Thủ tướng chỉ thị tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa nội địa
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
e1d5x171a0x141ddx11f84x16422x1174exe1f2x11960x147b2xX7x168cax12160x11f39x1248exf3e0x14899xX5x1579bxXax14fa6xXcxX1xec7exX3xXexfbcfx13990x10d3fx17376xX3xX4xX1x14fe9xX3xXexX1x10e75xX3xXex143fexX1axX1bxX3xX4xX18x11b24xX1axX1bxX3xX7x16f69xX3x173a5xe21cxX1axX1bxX3x16e60x16658xXexX3xXexX18x16cfaxX3xX1x153a2xX1axX1bxX3xX1x171cbxX6xX3xX1ax1087exXdxX3x154b9xX23xX6xX0x17b64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a99xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x13114xX1x122f9xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX38x12896xX6xX3x15b0dxX6xX1axX3xX1xX41xX1axX1xX3xX70xX1xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX7xf1eaxX3xX2xede1xX51xX70xXcxf88exXcxXcxX1bxX3xX38xfd7bxX3xX38xXdxf2c8xX4xX3xXexX26xX1axX1bxX3xX4xX18xX2cxX1axX1bxX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xX39xXexX3xXexX18xX3exX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX7x162a1xX1axX3x11280xe763xf403xXexX3xXex16148x10504xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX4xf8e7xX1axX1bxX3xXex1535fxX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1x12eafxXcdxX3xX4xXe8xX4xX3xX33xeef6xX3xXe8xX1axX3xX4dxXf1xXcdxX3xXexX18xX3xXbxX1xXe8xXexX3xXexXd2xXdx12d7bxX1axX3xX38xX41xX3xX1xXd3xeebdxXexX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xe31bxXcdxX6xX3xX7x16a8axX11dxX3xXexX1xX18xX2cxX1axX1bxX3xXccxXcdx10979x16201xX1axX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xX90xX1axX3xX1axX1xX41xX3xX1axX18xX19xX4x1775fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1544bxXd3xX33xX12exXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX97xX6xX5xXdxX1bxX1ax17d1fxX3xX4xX10xX1axXexX10xXd2xf9dbxXaxX12xX0xXdxX11dxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXcdxX3xXexXcdxXd3xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX6xX1axX1bxX3xX4xXcdxXd3xX1axX1bxX3xX7xXcdxX3xX33xXcdxX1axX1bxX3xX38xX6xXexX3xXexXcdxX3xX1xX6xX1axX1bxX3xX1xXd3xX6xX3xX1axXd3xXdxX3xX33xXdxX6xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX51xX51xXdxX146xX7exX6xXd3xX1xX6xXexXdxX1axX1xX146xX38xX1axX51xX1axX10x12d55xX7xX51xX2x168ccxX2x13d10xX51xX1e1xX1e1xX33xX93x178b2x16929xXex10814xfcafxX1e3xX1eaxX5xX1e9xX146x17941xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX1ddxXdxX33xXexX1xX16dxX1edxX2xX1e3xXbxXccxX175xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16dxX1e3xX2xX2xXbxXccxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX6xXbxXexXdxXd3xX1axXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX97xX6xX5xXdxX1bxX1axX16dxX3xX4xX10xX1axXexX10xXd2xX175xXaxX12x178c2xX1axX1xX3xX11dxXdxX1axX1xX3xX1x13694xX6xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX70xX1xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX1axX12fxXcdxX3xXd2x17bf6xX3exX3xX156xX4axX3xXexXd2xX18x107c6xX1axX1bxX3exX3xXcxX1xX15xX3xXexXd2xX18xX286xX1axX1bxX3xX4x168afxX3xf3fexXcdxX6xX1axX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xX7exX4axX3exX3xXcxX1xX15xX3xXexXd2xX18xX286xX1axX1bxX3xX4xX297xX3xX299xXcdxX6xX1axX3xXexX1xXcdxX4axX4xX3xX70xX1xX72xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3exX3xX70xX1xX15xX3xXexX23xX4xX1xX3xebdfxX156xef0ex12659xX3xX4xXcexXbxX3xXexX1fxX1axX1xX3exX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX90xX3xXexXd2xXf9xX4xX3xXexX1xXcdxX4axX4xX3xXexXd2xXcdxX1axX1bxX3xX18xX297xX1axX1bxX3exX3xX70xX1xX15xX3xXexX23xX4xX1xX3xX60xX4axXdxX3xX4dx1342dxX1axX1bxX3xX299xXcdxXc9xX1axX3xXexXd2xX23xX3exX3xX70xX1xX15xX3xXexX23xX4xX1xX3xX60xX4axXdxX3xX4dxX313xX1axX1bxX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xX38xXdxX12fxX1axX3xX4xXe8xX4xX3xXexX39xXbxX3xX4dxXd3xX41xX1axX3x15d80xXdxX1axX1xX3xXex110d9xX3exX3xXex152e2xX1axX1bxX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xXexX12exX3xX1axX1xX41xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX4xX1x1219bxX4xX3xX1axX26xX1axX1bxX3exX3xX1axX1xXdxXa1xX11dxX3xX38xX34xX3xX38xX41xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xXbxX1xX115xX11dxX3xX38xXdxX3xX299xXcdxXc9xX1axX3xX5x13459xX3xX4xX15xX6xX3xX11dx10b0cxX1axX1xX3xX4xX1xX15xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xXd2xX41xX3xX7xXd3xXe8xXexX3xX38xX41xX3xX4xX1xX1fxX3xX4dxX115xXd3xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX4xXe8xX4xX3xX1axX4axXdxX3xX33xXcdxX1axX1bxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xXexXe8xX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX70xX34xX3xXexX1xX10dxX3exX3xX38xX9dxX3xXbxX1x13db3xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xXbxX1xX412xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXe8xX4xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xXcdxX4axX4xX3xX33xXf9xX3xXe8xX1axX3exX3xX33xXf9xX3xXexXd3xXe8xX1axX3xX4dxX90xXdxX3xX38xX19xXdxX3xX11dxXcdxX6xX3xX7xX122xX11dxX3xXexX1xX18xX2cxX1axX1bxX3xXccxXcdxX12exX12fxX1axX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xX90xX1axX3xX1axX1xX41xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xXexXcdxX412xX1axX3xXexX1xX15xX3xX1axX1bxXcdxX12exX12fxX1axX3xXexX122xX4xX3xXbxX1xX412xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xX10xXd3xX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xXbxX1xXe8xXbxX3xX5xXcdxX39xXexX3xX38xX9dxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xXbxX1x11ee6xX3xX1x17935xXbxX3xX38xX19xXdxX3xX4dxXdxX9dxXcdxX3xX34bxXdxXa1xX1axX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX5xXf9xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3exX3xX7exXc9xXd3xX3xX4dxXc9xX11dxX3xX4xXe8xX4xX3xX4dxXdxX9dxXcdxX3xX34bxXdxXa1xX1axX3xX4xX115xX1axX1xX3xXexXd2xX6xX1axX1xX3xXexX90xXdxX3xX4dxX6xX3xX4xX1xXd3xX3xX4xXe8xX4xX3xX33xXd3xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxXa1xXbxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3exX3xX1bxX46xXbxX3xXbxX1xXf1xX1axX3xXexX115xXd3xX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX5xX41xX11dxX3xX4xX1xXd3xX3xX5xX6xXd3xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX2d7xX1bxX1xXdxX12fxX11dxX3xX4xXcexX11dxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xXbxX1xX412xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX33xXf9xX3xXe8xX1axX3exX3xX33xXf9xX3xXexXd3xXe8xX1axX3xX11dxXcdxX6xX3xX7xX122xX11dxX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xX4xXe8xX4xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXe8xXdxX3xX38xX19xXdxX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xXbxX1xXe8xXbxX3xX5xXcdxX39xXexX3xX38xX9dxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX1xX41xX1axX1xX3xX1axX1x11582xX11dxX3xX11dxX34xX4xX3xX4dxX72xX4xX1xX3xX1xX115xX1axX3xX4xX1xX351xX3xX7xXf9xX3xXexX1xX6xX11dxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX15xX6xX3xX4xXe8xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX146xX3xXcxXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xXbxX1xXe8xXexX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX38xXdxXa1xX4xX3xXbxX1xX412xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dx11293xX1axX1bxX3xX38xX19xXdxX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xXexX1xX3a1xX3xXexX355xX3xX4xX1xX371xX4xX3exX3xX4xXe8xX3xX1axX1xX412xX1axX3xX38xXdxX3xXbxX1xX115xX11dxX3xX7x164bexX3xX7exX23xX3xX4xXcexX11dxX3xXexX1xX6xX11dxX3xX1bxXdxX6xX3xX1xXd3xX115xXexX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xX10xXd3xX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX175xX3xX4dxX9dxX3xXccxXcdxXcexXexX3xXccxX31xX3xX5xX39axX3xX1ax16e6axX1axX1bxX3xX1xX297xX1axX3xX4dxX90xXdxX3xX38xX19xXdxX3xX4xXe8xX4xX3xXexXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xX38xXdxX3xXbxX1xX115xX11dxX3xX1axX1bxX1xXdxX12fxX11dxX3xXexXd2xX259xX1axX1bxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX0xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX70xX1xX1fxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xXexX351xX3xX34bxX1xXdxX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1xXd3xX711xX4xX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxXe8xXbxX3xX371xX1axX1bxX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX0xX51xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX70xX1xX1fxX3xXexX1xX23xX3xX1axX12fxXcdxX3xXd2xX27dxX3exX3xX4xX1xX1fxX3xXexX355xX3xX4xX1xX371xX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xXexX351xX3xX34bxX1xXdxX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3exX3xX38xX39xXexX3xXexX18xX3exX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX7exX23xX3exX3xX11dxXe8xX12exX3xX11dxX46xX4xX3exX3xXbxX1xX18xX297xX1axX1bxX3xXexXdxXa1xX1axX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1xXd3xX711xX4xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxXe8xXbxX3xX371xX1axX1bxX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX38xX9dxX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xX7xX90xX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xX1bxXdxXe8xX3xX4xXc9xX3xX1xXd3xX711xX4xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1xX41xX3xXexX41xXdxX3xXexXd2xX4f3xX3xX4dxX90xXdxX3xX38xX19xXdxX3xX1axX1x12595xX1axX1bxX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xXcdxX4axX4xX3xX4xXe8xX4xX3xX33xXf9xX3xXe8xX1axX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xX90xX1axX3x1254cxX2d8x15555xX146xX3xXcxXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xX33xX34xX1axX1bxX3exX3xX4dx10556xX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1axX1xX39xXbxX3xX34bxX1x1498exXcdxX3xX38xX41xX3xX4xX1xX41xXd3xX3xX7exXe8xX1axX3xXexX115xXdxX3xe806xXdxXa1xXexX3xX2d7xX6xX11dxX3xXexX1xX3a1xX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xXexX355xX3xX4xX1xX371xX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xXexX351xX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xXcxXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXe8xXbxX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xXexX351xX3xXexX1xX3a1xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX4xXf1xX1axX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xXd2xX27dxX16dxX3xX2d7xX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxXd3xX41xXdxX3xX34bxX1xXdxX3xXexX1xX6xX11dxX3xX33xXf9xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX5xXdxX12fxX1axX3xX33xX6xX1axX1xX3xX38xX19xXdxX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1xXd3xX711xX4xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXbxX1xX34xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3exX3xXexXd2xX7bxX3xXexXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxX15xX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX5xXf9xX4xX3xXexX1xX6xX11dxX3xX1bxXdxX6xX3xX38xX41xXd3xX3xX7exXcexXexX3xX34bxf932xX3xXbxX1xXf1xX1axX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX1axX41xXd3xX3xX4xX15xX6xX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX2d7xX1bxX1xXdxX12fxX11dxX3xX4xXcexX11dxX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4dxXf1xXcdxX3xXexX18xX3exX3xX7exX12fxX1axX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX34bxX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xX46xX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xX4xX1xXd3xX3xXbxX1x11d7fxXbxX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX5xX6xXd3xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1bxXd3xX41xXdxX3xX34bxX1xXdxX3xX5xX6xXd3xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4dxX15xX3xX34bxX1xXc9xX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX4dxXe8xXbxX3xX371xX1axX1bxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xX4dxX711xX4xX3xX7exXdxXa1xXexX3xX5xX41xX3xX5xX6xXd3xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xXbxX1xX355xX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX0xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12x142b9xX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxX23xX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX41xXd3xX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX1axX1xX39xXbxX3xX34bxX1xX934xXcdxX0xX51xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xXcxXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xXexX355xX3xX4xX1xX371xX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3exX3xX34bxX1xXdxX3xX5xX39xXbxX3xX38xX41xX3xXbxX1xXe8xXexX3xX1xX41xX1axX1xX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX4dxX18xX6xX3xXd2xX6xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX1xXd3xX711xX4xX3xX4dxX23xX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX4dxX90xXdxX3xX38xX19xXdxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xX6xX11dxX3xX33xXf9xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX1xX41xXd3xX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX1axX1xX39xXbxX3xX34bxX1xX934xXcdxX3xX34bxX1xXdxX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4dxX926xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX1xXd3xX711xX4xX3xX5xX122xXbxX3xXd2xXe8xXbxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX4dxXe8xXbxX3xX371xX1axX1bxX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xX7xX90xX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xX1bxXdxXe8xX3xX4xXc9xX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX2d7xX1bxX1xXdxX12fxX11dxX3xX4xXcexX11dxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX1axX12fxXcdxX3xXccxXcdxXcexXexX3xXccxX371xX3exX3xX1axX1xX926xX1axX3xX1xXdxXa1xXcdxX3exX3xX4xX6xXexX6xX5xXe3xX3xX4xX15xX6xX3xX11dxX4axXexX3xX7xX90xX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3xX4xX34xX3xXexX1xX10dxX3xX4dxX10dxX3xXexX1xX6xX11dxX3xX34bxX1xXc9xXd3xX3exX3xX11dxXdxX1axX1xX3xX1xX259xX6xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3exX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX34bxX1xXdxX3xX4xX46xX3xXexX1xX10dxX3xX11dxXe3xX3xXexXc9xX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX351xXexX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xXexX1xX10xXd3xX3xX4dxX711xX4xX3xXexX72xX1axX1xX3xX34bx14638xX3xXexX1xXcdxX39xXexX3exX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX34bxX351xX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXa1xX3exX3xXexXdxX12fxXcdxX3xX4xX1xXcdxX934xX1axX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXa1xX3xX4xX15xX6xX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX4dxX46xX146xX3xXcxXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xXexX1xX10dxX3xX11dxXe3xX3xXexXc9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX351xXexX3xXexX1xX3a1xX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1axX12fxXcdxX3xX1axX1xX926xX1axX3xX1xXdxXa1xXcdxX3exX3xX4xX6xXexX6xX5xXe3xX3xX4xX15xX6xX3xX11dxX4axXexX3xX7xX90xX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3xX4xX34xX3xXexX1xX10dxX3xX4dxX10dxX3xXexX1xX6xX11dxX3xX34bxX1xXc9xXd3xX3exX3xX11dxXdxX1axX1xX3xX1xX259xX6xX3xX4xX1xXd3xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX38xX9dxX3xX34bxXe1bxX3xXexX1xXcdxX39xXexX3xX4xX15xX6xX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX1bxX1xXdxX3xX34bx13a96xX11dxX3xXexX1xX10xXd3xX3xX4xX34xX11dxX3xXexX7bxX3x11ac4xX1xXd3xX711xX4xX3xXexX18xX297xX1axX1bxX3xX4dxX18xX297xX1axX1bx16ae1xX3xX7xX6xXcdxX3xX1axX1xX926xX1axX3xX1xXdxXa1xXcdxX3exX3xX4xX6xXexX6xX5xXe3xX3xX4dxX313xX1axX1bxX3xXexX1xX2cxXdxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX299xXcdxX12exX3xX4dxX23xX1axX1xX3xXd2xX27dxX3xX1axX4axXdxX3xX1xX41xX11dxX3xXexX18xX297xX1axX1bxX3xX4dxX18xX297xX1axX1bxX3xX38xX19xXdxX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX4dxX46xX3xX38xX9dxX3xX4dxX711xX4xX3xXexX72xX1axX1xX3xX34bxXe1bxX3xXexX1xXcdxX39xXexX3exX3xXexX72xX1axX1xX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3exX3xXexXdxX12fxXcdxX3xX4xX1xXcdxX934xX1axX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXa1xX3xX38xX41xX3xX4xXe8xX4xX3xX1axX4axXdxX3xX33xXcdxX1axX1bxX3xX34bxX1xXe8xX4xX3xX4dxX10dxX3xXexX115xXd3xX3xXexX1xXcdxX39xX1axX3xX5xX4f3xXdxX3xX4xX1xXd3xX3xX1axX1xX41xX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX299xXcdxXe8xX3xXexXd2xX3a1xX1axX1xX3xX4xX1xXcdxX934xX1axX3xX7exX23xX3xX1xX313xX3xX7xX297xX3xX33xXf9xX3xXexX1xXf1xXcdxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX0xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xXcxX26xX1axX1bxX3xX4xX18xX2cxX1axX1bxX3xXexXd2xXcdxX12exX9dxX1axX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX0xX51xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX70xX1xX72xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX297xX3xX299xXcdxX6xX1axX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xXexXcexX1axX3exX3xX7exXe8xXd3xX3xX4xX1xX72xX3xXexXdxX351xXbxX3xXexX34xX4xX3xXexX26xX1axX1bxX3xX4xX18xX2cxX1axX1bxX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xXexXe8xX4xX3xXexXcdxX12exX12fxX1axX3xXexXd2xXcdxX12exX9dxX1axX3exX3xX1axX412xX1axX1bxX3xX4xX6xXd3xX3xX1axX1xX39xX1axX3xXexX1xX371xX4xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4dxXf1xXcdxX3xXexX18xX3exX3xX7exX12fxX1axX3xX11dxX2cxXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX1axX1bxX1xXdxX12fxX11dxX3xXexX69fxX4xX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX7xX31xX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX11dxXe8xX12exX3xX11dxX46xX4xX3exX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX7exX23xX3exX3xX38xX39xXexX3xXexX18xX3exX3xX1axX1bxXcdxX12exX12fxX1axX3xX5xXdxXa1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4dxX926xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xXexXe8xX4xX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX175xX3xX4xXe8xX4xX3xX33xXd3xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxXa1xXbxX3xX1axX1xX39xX1axX3xXexX1xX371xX4xX3xXd2xX27dxX3xX38xX6xXdxX3xXexXd2x151baxX3exX3xXexXd2xXe8xX4xX1xX3xX1axX1xXdxXa1xX11dxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xX1axX412xX1axX1bxX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xX7xX371xX4xX3xX4xX115xX1axX1xX3xXexXd2xX6xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3exX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX38xX41xX3xX33xX23xX4xX1xX3xX38xX34xX175xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX6xX11dxX3xX34bxX351xXexX3xX7exXc9xXd3xX3xX38xXa1xX3xX299xXcdxX12exX9dxX1axX3xX5xX4f3xXdxX3xX1axX1bxX18xX2cxXdxX3xXexXdxX12fxXcdxX3xX33xX4f0xX1axX1bxX3xX38xX41xX3xXccxX412xX12exX3xX33xXf9xX1axX1bxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xXexX1xX18xX297xX1axX1bxX3xX1xXdxXa1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1xXd3xX3xX1axX1xXdxX9dxXcdxX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3exX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX947xXdxXa1xXexX3xX2d7xX6xX11dxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX2d8xX6xX1axX1xX3xX11dxX34xX4xX3xX11dxXe8xX12exX3xX11dxX46xX4xX3exX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX7exX23xX3exX38xX39xXexX3xXexX18xX3exX3xX1axX1bxXcdxX12exX12fxX1axX3xX5xXdxXa1xXcdxX3exX3xXexX1xXcdxX90xX4xX3xX38xX41xX3xX38xX39xXexX3xXexX18xX3xX12exX3xXexX351xX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX4xX39xXbxX3xX1axX1xX39xXexX3xXexX1xX18xX2cxX1axX1bxX3xXccxXcdxX12exX12fxX1axX3xXexXd2xX12fxX1axX3xXexXd2xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX4dxXdxXa1xX1axX3xXexX31xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX297xX3xX299xXcdxX6xX1axX3xX1axX1xX41xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX46xX3xXexX1xX934xX11dxX3xX299xXcdxX12exX9dxX1axX3xX7exX6xX1axX3xX1xX41xX1axX1xX3xX33xX6xX1axX1xX3xX11dxX34xX4xX146xX3xX2d8xX6xX1axX1xX3xX11dxX34xX4xX3xXexX355xX1axX1bxX3xX1xX4f3xXbxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX4dxX26xX1axX1bxX3xXexXc9xXdxX3xXexXd2xX12fxX1axX3xX4xX355xX1axX1bxX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX4dxXdxXa1xX1axX3xXexX31xX3xX4xX15xX6xX3xX70xX1xX72xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3exX3xX4xX355xX1axX1bxX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX4dxXdxXa1xX1axX3xXexX31xX3xX4xX15xX6xX3xX156xX4axX3xXbdcxX351xX3xX1xXd3xX115xX4xX1xX3xX38xX41xX3x1750axXf1xXcdxX3xXexX18xX3exX3xX1xXa1xX3xXexX1xX90xX1axX1bxX3xX11dxX115xX1axX1bxX3xX4dxXcexXcdxX3xXexX1xXf1xXcdxX3xX299xXcdxX90xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX115xXdxX3xX4dxX23xX6xX3xX4xX1xX1fxX3xX0xX6xX3xX1xXd2xX10x10075xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX51xX51xX11dxXcdxX6xX7xX6xX11dxX4xXd3xX1axX1bxX146xX11dxXbxXdxX146xX1bxXd3xX38xX146xX38xX1axXaxX12xX1xXexXexXbxX16dxX51xX51xX11dxXcdxX6xX7xX6xX11dxX4xXd3xX1axX1bxX146xX11dxXbxXdxX146xX1bxXd3xX38xX146xX38xX1axX0xX51xX6xX12xX3xX38xX41xX3xXcxXd2xX6xX1axX1bxX3xXexX1xXe3xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX4dxXdxXa1xX1axX3xXexX31xX3xX4xX15xX6xX3x14591xX1xX11a1xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX297xX1axX1bxX3xX11dxX115xXdxX3xX38xX41xX3xX70xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxXa1xXbxX3xX947xXdxXa1xXexX3xX2d7xX6xX11dxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX0xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX2d7xX412xX1axX1bxX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3xX38xX39xXexX3xXexX18xX3exX3xX1xX41xX1axX1bxX3xX1xX46xX6xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX0xX51xX7xXexXd2xXd3xX1axX1bxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXd3xX33xX12exXaxX12xX70x139a3xX1axX1bxX3xXexX115xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1xX23xX3exX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xXe8xX4xX3xX33xXd3xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxXa1xXbxX3exX3xX4dxX297xX1axX3xX38xX23xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4dxX4axX1axX1bxX3xXexX26xX1axX1bxX3xX4xX18xX2cxX1axX1bxX3xX4dxXf1xXcdxX3xXexX18xX3xX4xX1xXdxX9dxXcdxX3xX7xX412xXcdxX3exX3xX4dxX355xXdxX3xX11dxX19xXdxX3xX4xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXa1xX3exX3xX1axX1bxX1xXdxX12fxX1axX3xX4xX371xXcdxX3xX7exXe8xX11dxX3xX7xXe8xXexX3xXexX1xX23xX3xXexXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3xX4dxX10dxX3xX34bxX1xXe3xX1axX1bxX3xX1axX1bxX7bxX1axX1bxX3xX1axX412xX1axX1bxX3xX4xX6xXd3xX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3exX3xX4dxX6xX3xX33xX115xX1axX1bxX3xX11dx1009exXcdxX3xX11dxX926xX3exX3xXbxX1xXe8xXexX3xXexXd2xXdxX10dxX1axX3xX1axX26xX1axX1bxX3xX5xXf9xX4xX3xX7xXc9xX1axX3xXccxXcdxXcexXexX3xX4dxX10dxX3xX4xXcdxX1axX1bxX3xX371xX1axX1bxX3xX4xXe8xX4xX3xX7xXc9xX1axX3xXbxX1xX934xX11dxX3xX11dxXe8xX12exX3xX11dxX46xX4xX3exX3xXexX1xXdxX351xXexX3xX7exX23xX3xX4dxXc9xX11dxX3xX7exXc9xXd3xX3xX4xX1xXcexXexX3xX5xX18xX4f3xX1axX1bxX3exX3xXexXdxX12fxXcdxX3xX4xX1xXcdxX934xX1axX3xX34bxXe1bxX3xXexX1xXcdxX39xXexX3exX3xX1bxXdxXe8xX3xX4xXc9xX3xX4xX115xX1axX1xX3xXexXd2xX6xX1axX1xX3exX3xX4dxXe8xXbxX3xX371xX1axX1bxX3xX4dxX18xX4f3xX4xX3xX1axX1xXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX1xX23xX3xXexXd2xX18xX2cxX1axX1bxX3exX3xX12exX12fxXcdxX3xX4xXf1xXcdxX3xXexXd2xXd3xX1axX1bxX3xX38xXdxXa1xX4xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX1xXdxXa1xX1axX3xX4xXe8xX4xX3xX33xXf9xX3xXe8xX1axX3exX3xX1bxX46xXdxX3xXexX1xXf1xXcdxX146xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe97axXd3xXcdxXd2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd3xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3x178dbxXcdxX6xX1axX1bxX51xX947x117b2xX1480xX3xX2d7xX10xX1ddxX7xX0xX51xXbxX12