Mitraco Hà Tĩnh hoàn thành vượt mức 5 chỉ tiêu đề ra
(Baohatinh.vn) - Mitraco Hà Tĩnh xác định mục tiêu năm 2021 là tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tiết giảm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả... để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
44cx47a1x57a2x7966x5bcx3af7x3eadx552dx12a9xX7x55d2x67d5x6d87x13ccx9cffx3d87xX5x7444xXax3512x1432xXdxXexc6fxX6xX4x39e9xX3x5a86x870xX3xXcx306ex8c6bxX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3x4224x24bbx9e63xXexX3x7a5x29fexX4xX3x405axX3xX4xX1x7b7cxX3xXexXdxebcx7516xX3x8e16x592exX3xX16xX6xX0x3101xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x8de7xXaxX12xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3x6f86x1e9dxX4xX3xX42x9cbfxX20xX1xX3xX33x874cxX4xX3xXexXdxX3fxX40xX3xX20x2f10xX33xX3x2428x88e7xX83xX2xX3xX5xX1cxX3xXexXdx67a6xXbxX3xXexX77xX4xX3xX7xXdxX8dxXexX3xX4xX1x10ebxXexX3xX4x5760xX20x22efxX3xXexX6exX4xX3x2362xX40x8057xX20xX3xX5x9e54x2b37xX3xXexXdxX8dxXexX3xXa1xXdxXa9xX33xX3xXex2aa7xXdxX3xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x1ce4xXaexX3x367cxX1xX19xX6exX20xX3xXa1x692exX20xX3xX4xX6exX4xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xXcaxXdxX20xX1xX3xXexX8dxXaexX3xX42x1cedxa0d4xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xXa7xX40xX6exX3xXexX16xa208xX20xX1xX3xX4x5b5exX3xX4x5878xX40xX3xX5x5b78xXdxX3xX4xX6exX4xX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX4xX19xX20xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX2fxbc8xX20xXa1xX3xXexXdxX20xX1xX3xXa1xXd1xX20xXaexX3xX1xXdx4e29xX40xX3xXa7xX40xXa9x4fb4xX136xX136xX3xX42x9ba2xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xXcaxX8dxX3xX1xX19xX106xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX16xX6xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx48b2xX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx553axX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXax1c22xXdxX5axXexX1x59acxX3x7f90xX2xX37xXbxX6dx7bedxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xeedxX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136x3e3axX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX84xX83xa036x1c92xX1a7xXex2b74xX2xX1ddxX37xX84xX5xX84xX136xb7fxXbxXa1x46d5xX16xX9xX1a7xX83xX1ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12x4abfxX6exX20xXa1xX3xX83xX1dcxX48xX2xX83xXaexX3xXcx4e1axX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3x88f6xX1xX19xX6exX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX2exX1cxX3xXcxX1xX2fxXffxX20xXa1xX3xX33xX106xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3x9da6xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19x498axX3xXexX26exX3xX4xX1xX34xX4xX3xX1x300dxXdxX3xX20xXa1xX1xX72xX3xXexX16xXdxX13bxX20xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX20xX1xXdxX130xX33xX3xX2exX77xX3xX4xX1xX40xXecxX3fxX20xX3xX33xX9fxX20xXaexX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX2xX19dxX3xXexX26exX20xXa1xX3xXcaxX8dxXexX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX1dcxX84xX3xX20xXa1xX1cxXecxX3xX42xX3fxX33xX3xX2exX43xX3xX42xXc7xX4xX1xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12x58b2xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xXaexX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX42x2dc8xX3xXexX16xXdxX13bxX20xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX42x2448xX20xXa1xX3xX1bdxX2aexX3xX20xX1xXdxX43xX40xX3xXa1xXdxXa9xXdxX3xXbxX1xX6exXbxX3xX42xX13bxX3xX42xXdxX43xX40xX3xX1xX1cxX20xX1xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX261x8a15xX27ax74e5xX3xX20xXa1xX6xXecxX3xXex778cxX3xX20xX1x38c7xX20xXa1xX3xXexX1xX6exX20xXa1xX3xX42xf0fxX40xX3xX20xX80xX33xX136xX3xfc3xX9bxX4xX3xX1bdxXdxX130xXexXaexX3xX5xXdxX3fxX20xX3xXexX77xX4xX3xXbxX1xX6exXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX20xX1x91c7xX33xX3xXexX106xX19xX3xXcaxX1xXc7xX3xXexX1xX8dxX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX7xX9fxXdxX3xX20xX26exXdxXaexX3xXbxX1xX102xX20xX3xX42xX102xX40xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX1cxX3xX2exX2fxX30xXexX3xX4xX6exX4xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX392xX20xXa1xX3xXa7xX40xXadxX3xX2exX1cxX3xX4xXa9xX3xX20xX80xX33xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX338xX1x4c22xX3xX42x6139xXaexX3xX5ax8abfxX3xXa1xX9bxXbxX3xX20xX1xXdxX43xX40xX3xXcaxX1xX460xX3xXcaxX1xX80xX20xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xX1bdxXbbxXdxX3xX4xXa9xX20xX1xX3xX5axX72xX4xX1xX3xX1bdxX130xX20xX1xX3xX182xX19xX2exXdxX5ax3c87xX2xX1dcxXaexX3xX7xX19xX20xXa1xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX42xX34bxX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX48xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX4xXffxX3xX1bdxXa9xX20xX3xX42xX34bxX3xX42xX43xX3xX16xX6xX3xX2exX1cxX3xX20xX1xXdxX43xX40xX3xX33xX9bxXexX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xXexX1xX6xXecxX3xX42xX26exXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX1xXdxX43xX40xX3xX1xX2fxX120xX20xXa1xX3xXexXc7xX4xX1xX3xX4x43a8xX4xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX84xX2xX1e0xX1ddx425fxXexX1e0xX2xX37xX1e0xX1e0xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX1ddxX59axX1dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX16fxX1cxX3xX338xXa1xX40xXecx8b23xX20xX3xXcxX1xX72xX3xX1bxX1cxX3x3677xX3x9f6dxX1xX460xX3xXcxX26exX20xXa1xX3x80f8xXdxX6exX33xX3xX42xXbbxX4xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX27axX1xX19xX6exX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX2exX1cxX3xXcxX1xX2fxXffxX20xXa1xX3xX33xX106xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX16xXfaxX20xX1xX3xX1bdxX1cxXecxX3xX1bdxX6exX19xX3xX4xX6exX19xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX6dxX40xX102xXexX3xXcaxXdxX20xX1xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX42xX460xXaexX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX1xX40xX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX42xX106xXexX3xX2xX136xX1a7xX1dcxX1a7xX3xXex3920xX3xX42xX359xX20xXa1xXaexX3xX42xX106xXexX3xX2xX83xX84xXaexX198x50f9xX3xX7xX19xX3xX2exX120xXdxX3xXcaxX8dxX3xX1xX19xX106xX4xX1xX3xX20xX80xX33xX19dxX3xX5xX30xXdxX3xX20xX1xX40x3b19xX20xX3xX2fxX120xX4xX3xX42xX106xXexX3xX1xXffxX20xX3xX2xX1e0xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaexX3xX42xX106xXexX3xX1a7xX198xX37xX6f5xX19dxX3xX20xX2aexXbxX3xX20xXa1x7948xX20xX3xX7xX6exX4xX1xX3xXa1xX3a1xX20xX3xX1a7xX59axX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaexX3xX42xX106xXexX3xX2xX37xX1dcxX6f5xX19dxX3xXexX1xX40xX3xX20xX1xX713xXbxX3xX1bdxXfaxX20xX1xX3xXa7xX40xX73fxX20xX3xX42xX106xXexX3xX1e0xXaexX37xX3xXexX16xXdxX130xX40xX3xX42xX359xX20xXa1xX48xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX48xXexX1xX6exX20xXa1xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX84xX2xX1dcxX83xX2xXexX83xX59axX59axX1dcxX37xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX1a7xX1e0xX1ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX3a9xX9bxX4xX3xX1bdxXdxX130xXexX3xX33xX2aexXexX3xX7xXbbxX3xX42xXffxX20xX3xX2exX72xX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX4xX19xX20xX3xX4xX460xX3xXcaxX8dxXexX3xXa7xX40xXa9xX3xX7xXa9xX20xX3xX6dxX40xX102xXexX3xXcaxXdxX20xX1xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexXc7xX4xX1xX3xX4xX519xX4xX3xX20xX1xX2fxX196xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX182xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX630xX1xX6exXexX3xXexX16xXdxX13bxX20xX3xX338xX9fxX20xXa1xX3xX5xX73fxX33xX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xXcxX1xX34xX4xX3xX80xX20xX3xX182xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xXcxX1xXdxX3fxX20xX3x3d23xX2aexX4xX19dxX3x49fbxX80xX20xX3xXbxX1x31c7xX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX182xXa9xX20xXa1xX3x78b7xX40xXbbxX4xX3xXexX8dxX3xX942xX1cxX19xX3xX947xXdxX130xXexX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xXcxX338xX1bxX1bxX3xX947xXdxX130xXexX3xX942xX1cxX19xX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX182xXffxX3xXcaxX1xXc7xX3xX2exX1cxX3xX388xX73fxXecxX3xX5x9963xXbxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX19dxX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xXcxX338xX1bxX1bxX3xX639xXdxXbbxX20xXa1xX3xX2exX1cxX3xX947xX713xXexX3xXexX2fxX3xX20xX9fxX20xXa1xX3xX20xXa1xX1xXdxX130xXbxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX19dxX3xX6dxXc7xX3xX20xXa1xX1xXdxX130xXbxX3xX27axX1xX6xXdxX3xXexX1xX6exX4xX3xX2exX1cxX3xX4xX1xX8dxX3xX1bdxXdxX8dxX20xX3xXcaxX1xX19xX6exX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX84xX2xX1e0xX37xX37xXexX83xX84xX1ddxX84xX1a7xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX1ddxX84xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12x2126xX20xXa1xX3xX947x21c6xX3xX947xX80xX20xX3xX942xX2fxX40xX3xX62exX3xX630xX1xX460xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX639xXdxX6exX33xX3xX42xXbbxX4xXaexX3xX182xX1x27d4xX3xXexX72xX4xX1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX1bdxX6exX19xX3xX4xX6exX19xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX2xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX16fxX3fxX20xX3xX4xX106xX20xX1xX3xX42xX460xXaexX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX4xX460xX3xX20xX1xXdxX43xX40xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX20xX26exXdxX3xX1bdxX713xXexX3xX20xX1xX2fxX196xX3xXa7xX40xX6xX20xX3xXexX73fxX33xXaexX3xX4xX1xX80xX33xX3xX5xX19xX3xX20xX73fxX20xXa1xX3xX4xX6xX19xX3xX42xX45dxXdxX3xX7xXbbxX20xXa1xX3xX2exX713xXexX3xX4xX1xX102xXexX3xX2exX1cxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX3a1xX20xX3xX4xX1xX19xX3xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX19dxX3xX4xX1xX40xX20xXa1xX3xXexX6xXecxX3xXbxX1xX94dxX20xXa1xXaexX3xX4xX1xXbbxX20xXa1xX3xX5axX72xX4xX1xX3xX182xX19xX2exXdxX5axX497xX2xX1dcxXaexX3xX6dxX73fxXecxX3xX5axX519xX20xXa1xX3xX338xX9fxX20xXa1xX3xXexX1xX9fxX20xX3xX33xX120xXdxXaexX3xX1x642bxX3xXexX16xX30xX3xXcaxX1xX9aexX4xX3xXbxX1xX77xX4xX3xX5x64cexX3xX5xX77xXex2472xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX338xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xXaexX3xX4xXffxX3xX1bdxXa9xX20xX3xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX4xX460xX3xX2exXdxX130xX4xX3xX5xX1cxX33xX3xX2xX84xX84xX6f5xXaexX3xX4xX460xX3xXexX1xX40xX3xX20xX1xX713xXbxX3xX26exX20xX3xX42xX72xX20xX1xXaexX3xX4xX1xX8dxX3xX42xX2aexX3xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX42xX2fxX30xX4xX3xX1bdxXa9xX19xX3xX42xXa9xX33xXaexX3xXexXdxX43xX20xX3xX5xX2fxXffxX20xXa1xX3xX2exX1cxX3xX4xX6exX4xX3xXcaxX1xX19xXa9xX20xX3xXexX16xXc7xX4xX1xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5xX2fxXffxX20xXa1xX3xX42x3163xX20xXa1xXaexX3xX42xXb3exXaexX3xXcaxX72xXbxX3xXexX1xX45dxXdxXaexX3xX42xX9bxX4xX3xX1bdxXdxX130xXexX3xX42xX34bxX3xX42xXdxX43xX40xX3xX4xX1xX3bxX20xX1xX3xXexX80xX20xXa1xX3xX5xX2fxXffxX20xXa1xX3xX4xX1xX19xX3xX33xX2aexXexX3xX7xXbbxX3xX1bdxX2aexX3xXbxX1xX713xX20xX3xXexX392xX3xX2xX84xX3xX42xX8dxX20xX3xX83xX84xX3xX6f5xX3xX7xX19xX3xX2exX120xXdxX3xXexX16xX2fxX120xX4xX3xX42xX73fxXecxX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX84xX2xX59axX84xX59axXexX2xX59axX37xX83xX1a7xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX1e0xX37xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xXb18xX20xXa1xX3xX1bxX359xX3xX261x58b5xX3xX1bxX40xXecxX3xXcxX1xXa9xX19xX3xX62exX3xX639xXdxX6exX33xX3xX42xXbbxX4xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX182xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x3306xX3xX2exX43xX3xX20xX1xX396xX20xXa1xX3xXa1xXdxXa9xXdxX3xXbxX1xX6exXbxX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xX20xX80xX33xX3xX2exX1cxX3xXcaxX8dxXexX3xXa7xX40xXa9xX3xX42xX106xXexX3xX42xX2fxX30xX4xX3xX4xXb3exX6xX3xX42xXffxX20xX3xX2exX72xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX338xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX2xXaexX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX42xX9bxXexX3xX33xX77xX4xX3xXexXdxX3fxX40xX3xXexX713xXbxX3xXexX16xX40xX20xXa1xX3xXexX16xXdxX13bxX20xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xX42xX359xX20xXa1xX3xX1bdxX2aexX3xX4xX6exX4xX3xXa1xXdxXa9xXdxX3xXbxX1xX6exXbxX3xX42xX13bxX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xXcaxX8dxX3xX1xX19xX106xX4xX1xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX2xX19dxX3xX7xXdxX8dxXexX3xX4xX1xX9bxXexX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xXexX6exX4xX3xXa7xX40xXa9xX20xX3xX5xXadxXaexX3xXexXdxX8dxXexX3xXa1xXdxXa9xX33xX3xXexXbbxXdxX3xX42xX6xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc7xXaexX3xXcaxX1xX19xX6exX20xX3xXa1xXd1xX20xX3xX4xX6exX4xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xXcaxXdxX20xX1xX3xXexX8dxX19dxX3xX42xXebxXecxX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xXa7xX40xX6exX3xXexX16xXfaxX20xX1xX3xX4xXffxX3xX4xX102xX40xX3xX5xX106xXdxX3xX4xX6exX4xX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX4xX19xX20xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX2fxX120xX20xXa1xX3xXexXdxX20xX1xX3xXa1xXd1xX20xXaexX3xX1xXdxX130xX40xX3xXa7xX40xXa9xX19dxX3xX20xX73fxX20xXa1xX3xX4xX6xX19xX3xX20xX80xX20xXa1xX3xX7xX40xX102xXexXaexX3xX4xX1xX102xXexX3xX5xX2fxX30xX20xXa1xXaexX3xX1xX2fxX120xX20xXa1xX3xXexX120xXdxX3xX42xXa9xX33xX3xX1bdxXa9xX19xX3xX2exXdxX130xX4xX3xX5xX1cxX33xX3xX26exX20xX3xX42xX72xX20xX1xXaexX3xXexX80xX20xXa1xX3xXexX1xX40xX3xX20xX1xX713xXbxXaexX3xX20xX73fxX20xXa1xX3xX4xX6xX19xX3xX42xX45dxXdxX3xX7xXbbxX20xXa1xX3xX2exX713xXexX3xX4xX1xX102xXexX3xX2exX1cxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX3a1xX20xX3xX4xX1xX19xX3xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX42xX460xXaexX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX42xX43xX3xX16xX6xX3xX33xX2aexXexX3xX7xXbbxX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX20xX1xX2fxX196xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX1xX40xX3xX2xX136xX1a7xX84xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX19dxX3xX27axXdxX33xX3xX20xXa1xX106xX4xX1xX3xX6dxX40xX102xXexX3xXcaxX1xXebxX40xX3xX2xX3xXexX16xXdxX130xX40xX3x1f1cxX261xX38axX19dxX3xX5xX30xXdxX3xX20xX1xX40xX713xX20xX3xX37xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX19dxX3xX20xX2aexXbxX3xX20xXa1xX73fxX20xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX1a7xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX19dxX3xXexX1xX40xX3xX20xX1xX713xXbxX3xX1bdxXfaxX20xX1xX3xXa7xX40xX73fxX20xX3xX1e0xXaexX198xX3xXexX16xXdxX130xX40xX3xX42xX359xX20xXa1xX48xX20xXa1xX2fxX45dxXdxX48xXexX1xX6exX20xXa1xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX2xX1a7xX83xX2xX59axXexX1ddxX1e0xX83xX198xX1dcxX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX2xX1e0xX1ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX182xX1xXb3exX3xXexX72xX4xX1xX3xX1bxX3a9xX96bxXcxX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX27axX1xX19xX6exX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX2exX1cxX3xXcxX1xX2fxXffxX20xXa1xX3xX33xX106xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXcxX16xX2fxXffxX20xXa1xX3xX1bxX396xX40xX3xXcxX16xX40xX20xXa1xX3xXcaxX3fxX40xX3xXa1xXd1xXdxX3xXexX19xX1cxX20xX3xXexX1xX13bxX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX77xX4xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xXcaxX8dxXexXaexX3xXbxX1xX6exXexX3xX1xX40xXecxX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX3a1xX20xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xXaexX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xX20xX1xXdxX130xX33xX3xX2exX77xX3xX42xX43xX3xX16xX6xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX2xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xXcxX106xXdxX3xX1xX2aexXdxX3xX20xXa1xX1xX72xXaexX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX4xXc72xX20xXa1xX3xX42xX34bxX3xXbxX1xX6exXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX1dcxX84xX3xX20xXa1xX1cxXecxX3xX42xX3fxX33xX3xX33xX392xX20xXa1xX3xX3a9xXa9xX20xXa1xX3xX33xX392xX20xXa1xX3xX6dxX40xX73fxX20xX3xX29bxXexX392xX3xX20xXa1xX1cxXecxX3xX2xX48xX2xX48xX83xX84xX83xX2xX3xX42xX8dxX20xX3xX1ddxX2xX48xX1ddxX48xX83xX84xX83xX2xX2a3xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX2xX1a7xX83xX1ddxX37xXexX59axX84xX1a7xX37xX198xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX83xX2xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX947xX120xXdxX3xX4xX6exX4xX3xXcaxX8dxXexX3xXa7xX40xXa9xX3xX42xX106xXexX3xX42xX2fxX30xX4xXaexX3xX182xX1xXb3exX3xXexX72xX4xX1xX3xX114axX16fxX338xX38axX3xXexX3bxX20xX1xX3xX42xX34bxX3xXexX9bxX20xXa1xX3xX4xX45dxX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX2xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxXaexX3xX5axX6xX20xX1xX3xX1xXdxX130xX40xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX6dxX40xX102xXexX3xX7xX9aexX4xX3xX4xX1xX19xX3xX2xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX19dxX3xX1bdxX3dfxX20xXa1xX3xXcaxX1xX10xX20xX3xX4xX1xX19xX3xX1ddxX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX3xX2exX1cxX3xX2xX198xX3xX4xX6exX3xX20xX1xX73fxX20xX3xXexX1xX40xX2aexX4xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX42xX34bxX3xX4xX460xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXexXc7xX4xX1xX3xX6dxX40xX102xXexX3xX7xX9aexX4xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xXecxX3fxX40xX3xX20xX2fxX120xX4xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX2xX1a7xX83xX37xX1ddxXexX1a7xX2xX59axX84xX1e0xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX198xX1dcxX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX4xXc72xX20xXa1xX3xX42xX34bxX3xX1bdxXdxX13bxX40xX3xX5axX2fxXffxX20xXa1xXaexX3xXcaxX1xX10xX20xX3xXexX1xX2fx75b0xX20xXa1xX3xX1dcxX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX3xX2exX1cxX3xX16fxX6xX20xX3xX4xX1xX3bxX3xX42xX106xX19xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX42xX34bxX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX6dxX40xX102xXexX3xX7xX9aexX4xX3xX20xX1xXdxX130xX33xX3xX2exX77xX19dxX3xX1ddxX83xX3xX4xX1xXdxX8dxX20xX3xX7xXe93xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX4xX102xXbxX3xX4xXffxX3xX7xX1731xX3xX2exX1cxX3xX37xX84xX3xX4xX6exX3xX20xX1xX73fxX20xX3xX42xX106xXexX3xX5axX6xX20xX1xX3xX1xXdxX130xX40xX3xX942xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xXexXdxX3fxX20xX3xXexXdxX8dxX20xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xX136xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX19xX5axXecxXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX182xX10xX20xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX191xXdxX5axXexX1xX196xX3xX198xX2xX37xXbxX6dxX19dxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX84xXbxX6dxX19dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX48xX48xXdxX136xX1bdxX6xX19xX1xX6xXexXdxX20xX1xX136xX2exX20xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX83xX48xX2xX37xX2xX5axX83xX2xX2xX1a7xX1ddxX2xX84xXexX1a7xX37xX1e0xX1dcxX83xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xX1ebxX16xX9xX37xX198xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX191xXdxX5axXexX1xX9xXaxX198xX2xX37xXaxX3xX1xX10xXdxXa1xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX84xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6xXbxXexXdxX19xX20xXaxX12xX38axX72xXbxX3xX20xX1cxXecxXaexX3xX942xXdxX3fxX20xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xX942xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xXexX3bxX20xX1xX3xXexX9bxX20xXa1xX3xX4xX45dxX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX4xX1xX19xX3xX2xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX19dxX3xX1bdxX3dfxX20xXa1xX3xXcaxX1xX10xX20xX3xX4xX1xX19xX3xX2xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX3xX2exX1cxX3xX59axX3xX4xX6exX3xX20xX1xX73fxX20xX3xX42xX34bxX3xX4xX460xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xXexXc7xX4xX1xX3xX6dxX40xX102xXexX3xX7xX9aexX4xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX4xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xX136xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xX42xX19xX1cxX20xX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX1bdxXdxX13bxX40xX3xX5axX2fxXffxX20xXa1xX3xX198xX3xXexX713xXbxX3xXexX1xX13bxX136xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX16xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX3fxX20xX3xXa7xX40xX6xX20xX196xX0xX48xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX497xXexX1xX40xX33xX1bdxX497xX6xX20xX5axX497xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX106xX19xX3xX42xX2aexXexX3xXbxX1xX6exXaexX3xX42xX106xXexX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX1xX40xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX136xX1a7xX37xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaxX3xX1xX16xX10x1734xX9xXaxX48xX4xX19xX20xXa1xX497xX20xXa1xX1xXdxX10xXbxX48xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xX1xX6xX497xXexXdxX20xX1xX497xXexX6xX19xX497xX5axX19xXexX497xXbxX1xX6xX497xX5axX6xXexX497xX5axX19xX6xX20xX1xX497xXexX1xX40xX497xX1xX19xX20xX497xX2xX497xX1a7xX37xX84xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX48xX83xX84xX1ddxX1dcxX198xX1e0xX136xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX33xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX83xX84xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX2xX48xX2xX2xX1e0xX5axX2xX2xX1ddxX1a7xX2xX1a7xX84xXexX198xX198xX1ddxX198xX1ddxX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX106xX19xX3xX42xX2aexXexX3xXbxX1xX6exXaexX3xX42xX106xXexX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX1xX40xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX136xX1a7xX37xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaxX3xX1xX16xX10xX1a5exX9xXaxX48xX4xX19xX20xXa1xX497xX20xXa1xX1xXdxX10xXbxX48xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xX1xX6xX497xXexXdxX20xX1xX497xXexX6xX19xX497xX5axX19xXexX497xXbxX1xX6xX497xX5axX6xXexX497xX5axX19xX6xX20xX1xX497xXexX1xX40xX497xX1xX19xX20xX497xX2xX497xX1a7xX37xX84xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX48xX83xX84xX1ddxX1dcxX198xX1e0xX136xX1xXexX33xXaxX12xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX106xX19xX3xX42xX2aexXexX3xXbxX1xX6exXaexX3xX42xX106xXexX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX1xX40xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX136xX1a7xX37xX84xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX947xX120xXdxX3xX2exXdxX130xX4xX3xXbxX1xX6exXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX1ddxX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX7xXa9xX20xX3xX6dxX40xX102xXexXaexX3xXcaxXdxX20xX1xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xX20xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xXaexX3xXcxX26exX20xXa1xX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX27axX1xX19xX6exX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX2exX1cxX3xXcxX1xX2fxXffxX20xXa1xX3xX33xX106xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX42xX34bxX3xXexX106xX19xX3xX20xX3fxX20xX3xXcaxX1xXc7xX3xXexX1xX8dxX3xX5xX6xX19xX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX7xX9fxXdxX3xX20xX26exXdxX3xX42xX13bxX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xXcaxX8dxX3xX1xX19xX106xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX16xX6xX136xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax94e4xX947xX2fxX30xXex5805xX3xX5axX72xX4xX1xX3xXexXa9xX3xX5xX30xX20xX3xX4xX1xX73fxX40xX3xX630xX1xXdxXaexX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX4xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xXexX1xX40xX3xX5xX34bxXdxX3xX1xXffxX20xX3xX1dcxX37xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaxX3xX1xX16xX10xX1a5exX9xXaxX48xX20xX19xX20xXa1xX497xX20xXa1xX1xXdxX10xXbxX48xX2exX40xX19xXexX497xX5axXdxX4xX1xX497xXexX6xX497xX5xX19xX20xX497xX4xX1xX6xX40xX497xXbxX1xXdxX497xX4xX19xX20xXa1xX497xXexXecxX497xX4xXbxX497xX4xX1xX6xX20xX497xX20xX40xX19xXdxX497xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xXexX1xX40xX497xX5xX6xXdxX497xX1xX19xX20xX497xX1dcxX37xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX48xX83xX84xX1ddxX1e0xX1a7xX37xX136xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX33xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX83xX84xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX37xX84xX48xX2xX2xX1e0xX5axX1a7xX2xX84xX84xX1dcxX1a7xX1ddxXexX37xX59axX198xX1dcxX1dcxX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d1fxX947xX2fxX30xXexX1d24xX3xX5axX72xX4xX1xX3xXexXa9xX3xX5xX30xX20xX3xX4xX1xX73fxX40xX3xX630xX1xXdxXaexX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX4xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xXexX1xX40xX3xX5xX34bxXdxX3xX1xXffxX20xX3xX1dcxX37xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xXaxX3xX1xX16xX10xX1a5exX9xXaxX48xX20xX19xX20xXa1xX497xX20xXa1xX1xXdxX10xXbxX48xX2exX40xX19xXexX497xX5axXdxX4xX1xX497xXexX6xX497xX5xX19xX20xX497xX4xX1xX6xX40xX497xXbxX1xXdxX497xX4xX19xX20xXa1xX497xXexXecxX497xX4xXbxX497xX4xX1xX6xX20xX497xX20xX40xX19xXdxX497xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xXexX1xX40xX497xX5xX6xXdxX497xX1xX19xX20xX497xX1dcxX37xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX48xX83xX84xX1ddxX1e0xX1a7xX37xX136xX1xXexX33xXaxX12xX1d1fxX947xX2fxX30xXexX1d24xX3xX5axX72xX4xX1xX3xXexXa9xX3xX5xX30xX20xX3xX4xX1xX73fxX40xX3xX630xX1xXdxXaexX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX4xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xXexX1xX40xX3xX5xX34bxXdxX3xX1xXffxX20xX3xX1dcxX37xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX16xX19xX20xXa1xX3xX1d1fxX1bdxX34bxX19xX3xX5axX72xX4xX1xX1d24xX3xXexXa9xX3xX5xX30xX20xX3xX4xX1xX73fxX40xX3xX630xX1xXdxX3xX29bxXcxX942xX182xX630xX2a3xXaexX3xX20xX1xX45dxX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xXbxX1xX19xX20xXa1xX3xXexX16xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX3xX42xX40xX6xX3xX1d1fxX4xX1xXbbxX20xXa1xX3xX5axX72xX4xX1xX3xX20xX1xX2fxX3xX4xX1xXbbxX20xXa1xX3xXa1xXdxX9bxX4xX1d24xXaexX3xX182xX9fxX20xXa1xX3xXexXecxX3xX182xX630xX3xX182xX1xX80xX20xX3xX20xX40xX9fxXdxX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX42xX34bxX3xX7xXa9xX20xX3xX6dxX40xX102xXexX3xXcaxXdxX20xX1xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX130xX40xX3xXa7xX40xXa9xX3xX2exX1cxX3xXexX1xX40xX3xX5xX34bxXdxX3xX1xXffxX20xX3xX1dcxX37xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX3xXexX16xX19xX20xXa1xX3xX20xX80xX33xX3xX20xX6xXecxX136xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5axX1cxX20xX1xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6dxX34bxX3xX1xX2aexXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1a5exX9xXaxX48xX20xX1xXdxXbxX497xX4xX6xX40xX497xXecxX10xX40xX497xXexX1xX40xX19xX20xXa1xX48xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xX1xX6xX497xXexXdxX20xX1xX497xX5axX6xX20xX1xX497xX1xX19xX20xX497xX2xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX497xXexX1xX40xX4xX497xX1xXdxX10xX20xX497xX6xX20xX497xX7xXdxX20xX1xX497xX6dxX6xX497xX1xX19xXdxX48xX83xX84xX1ddxX37xX1a7xX83xX136xX1xXexX33xXaxX12xX0xXdxX33xXa1xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX48xX33xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX83xX84xX48xX20xX10xX191xX7xX48xX83xX84xX1a7xX1dcxX48xX2xX2xX84xX5axX84xX2xX1a7xX83xX83xX1a7xX1a7xXexX1e0xX198xX1a7xX83xX5xX84xX497xX2xX37xX2xX5axX198xX83xX1ddxX1ddxX2xX1ddxX2xXexX1ddxX2xX59axX37xX2xX5xX84xX136xX1e8xXbxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX1xX19xX1cxX20xX3xXexX1xX1cxX20xX1xX3xX2exX2fxX30xXexX3xX33xX34xX4xX3xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX16xX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2exX12xX0xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5axX1cxX20xX1xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6dxX34bxX3xX1xX2aexXdxXaxX3xX1xX16xX10xX1a5exX9xXaxX48xX20xX1xXdxXbxX497xX4xX6xX40xX497xXecxX10xX40xX497xXexX1xX40xX19xX20xXa1xX48xX33xXdxXexX16xX6xX4xX19xX497xX1xX6xX497xXexXdxX20xX1xX497xX5axX6xX20xX1xX497xX1xX19xX20xX497xX2xX497xXexXecxX497xX5axX19xX20xXa1xX497xXexX1xX40xX4xX497xX1xXdxX10xX20xX497xX6xX20xX497xX7xXdxX20xX1xX497xX6dxX6xX497xX1xX19xXdxX48xX83xX84xX1ddxX37xX1a7xX83xX136xX1xXexX33xXaxX12xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX5axX1cxX20xX1xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6dxX34bxX3xX1xX2aexXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX16xX19xX20xXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX338xX80xX33xX3xX83xX84xX83xX84xXaexX3xXexX1xXdxX3fxX20xX3xXexX6xXdxXaexX3xX5axX72xX4xX1xX3xX1bdxX130xX20xX1xX3xXcaxX1xXdxX8dxX20xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX7xXa9xX20xX3xX6dxX40xX102xXexXaexX3xXcaxXdxX20xX1xX3xX5axX19xX6xX20xX1xX3xXa1xX9bxXbxX3xX20xX1xXdxX43xX40xX3xXcaxX1xX460xX3xXcaxX1xX80xX20xXaexX3xX7xX19xX20xXa1xX3xX13xXdxXexX16xX6xX4xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX42xX34bxX3xX5axX1cxX20xX1xX3xX1xXffxX20xX3xX2xX3xXexX6e4xX3xX42xX359xX20xXa1xX3xXexX1xX519xX4xX3xX1xXdxX130xX20xX3xX4xX6exX4xX3xX1xX19xX106xXexX3xX42xX2aexX20xXa1xX3xX6xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6dxX34bxX3xX1xX2aexXdxX136xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX40xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9605xX40xXexX1xX19xX16xXaxX12xX338xXa1xXd1xX4xX3xX942xX19xX6xX20xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2exX12
Ngọc Loan