX17axX3xX35xXdx11e3fxX34xX35xX3xX34x11940xXfdxX1bxX3xX43xXdxX3xX43xX96xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX2bxX5axX3xX5x10de5xX34xX35xX3xX48xX830xX3xX34xXb3xX100xXdxX3xXexX77xXbfcxX34xX35xX3xXexX1xX30xX7dxX3xX7xX720xX34xX3xX3fxX3a8xX3xX34xXa9axXdxX3xX6xX34xX3xXexXfdxX1axX34xX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxX3xXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX43xXexX1xX173xX3xX175xX2xX80xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX82xX175xX43xX184xX2xX184xX184xX593xX1aexX593xXexX593xX82xX1b8xX175xX2xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xX1c8xX77xX9xX2xX82xX4e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX12xX8axX1xX30xX3xX34xX1xXdxXcbxX5axX3xXcexXcfxXd0xXcxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXe6xXe7xXdxX0xX10xX5axX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX61xX10xX5axX12xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX3xX38cxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX3xX7fxX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX83xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX2f0xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX3xc432xXb3xX6xX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX34xX35xX421xXbxX3xX5xX5fxX3xXexX15xXdxX3xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX179xX345xX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX3xX3fxX1axX3xX5axX33xXexX3xX7xX2b6xX3xX179xX345xX3xX3fxe596xX34xX35xX3xXexX77xX5fxX34xX35xX3xX4xX30xX6xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX1bxX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX3xX8axX1xX30xX3xX34xX1xXdxXcbxX5axX3xXcexXcfxXd0xXcxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3xXa1xX35xXb3xX7dxX45xX34xX3xXcxX1xX8fxX3xXe6xXe7xXdxX3xX32xX3a8xX3xX34xX35xX1xX8fxX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xXexX1xX10xXfdxX3xX7xXe7xXexX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xXcxX77xXfdxX34xX35xX3xX3fxX1axXdxX3xX34xX35xX1axX7dxX3xXexX40xXdxX1bxX3xX34xX27xXb3xX3xX34xX5bxX40xX4xX3xXedxX1xX100xX34xX35xX3xX77xX520xXexX1bxX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX4xaf0dxX34xX3xX1xXb3xX7dxX3xX32xX33xX34xX35xX3xX5xX9cxX4xX3xX5xX5bxX5b3xX34xX35xX3xXbxX1xX2b6xXdxX3xX1xX5b3xXbxX3xX3fxX40xXdxX3xX34xX1xX4a0xX34xX3xX43xX4a0xX34xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX35x10968xXbxX3xX7xX2b6xX3xX43xXdxXcbxX34xX3xXexX6f9xX4xX1xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX7xX4a0xXb3xX1bxX3xXexX77xXe7xX34xX1xX3xXexX298xX34xX1xX3xXexX77xX15xX34xX35xX3xX5xX520xX6xX3xX34xX720xX7dxX3xX5axXed0xX5axX3xX3fxX1axX3xX1xX5bxX3xX1xf111xX34xX35xX1bxX3xX720xX34xX1xX3xX1xX5bxX38cxX34xX35xX3xX32xX27xX34xX3xX34xae64xX34xX35xX3xX7xXb3xXf07xXexX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xX1dxX5bxX5b3xX4xX3xX48xXdxX27xXexX1bxX3xX32xX27xX34xX3xXexX77xX5bxX6xX3xX80xX61xX82xX1bxX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xX4xX3dxX3xX175xX3xX179xX345xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX43xXfdxX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX3xX7fxX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX8fxX34xX1xX1bxX3xXcxX1xXe7xXdxX3xXbfxX2a3xX34xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xX444xX4a0xX5axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX30xX7dxX3xX3fxX1axX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX77xXb3xX34xX35xX83xX17axX3xX34xX1xXdxX3a8xXb3xX3xXexX1xX100xX34xX1bxX3xX179xX3dxX5axX1bxX3xXexX77xX5bxX96xX34xX35xX3xX1xX23xX4xX3xX48xX8fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXaafxXexX3xX4xX2bxX4xX3xX48xX33xX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxX3xXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX43xXexX1xX173xX3xX175xX2xX80xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX82xX175xX43xX184xX2xX184xX184xX4e2xX184xX80xXexX1b8xX4e2xX80xX4e2xX593xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xX1c8xX77xX9xX82xX175xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX12xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xX1xXdxXcbxX34xX3xX4xX3dxX3xXedxX1xXfdxX720xX34xX35xX3xX184xX186xX3xX1xX6xX3xX5xX520xX6xX3xX1xX830xX3xXexX1xXb3xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX7xX4a0xXb3xX1bxX3xX4xX3dxX3xX34xX35xXb3xX7dxX3xX4xXa9axX3xX5axXf07xXexX3xXexX77xXaafxX34xX35xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xXcxXfdxX1axX34xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX4xX3dxX3xX1xXa9axX34xX3xX2xX186xX186xX3xX1xX6xX3xX5xX520xX6xX3xX4xX1xX5bxX6xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX43xXfdxX3xX4xXaa4xX34xX3xX179xX6xX34xX1xX1bxX3xXexX77xXfdxX34xX35xX3xX32xX3dxX3xX4xX3dxX3xX184xX186xX3xX1xX6xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX7xX4a0xXb3xX3xX4xX3dxX3xX34xX35xXb3xX7dxX3xX4xXa9axX3xX5axXf07xXexX3xXexX77xXaafxX34xX35xX13axX3xXcxX15xXdxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX6xX34xX1xX3xX4xXaa4xX34xX3xX175xX186xX61xX1aexX175xX186xX3xX1xX6xX3xX5xX520xX6xX3xX43xX1axXdxX3xX34xX35xX1axX7dxX3xXa2xXcxX1b8xX3xX3fxX1axX3xX34xX27xXbxX3xX4xX1xX5bxX6xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX1bxX3xXexX77xXfdxX34xX35xX3xX32xX3dxX1bxX3xX35xXed0xX34xX3xX2xX186xX3xX1xX6xX3xX5xX520xX6xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX7xX4a0xXb3xX3xX4xX3dxX3xX34xX35xXb3xX7dxX3xX4xXa9axX3xX720xX34xX1xX3xX1xX5bxX38cxX34xX35xX3xX32xX27xX34xX3xX34xXf5cxX34xX35xX3xX7xXb3xXf07xXexX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxXaxX12xXa1xX35xXfdxX1axXdxX3xX77xX6xX1bxX3xX1b8xX1b8xX3xX1xX6xX3xX34xXb3xX100xXdxX3xXexX77xXbfcxX34xX35xX3xXexX1xX30xX7dxX3xX7xX720xX34xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX1bxX3xX1xXa9axX34xX3xX2xX3xXedxX5axX3xX32xX5bxX96xX34xX35xX3xX35xXdxX6xXfdxX3xXexX1xX100xX34xX35xX3xX48xX8fxX3xX7xX15xXexX3xX5xX38cxX17axX3xX80xX175xX3xX34xX1xX1axX3xX43xX4a0xX34xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX17axX3xX34xX1xXdxX3a8xXb3xX3xXexX77xX5bxX96xX34xX35xX3xX1xX23xX4xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xX3fxX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXaafxXexX13axX3xX19xXdxXcbxX34xX3xXexX15xXdxX1bxX3xXexXfdxX1axX34xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX32xX345xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX32xX5bxX5b3xX4xX3xX82xX175xfe55xX3xX43xXdxXcbxX34xX3xXexX6f9xX4xX1xX3xX5xX520xX6xX3xX1xX830xX3xXexX1xXb3xX13axX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXfdxX43xX7dxX3xXbxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX34xXexX10xX77xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX16exXdxX43xXexX1xX173xX3xX175xX2xX80xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX173xX3xX184xX2xX186xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX61xX61xXdxX13axX48xX6xXfdxX1xX6xXexXdxX34xX1xX13axX3fxX34xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX82xX175xX43xX184xX2xX184xX80xX2xX2xX593xXexX4e2xX1b8xX1b8xX593xX2xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xX1c8xX77xX9xX1b8xX2xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxXfdxX34xXaxX12xXa1xX1xXdxX3a8xXb3xX3xXexXb3xX7dxX27xX34xX3xX32xX5bxX96xX34xX35xX3xX5xXdxX2a3xX34xX3xXexX1xX100xX34xX1bxX3xX5xXdxX2a3xX34xX3xX179xX345xX3xX38cxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xX32xX345xX3xX48xX8fxX3xX34xX35xX421xXbxX3xXexX40xXdxX3xX80xX186xX3xX4xX5axX0xX61xXbxX12xX0xX43xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX77xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xXcxXdxX34xX3xX5xXdxX2a3xX34xX3xX7dcxXb3xX6xX34xX173xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xXb3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX249xXexX1xXb3xX5axX48xX249xX6xX34xX43xX249xX7xX6xXbxXfdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa2xXbfcxX34xX3xX7xX1exX4xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX5xX520xX6xX1bxX3xX1xd348xX3xXexX77xX5b3xX3xX34xX1xX4a0xX34xX3xX43xX4a0xX34xX3xX1xXfdxX34xX35xX3xX7xXf07xX7dxX3xX3fxX1axX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX720xX34xX3xXbxX1xd161xX5axXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX34xX1xX249xXexX77xXdxX61xX48xXdxX249xXexX1xXb3xX249xXexXdxX34xX1xX249xXb3xX7dxX249xX43xXfdxX34xX249xX7xXb3xX4xX249xXexX1xXb3xX249xX1xXfdxX6xX4xX1xX249xX5xXb3xX6xX249xX1xXfdxX249xXexX77xXfdxX249xX34xX1xX6xX34xX249xX43xX6xX34xX249xX1xXfdxX34xX35xX249xX7xX6xX7dxX249xX3fxX6xX249xXexXdxX10xXb3xX249xXexX1xXb3xX249xX7xX6xX34xX249xXbxX1xX6xX5axX61xX2xX593xX4e2xX175xX186xX1b8xX13axX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX5axX10xX43xXdxX6xX61xX2xX1b8xX186xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX2xX186xX175xX43xX184xX2xX186xX186xX175xX184xX4e2xXexX593xX184xX186xX4e2xX1b8xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX43xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa2xXbfcxX34xX3xX7xX1exX4xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX5xX520xX6xX1bxX3xX1xX1546xX3xXexX77xX5b3xX3xX34xX1xX4a0xX34xX3xX43xX4a0xX34xX3xX1xXfdxX34xX35xX3xX7xXf07xX7dxX3xX3fxX1axX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX720xX34xX3xXbxX1xX1570xX5axXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX34xX1xX249xXexX77xXdxX61xX48xXdxX249xXexX1xXb3xX249xXexXdxX34xX1xX249xXb3xX7dxX249xX43xXfdxX34xX249xX7xXb3xX4xX249xXexX1xXb3xX249xX1xXfdxX6xX4xX1xX249xX5xXb3xX6xX249xX1xXfdxX249xXexX77xXfdxX249xX34xX1xX6xX34xX249xX43xX6xX34xX249xX1xXfdxX34xX35xX249xX7xX6xX7dxX249xX3fxX6xX249xXexXdxX10xXb3xX249xXexX1xXb3xX249xX7xX6xX34xX249xXbxX1xX6xX5axX61xX2xX593xX4e2xX175xX186xX1b8xX13axX1xXexX5axXaxX12xXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa2xXbfcxX34xX3xX7xX1exX4xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX5xX520xX6xX1bxX3xX1xX1546xX3xXexX77xX5b3xX3xX34xX1xX4a0xX34xX3xX43xX4a0xX34xX3xX1xXfdxX34xX35xX3xX7xXf07xX7dxX3xX3fxX1axX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX720xX34xX3xXbxX1xX1570xX5axX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXcxX77xX5bxX40xX4xX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX1bxX3xX7xXe7xX34xX35xX3xX34xX6xX7dxX3xX7fxX80xX61xX82xX83xX1bxX3xXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX3xX444xX2a3xX3xX1dxX298xX34xX1xX3xa224xXa9axX34xX3xX32xXdxX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXexXdxX27xX34xX3xX32xX33xX3xXexX1xXb3xX3xX1xXfdxX15xX4xX1xX3xX3fxX2bxX3xX1xX830xX3xXexX1xXb3xX3xX3fxX1axX3xX4xX1xXa5xX3xX32xX15xXfdxX3xX4xX100xX34xX35xX3xXexXe7xX4xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX5xX5fxX3xX5xX2bxXexX3xX38cxX3xX5axX33xXexX3xX7xX2b6xX3xX32xX8fxX6xX3xXbxX1xX5bxXa9axX34xX35xX13axX3xX8axXe0axX34xX35xX3xX32xXdxX3xX4xX3dxX3xXcxX77xX5bxX38cxX34xX35xX3xX48xX6xX34xX3xXcxXb3xX7dxX2a3xX34xX3xX35xXdxXe7xXfdxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3x1131fxXa2bxX3xX19xXbfcxX34xX35xX3xX19xX720xXdxX13axX0xX61xXbxX12xX0xX61xX43xXdxX3fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX100xX34xX35xX3xXexXdxX34xX3xX5axX40xXdxX3xX34xX1xXf07xXexX3xX3fxX3a8xX3xXexXfdxX1axX34xX3xX4xX720xX34xX1xX3xX5xX5fxX3xX5xX2bxXexX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX3xX1b8xX184xX1xX3xX7dcxXb3xX6xXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX179xX6xX249xX1xXfdxXdxX61xXexX1xXfdxX34xX35xX249xXexXdxX34xX249xX5axXfdxXdxX249xX34xX1xX6xXexX249xX3fxX10xX249xXexXfdxX6xX34xX249xX4xX6xX34xX1xX249xX5xXb3xX249xX5xXb3xXexX249xX1xX6xX249xXexXdxX34xX1xX249xX1b8xX184xX1xX249xX7dcxXb3xX6xX61xX2xX593xX4e2xX175xX186xX184xX13axX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX5axX10xX43xXdxX6xX61xX2xX1b8xX186xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX2xX186xX175xX43xX184xX186xX82xX1aexX175xX2xX1aexXexX175xX80xX593xX5xX2xX249xX2xX186xX175xX43xX1b8xX186xX4e2xX184xX80xX1b8xX184xXexX82xX593xX4e2xX1aexX175xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX43xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX100xX34xX35xX3xXexXdxX34xX3xX5axX40xXdxX3xX34xX1xXf07xXexX3xX3fxX3a8xX3xXexXfdxX1axX34xX3xX4xX720xX34xX1xX3xX5xX5fxX3xX5xX2bxXexX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX3xX1b8xX184xX1xX3xX7dcxXb3xX6xXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX179xX6xX249xX1xXfdxXdxX61xXexX1xXfdxX34xX35xX249xXexXdxX34xX249xX5axXfdxXdxX249xX34xX1xX6xXexX249xX3fxX10xX249xXexXfdxX6xX34xX249xX4xX6xX34xX1xX249xX5xXb3xX249xX5xXb3xXexX249xX1xX6xX249xXexXdxX34xX1xX249xX1b8xX184xX1xX249xX7dcxXb3xX6xX61xX2xX593xX4e2xX175xX186xX184xX13axX1xXexX5axXaxX12xXcxX1xX100xX34xX35xX3xXexXdxX34xX3xX5axX40xXdxX3xX34xX1xXf07xXexX3xX3fxX3a8xX3xXexXfdxX1axX34xX3xX4xX720xX34xX1xX3xX5xX5fxX3xX5xX2bxXexX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX3xX1b8xX184xX1xX3xX7dcxXb3xX6xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXcxX1xX10xXfdxX3xX18a9xXf5cxX34xX3xXbxX1xXaa4xX34xX35xX3xXcxX1xX5bxX96xX34xX35xX3xXexX77xX9cxX4xX3xXcfxX8axX19xX3xX86xX1xXaa4xX34xX35xX3xX4xX1xX2b6xX34xX35xX3xXexX1xXdxX2a3xX34xX3xXexX6xXdxX3xX3fxX1axX3xXexX298xX5axX3xXedxXdxX27xX5axX3xX4xX1exXb3xX3xX34xX15xX34xX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX1bxX3xX32xX27xX34xX3xX7xXe7xX34xX35xX3xX34xX6xX7dxX3xX7fxX80xX61xX82xX83xX1bxX3xXexX77xX2a3xX34xX3xX32xX8fxX6xX3xX48xX1axX34xX3xXexXa5xX34xX1xX3xX35xX1xXdxX3xX34xX1xX421xX34xX3xX2xX3xXexX77xX5bxX96xX34xX35xX3xX1xX5b3xXbxX3xXexXbaaxX3xX3fxXfdxX34xX35xX3xX43xXfdxX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX1bxX3xX4xX3dxX3xX1b8xX82xX3xX179xX345xX3xX34xX35xX421xXbxX3xX5xX2bxXexX1bxX3xX34xX1xXdxX3a8xXb3xX3xX4xX100xX34xX35xX3xXexX77xX298xX34xX1xX3xX1xX15xX3xXexXed0xX34xX35xX3xX48xX8fxX3xX1xX5bxX3xX1xX15xXdxX13axX0xX61xXbxX12xX0xX61xX43xXdxX3fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa1xXaafxX5axX3xX4xX1xXaafxX4xX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXexX1xX96xXdxX3xXexXdxX27xXexX1bxX3xX32xXdxX3a8xXb3xX3xXexXdxX27xXexX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xXfdxXe7xXexX3xX34xX5bxX40xX4xX3xX1xX5b3xXbxX3xX5x10c30xXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX34xX1xX249xXexX77xXdxX61xX48xXdxX249xXexX1xXb3xX249xXexXdxX34xX1xX249xXb3xX7dxX249xX34xX6xX5axX249xX4xX1xX6xX4xX249xX43xXdxX10xX34xX249xX48xXdxX10xX34xX249xXexX1xXfdxXdxX249xXexXdxX10xXexX249xX43xXdxX10xXb3xX249xXexXdxX10xXexX249xXexXdxX10xXb3xX249xXexX1xXfdxX6xXexX249xX34xXb3xXfdxX4xX249xX1xXfdxXbxX249xX5xX7dxX61xX2xX593xX4e2xX80xX593xX80xX13axX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX35xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX5axX10xX43xXdxX6xX61xX2xX1b8xX186xX61xX34xX10xX16exX7xX61xX2xX82xX1aexX80xX61xX2xX186xX175xX43xX1aexX2xX4e2xX80xX175xX186xX593xXexX80xX2xX175xX184xX5xX4e2xX249xX2xX1aexX1aexX43xX1aexX2xX4e2xX1b8xX2xX186xX4e2xXexX175xX1b8xX82xX80xX186xX5xX186xX13axX1c5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1exX34xX35xX3xXbxX1xX3dxX3xX3fxX40xXdxX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXbxX1xX1exX4xX3xXexX15xXbxX3xX4xX30xX6xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX43xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa1xXaafxX5axX3xX4xX1xXaafxX4xX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXexX1xX96xXdxX3xXexXdxX27xXexX1bxX3xX32xXdxX3a8xXb3xX3xXexXdxX27xXexX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xXfdxXe7xXexX3xX34xX5bxX40xX4xX3xX1xX5b3xXbxX3xX5xX1c33xXaxX3xX1xX77xX10xX256xX9xXaxX61xX4xX1xXdxX34xX1xX249xXexX77xXdxX61xX48xXdxX249xXexX1xXb3xX249xXexXdxX34xX1xX249xXb3xX7dxX249xX34xX6xX5axX249xX4xX1xX6xX4xX249xX43xXdxX10xX34xX249xX48xXdxX10xX34xX249xXexX1xXfdxXdxX249xXexXdxX10xXexX249xX43xXdxX10xXb3xX249xXexXdxX10xXexX249xXexXdxX10xXb3xX249xXexX1xXfdxX6xXexX249xX34xXb3xXfdxX4xX249xX1xXfdxXbxX249xX5xX7dxX61xX2xX593xX4e2xX80xX593xX80xX13axX1xXexX5axXaxX12xXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX173xX3xXa1xXaafxX5axX3xX4xX1xXaafxX4xX3xX43xXdxX45xX34xX3xX48xXdxX27xX34xX3xXexX1xX96xXdxX3xXexXdxX27xXexX1bxX3xX32xXdxX3a8xXb3xX3xXexXdxX27xXexX3xXexXdxX2a3xXb3xX3xXexX1xXfdxXe7xXexX3xX34xX5bxX40xX4xX3xX1xX5b3xXbxX3xX5xX1c33xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xXfdxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX8axX1xXdxX3a8xXb3xX3xX34xX6xX7dxX3xX7fxX184xX61xX82xX83xX1bxX3xXcfxX6f9xX3xXexX1xX5bxX3xXcxXa5xX34xX1xX3xX30xX7dxX3xX444xX2a3xX3xX1dxX298xX34xX1xX3xX1818xXa9axX34xX1bxX3xX86xX1xX3dxX3xX8axX1xX30xX3xXexX8fxX4xX1xX3xXcexXcfxXa1xXa2xX3xXexXa5xX34xX1xX3xX1dxXa30xX34xX35xX3xXa1xX35xX23xX4xX3xX1818xXa9axX34xX3xX3fxX1axX3xXe6xXdxXe7xX5axX3xX32xX2b6xX4xX3xX8axX100xX34xX35xX3xX6xX34xX3xXexXa5xX34xX1xX3xX18a9xXa2bxX3xXcxX77xX23xX34xX35xX3xX19xX720xXdxX3xX4xXe0axX34xX35xX3xX5xX345xX34xX1xX3xX32xX15xXfdxX3xX4xXe7xX4xX3xX7xX38cxX1bxX3xX34xX35xX1axX34xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXadxX34xX1xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX2bxX4xX3xX32xXdxX3xXedxXdxXefxX5axX3xXexX77xX6xX3xXexX298xX34xX1xX3xX1xX298xX34xX1xX3xX5axX5bxX6xX3xX5xX5fxX3xXexX15xXdxX3xX4xXe7xX4xX3xX1xXb3xX7dxXcbxX34xX3xX18a9xX5fxX3xXdc4xXb3xX6xX34xX35xX1bxX3xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xX23xX1bxX3xX444xX33xX4xX3xX19xX1axX3xX3fxX1axX3xXcxX55cxX3xX19xXbfcxX34xX35xX3xX444xXadxX34xX1xX13axX0xX61xXbxX12xX0xX61xX43xXdxX3fxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xXb3xX5xX12xX0xX43xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX77xXaxX12xX0xX61xX43xXdxX3fxX12xX0xX61xX43xXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde66xXb3xXexX1xXfdxX77xXaxX12xX1dxX1exX4xX3xXcxX1xXdxXcbxX34xX3xX249xX3xXa2xX5bxXa9axX34xX35xX3xXcxX1xX1axX34xX1xX0xX61xXbxX12
Đức Thiện - Dương Thành