Trao quyết định thăng quân hàm cho 46 cán bộ sỹ quan BĐBP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 22/6, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức công bố và trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương sỹ quan năm 2017.
5b78x9c54x8dd6xc435x7de0xabb0x91baxb63dxaf11xX7xd561x95cbxd6d5x5cf5x6f78xb67exX5xd481xXax8187xXcx6cacxX6xaf94xX3xc316xa585xaf78x9250xXexX3x64aexb474xcd56xX1xX3xXexX1xbe48xX20x9a40xX3xX18xX19x83cdxX20xX3xX1xe030xaf97xX3xX4xX1xX16xX3xb60cxc49axX3xX4xb04exX20xX3xc461xdf6axX3xX7xdd36xX3xX18xX19xX6xX20xX3x6978xb888xX48xbe8dxX3xae66xX2fxX3xXcxb9e1xX20xX1xX0xbcedxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6x6060xXaxX12x81c6xX3axX20xX27xX3xa2e4xX6fxX55xX37x9a4axX3xXexX1xd131xX6xX3xd312xX1axX3xX18xX19xX1axb12dxX20xX3xX4xX7axX6xX3xX48xX3exX3xXcx72d6xX3xX5xd37dxX20xX1xX3xX48xX49xX48xX4bxX3x7db6xXdxX8exXexX3xa946xX6xX30xX73xX3xX48xX3exX3xa774xX1xa6f9xX3xX1xX19xX1axX3xX48xX49xX48xX4bxX3xX4dxX2fxX3xXcxX51xX20xX1xX3xXexaf2axX3xX4xX1xcc2bxX4xX3xX4xcddexX20xX27xX3xX3dxa6eaxX3xb137xX2fxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX20xX27xX3xX18xX19xX2bxX20xX3xX1xX2fxX30xX3xXc9xX2fxX3xX20xX2bxX20xX27xX3xX5xX8bx8462xX20xX27xX3xX7xX41xX3xX18xX19xX6xX20xX3xX20xX25xX30xX3xX6fxc0c1xX2xc709xbec7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX67xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x7938xXex9bf1xX6xX5xXdxX27xX20xda0exX3xX4xX10xX20xXexX10xX14x8326xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX67xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX18xX19xX6xX20xX3xX1xX6xX30xX3xX4xX1xX16xX3xX36xX37xX3xX4xX6xX20xX3xX3dxX16xX3xX7xX1axX3xX18xX19xX6xX20xX3xX3dxX67xX3dxXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX20xX1xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX55xX55xXdxX109xX3dxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX109xXc9xX20xX55xX20xX10xdb28xX7xX55xX2xX108xX6fx7d26xX55xX108xX108xX67xX36xX106xa76fxXexX2xc1eexX2xX5xX106xX109xb444xXbxX27xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX67xXexX1xX130xX1abxX1abxX106xXbxX128xX138xX1xX10xXdxX27xX1xXexX130x64e8xX37xX108xXbxX128xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX20xX27xX3xX18xX19xX2bxX20xX3xX1xX2fxX30xX3xXexX77xX3xX4xa5c0xXbxX3xXexX1xXdxX1bxX19xX3xXexX3axX3xX5x73ebxX20xX3xXexX14xX19xX20xX27xX3xXexX3axX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX67xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX18xX19xX6xX20xX3xX1xX6xX30xX3xX4xX1xX16xX3xX36xX37xX3xX4xX6xX20xX3xX3dxX16xX3xX7xX1axX3xX18xX19xX6xX20xX3xX3dxX67xX3dxXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX20xX1xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX55xX55xXdxX109xX3dxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX109xXc9xX20xX55xX20xX10xX1a5xX7xX55xX2xX108xX6fxX1abxX55xX108xX108xX67xX36xX106xX1b2xXexX36xX36xX106xX108xX5xX2xX109xX1baxXbxX27xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX67xXexX1xX130xX1abxX1abxX106xXbxX128xX138xX1xX10xXdxX27xX1xXexX130xX1d9xX6fxX108xXbxX128xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX12xXexX77xX3xX4xX21dxXbxX3xXexX1xX8bx6206xX20xX27xX3xbc7cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xX1exacdfxXdxX3xX31cxX1axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX12xX0xXdxX30xX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX67xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xX20xX27xX3xX18xX19xX6xX20xX3xX1xX6xX30xX3xX4xX1xX16xX3xX36xX37xX3xX4xX6xX20xX3xX3dxX16xX3xX7xX1axX3xX18xX19xX6xX20xX3xX3dxX67xX3dxXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX20xX1xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX55xX55xXdxX109xX3dxX6xX16xX1xX6xXexXdxX20xX1xX109xXc9xX20xX55xX20xX10xX1a5xX7xX55xX2xX108xX6fxX1abxX55xX108xX108xX67xX36xX106xX1b2xXexX2xX106xX6fxX36xX5xX6fxX109xX1baxXbxX27xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX1a5xXdxX67xXexX1xX130xX1abxX1abxX106xXbxX128xX138xX1xX10xXdxX27xX1xXexX130xX1d9xX37xX108xXbxX128xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX6xXbxXexXdxX16xX20xXaxX12xXexX77xX3xX4xX21dxXbxX3xXexX14xX19xX20xX27xX3xX31cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xXexX1xX8bxX318xX20xX27xX3xX31cxX1axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX67xX1axXaxX12xXcxX324xXdxX3xX3dxX19xXbaxXdxX3xX5x9eb9xX73xX3xX48xX3exX3xXa4xX1xXa6xX3xX1xX19xX1axX3xX48xX49xX48xX4bxX3xXexXa6xX20xX1xX3xX4dxX2fxX3xXcxX51xX20xX1xX3xX1ex6b67xX3xX4xXc2xX20xX27xX3xX3dxXc7xX3xXc9xX2fxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX7axX6xX3xX48xX3exX3xXcxX8bxX3xX5xX8exX20xX1xX3xX48xX49xX48xX4bxX3xX97xXdxX8exXexX3xX9cxX6xX30xX3xXc9xX80xX3xXbxX1xX16xX20xX27xX3xX18xX19xX2bxX20xX3xX1xX2fxX30xX3xX4xX1xX16xX3xX36xX37xX3xX4xX3axX20xX3xX3dxX3exX3xX7xX41xX3xX18xX19xX6xX20xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX67xX1axXaxX12xXcxX14xX16xX20xX27xX3xX1ex6aebxX73xX3xX4xX4dcxX3xX1b2xX3xX1exe34exX20xX27xX3xX4xX1x6e4bxX3xX1exX8bxX318xX4xX3xXexX1xX25xX20xX27xX3xX18xX19xX2bxX20xX3xX1xX2fxX30xX3xXexX77xX3xXexX1xXdxX1bxX19xX3xXexX3axX3xX5xX22axX20xX3xXexX14xX19xX20xX27xX3xXexX3axX73xX3xX108xX3xX1exX4e5xX20xX27xX3xX4xX1xX4ebxX3xXexX77xX3xX1exX324xXdxX3xX31cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xXexX1xXdxX1bxX19xX3xXexX3axX73xX3xX6fxX106xX3xX1exX4e5xX20xX27xX3xX4xX1xX4ebxX3xXexX77xX3xXexX1xX8bxX318xX20xX27xX3xX31cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xX1exX324xXdxX3xX31cxX1axX73xX3xX1b2xX3xX1exX4e5xX20xX27xX3xX4xX1xX4ebxX3xXexX77xX3xXexX14xX19xX20xX27xX3xX31cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xXexX1xX8bxX318xX20xX27xX3xX31cxX1axX73xX3xX2xX3xX1exX4e5xX20xX27xX3xX4xX1xX4ebxX3xXexX77xX3xXexX1xXdxX1bxX19xX3xX31cxX1axX3xX5xX22axX20xX3xXexX14xX19xX20xX27xX3xX31cxX1axX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX67xX1axXaxX12xa783xXdxX6xX16xX3xX20xX1xXdxX8exX30xX3xXc9xa812xX3xXexX324xXdxX3xX3dxX19xXbaxXdxX3xX5xX43dxX73xX3xX5xX45exX20xX1xX3xX1exX324xX16xX3xX48xX49xX48xX4bxX3xX4dxX2fxX3xXcxX51xX20xX1xX3xX1axX22axX19xX3xX4xe456xX19xX3xX4xX3axX4xX3xX1exX4e5xX20xX27xX3xX4xX1xX4ebxX3xX1exX8bxX318xX4xX3xXexX1xX25xX20xX27xX3xX18xX19xX2bxX20xX3xX1xX2fxX30xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX5cexX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX19xX1axX3xXexX14xX19xX1axX80xX20xX3xXexX1xXc7xX20xX27xX3xX4xX7axX6xX3xX5x9ad4xX4xX3xX5xX8bxX318xX20xX27xX73xX3xX20xX22axX19xX3xX4xX6xX16xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xX5f8xX20xX3xXexX14xX3axX4xX1xX3xX20xX1xXdxX8exX30xX73xX3xXexX4ebxX4xX1xX3xX4xX640xX4xX73xX3xX1xc12dxX4xX3xXexc7d8xXbxX73xX3xX14xc724xX20xX3xX5xX19xX1axX8exX20xX73xX3xXexX14xX6xX19xX3xX67xX4e5xXdxX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX16xX20xX27xX73xX3xXbxX1xcf96xX30xX3xX4xX1xX21dxXexX3xX1exX324xX16xX3xX1exXbexX4xX73xX3xX4xb496xX20xX27xX3xX1exXf5xX20xX3xXc9xX1fxX3xXexX1xX640xX4xX3xX1xXdxX8exX20xX3xXexXc7xXexX3xX20xX1xXdxX8exX30xX3xXc9xX5cexX3xX1exX8bxX318xX4xX3xX27xXdxX6xX16xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9c0xX19xXexX1xX16xX14xXaxX12x5bb5xXdxX20xX1xX3xXcxX16xX2fxX20xX0xX55xXbxX12
Minh Toàn