Bộ Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc phòng ngừa sai phạm, suy thoái.
c502x15336x11c3ex14173xd005x1038cxd6d9x13728x10ea3xX7xeea7xec79x10de0xf7adx13e7ax131dexX5xc998xXax14846x109adx121f6xX3xe630x1262ax126c9xdc7dxX3xX6xX18xX3xX7xXdx1362fxXexX3xX4xX1x112d9xXexX3x10cd9x12278xX3xX5x1337fxf198xXexf3bfxX3xX28xX29xX3xX4xe489xe8c1xX18xX19xX2fxX3xXbxX1xcfacxX18xX19xX3xX18xX19xe5b9xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1x138e0x100a4xX2fxX3xX7xX2cxd63fxX3xXexX1x125c1x13bc8xXdxX0xe8edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1083bxX10xX6xdaecxXaxX12xX13xX14xX3xXexfb75xX35x110e8xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3x1456fxX43xX6xX3xcafbxX6xX18xX3xX1xd778xX18xX1xX3xX16xX17xX18xX19xX3x13800xXdx11579xX18xX3xX7xf35exX3xd403x15100xfb71xX5axX13xX16x15380x1112bx13654xX2xX2xX3xX19x12fc8xXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX96xX36xX18xX3xX84xfd46xX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX3xX84x14f9axX3xX84xXdxX98xX4xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX19xX43xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2fxX3xX7xX2cxX52xX3xXexX1xX56xX57xXdx101e0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xf433xX14xXdxX3xX6cxX2cxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX96xXdxX98xX18xX3xX18xcb62xX2cxX3xX73xcf11x1367bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX2xXf3xX3xXcxX1xf815xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3x11b5axX2cxX6xX2fxX3xX4x14eb5xXbxX3xfcc2xX52xX2fxX3xX5x14938xX18xX1xX3xX96xX4cxX56xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX14bxXbxX3xX96xX153xX3xXexX2dxXbxX3xXexX73xX2cxX18xX19xX3xX5xX153xX18xX1xX3xX96xX4cxX56xX2fxX3xX4xX1x1076exX3xX96xX4cxX56xX2fxX3xX96xX4cxXexX3xX96xX35x11138xX4xX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xX28xX20xXexX3xX145xX2cxf186xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xXexX73x14ec6xX18xX19xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX88xX1a0xX56xX3xX96xX1a0xX4dxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2fxX3xXexX73xX2dxXexX3xXexd47axX2fxX3x143a4xd729xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xXf3xX3x14150xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX3xXexX43xX18xX19xX3xX88xX35x10d52xX4xX3xX96xX35xX191xX4xX3xX4xX1xX14bxX18xX3xX4xX1xX184xX18xX1xdeedxX3xX96xX56xX8dxX18xX3xX28xX20xXexX3xX18xX14xXdxX3xX88xX14xX3xX96xX35xX191xX4xX3xXex12ed2xX18xX19xX3xX4xX35xX13dxX18xX19xX226xX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7x116b2xX3xX18xf3bbxX3xX5xX1d3xX4xX3xX73x10fa3xX18xX3xX5xX2cxX52xX98xX18xX3xXbxX1xX14bxX18xX3xX96xX14bxX2cxX2fxX3xX1d6xX2cxX14bxXexX3xX1xXdxX98xX18xX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xXexX14bxX4dxX3xX19xX35xX36xX18xX19xX3xX6cx128b5xX18xX19xX3xX4xX1a0xX4dxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX96xX14bxX2cxX2fxX3xX6xX18xX1xX3xX6cxX290xX18xX19xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX73xX11dxX18xX3xX4dxX25xXexX3xXexX73xX2dxX18xX3xX96xX14bxX2cxX3xXexX73xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX2fxX3xX4xX1xX9cxX18xX19xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2fxX3xX88xX1a0xX56xX3xX84xX98xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2fxX3xXexX73xX2dxXexX3xXexX1d3xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX56xX18xXexX10xX18xXexXdxX4dxX19xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1d6xXexXa5xX6xX5xXdxX19xX18xX122xX3xX4xX10xX18xXexX10xX73xX226xXaxX12xX0xXexX88xX56xX6cxX52xX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX6cxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xcaa1xXdxXbxX10xX88xX56xX1d6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11f12xX18xX1xX3xX4dxXdxX18xX1xX3xX1xX1a9xX6xX122xX3xXa6xe9f1x118c9xXaxX3xX1xX73xX10xea22xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX5axX5axXdxX4dxX6xX19xX10xX7xXf3xX84xX56xX84xXf3xX84xX18xX5axX34fxed4fx12b48xX390xX5axX2cxXbxX5xX56xX6xX6cxX10xX6cxX5axX2xX18xX2cxX145xX2xX7xX6cx12614xX10xX19xX56xX4xX73xX88xX9exX375xX19xX4dxX2cxX4dx14257xX34fxX5ax12bf4xX390xX2x146bbxf2fbxX390x14525xX3b7xX390xX38fxX5axX4xX6xX18xX6cxX3b7xXexX4xX52xX73xXf3x146daxXbxX19xXaxX12xX0xXdxX4dxX19xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX5axX5axXdxXf3xX88xX6xX56xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX84xX18xX5axX18xX10xX34fxX7xX5axX2xX3b6xX2xX3b9xX5axX9exX9exX6cxX38fxX390xX9exXa0xX3b6xX2xX9exXexXa0xX9exX3a3xX9fxX5xX390xXf3xX3c8xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX88xX56xX3xX4xX56xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX10xXexX3xX4xX1xX6xXexX3xX28xX52xX3xX5xX2cxX6xXexX3xX28xX52xX3xX4xX2cxX56xX18xX19xX3xXbxX1xX56xX18xX19xX3xX18xX19xX2cxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX6xX4dxX3xX7xX2cxX52xX3xXexX1xX56xX6xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4dxX7xXa5xXbxX1xX56xXexX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX73xX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX6cxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1d6xXexXa5xX6xX5xXdxX19xX18xX122xX3xX4xX10xX18xXexX10xX73xX226xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX56xX18xXaxX12xX35fxX18xX1xX3xX4dxXdxX18xX1xX3xX1xX1a9xX6xX122xX3xXa6xX36exX36fxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX73xX12xX0xX5axXexX88xX56xX6cxX52xX12xX0xX5axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12x10a58xX153xX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxX98xX18xX2fxX3xX1d6xXabxX3xX5x147b2xX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xXexX73xX35xX13dxX18xX19xX3xX1xX191xXbxX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7xX258xX3xX84xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX226xX3xX19xXdxX1a0xXdxX3xX145xX2cxX52xX20xXexX3xX6cxda33xXexX3xX96xXdx11680xX4dxX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xX84x142e4xX3xX84xXdxX98xX4xX3xXex14309xX18xX3xX96xX1a9xX18xX19xX3xXexX43xX3xX18xX1x11c76xX18xX19xX3xX18xX23exX4dxX3xXexX73xX35xX214xX4xX2fxX3xXexX4cxX56xX3xX4xX1xX2cxX52xX555xX18xX3xX88xXdxX20xX18xX3xXex125aaxX4xX1xX3xX4xX1d3xX4xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX4f2xX1a0xX18xX19xX2fxX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX2fxX3xX96xX35xX191xX4xX3xX4f2xX1a0xX18xX19xX2fxX3xX109xX1xX8dxX3xX18xX35xX214xX4xX2fxX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX84xX8dxX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xX1d6xX153xX3xX1xX14xXdxX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX2dxX18xX2fxX3xX96xX57xX18xX1xX3xX19xXdxX57xX3xX4xX6xX56xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX13xX11dxX18xX3xX4xX4cxX18xX1xX3xX18xX1xX574xX18xX19xX3xXexX1xX8dxX18xX1xX3xXexX594xX4xX1xX3xX96xX4cxXexX3xX96xX35xX191xX4xX2fxX3xXex11079xX18xX1xX3xX1xX660xX18xX1xX3xX84xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX96xXdxXcexX2cxX3xX5xX98xX18xX1xX3xX18xX14xXdxX3xX84xX55fxX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19x12e10xX18xX3xX96xX1d7xX52xX3xX84x13e71xX18xX3xX4xX3dxX18xX3xX1d6xX1a0xX52xX3xX73xX6xXf3xX3xXcxX73xX56xX18xX19xX3xX96x12f95xX3xX4xX6d6xX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xX84xX55fxX3xX84xXdxX98xX4xX3xX84xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xX18xX19xX1xXdxX11dxX4dxX3xXexX73xX1a9xX18xX19xX3xX18xX1xX35xX122xX3xX88xX6xX56xX3xX4xX1xX10xX2fxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX6xX52xX3xX4xX1xX56xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2fxX3xX5xX43xX6xX3xX96xX1a0xX56xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX4dxX3xX96xX56xX4cxXexX3xXexX8dxXdxX3xX7xX1a0xX18x114b7xX226xX3xXexX1xX2dxX4dxX3xX4xX1xX594xX3xX4xX6d6xX3xXexX73xX35xX13dxX18xX19xX3xX1xX191xXbxX3xX5xX8dxX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX3xX5xX153xX18xX1xX3xX96xX4cxX56xX3xX4xX1xX184xX3xX1xX2cxX52xX2fxX3xX7xX258xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX14bxXbxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX4f2xX57xX18xX19xX3xX4xX1x13e36xX3xX504xX2fxX3xX18xX1xXdxXcexX2cxX3xX84xX55fxX3xX84xXdxX98xX4xX3xXexXdxX11dxX2cxX3xX4xX1d3xX4xX3xX96xX35xX191xX4xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xXexX2dxXbxX3xXexX73xX2cxX18xX19xX3xXbxX1xX1a0xX18xX3xX57xX18xX1xX3xX1xX56xX25xX4xX3xX88xXbfxX3xX96xX23exX18xX19xX3xXexX1a0xXdxX2fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdfdfxX2fxX3xX1d6xX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX4cxX4xX2fxX3xX5xX191xXdxX3xX6cxX55fxX18xX19xX3xX96xX555xX3x11026xX19xXdxX2dxXexX3xXexX594xXex131b9xX2fxX3xX80exX4xX1d7xX2cxX3xX84xXdxX10xX34fxX817xX2fxX3xX80exX4xX1d7xX2cxX3xX5xXdxX28xX10xX817xX3xXexX73xX11dxX18xX3xX4xX57xX4xX3xX88xX57xX56xX3xX96xXdxX98xX18xX3xXexXabxX2fxX3xX4dxX4cxX18xX19xX3xX1d6xX153xX3xX1xX14xXdxX2fxX3xX19xX1d7xX52xX3xX88xX14bxXexX3xX5xX191xXdxX3xX84xXcexX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xXexX73xXbfxX2fxX3xXexX57xX4xX3xX96xX14xX18xX19xX3xXexXdxX11dxX2cxX3xX4xX1d3xX4xX3xX96xX20xX18xX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xX1d6xX153xX3xX1xX14xXdxX2fxX3xX5xX8dxX4dxX3xX19xXdxX1a0xX4dxX3xX7xX7a0xXexX3xX5xX3dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX14exX6xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX84xX8dxX56xX3xX88xX1a0xX18xX3xX4xX1xX14bxXexX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX1xX3xX4dxX4cxX18xX19xX2fxX3xX1a0xX18xX1xX3xX1xX35xX75xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX11dxX4dxX3xXexX73xX1a9xX18xX19xX3xX96xX20xX18xX3xX2cxX52xX3xXexX594xX18xX3xX84xX8dxX3xX1xX660xX18xX1xX3xX1a0xX18xX1xX3xX4xX14exX6xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX3b3xXf3xX3xX4f2xX555xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX55fxX4xX3xX7xXdxX20xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX2fxX3xX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xX1xX36xX18xX3xX18xX574xX6xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX19xX43xX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2fxX3xX7xX2cxX52xX3xXexX1xX56xX57xXdxX3xX18xX1x10c67xX4dxX3xX18xX1d7xX18xX19xX3xX4xX6xX56xX3xX2cxX52xX3xXexX594xX18xX3xX84xX8dxX3xXexX23exX18xX19xX3xX4xX35xX13dxX18xX19xX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX1xX660xX18xX1xX3xX1a0xX18xX1xX3xX96x11718xXbxX3xX4xX14exX6xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX2fxX3xX52xX11dxX2cxX3xX4xX6b8xX2cxX3xX4xX14bxXbxX3xX14exX52xX2fxX3xXexX1xX14exX3xXexX73xX35xX75xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX96xX36xX18xX3xX84xXbfxX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX3xX145xX2cxX57xX18xX3xXexX73xXdxX98xXexX3xX7xX1d7xX2cxX3xX7x111f5xX4xX3xX84xX8dxX3xXexf286xX3xX4xX1xX550xX4xX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xXexX9cxXexX3xX4xX57xX4xX3xX18xX14xXdxX3xX6cxX2cxX18xX19xX3xX7xX6xX2cxX122xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xXcxXdxX20xXbxX3xXexX55fxX4xX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX11dxX4dxX3xXexX7a0xX4xX2fxX3xX4xX6d6xX3xX1xXdxX98xX2cxX3xX145xX2cxX1a0xX3xX4xX57xX4xX3xX18xX14xXdxX3xX6cxX2cxX18xX19xX3xX4xX1xX184xX3xX96xX4cxX56xX3xXexX4cxXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX84xX23exX18xX3xX7xX9cxX3xX3b3xX38fxX2xX3b3xX5axX13xX16xXa4xXa5xeaaaxX2xX2xX2fxX3xX18xX19xX8dxX52xX3xX3b3xX3b6xX5axX2xX390xX5axX3b3xX390xX2xX38fxX3xX4xX14exX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX84xXcexX3xX7xXdxX20xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX3xX84xX8dxX3xX4xX1xX14bxX18xX3xX4xX1xX184xX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xXf3xX3xXcxX23exX18xX19xX3xX4xX35xX13dxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX18xXa35xX4dxX3xXexX660xX18xX1xX3xX1xX660xX18xX1xX2fxX3xX1xX35xX214xX18xX19xX3xX6cxX6c0xX18xX2fxX3xX96xX17xX18xX3xX96xX9cxX4xX2fxX3xX28xXdxX555xX4dxX3xXexX73xX6xX3xX84xXdxX98xX4xX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX18xX19xX3xXexX73xX660xX18xX1xX2fxX3xX28xX20xX3xX1xX56xX4cxX4xX1xX2fxX3xX4dxX98xX18xX1xX3xX5xX98xX18xX1xX3xX4xX1xX184xX3xX96xX4cxX56xX3xX4xX14exX6xX3xX4f2xX1a0xX18xX19xX3xX14exX52xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX73xX2cxX18xX19xX3xX35xX36xX18xX19xX2fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX84xXcexX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX96xX1a0xX18xX19xX2fxX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX226xX3xX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxX98xX18xX3xX7xX214xX4dxX3xX4xX57xX4xX3xXexX73xX35xX13dxX18xX19xX3xX1xX191xXbxX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7xX258xX3xX84xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXbxX1xX57xXbxX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xX4xX6d6xX3xX6cxX14bxX2cxX3xX1xXdxX98xX2cxX3xX7xX2cxX52xX3xXexX1xX56xX57xXdxX3xX84xXcexX3xXexX35xX3xXexX35xX75xX18xX19xX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xXexX73xXbfxX2fxX3xX96xX4cxX56xX3xX96xX550xX4xX2fxX3xX5xX9cxXdxX3xX7xX9cxX18xX19xX2fxX3xXaxXexX1d3xX3xX6cxXdxd4c6xX18xX3xX88xXdxX20xX18xXaxX2fxX3xXaxXexX1d3xX3xX4xX1xX2cxX52xX555xX18xX3xX1xX56xX57xXaxX2fxX3xX18xX1xX290xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXcb3xX2cxX2fxX3xX1d6xX6xX3xX73xX13dxXdxX2fxX3xX84xX17xX3xX4xX1a0xX4dxX3xXexX73xX35xX214xX4xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX2fxX3xX5xX191xXdxX3xX6cxX55fxX18xX19xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX3xX84xXbfxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX2fxX3xX4xX1xX550xX4xX3xX145xX2cxX52xXcexX18xX3xX5xX8dxX4dxX3xXexXa3cxX18xX3xX1xX4cxXdxX3xX5xX191xXdxX3xX594xX4xX1xX3xX4xX1xX2cxX18xX19xX3xX84xX8dxX3xX5xX191xXdxX3xX594xX4xX1xX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xX96xX57xX18xX19xX3xX4xX14exX6xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX1xX56xX25xX4xX3xX88xXbfxX3xX4dxX2cxX6xX3xX4xX1xX2cxX14xX4xX2fxX3xX5xX17xXdxX3xX28xd47bxX56xX3xX88xX75xXdxX3xX4xX57xX4xX3xXbxX1xX6b8xX18xX3xXexXabxX3xX1d6xX14bxX2cxX2fxX3xXaxX5xX191xXdxX3xX594xX4xX1xX3xX18xX1xX6d6xX4dxXaxX73exX3xX96xX555xX3xX28xXbfxXbxX3xXexX1xX13dxXdxX3xX18xX19xX23exX18xX3xX4xX1xX25xX18xX2fxX3xX1d6xXabxX3xX5xX504xX2fxX3xXexXdxX18xX1xX3xX5xX1a9xX4xX3xX96xX14xXdxX3xX18xX19xX290xX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX3xX75xX3xXexX14bxXexX3xX4xX1a0xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX14bxXbxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX6xX18xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX109xX1d7xX18xX19xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xX14bxXexX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX73xX6xX2fxX3xX28xXdxX555xX4dxX3xXexX73xX6xX2fxX3xX96xX1a0xX4dxX3xX88xX1a0xX56xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX3xX4xX1xX1d7xX4dxX3xX80exX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX2fxX3xX28xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX6d6xX3xX84x118d1xX18xX19xX3xX4xX14bxX4dxX2fxX3xX28xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX6d6xX3xX18xX19xX56xX4cxXdxX3xX5xX98xX817xX2fxX3xX4xX1xX7a0xX3xXexX73xX1a9xX18xX19xX3xX4xX57xX4xX3xX5xX258xX18xX1xX3xX84xX1d3xX4xX3xXbxX1xX550xX4xX3xXexX4cxXbxX2fxX3xX18xX1xX4cxX52xX3xX4xX1a0xX4dxX2fxX3xX6cxXcb3xX3xXbxX1xX57xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxXf3xX3xX1fbxX1xXdxX3xX4xX6d6xX3xX4xX57xX4xX3xX84xX55fxX3xX84xXdxX98xX4xX3xXbxX1xX550xX4xX3xXexX4cxXbxX3xX96xX35xX191xX4xX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX2fxX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xXbxX1xX1a0xX18xX3xX57xX18xX1xX2fxX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX73xX6xX2fxX3xX28xXdxX555xX4dxX3xXexX73xX6xX3xXbxX1xX1a0xXdxX3xX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xX18xXa35xX4dxX3xXexX660xX18xX1xX3xX1xX660xX18xX1xX2fxX3xX18xX20xX2cxX3xX4xX6b8xX18xX3xXexX1xXdxX20xXexX3xXbxX1xX1a0xXdxX3xX4xX6d6xX3xX28xX20xX3xX1xX56xX4cxX4xX1xX3xXexXa3cxX3xX4xX1xX550xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX73xX6xX2fxX3xX28xXdxX555xX4dxX3xXexX73xX6xX3xX96xX555xX3xX5xX8dxX4dxX3xX73xX121xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX2fxX3xX96xXcexX3xX1d6xX2cxX14bxXexX3xX19xXdxX1a0xXdxX3xX145xX2cxX52xX20xXexX3xX6cxX550xXexX3xX96xXdxX555xX4dxX2fxX3xX28xX1xX17xX18xX19xX3xX96xX555xX3xXbxX1xX550xX4xX3xXexX4cxXbxX2fxX3xX28xXd76xX56xX3xX6cxX8dxXdxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xXcxX1xX14exX3xXexX73xX35xX75xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX96xX36xX18xX3xX84xXbfxX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX3xXbxX1xX1a0xXdxX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX11dxX4dxX3xXexX7a0xX4xX3xX109xX19xX1xXbfxX3xX96xXbfxX18xX1xX3xX7xX9cxX3xX390xX9fxX5axX3b3xX390xX2xX9exX5axX109xX4f2xXa5xX16xX36fxX3xX4xX14exX6xX3xX16xX1xX594xX18xX1xX3xXbxX1xX14exX3xX145xX2cxX52xX3xX96xXbfxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX20xXexX3xX84xXdxX98xX4xX3xXbxX1xX57xXexX3xX18xX19xX17xX18xX3xX84xX8dxX3xX4xX2cxX18xX19xX3xX4xX14bxXbxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX56xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xX4xX14exX6xX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX1xX8dxX18xX1xX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xX18xX1xX8dxX3xX18xX35xX214xX4xX3xX84xX8dxX3x146e2xX2cxX52xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX57xXexX3xX18xX19xX17xX18xX2fxX3xX4xX2cxX18xX19xX3xX4xX14bxXbxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX56xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xX4xX14exX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xXf3xX3xX16xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xX4xX2cxX18xX19xX3xX4xX14bxXbxX3xX4xX1xX56xX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX2fxX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xX18xX1xX574xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX84xXcexX3xX28xX20xXexX3xX145xX2cxX1a0xX2fxX3xXexX1xX8dxX18xX1xX3xXexX594xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX2fxX3xX18xX1xX574xX18xX19xX3xX96xX6d6xX18xX19xX3xX19xX6d6xXbxX2fxX3xX1xX52xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX14exX6xX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7xX258xX2fxX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX96xX6d6xX3xX4xX6d6xX3xX28xX20xXexX3xX145xX2cxX1a0xX3xX96xXdxXcexX2cxX3xXexX73xX6xX2fxX3xX28xX1xX57xX4dxX3xXbxX1xX57xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xX2cxX52xX11dxX18xX3xX57xX18xX2fxX3xX84xX55fxX3xX57xX18xX3xX5xX214xX18xX3xX84xXcexX3xX96xX14bxX2cxX3xXexX73xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX2fxX3xX4xX1xX9cxX18xX19xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX3xXexX1xX2cxX14xX4xX3xX5xX258xX18xX1xX3xX84xX1d3xX4xX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xX88xX8dxX18xX3xX145xX2cxX1a0xX18xX3xX5xX504xX3xeb8cxX28xX1xX17xX18xX19xX3xX96xX35xX191xX4xX3xX5xX8dxX4dxX3xX5xX14xX3xX4xX57xX4xX3xX88xXdxX98xX18xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX98xXbxX3xX84xX55fxX3xX18xX19xX8dxX18xX1xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18x10030xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX1fbxX1xXdxX3xX4xX6d6xX3xX4xX57xX4xX3xX84xX55fxX3xX84xXdxX98xX4xX3xX5xXdxX11dxX18xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX96xX20xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2fxX3xXexX73xX2dxXexX3xXexX1d3xX2fxX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX2fxX3xX18xX1xX14bxXexX3xX5xX8dxX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX2fxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX7xX6xXdxX3xXexX73xX57xXdxX2fxX3xXexX1xXdxX20xX2cxX3xXexX594xX18xX1xX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX96xX9cxXdxX3xX84xX214xXdxX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX1xX56xX25xX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX1d6xX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX4cxX4xX2fxX3xXexX1xXe5dxX3xX96xXbfxX4xX1xX3xX5xXdxX11dxX18xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX5xX258xX18xX1xX3xX84xX1d3xX4xX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xX88xX8dxX18xX3xXbxX1xX55fxX3xXexX73xX57xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX14exX3xXexX73xX35xX75xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX96xX36xX18xX3xX84xXbfxX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX3xXbxX1xX1a0xXdxX3xX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xX1d6xX57xX4xX3xX4dxXdxX18xX1xX2fxX3xX5xX8dxX4dxX3xX73xX121xX2fxX3xX4xX1xX184xX3xX96xX4cxX56xX3xX1xX56xX25xX4xX3xX96xXcexX3xX1d6xX2cxX14bxXexX3xX4xX57xX4xX3xX88xXdxX98xX18xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX19xXdxX1a0xXdxX3xX145xX2cxX52xX20xXexX3xX96xX555xX3xX28xXbfxXbxX3xXexX1xX13dxXdxX3xX96xXbfxX18xX1xX3xX1xX35xX214xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX2fxX3xX28xX1xX17xX18xX19xX3xX96xX555xX3xXbxX1xX57xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xXbxX1xX550xX4xX3xXexX4cxXbxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX16xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX57xX56xX2fxX3xX96xXcexX3xX1d6xX2cxX14bxXexX3xX4xX14bxXbxX3xX14exX52xX3xX4f2xX1a0xX18xX19xX2fxX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xX145xX2cxX52xXcexX18xX3xX4xXe5dxX18xX19xX3xX4xX14bxXbxX3xXexX23exX18xX19xX3xX4xX35xX13dxX18xX19xX3xX5xX153xX18xX1xX3xX96xX4cxX56xX2fxX3xX4xX1xX184xX3xX96xX4cxX56xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX2fxX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xX84xXcexX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX5xX8dxX4dxX3xX4xX1xX56xX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xX1d6xX153xX3xX1xX14xXdxX3xX84xX8dxX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX1xXdxX555xX2cxX3xX84xX8dxX3xX96xX57xX18xX1xX3xX19xXdxX57xX3xX96xX7a0xX18xX19xX2fxX3xXexX56xX8dxX18xX3xX6cxXdxX98xX18xX3xX84xXcexX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX2fxX3xX96xX567xX18xX19xX3xXexX660xX18xX1xX2fxX3xX14exX18xX19xX3xX1xX14xX2fxX3xX19xXdxX7a0xXbxX3xX96xd53dxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX1xX56xX8dxX18xX3xXexX1xX8dxX18xX1xX3xX18xX1xXdxX98xX4dxX3xX84xX55fxXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX16xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX35xX2cxX2fxX3xX96xXcexX3xX1d6xX2cxX14bxXexX2fxX3xX1xX35xX214xX18xX19xX3xX6cxX6c0xX18xX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX28xX20xX3xX1xX56xX4cxX4xX1xX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xX96xXbfxX18xX1xX3xX28x121d9xX2fxX3xXexX1xX35xX13dxX18xX19xX3xX1d6xX2cxX52xX11dxX18xX3xX84xX8dxX3xXexXa3cxX3xX4xX1xX550xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX96xX191xXexX3xX4xX6xX56xX3xX96xXdxX555xX4dxX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xXexX1xX10xX56xX3xX4xX1xX2cxX52xX11dxX18xX3xX96xXcexX2fxX3xX7xX1d3xX3xX28xXdxX98xX18xXf3xX3xX109xX19xX1xXdxX11dxX18xX3xX4xX550xX2cxX3xX96xXcexX3xX1d6xX2cxX14bxXexX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX10a1xX2cxX52xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX191xXbxX3xX19xXdxX574xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX84xX214xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX84xX8dxX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX226xX3xX73xX8dxX3xX7xX56xX57xXexX3xX84xXdxX98xX4xX3xXexX1xX1d3xX4xX3xX1xXdxX98xX18xX3xX10a1xX2cxX52xX3xX4xX1xX20xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX191xXbxX3xX19xXdxX574xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX84xX8dxX3xX13xX6xX18xX3xXcxX2cxX52xX11dxX18xX3xX19xXdxX57xX56xX3xXcxX73xX2cxX18xX19xX3xX35xX36xX18xX19xX3xX96xX555xX3xXexX23exX18xX19xX3xX4xX35xX13dxX18xX19xX3xX5xX153xX18xX1xX3xX96xX4cxX56xX2fxX3xX4xX1xX184xX3xX96xX4cxX56xX2fxX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX191xXbxX3xXexX73xX6xX56xX3xX96xXa3cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX84xX214xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX4xX1a0xX3xX18xX35xX214xX4xX3xX84xXcexX3xX96xX14bxX2cxX3xXexX73xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX3dxX18xX19xX3xX4xX1xX9cxX18xX19xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX4cxX4dxX2fxX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX56xX6cxX52xXaxX12xX16xX57xX4xX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX2fxX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xXbxX1xX1a0xXdxX3xX88xX57xX4dxX3xX7xX57xXexX3xX18xX1xXdxX98xX4dxX3xX84xX55fxX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xXexX73xXbfxX3xX4xX14exX6xX3xX18xX19xX8dxX18xX1xX2fxX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX191xXbxX3xX4xX1xX25xXexX3xX4xX1xcb8exX3xX84xX214xXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX96xX36xX18xX3xX84xXbfxX2fxX3xX96xXbfxX6xX3xXbxX1xX35xX36xX18xX19xX2fxX3xX84xX214xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX36xX3xX145xX2cxX6xX18xX3xX88xX57xX56xX3xX4xX1xX594xX3xX18xX19xX56xX8dxXdxX3xX18xX19xX8dxX18xX1xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX55fxX4xX3xX96xXa3cxXdxX3xX4dxX214xXdxX2fxX3xX18xX1d7xX18xX19xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xX14bxXexX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xX96xX555xX3xXbxX1xX1a0xX18xX3xX57xX18xX1xX3xX18xX1xX574xX18xX19xX3xX28xX1xX6d6xX3xX28xX1xX23exX18xX2fxX3xXbxX1xX550xX4xX3xXexX4cxXbxX2fxX3xX1xXdxX555xX4dxX3xX18xX19xX2cxX52xX2fxX3xX7xX1d3xX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX1xXdxX20xX18xX2fxX3xX1xX52xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX56xX3xX5xX214xX18xX3xX4xX14exX6xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX84xX8dxX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7xX258xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX73xX11dxX18xX3xX4dxX25xXexX3xXexX73xX2dxX18xX3xX88xX1a0xX56xX3xX84xX98xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX2fxX3xXexX73xX2dxXexX3xXexX1d3xX226xX3xXbxX1xX1a0xX18xX3xX57xX18xX1xX2fxX3xX4xXa3cxX3xX84xX290xX3xX36fxX1xX56xX18xX19xX3xXexX73xX8dxX56xX3xXexX56xX8dxX18xX3xX6cxX1d7xX18xX3xX88xX1a0xX56xX3xX84xX98xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxXa3cxX3xX145xX2cxX9cxX4xXf3xX3xX4f2xX567xX18xX19xX3xXexX1xX13dxXdxX3xX96xecdexX52xX3xX4dxX4cxX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xX19xXdxX57xX56xX3xX6cxX55fxX4xX3xX4xX1xX594xX18xX1xX3xXexX73xXbfxX2fxX3xXexX35xX3xXexX35xX75xX18xX19xX2fxX3xX19xXdxX57xX56xX3xX6cxX55fxX4xX3xXexX73xX2cxX52xXcexX18xX3xXexX1xX9cxX18xX19xX2fxX3xX96xX4cxX56xX3xX96xX550xX4xX2fxX3xX5xX9cxXdxX3xX7xX9cxX18xX19xX2fxX3xX28xX29xX3xX4xX35xX36xX18xX19xX2fxX3xX28xX29xX3xX5xX2cxX2dxXexX2fxX3xXbxX1xX56xX18xX19xX3xX4xX57xX4xX1xX3xX550xX18xX19xX3xX1d6xXabxX3xX84xX23exX18xX3xX1xX6d6xX6xX3xX4xX14exX6xX3xX4xX57xX18xX3xX88xX14xX2fxX3xX4xX1xXdxX20xX18xX3xX7xX258xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX226xX3xXexX594xX4xX1xX3xX4xX1d3xX4xX2fxX3xX4xX1xX14exX3xX96xX14xX18xX19xX2fxX3xX18xX1xX4cxX52xX3xX88xXd76xX18xX3xX1xX36xX18xX3xX18xX574xX6xX3xXexX73xX56xX18xX19xX3xXbxX1xX1a0xX18xX3xX88xX57xX4xX2fxX3xX96xX14bxX2cxX3xXexX73xX6xX18xX1xX3xX84xX214xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xX96xXdxX98xX2cxX3xX1d6xX2cxX52xX11dxX18xX3xXexX4cxX4xX2fxX3xXexX1xXe5dxX3xX96xXbfxX4xX1xX3xX84xX8dxX3xX6cxX35xX3xX5xX2cxX2dxX18xX3xX7xX6xXdxX3xXexX73xX57xXdxX2fxX3xXexX1xXdxX20xX2cxX3xXexX594xX18xX1xX3xX1d6xX1d7xX52xX3xX6cxX1d3xX18xX19xX3xX96xX9cxXdxX3xX84xX214xXdxX3xX5xX1d3xX4xX3xX5xX35xX191xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX18xX1xX1d7xX18xX3xX6cxX1d7xX18xXf3xX5axXf3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123ccxX56xX2cxX73xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXa6x102fbxXa6xX0xX5axXbxX12