Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh
Malabar 2018 được thực hiện theo hai giai đoạn: Đào tạo trên bờ và trên biển. Giai đoạn luyện tập trên bờ sẽ diễn ra tại căn cứ hải quân Guam.
8b67xbefbxe9c2xf733x10d5dx9bc1xc264x9c7axead1xX7x10b7cxc923xfe77x112c2xde76xe6f7xX5xda9axXaxa727xe73bxX6xX5xX6x11627xX6xb411xX3xc622xb9ecxX2xb527xX3xe2a4xX3xX4xa284xe7f2xX4xX3xXex989exXbxX3xXexX19xX28xb1cbxX3xX17xXdx9284xX23xX3xaff3xd210x10f36xX2exc237xX3xX7x8f7fxX4xX3xecafxf4e8xX2exX1xX0xcc18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx90c6xX10xX6xX35xXaxX12xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3x108caxX36xf060xX4xX3xXexX1xfa75xX4xX3xX1xXdx11c09xX2exX3xXexX1xX10x105b3xX3xX1xX6xXdxX3xX39xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exf4c2xX3xa8a6x11c2exX78xX3xXexX40xX78xX3xXexX19xad94xX2exX3xX17xd6c0xX3xa69exX8axX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exe7d8xX3x11973xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exX3xX5xX23xed11xX72xX2exX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xX97xX3xX7xc6a7xX3xX35xXdx101eexX2exX3xX19xX6xX3xXexX40xXdxX3xX4xf70exX2exX3xX4xX3cxX3xX1xbeafxXdxX3xf9ccxX23xc7cdxX2exX3xXa7xX23xX6xX3fxXa5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1044axX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxc70axXdxX35xXexX1xX87xX3xed1fxX2x91f1xXbxd9b1xbc66xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xf364xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1018cxeb21xe9a9xX53x8c24xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxc68bxX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX2xX121xX1exX198xX5xX2xXa5xf717xXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx996cxX78xX35xXb3xXaxX12xXf6xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xc9c7xXexX3xX66xac0dxX23xX3xXex11225xX3x117fbxX3xX99xX8axX3xc077xd860xXexX3xXexX1xd8dbxX4xX3xX99xX8axX78xX3xX2xX121xX20xX121xefafxX3xX66xXdfxXb3xX3xX5xX8axX3xX5xX21fxX2exX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exX3xX7xX6xX23xX3xX22axX1xXdxX3xX13xc944xX3xX66x11ae6xXdxX3xXexX93xX2exX3xX206xX24xX3xXf6xX1xde08xX3xX1xX23xXb3xX3xXcxX1xc772xXdxX3xX206xa533xX2exX1xX3xeeafxX36xX37xX2exX39xX3xX4xc95fxX3xX4xXd3xX2exX3xX4xX3cxX3xa4fcxX3xX53xX6xX11axX6xXdxXdxX3xXexX1xX8axX2exX1xX3xX206xX24xX3xXf6xX1xX272xX3xX1xX23xXb3xX3xd405xX2exX3xX89xX24xX3xX282xX36xX37xX2exX39xX3xX20xX3xXcxX1xX27axXdxX3xX206xX27exX2exX1xX3xX282xX36xX37xX2exX39xX3xX39xXdxfe84xX6xX3xX5xX230xX4xX3xX4xX27axX4xX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX27axXbxX3xX4x9f65xX6xX3xXcxX19xX23xX2exX39xX3xd591xX23xdbe2xX4xX3xXexX19xX93xX2exX3xX66xXdaxX78xX3xX2exX1xXdfxX2exX3xXexX40xX78xX3xXexX40xXdxX3xX17xXdxX32xX2exX3xX89xfc61xX2exX39xX3xXexX1xX23xX24xX4xX3xX4xX1xX2ebxX3xXddxX23xXb3x117c9xX2exX3x11a99xXdxX72xXexX3xX141xX6xX3fxX23bxX3xX99xX8axX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xX4xX2ebxX6xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX3xXcxX19xX23xX2exX39xX3xX2f4xX23xX2f6xX4xX3xXexX40xXdxX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX282xX36xX37xX2exX39xX3xX39xXdxX6xX3xXexXd3xX2exX39xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX1exX121xX2xX130xX5xX1bxXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12x10bc8xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xXexX1xX32xX3xX1xXdxX72xX2exX3xX4xX6xX3fxX3xX22axX22bxXexX3xX4xX2ebxX6xX3xX13xX263xX3xX99xb35dxXdxX3xX4xX27axX4xX3xX4xX36xX97xX2exX39xX3xXddxX23xX2f6xX4xX3xX22axX1xX23xX3xX99xX6dxX4xX3xX292xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX99xX8axX3xXcxX1xX27axXdxX3xX206xX27exX2exX1xX3xX282xX36xX37xX2exX39x11946xX23bxX3xX206xX24xX3xXexX19xX36xX292xX2exX39xX3xX2f4xX23xX2f6xX4xX3xXbxX1x11a28xX2exX39xX3xX13xX263xX3x97c6xX6xX3fxX10xX7xX3xX13xX6xXexXexXdxX7xX3xX4xX1xX78xX3xX17xXdxX22bxXexX23bxX3xX22axX1xXdxX3xX4xX315xX2exX39xX3xX17xX2f6xX3xXexX93xX2exX3xX99xX8axX3xX4xX1xX8axX78xX3xX66xX289xX2exX3xX99x111a6xX3xX89xX315xX3xX66xX2f6xX4xX3x103fexX1xXdxX5xX3xX282xX6xX99xXdxX35xX7xX78xX2exX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX99xX6xXdxX3xXexX19xX504xX3xX3fxX4bcxXdxX3xX4xX2ebxX6xX3xX3fxX27exX2exX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX1bxX225xe2c4xX121xX5xX198xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX66xX36xX68xX4xX3xXexX1xX6dxX4xX3xX1xXdxX72xX2exX3xXexX1xX10xX78xX3xX1xX6xXdxX3xX39xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exX87xX3xX66xX8axX78xX3xXexX40xX78xX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xX97xX3xX99xX8axX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exXa5xX3xXa7xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exX3xX5xX23xXb3xX72xX2exX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xX97xX3xX7xXc4xX3xX35xXdxXc8xX2exX3xX19xX6xX3xXexX40xXdxX3xX4xXd3xX2exX3xX4xX3cxX3xX1xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xXa7xX23xX6xX3fxX3xXexX223xX3xX2exX39xX8axXb3xX3xX225xX3xX66xX22bxX2exX3xX2xX1cxX20xX121xX3xX99xX8axX3xX39xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exX3xX7xXc4xX3xXexX223xX3xX2exX39xX8axXb3xX3xX2xX2xX3xX66xX22bxX2exX3xX2xX121xX20xX121xX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exX3xX548xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2exX10xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX121xX1cxX123xX1cxX5xX130xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xXcxX40xXdxX3xX4xXd3xX2exX3xX4xX3cxX3xX53xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xXa7xX23xX6xX3fxX23bxX3xX4xX27axX4xX3xX4xX1xX36xX37xX2exX39xX3xXexX19xX27exX2exX1xX3xX66xX8axX78xX3xXexX40xX78xX3xX7xXc4xX3xX17xX6xX78xX3xX39x111e1xX3fxX87xX3xXexX19xX6xX78xX3xX66xX266xXdxX3xX22axXdxX2exX1xX3xX2exX39xX1xXdxX72xX3fxX3xX99xX4bcxXdxX3xX4xX27axX4xX3xX4xX1xX23xXb3xX93xX2exX3xX39xXdxX6xX3xX99xX326xX3xX4xX27axX4xX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xX2exX1xX289xX3fxX3xXexX8axX23xX3xX7xXdfxX2exX3xX17xX6xXb3xX23bxX3xXexX23xX21fxX2exX3xXexX19xX6xX3xX17xXdxX32xX2exX3xX99xX8axX3xXexX19xXdxX2exX1xX3xX7xX27axXexX23bxX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xXexX19xX6xX2exX1xX3xX17xX326xX3xX3fxa17bxXexX3xX99xX8axX3xX4xX1xX2f6xX2exX39xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX23bxX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xXb3xX3xXexX22bxX23bxX3xX22axXdxX32xX3fxX3xX7xX78xX27axXexX3xXexX1xXdxX72xXexX3xX1xX40xXdxX23bxX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xXexX19xX6dxX4xX3xXexX1xXd3xX2exX39xX3xX99xX8axX3xXexX1xXd3xX3fxX3xX99xXdxX22bxX2exX39xX23bxX3xX1xX24xXdxX3xX66xX89exX2exX39xX3xXddxX23xXdaxX2exX3xXexX19xX53fxX23bxX3xXexX27exX3fxX3xX22axXdxX22bxX3fxX3xX99xX8axX3xX17xX21bxXexX3xX39xXdxX2ccxX3xb78exX329xX206x112f7xX9a2xaea1xXa5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX130xX2xX123xX121xX5xX123xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX548xX1xX21fxX2exX3xX17xXdxX32xX2exX3xX5xX8axX3xX7xX6dxX3xXbxX1xX2f6xXdxX3xX1xX68xXbxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX7xX6dxX3xX39xXdxX2ccxX6xX3xX4xX27axX4xX3xX5xX6dxX4xX3xX5xX36xX68xX2exX39xX3xX99xX326xX3xX22axX1xXdaxX3xX2exXd3xX2exX39xX3xX5xX28xXbxX3xX22axX22bxX3xX1xX78xX40xX4xX1xX3xX99xX8axX3xXexX1xX6dxX4xX3xX1xXdxX72xX2exX3xX4xX27axX4xX3xX1xX78xX40xXexX3xX66xX24xX2exX39xX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xXexX1xX23xX28xXexX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX3fxX315xXdxX3xXexX19xX36xX97xX2exX39xX3xX66xX6xX3xXddxX23xX2f6xX4xX3xX39xXdxX6xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX1bxX225xX2xX5fcxX5xX121xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xXcxX23xXb3xX93xX2exX3xX17xX2f6xX3xX4xX1xX78xX3xX17xXdxX22bxXexX23bxX3xX4xX27axX4xX3xX7xX6dxX3xX22axXdxX72xX2exX3xX66xX36xX68xX4xX3xX5xX93xX2exX3xX22axX22bxX3xX1xX78xX40xX4xX1xX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX4xX27axX4xX3xXbxX1xX21fxX2exX3xX5xX23xXb3xX72xX2exX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exX3xX17xX6xX78xX3xX39xX89exX3fxX3xX4xX27axX4xX3xX17xX8axXdxX3xXexX28xXbxX3xX17xX21bxX2exX23bxX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xXexX19xX6xX2exX1xX3xX4xX1xX2f6xX2exX39xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX23bxX3xX4xX27axX4xX3xX17xX8axXdxX3xXexX28xXbxX3xXbxX1xX504xX2exX39xX3xX22axX1xX315xX2exX39xX23bxX3xX4xX27axX4xX3xX17xX8axXdxX3xXexX28xXbxX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xXexX19xX6xX2exX1xX3xX17xX326xX3xX3fxX919xXexX23bxX3xXexX19xXdxX32xX2exX3xX22axX1xX6xXdxX3xXexX19xX6dxX4xX3xXexX1xXd3xX2exX39xX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xX78xX78xX2exX39xX3xXexX8axX23xX3xX99xX8axX3xX4xX27axX4xX3xX17xX8axXdxX3xXexX28xXbxX3xX17xX266xX3xX7xX23xX2exX39xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX198xX1bxX225xX1cxX5xX225xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xXf6xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX66xX36xX68xX4xX3xXexX19xXdxX32xX2exX3xX22axX1xX6xXdxX3xXexX223xX3xX2exXd3xX3fxX3xX2xX5fcxX5fcxX1bxX3xX99xX4bcxXdxX3xXexX36xX3xX4xX27axX4xX1xX3xX5xX8axX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX3fxd70dxXdxX3xX2exX1x116dcxX2exX3xX4xX2ebxX6xX3xX1xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX20xX3xX13xX263xX3xX2exX1xX36xX2exX39xX3xX66xX27exX2exX1xX3xXexX19xX72xX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX66xX78xX40xX2exX3xX2xX5fcxX5fcxX1exX3xX20xX3xX1bxX1cxX1cxX1bxX23bxX3xX7xX6xX23xX3xX22axX1xXdxX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xXexXdxX22bxX2exX3xX1xX8axX2exX1xX3xX4xX27axX4xX3xX99xc954xX3xXexX1x104acxX3xX99xXe88xX3xX22axX1xed26xX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX2exXd3xX3fxX3xX2xX5fcxX5fcxX1exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xX3xX35xXexX1xX23xX3fxX17xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX130xX121xX2xX1exX5xX1exXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX141xX1xX28xXexX3xX206xXdaxX2exX3xX66x109acxX3xXexX19xX292xX3xXexX1xX8axX2exX1xX3xXexX1xX8axX2exX1xX3xX99xXdxX93xX2exX3xXexX1xX36xX97xX2exX39xX3xXexX19xX6dxX4xX3xX99xX8axX78xX3xX2exXd3xX3fxX3xX1bxX1cxX2xX123xXa5xX3xc4b3xX23xX7xXexX19xX6xX5xXdxX6xX23bxX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX1xX6xXdxX3xX2exXd3xX3fxX3xXddxX23xX6xX23bxX3xX66xX1046xX3xX2exX1xXdxX326xX23xX3xX5xX21fxX2exX3xX66xX326xX3xX2exX39xX1xXdxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX39xXdxX6xX3xX99xX8axX78xX3xX66xX68xXexX3xX5xX23xXb3xX72xX2exX3xXexX28xXbxX3xX1xX8axX2exX39xX3xX2exXd3xX3fxX3xX2exX1xX36xX2exX39xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xXexX223xX3xX4xX1xX2f6xXdxX3xX7xX6xX23xX3xX22axX1xXdxX3xXcxX19xX23xX2exX39xX3xX2f4xX23xX2f6xX4xX3xXexa4bbxX3xX19xeff5xX3xX3fxX2f6xXdxX3xXddxX23xX6xX2exX3xXexXdfxX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX225xX121xX198xX2xX5xX5fcxXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX548xX1xXefcxX6xX3xX53xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX13xX263xX3xX4xX289xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX39xXdxX6xX3xX4xX2ebxX6xX3xXexX8axX23xX3xX7xXdfxX2exX3xX17xX6xXb3xX3xda65xX9a2xX3xX141xX6xX99xXb3xX3xa371xX78xX2exX6xX5xX35xX3xX1261xX10xX6xX39xX6xX2exX3xX99fxXf6xX329xX141xX3xX225xX121xX9a4xX23bxX3xXexX8axX23xX3xXexX23xX21fxX2exX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xXexX93xX2exX3xX5xXef5xX6xX3xX1259xX9a2xX9a2xX3xX1077xX2exXexXdxX10xXexX6xX3fxX3xX99fxXf6xXa7xX3xX123xX130xX9a4xX3xX99xX8axX3xX1259xX9a2xX9a2xX3xXf6xX1xX6xX2exX4xX10xX5xX5xX78xX19xX7xX99xXdxX5xX5xX10xX3xX99fxXf6xXa7xX3xX121xX1bxX9a4xX23bxX3xXexX8axX23xX3xX22axX1xX23xX3xXexX19xXef1xX4xX3xXexX93xX2exX3xX5xXef5xX6xX3xX1259xX9a2xX9a2xX3xX206xX10xX2exf828xX78xX5xX35xX3xX99fxX282xX282xXa7xX3xX121xX123xX9a4xX3xX99xX8axX3xX548xX20xX1exX1077xX3xX13xX27axXb3xX3xX17xX6xXb3xX3xX548xX78xX7xX10xXdxX35xX78xX2exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX123xX5fcxX1cxX123xX5xX2xX1cxXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX53xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX66xX1046xX3xX39xXef5xXdxX3xeb58xX141xX9a2xX3xf370xX6xX3fxX78xX19xXexX6xX23bxX3xXexX8axX23xX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX17xX2f6xX2exX3xXexX8axX23xX3xX1xX24xX3xX99xX72xX3xX4xX1xX2f6xX2exX39xX3xX2exX39xX21fxX3fxX3xXexX8axX2exX39xX3xX1xX27exX2exX1xX3xX5xX4bcxXbxX3xX1413xX6xX3fxX78xX19xXexX6xX126xX3xX140fxX141xX9a2xX3xX9a2xX6xX1xXb3xX6xX35xX19xXdxX23bxX3xX3fxX24xXexX3xXexX8axX23xX3xX22axX1xX23xX3xXexX19xXef1xX4xX3xXexX8axX2exX39xX3xX1xX27exX2exX1xX3xX5xX4bcxXbxX3xX9a2xX1xXdxX99xX6xX5xXdxX22axX126xX3xX99xX8axX3xXexX8axX23xX3xX4xX1xX292xX3xX35xX21fxX23xX3xX140fxX141xX9a2xX3xX9a2xX1xX6xX22axXexXdxX23bxX3xX5xX4bcxXbxX3xX282xX10xX10xXbxX6xX22axXa5xX3xX141xX39xX78xX8axXdxX3xX19xX6xX3xX4xX504xX2exX3xX4xX289xX3xX3fxX27axXb3xX3xX17xX6xXb3xX3xXexX23xX21fxX2exX3xXexX19xX6xX23bxX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xX66xfc83xX23xX3xX4xX1xX2f6xX2exX39xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX3xXexXdxX93xX2exX3xXexXdxX22bxX2exX3xX548xX20xX1exX140fxX3xX141xX10xXbxXexX23xX2exX10xXa5xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX35xXexX1xX87xX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX87xX3xX130xX2xX1cxXbxX125xX126xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX1bxX1exX225xX5fcxX5xX2xX2xXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xX206xX6xX3xXexX8axX23xX3xXexX223xX3xc10bxX6dxX4xX3xX5xX36xX68xX2exX39xX3xX99xX72xX3xX17xXdxX2exX1xX3xX53xX8axX2exX39xX3xX1xXdaxXdxX3xX4xX2ebxX6xX3xX141xX1xX28xXexX3xX206xXdaxX2exX3xX5xX8axX87xX3xX4xX1xXdxX22bxX4xX3xX50bxX9a2xX3xX53xXb3xX23xX39xX6xX3xX2xX5fcxXa5xX1cxX1cxX1cxX3xXexX14e6xX2exX3xX20xX3xX4xX78xX2exX3xXexX8axX23xX3xX35xd1eexX2exX3xX66xX21fxX23xX3xX4xX2ebxX6xX3xX4xX27axX4xX3xXexX8axX23xX3xX7xXdfxX2exX3xX17xX6xXb3xX3xXexX19xX6dxX4xX3xXexX1xXd3xX2exX39xX3xX53xXb3xX23xX39xX6xX126xX3xXexX8axX23xX3xX22axX1xX23xX3xXexX19xXef1xX4xX3xX99xX8axX3xXexX93xX2exX3xX5xXef5xX6xX3xX35xX1690xX2exX3xX66xX36xX97xX2exX39xX3xX50bxX9a2xX3xX9a2xX23xd9eexX23xX2exX6xX3fxXdxX3xX5xX4bcxXbxX3xXcxX6xX22axX6xX2exX6xX3fxXdxX126xX3xXexX8axX23xX3xX22axX1xX23xX3xXexX19xXef1xX4xX3xXexX93xX2exX3xX5xXef5xX6xX3xX50bxX9a2xX3x9a0bxX23xXb3xX23xX16e4xX23xX22axXdxX23bxX3xX5xX4bcxXbxX3xX1077xX22axXdxX16e4xX23xX22axXdxX126xX3xX99xX8axX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX35xXdxX10xX7xX10xX5xX20xX66xXdxX72xX2exX23bxX3xX3fxX27axXb3xX3xX17xX6xXb3xX3xXexX23xX21fxX2exX3xXexX19xX6xX3xX1xX8axX2exX39xX3xX1xXdaxXdxX3xX1413xX6xX11axX6xX7xX6xX22axXdxX3xX548xX20xX2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX10xX2exXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13fxX140xX141xX53xX143xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX20xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX87xX44xX44xXdxXa5xX17xX6xX78xX1xX6xXexXdxX2exX1xXa5xX99xX2exX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1bxX198xX44xX2xX1cxX1exX35xX1cxX2xX1bxX123xX121xX130xX121xXexX5fcxX121xX123xX225xX5xX2xX1bxXa5xX1adxXbxX10xX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX17xX78xX19xX35xX10xX19xX9xXaxX1cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX206xX78xX35xXb3xXaxX12xXaxX2acxX2exX3xX89xX24xX23bxX3xX141xX1xX28xXexX3xX206xXdaxX2exX3xX99xX8axX3xX4xX27axX4xX3xX5xX6dxX4xX3xX5xX36xX68xX2exX39xX3xX1xX8axX2exX39xX3xX1xXdaxXdxX3xX13xX263xX3xX7xXc4xX3xX4xX289xX3xX7xX6dxX3xX1xXdxX32xX23xX3xX17xXdxX22bxXexX3xX99xX8axX3xX22axXdxX22bxX2exX3xXexX1xX3cxX4xX3xX4xX2ebxX6xX3xX3fxX315xXdxX3xXexX19xX36xX97xX2exX39xX3xX5xX8axX3fxX3xX99xXdxX72xX4xX3xX4xX1xX23xX2exX39xX3xXexX19xX93xX2exX3xX17xXdxX32xX2exXa5xX3xXf6xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX2exX8axXb3xX3xX39xXdxX230xXbxX3xX2exXdfxX2exX39xX3xX4xX6xX78xX3xXexX19xX27exX2exX1xX3xX66xX24xX3xX1xXdxX32xX23xX3xX17xXdxX22bxXexX3xX39xXdxX2ccxX6xX3xX4xX27axX4xX3xXexX1xX2ebxXb3xX3xXexX1xX2ebxX3xX4xX2ebxX6xX3xX4xX27axX4xX3xXddxX23xX2f6xX4xX3xX39xXdxX6xX3xX5xX8axX3xXexX1xX8axX2exX1xX3xX99xXdxX93xX2exX3xX4xX2ebxX6xX3xX22axX1xX23xX3xX99xX6dxX4xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX20xXcxX1xX27axXdxX3xX206xX27exX2exX1xX3xX282xX36xX37xX2exX39xX23bxX3xX99xX8axX3xX1xXb3xX3xX99xXe8dxX2exX39xX3xX4xX289xX3xXexX1xX32xX3xXexXdxX22bxXbxX3xXexXef1xX4xX3xXddxX23xX27axX3xXexX19xX27exX2exX1xX3xX2exX8axXb3xX3xXexX1xX10xX78xX3xXexX1xX97xXdxX3xX39xXdxX6xX2exX3xX66xX32xX3xXexXd3xX2exX39xX3xX4xX36xX97xX2exX39xX3xX3fxX2f6xXdxX3xXddxX23xX6xX2exX3xX1xX72xX3xX39xXdxX2ccxX6xX3xX4xX27axX4xX3xXddxX23xX2f6xX4xX3xX39xXdxX6xX4f0xX23bxX3xXexX23xXb3xX93xX2exX3xX17xX2f6xX3xX4xX2ebxX6xX3xX53xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX53xX78xX6xX3xX1413xb654xX3xX2exX93xX23xX3xX19xX10f9xXa5xX0xX44xXbxX12xX0xX35xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xX19xX10xX5xX6xXexX10xX35xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20xXexX1xX23xX3fxX17xX20xX6xX2exX35xX20xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX39xX6xX3xXexX23xXb3xX93xX2exX3xX17xX2f6xX3xdf6fxX22axX1xX315xX2exX39xX3xX17xX6xX78xX3xX39xXdxX97xX3xX19xX6xX3xX66xX504xX2exX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exbf13xXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX2exX39xX6xX20xXexX23xXb3xX10xX2exX20xX17xX78xX20xX20xX17xX6xX78xX20xX39xXdxX78xX20xX19xX6xX20xX35xX78xX2exX20xX1xX6xXexX20xX2exX1xX6xX2exX20xX35xX6xX23xX20xXexXdxX10xX2exX44xX2xX130xX1exX123xX225xX1cxXa5xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX35xXdxX6xX44xX2xX1bxX1cxX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1cxX123xX44xX225xX225xX35xX1cxX1bxX2xX130xX1bxX130xX1cxXexX1bxX198xX121xX123xX5xX1cxXa5xX1adxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141xX39xX6xX3xXexX23xXb3xX93xX2exX3xX17xX2f6xX3xX1a3fxX22axX1xX315xX2exX39xX3xX17xX6xX78xX3xX39xXdxX97xX3xX19xX6xX3xX66xX504xX2exX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exX1a66xXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX2exX39xX6xX20xXexX23xXb3xX10xX2exX20xX17xX78xX20xX20xX17xX6xX78xX20xX39xXdxX78xX20xX19xX6xX20xX35xX78xX2exX20xX1xX6xXexX20xX2exX1xX6xX2exX20xX35xX6xX23xX20xXexXdxX10xX2exX44xX2xX130xX1exX123xX225xX1cxXa5xX1xXexX3fxXaxX12xX141xX39xX6xX3xXexX23xXb3xX93xX2exX3xX17xX2f6xX3xX1a3fxX22axX1xX315xX2exX39xX3xX17xX6xX78xX3xX39xXdxX97xX3xX19xX6xX3xX66xX504xX2exX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exX1a66xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xXf6xX27axX4xX3xX1xXe8dxX4xX3xXexX1xX23xXb3xX22bxXexX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX7xX6dxX3xX141xX39xX6xX3xX22axX1xX315xX2exX39xX3xXexXefcxX2exX1xX3xX66xX22bxX2exX3xX22axX1xXdaxX3xX2exXd3xX2exX39xX3xX5xX8axX3xX2exX36xX4bcxX4xX3xX66xX21fxX23xX3xXexXdxX93xX2exX3xX39xXdxX27axX2exX39xX3xX66xX504xX2exX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xXbxX1xX2ebxX3xX66xX21fxX23xXa5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX35xXdxX99xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xX1xXdxX22bxX2exX3xX66xX14e6xX23xX3xX4xX37xX3xX13xX263xX3xX3fxX6xX2exX39xX3xX99xXe88xX3xX22axX1xXefcxX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xXdxX3xX22axX1xX21bxXbxX3xXexX1xX22bxX3xX39xXdxX4bcxXdxXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX4xX1xXdxX10xX2exX20xX35xX6xX23xX20xX4xX78xX20xX3fxXb3xX20xX3fxX6xX2exX39xX20xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX20xX1xX6xXexX20xX2exX1xX6xX2exX20xX35xXdxX20xX22axX1xX6xXbxX20xXexX1xX10xX20xX39xXdxX78xXdxX44xX2xX130xX1exX123xX130xX1cxXa5xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX35xXdxX6xX44xX2xX1bxX1cxX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX1exX1cxX123xX44xX225xX225xX35xX1cxX1cxX1exX1bxX121xX2xX225xXexX1exX1bxX1cxX1bxX5xX1cxXa5xX1adxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xX1xXdxX22bxX2exX3xX66xX14e6xX23xX3xX4xX37xX3xX13xX263xX3xX3fxX6xX2exX39xX3xX99xXe88xX3xX22axX1xXefcxX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xXdxX3xX22axX1xX21bxXbxX3xXexX1xX22bxX3xX39xXdxX4bcxXdxXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX4xX1xXdxX10xX2exX20xX35xX6xX23xX20xX4xX78xX20xX3fxXb3xX20xX3fxX6xX2exX39xX20xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX20xX1xX6xXexX20xX2exX1xX6xX2exX20xX35xXdxX20xX22axX1xX6xXbxX20xXexX1xX10xX20xX39xXdxX78xXdxX44xX2xX130xX1exX123xX130xX1cxXa5xX1xXexX3fxXaxX12xXf6xX1xXdxX22bxX2exX3xX66xX14e6xX23xX3xX4xX37xX3xX13xX263xX3xX3fxX6xX2exX39xX3xX99xXe88xX3xX22axX1xXefcxX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX3xX66xXdxX3xX22axX1xX21bxXbxX3xXexX1xX22bxX3xX39xXdxX4bcxXdxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX2f4xX23xXdfxX2exX3xX66xX24xXdxX3xX13xX263xX3xX7xXc4xX3xXexX19xXdxX32xX2exX3xX22axX1xX6xXdxX3xX22axX1xX21bxXbxX3xXexX1xX22bxX3xX39xXdxX4bcxXdxX3xX4xX27axXdxX3xX39xXe8dxXdxX3xX5xX8axX3xX495xX1xX8axX2exX39xX3xX22axX1xX315xX2exX39xX3xXexXefcxX2exX1xX3xX2exXd3xX2exX39xX3xX22axc0b1xXbxX4f0xX23bxX3xX3fxX8axX3xX3fxX24xXexX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX2exX1xX2ccxX2exX39xX3xX2exX1xXdxX72xX3fxX3xX99xXef1xX3xXexX19xXe8dxX2exX39xX3xXexXdfxX3fxX3xX5xX8axX3xX4xX27axX4xX3xX3fxX27axXb3xX3xX17xX6xXb3xX3xX4xX1xXdxX22bxX2exX3xX66xX14e6xX23xX3xX4xX289xX3xXexX1xX32xX3xX3fxX6xX2exX39xX3xXexX1xX10xX78xX3xX99xXe88xX3xX22axX1xXefcxX3xXexX1xX315xX2exX39xX3xXexX1xX36xX97xX2exX39xX3xX5xX1690xX2exX3xX99xXe88xX3xX22axX1xXefcxX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exXa5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX35xXdxX99xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89x11b3fxX2exX39xX3xX7xX6xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX99xXe8dxX2exX39xX3xX66xX289xX2exX39xX3xX5xX78xX40xXexX3xX121xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX14e6xX3fxX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX4xX2ebxX6xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX35xX6xX2exX39xX20xX7xX6xX23xX20xXexX1xX6xX3fxX20xX99xX78xX2exX39xX20xX35xX78xX2exX39xX20xX5xX78xX6xXexX20xX121xX20xXexX6xX23xX20xX2exX39xX6xX3fxX20xXexX6xX2exX20xX4xX78xX2exX39xX20xX4xX23xX6xX20xX6xX2exX20xX35xX78xX44xX2xX130xX123xX1cxX121xX225xXa5xX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX39xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX44xX3fxX10xX35xXdxX6xX44xX2xX1bxX1cxX44xX2exX10xX11axX7xX44xX2xX225xX130xX1exX44xX225xX225xX35xX121xX2xX198xX1cxX2xX130xX198xXexX123xX123xX198xX5fcxX5xX1cxXa5xX1adxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX17xXdxX32xX23xX3xX35xX36xX37xX2exX39xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX35xXdxX99xX12xX0xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89xX1f62xX2exX39xX3xX7xX6xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX99xXe8dxX2exX39xX3xX66xX289xX2exX39xX3xX5xX78xX40xXexX3xX121xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX14e6xX3fxX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX4xX2ebxX6xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xXaxX3xX1xX19xX10xX12e2xX9xXaxX44xX99xX23xX20xX22axX1xXdxX44xX35xX6xX2exX39xX20xX7xX6xX23xX20xXexX1xX6xX3fxX20xX99xX78xX2exX39xX20xX35xX78xX2exX39xX20xX5xX78xX6xXexX20xX121xX20xXexX6xX23xX20xX2exX39xX6xX3fxX20xXexX6xX2exX20xX4xX78xX2exX39xX20xX4xX23xX6xX20xX6xX2exX20xX35xX78xX44xX2xX130xX123xX1cxX121xX225xXa5xX1xXexX3fxXaxX12xX89xX1f62xX2exX39xX3xX7xX6xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX99xXe8dxX2exX39xX3xX66xX289xX2exX39xX3xX5xX78xX40xXexX3xX121xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX14e6xX3fxX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX4xX2ebxX6xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX19xX78xX2exX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX66xX1046xX3xX22axX1xX292xXdxX3xX66xX24xX2exX39xX3xXexXdxX22bxX2exX3xXexX19xX27exX2exX1xX3xX66xX289xX2exX39xX3xX3fxX4bcxXdxX3xX121xX3xXexX8axX23xX3xX2exX39xX21fxX3fxX3xXexX14e6xX2exX3xX4xX315xX2exX39xX3xX4xX1xX40xXb3xX3xX17xX1f62xX2exX39xX3xX2exX1xXdxX93xX2exX3xX5xXdxX72xX23xX3xX1xX40xXexX3xX2exX1xXdfxX2exX23bxX3xX7xXc4xX3xX39xXdxX230xXbxX3xXexXd3xX2exX39xX3xX4xX36xX97xX2exX39xX3xX66xX27axX2exX39xX3xX22axX32xX3xX7xX3cxX4xX3xX3fxX40xX2exX1xX3xX1xXdaxXdxX3xXddxX23xXdfxX2exX3xX4xX1xX78xX3xX141xX10xX11axX3xX282xX10xX5xX1xXdxX23bxX3xX66xX919xX4xX3xX17xXdxX72xXexX3xXexX19xX78xX2exX39xX3xX17xX2f6xXdxX3xX4xXdaxX2exX1xX3xXexX19xX23xX2exX39xX3xX2f4xX23xX2f6xX4xX3xX39xXdxX6xX3xXexXd3xX2exX39xX3xX4xX27axX4xX3xX4xX23xX24xX4xX3xXexX28xXbxX3xXexX19xX28xX2exX3xX292xX3xX2acxX2exX3xX89xX24xX3xX282xX36xX37xX2exX39xX20xXcxX1xX27axXdxX3xX206xX27exX2exX1xX3xX282xX36xX37xX2exX39xXa5xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX35xXdxX99xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX23xX5xX12xX0xX35xXdxX99xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX44xX35xXdxX99xX12xX0xX44xX35xXdxX99xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9a2xX78xX23xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX1077xX141xXcxX89xX0xX44xXbxX12