Chăm con, đừng bỏ qua thực phẩm này để con có trí nhớ tốt
Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển trí não của trẻ nhỏ. Do đó, các bậc cha mẹ nên chú ý cung cấp cho trẻ đầy đủ những loại thực phẩm “bổ não”, kích thích tư duy.
7249x78a0xbac7xb39ex95c1x78abx9459xa6e5x95d5x7376xX8xd02cxfae9xX1xc98cxc495xX6xX7x10069xXexX1xXbx7760xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX15xX0xfb4exX1xX2xX3xX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0x9ee2xa227xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxe076x8adaxX2xX11xX6xXexXbxX15xe6a8xX34xde2axb6bfxX4xX5xff44xac1bxfdc2xX4x88afxe4b6xX4dxb45dxX4xce02x8cd6xX4xa2aexa46fxX7xX4xX11xX34xc2f4xX5xX4xX3exX34x1026dxX49xX4xX4dxc241xdd5dxX4xX50xd4dfxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xa7a6xX4xX11xXdxae52xX4xX4dxX34xc812xX4xX11x7c9exX11xX0xX28xX34xX35xX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exb9adxXexX7xX1xXbxX15xX46xX34xbdbcxX4xX50x1001fxX4xX1xX2xX4dxX34xX4xX1x938bxeefaxX4dxX53xX4xX5xX72xX4xa007xX4dxX34xX4xX34xXa2x7395xX4dxX53xX4xX6xX7axX4dxX4xX11xX7axX2xX4xX8xX5exX4xX3exX34xf055xX11xX4xX11xXdxX2xX6bxX4dxX4xX11xXdxX76xX4xX4dx7fbfxX4cxX4xX5xeab6xX7xX4xX11xXdx10172xX4xX4dxX34xX56xad35xX4x9f4cxX4cxX4xX50xX72xX4exX4xX5xXc1xX5xX4xX55xd24cxX5xX4xX5xX34xX7xX4xX49xc2b7xX4xX4dxe985xX4dxX4xX5xX34x10175xX4xdaddxX4xX5xX59xX4dxX53xX4xX5xac15xX3exX4xX5xX34xX4cxX4xX11xXdxXd8xX4xX50xf635xX68xX4xX50xXd3xX4xX4dxX34xe495xX4dxX53xX4xX6xX4cxae42xX2xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xa272xX55xdd0fxX4xX4dxXcfxX4cx8c50xX4exX4xe596xX76xX5xX34xX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX11xXa2xX4xX1xX59xX68xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX46xXexX4dxX11xXexXdxXbxX15xX0xX2xX49xX53xX4xX8xX11xX68xX6xXexXaxXbxe59cxX2xX1xX11xX34xf00cxX4x8df1xe60cx806fxX3ex991axf993xX4xX34xXexX2xX53xX34xX11xX170xX4xc49fxd4e8xX172xX3exX176xX177xXbxX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX46xX34xX48xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4exX4xX50xX51xX4dxX53xX4xX55xX56xX4xX58xX59xX7xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX4dxX67xX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX11xX7dxX11xX4x101e2xX4xX35xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX34xX11xX11xX3exX170xX28xX28xX2xXddxX55xX7xX4cxX34xX7xX11xX2xX4dxX34xXddxX3xX4dxX28xX4dxXexX16bxX8xX28xX35xX174xX182xX172xX28xX35xX173xX181xX1x94caxe73bxX1f8xX1f8x1014bxX181xX1f8xX11xX172xX172xX35xX1f9xX172xX6xX1f9xXddxb401xX3exX53xdc62xXdxXaxX35xX174xX173xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX34xX48xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4exX4xX50xX51xX4dxX53xX4xX55xX56xX4xX58xX59xX7xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX4dxX67xX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX11xX7dxX11xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX1caxX4cxXdxX2xX53xX2xX4dxX7xX6xXaxXbxX34xX11xX11xX3exX8xX170xX28xX28xX2xX5xX1xX4dxXddxX1xX7xX4dxX11xXdxX2xXddxX5xX4cxX49xXddxX3xX4dxX28xX182xX1f9xX35xX174xX28xX1f9xX1fcxX28xX1f9xX173xX28xX3exX34xX7xX11xX1caxX11xXdxX2xXexX4dxX1caxX11xXdxX2xX1caxX4dxX7xX4cxX1caxX5xX34xX4cxX1caxX5xX4cxX4dxX1xX4cxX5xX176xX1caxX35xX1f8xX172xX182xX35xX35xX1f8xX1f9x7b9cxX181xX174xX1f8xX181xXddxX208xX3exXexX53xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX1caxX3exX34xX4cxX11xX4cxX1caxX2xX1xXaxXbxX1f8xX2afxX1fcxX35xX2afxX172xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX1caxX16bxX2xX1xX11xX34xXaxXbxX181xX1f8xX1f9xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX1caxX34xXexX2xX53xX34xX11xXaxXbxX173xX1f9xX172xXbxX4xX28xX15xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX46xX7xX3exX11xX2xX4cxX4dxXbxX15xX46xX34xX7xX4xX49xXf3xX4xX5xX111xX4dxX4xX5xX34xXfbxX4xXfdxX4xX34xbb58xX4dxX4xX11xX7axX2xX4xX5xX34xX97xX4xX50xX9axX4xX1xX2xX4dxX34xX4xX1xXa2xXa3xX4dxX53xX4xX34xc7b8xX4dxX53xX4xX4dxX53xX67xX68xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX4cxX4dxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3ex8a11xX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xf1a8xX7xX59xX4xX176xX7xX4dxX34xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exbfc0xX4cxX1xX68xXbxX15xX46xXc1xX5xX4xX6xX11fxX2xX4xXdxX7xX59xX4xX6xXc1xX4xX176xX7xX4dxX34xX4xX4dxX34xXa2xX4xXdxX7xX59xX4xX5xX34x803exX4dxX4xX3xc653xX11xX4xX3xX67xX4xX5xXaaxX2xX4xX176xX4cxX48xX4dxX4xXdxX105xX11xX4xX53xX2xX67xX59xX4xce8cxX4cxX6xX7xX11xXexX4xX3xX67xX4xX3xX2xX11xX7xX49xX2xX4dxX4exX4xX5xX72xX4xXaaxX4dxX34xX4xX34xXa2xXb0xX4dxX53xX4xX11xXdxX5exX5xX4xX11xX2xX97xX3exX4xX11xX7axX2xX4xX8xX5exX4xX3exX34xXc1xX11xX4xX11xXdxX2xX6bxX4dxX4xX11xXdxX76xX4xX4dxXcfxX4cxX4xX5xXd3xX7xX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX4xf4f6x91eaxX4xX3xXebxX68xX4xX49xX67xX4xX4dxX53xX7xX68xX4xX5xXaaxX4xX136xX34xX2xX4xX11xXdxXd8xX4xX136xX34xa6dexX4dxX53xX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX48xX4dxX4xXdxX7xX59xX4xX176xX7xX4dxX34xX4exX4xX5xX34xX7xX4xX49xXf3xX4xX5xa995xX4dxX53xX4xX4dxXf6xX4dxX4xX136xX34xa883xX4cxX4xX6xX453xX4cxX4xX136xX97xX11xX4xX34x81e8xX3exX4xX5xXc1xX5xX4xX49xX72xX4dxX4xXdxX7xX59xX4xX3xX67xX4cxX4xX11xX34xX5exX5xX4xX50xX321xX4dxX4xX5xXd3xX7xX4xX11xXdxXd8xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xac5fxX119xX7xX4xX5xX34xX59xX7xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX49exX119xX7xX4xX5xX34xX59xX7xX4xX6xX67xX4xX4dxX53xX59x9ea2xX4dxX4xX5xX59xX4dxX53xX4xX5xX105xX3exX4xX3xX2xX11xX7xX49xX2xX4dxX4xX3xX67xX4xX3exXdxX4cxX11xXexX2xX4dxX4xX1xX4caxX2xX4xX1xX67xX4cxX4exX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX5xXaaxX2xX4xX11xX34xX2x7471xX4dxX4xX5xX34x104c7xX5xX4xX4dxX48xX4dxX53xX4xX4dxXcfxX4cxX4xX55xX9axX4xX3xX67xX4xX136xX76xX5xX34xX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX8xX5exX4xX3exX34xXc1xX11xX4xX11xXdxX2xX6bxX4dxX4xX5xXc1xX5xX4xX49xX42axX4xX11xX34xX111xX4dxX4xX136xX2xX4dxX34xXddxX4x9ff2xX53xX4cxX67xX2xX4xXdxX7xX4exX4xX5xXc1xX5xX4xX3xX2xX4xX136xX34xX59xX63xX4dxX4xX5xX72xX4xX6xX45fxX2xX4xX11xXdxX4cxX4dxX53xX4xX8xX119xX7xX4xX5xX34xX59xX7xX4xX8xf64exX4xX136xX76xX5xX34xX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX136xX34xXaaxX4xX4dxX48xX4dxX53xX4xX11xX2xXf6xX59xX4xX34xX4cxXc1xX4xX5xXd3xX7xX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX3fxXdxX503xX4dxX53xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX3fxXdxX503xX4dxX53xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX34xd0bfxX4xX5xX34xX503xX7xX4xX4dxX34xX2x8468xX59xX4xX3exXdxX4cxX11xXexX2xX4dxX4xX49xX67xX4xX5xda49xX4dxX4xX6xX67xX4xX4dxX53xX59xX4caxX4dxX4xX5xX59xX4dxX53xX4xX5xX105xX3exX4xX5xX34xX4cxX6xX2xX4dxX4exX4xX1xXa2xXa3xX4dxX53xX4xX5xX34xX105xX11xX4xX11xX34xX2xX97xX11xX4xX68xX97xX59xX4xX5xX34xX4cxX4xX8xX5exX4xX3exX34xXc1xX11xX4xX11xXdxX2xX6bxX4dxX4xX11xXdxX76xX4xX4dxXcfxX4cxXddxX4xX40exX40fxX4xX3xXebxX68xX4exX4xX5xX34xX7xX4xX49xXf3xX4xX34xXcfxX68xX4xX11xX34xa8cfxX4xX6xX67xX49xX4xX49xX72xX4dxX4xX55xXc1xX4dxX34xX4xX49xX40fxX4xX136xXf3xX3exX4xX11xXdxX503xX4dxX53xX4exX4xX11xXdxX503xX4dxX53xX4xXdxXc1xX4dxX4xX34xX7xX68xX4xX8xX7xX1caxX6xXc1xX11xX4xX136xdf9bxX49xX4xX11xXdxX503xX4dxX53xX4xX50xX6bxX4xX55xX12exX4xX8xX59xX4dxX53xX4xX1xXa2xXa3xX4dxX53xX4xX5xX34xX105xX11xX4xX5xX34xX4cxX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX46xXc1xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX46xXc1xX4xX6xXfbxX5xX4xX4dxX67xX4cxX4xX5xX449xX4dxX53xX4xX50xXa2xX45fxX5xX4xX5xX4cxX2xX4xX6xX67xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX34xX67xX4dxX53xX4xX50xX111xX59xX4xX5xX34xX4cxX4xX8xX5exX4xX3exX34xXc1xX11xX4xX11xXdxX2xX6bxX4dxX4xX11xXdxX76xX4xX4dxXcfxX4cxXddxX4x810cxfc30xX5xX4xX55xX2xX4fexX11xX4exX4xX5xXc1xX4xX34xX4caxX2xX4exX4xX5xXc1xX4xX49xX5f5xX2xX4xX3xX67xX4xX5xXc1xX4xX4dxX53xX51xX4xX6xX67xX4xX4dxX53xX59xX4caxX4dxX4xX5xX59xX4dxX53xX4xX5xX105xX3exX4xX3xX2xX11xX7xX49xX2xX4dxX4xXdfxX4xX5xb2adxX4dxX53xX4xX7xX176xX2xX11xX4xX55xX453xX4cxX4xX4cxX49xXexX53xX7xX4xX173xX4xXdxX105xX11xX4xX1xX4caxX2xX4xX1xX67xX4cxXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX731xXebxX59xX4xX11xX3a1xX68xX4xX3xX67xX4xX5xXc1xX5xX4xX6xX4cxX11fxX2xX4xX34xX11fxX11xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX731xXebxX59xX4xX11xX3a1xX68xX4xX5xX72xX4xX11xXc1xX5xX4xX1x9ebexX4dxX53xX4xX136xX76xX5xX34xX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4exX4xX4dxX53xX4cxX67xX2xX4xXdxX7xX4exX4xX50xX3a1xX68xX4xX5xX5f5xX4dxX4xX6xX67xX4xX4dxX53xX59xX4caxX4dxX4xX5xX59xX4dxX53xX4xX5xX105xX3exX4xX3exXdxX4cxX11xXexX2xX4dxX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3xXebxX11xX4xXdxX105xX11xX4xX3exX34xX4cxX4dxX53xX4xX3exX34xXfbxXddxX4xX3fxXdxX4cxX4dxX53xX4xX136xX34xX2xX4xX50xX72xX4exX4xX5xXc1xX5xX4xX6xX4cxX11fxX2xX4xX58xX59xXaaxX4xX3xX67xX4xX34xX11fxX11xX4xX4dxX34xXa2xX4xX58xX59xXaaxX4xX72xX5xX4xX5xX34xX72xX4exX4xX34xX11fxX4dxX34xX4xX4dxX34xX3a1xX4dxX4exX4xX34xX11fxX11xX4xX6xX7xX4dxX34xX4exX4xX34xX11fxX11xX4xX5xX34xX2xX7xX4xX5xX34xX503xX7xX4xX4dxX34xX2xX5e6xX59xX4xX3exXdxX4cxX11xXexX2xX4dxX4xX3xX67xX4xX7xX176xX2xX11xX4xX55xX453xX4cxX4xX11xX34xX2xX97xX11xX4xX68xX97xX59xX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX11xX48xX4dxX53xX4xX5xXa2x7902xX4dxX53xX4xX11xX3a1xX49xX4xX11xXdxX11fxX4dxX53xX4xX3xX67xX4xX5xXaaxX2xX4xX11xX34xX2xX4fexX4dxX4xX5xX34xX503xX5xX4xX4dxX48xX4dxX53xX4xX11xX34xX111xX4dxX4xX136xX2xX4dxX34xX4xX5xX34xX4cxX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX540xX53xX449xX4xX5xX7dxX5xX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX49exX5exX4xX6xX5exX7xX4xX5xX34x7adbxX4dxX4xX50xX321xX4dxX4xX53xX2xXaaxX4dxX4xX5xX34xX4cxX4xX55xX119xX7xX4xX8xXc1xX4dxX53xX4exX4xX4dxX53xX449xX4xX5xX7dxX5xX4exX4xX34xX4cxXc1xX4xXdxX7xX4xX6xX11fxX2xX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX5xXaaxX2xX4xX11xX34xX2xX4fexX4dxX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX5xXd3xX7xX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX4xX540xX53xX4cxX67xX2xX4xXdxX7xX4exX4xX4dxX53xX449xX4xX5xX7dxX5xX4xXdxX105xX11xX4xX53xX2xX67xX59xX4xX5xX34xX105xX11xX4xX176xX321xX4exX4xX11xX7dxX11xX4xX5xX34xX4cxX4xX50xX9axX4dxX53xX4xX49xX11fxX5xX34xX4xX4dxXcfxX4cxX4xX3xX67xX4xX11xX59xX111xX4dxX4xX34xX4cxX67xX4dxX4xX49xXc1xX59xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX3fxXc1xX4cxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX46xX42axX4dxX53xX4xX1xX7e9xX4dxX53xX4xX11xX34xX111xX4dxX4xX136xbe79xX4xX5xXd3xX7xX4xX11xXc1xX4cxX4xX11xX34xX40fxX4xX34xX111xX59xX4xX4dxX34xXa2xX4xX5xX34xX7xX4xX49xXf3xX4xX4dxX67xX4cxX4xX5xX449xX4dxX53xX4xX4dxX33bxX49xX4xX6xX5f5xX4dxX53xXddxX4xX3fxX59xX68xX4xX4dxX34xX2xXf6xX4dxX4exX4xX4dxX34xX2xX5e6xX59xX4xX4dxX53xXa2xX8caxX2xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX55xX2xX97xX11xX4xXdxX33bxX4dxX53xX4xX11xXc1xX4cxX4xX5xX34xX503xX7xX4xX4dxX34xX2xX5e6xX59xX4xX5xX34xX105xX11xX4xX5xX34xX7dxX4dxX53xX4xX42axX1caxX176xX2xX4xX34xX4cxXc1xX4xX58xX59xX7xX4dxX4xX11xXdxX945xX4dxX53xX4exX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX11xX48xX4dxX53xX4xX5xXa2xX8caxX4dxX53xX4xX136xX34xXaaxX4xX4dxX48xX4dxX53xX4xX4dxX34xXebxX4dxX4xX11xX34xX503xX5xX4xX3xX67xX4xXdxX105xX11xX4xX11xX7dxX11xX4xX5xX34xX4cxX4xX11xXdxX76xX4xX4dxXcfxX4cxX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX35axX4dxX11xXexXdxX3fxX2xX11xX6xXexXbxX15xX540xX53xX34xX4fexX0xX28xX3exX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX37dxX4cxX1xX68xXbxX15xX540xX53xX34xX4fexX4xX6xX67xX4xX49xX9axX11xX4xX11xXdxX4cxX4dxX53xX4xX4dxX34xX119xX4dxX53xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX34xX67xX4dxX53xX4xX50xX111xX59xX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX11xX48xX4dxX53xX4xX5xXa2xX8caxX4dxX53xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX5xX34xX4cxX4xX11xXdxXd8xX4xX4dxX34xX56xXddxX4xX731xX732xX5xX4xX55xX2xX4fexX11xX4exX4xX5xXc1xX5xX4xX11xX34xX67xX4dxX34xX4xX3exX34xX111xX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX4cxX4dxX53xX4xX4dxX53xX34xX4fexX4xX53xX2xXfbxX3exX4xX5xXaaxX2xX4xX11xX34xX2xX4fexX4dxX4xX5xX34xX503xX5xX4xX4dxX48xX4dxX53xX4xX4dxXcfxX4cxX4xX55xX9axX4exX4xX5xX34xX7dxX4dxX53xX4xX3xX2xXf6xX49xX4xX5xX34xX4cxX4xX5xXc1xX5xX4xX49xX42axX4xX11xX97xX4xX55xX67xX4cxX4xX11xX34xX111xX4dxX4xX136xX2xX4dxX34xX4xX3xX67xX4xX53xX72xX3exX4xX3exX34xX111xX4dxX4xX4dxX53xX48xX4dxX4xX4dxX53xX51xX7xX4xX55xX4fexX4dxX34xX4x8fcbxX6xebc9xX34xXexX2xX49xXexXdxXddxX0xX28xX3exX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxXexX6xX7xX11xXexX1xXbxX15xX0xX59xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX11xX2xX11xX6xXexX1caxX11xX34xX59xX49xX55xX1caxX7xX4dxX1xX1caxX8xX7xX3exX4cxXbxX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxf247xXf3xX4cxX4xX34xX7xX68xX4xX136xX34xX59xX68xX97xX4dxX4xX136xX34xX76xX5xX34xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xX4xX3xX2xX4fexX5xX4xX4dxX34xX67xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX49xXexX1caxX55xXexX28xX49xXexX4cxX1caxX34xX7xX68xX1caxX136xX34xX59xX68xXexX4dxX1caxX136xX34xX2xX5xX34xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX49xX1caxX3xX2xXexX5xX1caxX4dxX34xX7xX28xX35xX1fcxX1f8xX35xX181xX35xXddxX34xX11xX49xXbxX15xX0xX2xX49xX53xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX28xX49xXexX1xX2xX7xX28xX35xX182xX1f9xX28xX4dxXexX16bxX8xX28xX35xX174xX182xX172xX28xX35xX173xX181xX1xX35xX35xX1f9xX181xX1f9xX1f9xX182xX11xX181xX174xX1f9xX172xX6xX182xX1caxX49xXexX4cxX1caxX34xX7xX68xX1caxX1xXexX1caxX136xX34xX59xX68xXexX4dxX1caxX136xX34xXddxX208xX3exXexX53xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX34xX48xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4exX4xX50xX51xX4dxX53xX4xX55xX56xX4xX58xX59xX7xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX4dxX67xX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX11xX7dxX11xXbxX4xX28xX15xX0xX28xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxXc4exXf3xX4cxX4xX34xX7xX68xX4xX136xX34xX59xX68xX97xX4dxX4xX136xX34xX76xX5xX34xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xX4xX3xX2xX4fexX5xX4xX4dxX34xX67xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX49xXexX1caxX55xXexX28xX49xXexX4cxX1caxX34xX7xX68xX1caxX136xX34xX59xX68xXexX4dxX1caxX136xX34xX2xX5xX34xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX49xX1caxX3xX2xXexX5xX1caxX4dxX34xX7xX28xX35xX1fcxX1f8xX35xX181xX35xXddxX34xX11xX49xXbxX15xXc4exXf3xX4cxX4xX34xX7xX68xX4xX136xX34xX59xX68xX97xX4dxX4xX136xX34xX76xX5xX34xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xX4xX3xX2xX4fexX5xX4xX4dxX34xX67xX0xX28xX7xX15xX0xX28xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX34xXexX7xX1xXbxX15xX46xXc1xX5xX34xX4xX11xX34xX503xX5xX4xX34xX2xX4fexX59xX4xX58xX59xXaaxX4xX4dxX34xX105xX11xX4xX50xX6bxX4xX136xX34xX2xX97xX4dxX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xX4xX3xX2xX4fexX5xX4xX4dxX34xX67xX4xX6xX67xX4xX55xX2xX97xX4dxX4xX4dxX34xX119xX4dxX53xX4xX50xX2xX5e6xX59xX4xX4dxX67xX68xX4xX11xXdxXb0xX4xX4dxXf6xX4dxX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX5f5xX4dxX4xX136xX34xX42axX4xX136xX34xX7xX4dxX4xX53xX2xX7dxX4dxX53xX4xX4dxX34xXa2xX4xX12cxX5xX42axX4dxX53xX4xX3xX2xX4fexX5xX133xXddxX4xX3fxX34xX7xX68xX4xX3xX67xX4cxX4xX50xX72xX4exX4xX5xX4cxX4dxX4xX8xX56exX4xX4dxX34xXebxX4dxX4xX50xXa2xX45fxX5xX4xX8xX5exX4xX11xX34xX76xX5xX34xX4xX11xX34xXfbxX4xX3xX67xX4xX11xXdxX67xX4dxX4xX50xX111xX68xX4xXfdxX4xX11xXa2xXb0xX4dxX53xX4xX136xX34xX2xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX34xX2xX4fexX4dxXddxX0xX28xX3exX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0xX28xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX12cxX540xa74cxX4xX6xX5exX5xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX4xX8xX5exX4xX11xX5exX4xX34xX67xX4cxX4xX5xX34xX503xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX34xX5dcxX4xX5xX72xX4xX53xX2xX105xX68xX4xX55xXc1xX4cxX4xX50xX11fxX2xX4xX34xX945xX5xX133xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX8xX4cxX4dxX53xX1caxX136xX34xX4cxXexX28xX4dxX4cxX1caxX6xX59xX5xX1caxX5xX59xX7xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX1caxX8xX59xX1caxX11xX59xX1caxX34xX7xX4cxX1caxX5xX34xX59xX1caxX136xX34xX4cxX4dxX53xX1caxX5xX34xX2xX1caxX5xX4cxX1caxX53xX2xX7xX68xX1caxX55xX7xX4cxX1caxX1xX7xX2xX1caxX34xX4cxX5xX28xX35xX1fcxX181xX1fcxX181xX1fcxXddxX34xX11xX49xXbxX15xX0xX2xX49xX53xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX28xX49xXexX1xX2xX7xX28xX35xX182xX1f9xX28xX4dxXexX16bxX8xX28xX35xX174xX182xX1f8xX28xX35xX1f9xX2afxX1xX35xX1f9xX174xX1f8xX182xX1f8xX2afxX11xX35xX1f9xX2afxX1fcxX6xX173xX1caxX3xX4cxX3xX1caxX11xX34xX2xX1caxX2xXbfdxX5xX68xXddxX208xX3exX53xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX34xX48xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4exX4xX50xX51xX4dxX53xX4xX55xX56xX4xX58xX59xX7xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX4dxX67xX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX11xX7dxX11xXbxX4xX28xX15xX0xX28xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX12cxX540xXeedxX4xX6xX5exX5xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX4xX8xX5exX4xX11xX5exX4xX34xX67xX4cxX4xX5xX34xX503xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX34xX5dcxX4xX5xX72xX4xX53xX2xX105xX68xX4xX55xXc1xX4cxX4xX50xX11fxX2xX4xX34xX945xX5xX133xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX8xX4cxX4dxX53xX1caxX136xX34xX4cxXexX28xX4dxX4cxX1caxX6xX59xX5xX1caxX5xX59xX7xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX1caxX8xX59xX1caxX11xX59xX1caxX34xX7xX4cxX1caxX5xX34xX59xX1caxX136xX34xX4cxX4dxX53xX1caxX5xX34xX2xX1caxX5xX4cxX1caxX53xX2xX7xX68xX1caxX55xX7xX4cxX1caxX1xX7xX2xX1caxX34xX4cxX5xX28xX35xX1fcxX181xX1fcxX181xX1fcxXddxX34xX11xX49xXbxX15xX12cxX540xXeedxX4xX6xX5exX5xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX4xX8xX5exX4xX11xX5exX4xX34xX67xX4cxX4xX5xX34xX503xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX34xX5dcxX4xX5xX72xX4xX53xX2xX105xX68xX4xX55xXc1xX4cxX4xX50xX11fxX2xX4xX34xX945xX5xX133xX0xX28xX7xX15xX0xX28xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX34xXexX7xX1xXbxX15xXbxX46xX4cxX4dxX4xX68xXf6xX59xX4exX4xX34xX67xX4dxX34xX4xX11xXdxX40fxX4dxX34xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX59xX9axX5xX4xX50xX8caxX2xX4xX5xX34xXfbxX4dxX53xX4xX11xX7xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX5xX34xX5dcxX4xX6xX67xX4xX4dxX34xX119xX4dxX53xX4xX136xXa25xX4xX11xX34xX2xXddxXddxXddxX4xX540xXeedxX4xX6xX5exX5xX4xX5xXd3xX7xX4xX5xX4cxX4dxX4xX8xX56exX4xX6xX67xX4xX8xX5exX4xX11xX5exX4xX34xX67xX4cxX4xX5xX34xX503xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX3exX34xXaaxX2xX4xX11xX105xX49xX4xX53xX2xX105xX68xX4xX55xXc1xX4cxX4xX4dxX34xXebxX3exX4xX34xX945xX5xX4xX731xX8fxX4xX50xX3a1xX59xX4xX4dxX34xX453xXbxXddxX0xX28xX3exX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0xX28xX6xX2xX15xX0xX6xX2xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX35xX181xX4xX50xX2xX5e6xX59xX4xX55xX7dxX4xX49xXf3xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX4dxXf6xX4dxX4xX5xX105xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX49xXexX1caxX55xXexX28xX35xX181xX1caxX1xX2xXexX59xX1caxX55xX4cxX1caxX49xXexX1caxX136xX34xX4cxX4dxX53xX1caxX4dxXexX4dxX1caxX5xX7xX49xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX49xX28xX35xX172xX182xX172xX2afxX173xXddxX34xX11xX49xXbxX15xX0xX2xX49xX53xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX28xX49xXexX1xX2xX7xX28xX35xX182xX1f9xX28xX4dxXexX16bxX8xX28xX35xX2afxX181xX182xX28xX35xX1f9xX1f8xX1xX173xX182xX35xX1f8xX181xX35xX174xX11xX173xX2afxX2afxX182xX6xX1fcxXddxX208xX3exX53xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX46xX34xX48xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4exX4xX50xX51xX4dxX53xX4xX55xX56xX4xX58xX59xX7xX4xX11xX34xX5exX5xX4xX3exX34xX63xX49xX4xX4dxX67xX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX4cxX4dxX4xX5xX72xX4xX11xXdxX76xX4xX4dxX34xX7axX4xX11xX7dxX11xXbxX4xX28xX15xX0xX28xX7xX15xX0xX1xX2xX3xX15xX0xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX7xX4xX11xX2xX11xX6xXexXaxXbxX35xX181xX4xX50xX2xX5e6xX59xX4xX55xX7dxX4xX49xXf3xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX4dxXf6xX4dxX4xX5xX105xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xXbxX4xX34xXdxXexX3bdxXaxXbxX28xX49xXexX1caxX55xXexX28xX35xX181xX1caxX1xX2xXexX59xX1caxX55xX4cxX1caxX49xXexX1caxX136xX34xX4cxX4dxX53xX1caxX4dxXexX4dxX1caxX5xX7xX49xX1caxX5xX4cxX4dxX1caxX6xX7xX49xX28xX35xX172xX182xX172xX2afxX173xXddxX34xX11xX49xXbxX15xX35xX181xX4xX50xX2xX5e6xX59xX4xX55xX7dxX4xX49xXf3xX4xX136xX34xX42axX4dxX53xX4xX4dxXf6xX4dxX4xX5xX105xX49xX4xX5xX4cxX4dxX4xX6xX67xX49xX0xX28xX7xX15xX0xX28xX8xX11xXdxX4cxX4dxX53xX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX34xXexX7xX1xXbxX15xX540xX34xX2xX5e6xX59xX4xX55xX7dxX4xX49xXf3xX4xX50xX42axX2xX4xX136xX34xX2xX4xX58xX59xXf6xX4dxX4xX49xX105xX11xX4xX5xX4cxX4dxX4xX49xX40fxX4dxX34xX4xX3xcaa8xX4dxX4xX5xX34xX5dcxX4xX6xX67xX4xX49xX9axX11xX4xX50xX503xX7xX4xX11xXdxXd8xX4xX49xX67xX4xX11xX34xX42axX2xXddxX4xX40exX40fxX4xX11xX34xX97xX4exX4xX34xXcfxX68xX4xX50xX6bxX4xX5xX34xXfbxX4dxX53xX4xX50xXa2xX45fxX5xX4xX11xX34xX56xX7xX4xX8xX503xX5xX4xX34xX4caxX4dxX4xX4dxX34xX2xXf6xX4dxX4xX136xX34xXc1xX49xX4xX3exX34xXc1xX4xX11xX34xX97xX4xX53xX2xX7axX2xX4xX4dxX34xX453xXddxX0xX28xX3exX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0xX28xX6xX2xX15xX0xX28xX59xX6xX15xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0xX28xX1xX2xX3xX15xX0xX3exX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX3exX49exX4cxX59xXdxX5xXexXbxX15xX3fxX34xXexX4cxX4xXexX49xX1xXexX3exXddxX3xX4dxX0xX28xX3exX15