Thực đơn món ngon cả tuần cho bạn
Mỗi tuần hãy đổi món cho cả nhà để lúc nào cũng thấy không khí vui vẻ và tươi mới nhé.
28fex3bb2xbf17x8e6fx829fx5911xb0d9x3649x35b5xX7x99d6x8fd3x6198x3bcax4396x7fe5xX5x548dxXaxc0cbxXcxX1x5638xX4xX3x54d2x2da4xb1f0xX3x4a03x2b41xX1axX3xX1ax7edax5e9bxX1axX3xX4x680bxX3xXex555fx4d4exX1axX3xX4xX1xX22xX3xa5afxae52xX1axX0x7b9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ce4xX10xX6x686bxXaxX12x71c3xbf43xXdxX3xXexX29xX2axX1axX3xX1x7c83x441fxX3xX18xae24xXdxX3xX1cxX1dxX1axX3xX4xX1xX22xX3xX4xX26xX3xX1axX1x9e0dxX3xX18x3eedxX3xX5x7bffxX4xX3xX1axX68xX22xX3xX4x9291xX1axX21xX3xXexX1xa4baxX55xX3x9686xX1x600cxX1axX21xX3xX7fxX1x3ca4xX3x5b4cxX29xXdxX3xX89x5a31xX3xX89xX68xX3xXex50d8xX19xXdxX3xX1cx4023xXdxX3xX1axX1xb1a4x6ea1xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9002xX22xX47xX55xXaxX12xX4ax34a9xXdxX3xX31xX32xX1axX3xX4xX5xXdxX4xX7fxX3xX89xX68xX22xX3xXexXdx633cxX29xX3xX18x6945xX3xX1xX22x7e25xX4xX3xX1x38f6xX1axX1xX3xX26xX1axX1xX3xX1cxX1dxX1axX3x8882xX1axX3xX18xX6bxX3x775fxX10xX1cxX3xX4xb5e0xX4xX1xX3xX5xX68xX1cx36a9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX0xX6xX3xX1x4d27xX10xa985xX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1ax7920xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX47xX29xX6xX128xX4xX1xX29xX22xXexX128xXe7xX6xX22xX128xXexX1xXdxXexX128xX31xX22xX128x550cx6df1xX2xX155x8884x3e8fxX158xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xXcxX1x40adxX3xX155xXf3xX3x9a6axX94xX6xX3xX4xX1xX29x4862xXexX3xXe7xX68xX22xX3xXexX1x58c4xXexX3xX31xbd80xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX128xX6xX5xXdxX21xX1axXf3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX10dx3998xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX47xX29xX6xX128xX4xX1xX29xX22xXexX128xXe7xX6xX22xX128xXexX1xXdxXexX128xX31xX22xX128xX154xX155xX2xX155xX158xX159xX158xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xX0xXdxX1cxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX29xX4xX3xX47xX22xX1axX3xX1cxX22xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX4xX6xX3xXexX29xX6xX1axX3xX4xX1xX22xX3xX31xX6xX1axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXax65ebxXdxX47xXexX1xXf3xX158x304cxab20xXbxXe7xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9fxX31xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX9fxX89xX1axX35xX1axX10xX240xX7xX35xX2x92f3xX155xX158xX35xX2xX248xX269xX47xX269xX248xb13fxXexX154xX248xX247xX273xX5xX248xX9fxaa2dxXbxX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ceexX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12x549axX6xX1axX21xX3xX1cxa09bxX6xX3xX47xX94xX6xX3xX4xX1xX29xX170xXexX3xXexX6x791fxX3xX1axX21xX22xX68xXdxX3xX5xX68xX1cxX3xX47xX94xX6xX3xX21xX1dxXbxX3xXexX1xXd5xX3xX31xX32xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX6bxX3xXe7xX68xX22xX3xX89xX99xXdxX3xXexX1xX179xXexX3xX31xX17dxX2b4xX3xX10dxX7cxXexX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1cxXecxXexX3xX47x36acxX3xXe1xX1axX3xXexX10dxX22xX1axX21xX3xX31x5a2dxX6xX3xX4xX19xX1cxX3xX18xX2axX29xX3xX1x465dxX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12x8b67xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdx7627xX29xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX128xX3xX154xX248xX248xX3xX21xX3xXexX1xX179xXexX3xX31xX17dxX3xX128xX3xX155xX3x8299xX29xX26xX3xX47xX94xX6xX3xX4xX1xX29xX170xXexX3xX47xX68xXdxX3xX128xX3xad51xX68xXdxX3xXexX9exXbxX3xXex5b72xXdxX3xX31xXe1xX1cxX2b4xX3xX1axX1xXecxX1axX1xX3xX1axX1xX378xX3xX21xb1acxX1axX21xX3xX128xX3xX4axX29x85bfxXdxX2b4xX3xXe7xXd5xX3xX47xX2axX29xX2b4xX3xX1xX32xXexX3xXexXdxXc9xX29xX3xX128xX3xX36fxX38bxX1axX21xX3xX10dxX6xX1axX21xX2b4xX3xX99xXexX3xXexX94xX19xXdxX3xa725xXexX2a5xX55xX3xXexX1xX87xX4xX1x8a42xX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX1axX21xX22xX1axX128xX4xX22xX1cxX128xX89xX22xXdxX128xX1cxX6xX1cxX128xX4xX1xX29xX1axX21xX128xXexX1xXdxXexX128xXexX10dxX29xX1axX21xX128xX1axX6xX1cxX128xX31xX22xX128xX154xX155xX248xX273xX154xX154xX269xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xXcxX1xX164xX3xX154xXf3xX3xX4ax8ca1xX1cxX3xX4xX1xX94xX1axX21xX3xXexX1xX179xXexX3xXexX10dxX164xX1axX21xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX128xX6xX5xXdxX21xX1axXf3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX10dxX1b0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX1axX21xX22xX1axX128xX4xX22xX1cxX128xX89xX22xXdxX128xX1cxX6xX1cxX128xX4xX1xX29xX1axX21xX128xXexX1xXdxXexX128xXexX10dxX29xX1axX21xX128xX1axX6xX1cxX128xX31xX22xX128xX154xX155xX248xX273xX154xX154xX269xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xX0xXdxX1cxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX29xX4xX3xX47xX22xX1axX3xX1cxX22xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX4xX6xX3xXexX29xX6xX1axX3xX4xX1xX22xX3xX31xX6xX1axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX47xXexX1xXf3xX269xX248xX248xXbxXe7xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9fxX31xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX9fxX89xX1axX35xX1axX10xX240xX7xX35xX2xX269xX155xX158xX35xX2xX248xX269xX47xX269xX248xX273xXexX247xX273xX155xX273xX5xX2xX9fxX27cxXbxX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xX4axX170xXexX3xX87xXexX3xX1cxX452xX1cxX3xXe7xX6xX55xX2b4xX3xX89xX68xXdxX3xXexX10dxXe1xX1cxX3xX21xX10dxX6xX1cxX3xXexX1xX179xXexX3xX31xX6xX3xX10dx7c91xXdxX2b4xX3xXexX10dxX164xX1axX21xX3xX89xX179xXexX3xX89xX68xX3xX87xXexX3xX1axX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xX3xX7fxX30fxX1cxX3xXexX1xX10xX22xX2b4xX3xX31xX32xX1axX3xX7x3234xX3xX4xX1dxX3xX1cxX1dxX1axX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX452xX1cxX3xX1cxXdxXcdxX1axX3xX326xX6xX1cxX3xXexX1xX19xX1cxX3xX1axX21xX22xX1axX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX326xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX29fxX6bxX3xX4xX1dxX3xX1cxX1dxX1axX3xXe1xX1axX3xX1axX68xX55xX2b4xX3xX89xXdxX32fxX4xX3xX18xX2axX29xX3xXexXdxXc9xX1axX3xX4xX2axX1axX3xX5xX68xX1cxX3xX5xX68xX3xX18xXdxX3xX4xX1xb6b8xX3xX4xX1xX5c0xX1axX3xX1cxX452xX1cxX9fxX3xX4axX452xX1cxX3xX1axX21xX22xX1axX3xX21xXdxX6exXbxX3xXexX81xX3xX1cxX452xX1cxX3xX7xX6xX29xX3xX7fxX1xXdxX3xX4xX1xX94xX1axX21xX3xX7xX5efxX3xX7fxX1xX81xX1axX21xX3xX31xX179xX3xX35bxX29xXecxX3xX1cxXd1xX1axX2b4xX3xX1xX22xXd1xX4xX3xX31xX179xX3xX4xX1xX29xX6xX2b4xX3xX18x5a49xX1axX21xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX4xX1dxX3xX1cxX2a5xXdxX3xXexX1xX19xX1cxX3xX1xX19xX1axX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX296xXecxX4xX3xX5xX22xX32xXdxX3xX1cxX452xX1cxX3xX4xX1dxX3xXexX1xX6bxX3xX47xX2a5xX1axX21xX3xX18xX6bxX3xX4xX1xb315xX3xX31xXdxX718xX1axX3xX1cxX1dxX1axX3xXe1xX1axX3xX5xX68xX3xX1cxX452xX1cxX3xX5xX1dxX4xX3xX1xX22xXd1xX4xX3xX1cxX452xX1cxX3xX4xXecxX3xX5xXdxX1axX1xX9fxX3xX326xX718xX29xX3xX4xX1xX5c0xX1axX3xX1cxX452xX1cxX3xX5xX1dxX4xX2b4xX3xX31xX32xX1axX3xX4xX2axX1axX3xX4xX1xX5c0xX1axX3xX7fxX1xX164xX6xX3xX1cxX452xX1cxX3xX4xX1dxX3xXbxX1xX2axX1axX3xXexX1xX179xXexX3xX4xXecxX3xX3bdxXbxX1xX2axX1axX3xXexX1x3b12xX1axX3xX21xXdxX303xX6xX3c7xX9fxX3xX326xX718xX29xX3xX1cxX29xX6xX3xX4xXecxX3xX5xXdxX1axX1xX2b4xX3xX1axXc9xX1axX3xX4xX1xX5c0xX1axX3xX5xX22xX32xXdxX3xX4xX22xX1axX3xX1cxX452xX1cxX3xX1axX1xX378xX3xX18xX6bxX3xX87xXexX3xXe7xX94xX19xX1axX21xX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX326xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xX3xX7fxX30fxX1cxX3xXexX1xX10xX22xX3xX21xX6ccxX1cxXf3xX3xXcxX1xX179xXexX3xX31xX6xX3xX10dxX5c0xXdxX3xX3bdxX31xX6xX3xX4xX1xbd07xX3c7xX3xX7fxX1xX22xX26xX1axX21xX3xX155xX248xX248xX3xX21xX10dxX6xX1cxX2b4xX3xX154xX3xX35bxX29xX26xX3xXexX10dxX164xX1axX21xX3xX89xX179xXexX2b4xX3xX1xX68xX1axX1xX3xXexX87xX1cxX2b4xX3xXexXdxXc9xX29xX2b4xX3xX99xXexX2b4xX3xX31xX170xXexX3xX1axX21xX5c0xXexX2b4xX3xX18xX94xXb6xX1axX21xX2b4xX3xX47xX94xX6xX3xX5xX10xX22xX2b4xX3xX10dxX6xX29xX3xXexX1xX19xX1cxX3xX18xa730xX3xX5xX22xX32xXdxX3xX18xX6bxX3xXe1xX1axX3xX7fxX30fxX1cxX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX4xX6xX1axX1xX128xX10dxX22xX1axX21xX128xX31xXdxX10xX1axX128xX4xX6xX128xX1axX21xX29xX128xX154xX2xX247xX2xX269xX155xX273xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xXcxX1xX164xX3xX158xXf3xX3xX296xX6xX1axX1xX3xX10dxX22xX1axX21xX3xX31xXdxX6bxX1axX3xX4xXecxX3xX1axX21xX38bxX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX128xX6xX5xXdxX21xX1axXf3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX10dxX1b0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX4xX6xX1axX1xX128xX10dxX22xX1axX21xX128xX31xXdxX10xX1axX128xX4xX6xX128xX1axX21xX29xX128xX154xX2xX247xX2xX269xX155xX273xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xX0xXdxX1cxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX29xX4xX3xX47xX22xX1axX3xX1cxX22xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX4xX6xX3xXexX29xX6xX1axX3xX4xX1xX22xX3xX31xX6xX1axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX47xXexX1xXf3xX158xX248xX248xXbxXe7xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9fxX31xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX9fxX89xX1axX35xX1axX10xX240xX7xX35xX2xX269xX155xX158xX35xX2xX248xX269xX47xX269xX248xX273xXexX155xX269xX159xX2xX5xX155xX9fxX27cxXbxX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xX4axX1dxX1axX3xX4xX6xX1axX1xX3xX5xX32xX3xX1cxXdxX32fxX1axX21xX3xX4xX862xX6xX3xX1axX21xX94xXb6xXdxX3xX44xX68xX1axX3xX89xX99xXdxX3xX4xXecxX4xX1xX3xX5xX68xX1cxX3xX18xX19xX1axX3xX21xXdxX26xX1axX3xX7xX5efxX3xX21xXdxX6exXbxX3xX4xX26xX3xX1axX1xX68xX3xX31xX32xX1axX3xX18xX58xXdxX3xX89xX179xX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX326xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX128xX3xX273xX3xX5xXecxX3xX10dxX22xX1axX21xX3xX31xXdxX6bxX1axX3xX128xX3xX2xX3xX1xX170xXbxX3xX4xXecxX3xX1axX21xX38bxX3xX128xX3xX2xX35xX155xX3xX4xX862xX3xX1xX68xX1axX1xX3xXexX783xX55xX3xX128xX3xX155xX3xXexX1xXd5xX6xX3xX4xX6xX1axX1xX3xXe7xXd5xX3xX47xX2axX29xX3xX44xX68xX1axX3x59d3xX29xX393xX4xX2b4xX3xX1xX32xXexX3xX1axXc9xX1cxX3xX128xX3xX36fxX68xXdxX3xXexX9exXbxX3xXexX378xXdxX3xX31xXe1xX1cxX3xX1axX1xX378xX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX4xX1xX6xX128xX21xX6xX128xX5xX6xX128xX5xX22xXexX128xX1axX21xX22xX1axX128xX4xX22xX1cxX128xX155xX273xX273xX269xX247xX154xX158xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xXcxX1xX164xX3xX247xXf3xX3xX296xX1xX26xX3xX21xX68xX3xX5xXecxX3xX5xX393xXexX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX128xX6xX5xXdxX21xX1axXf3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX10dxX1b0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX4xX1xX6xX128xX21xX6xX128xX5xX6xX128xX5xX22xXexX128xX1axX21xX22xX1axX128xX4xX22xX1cxX128xX155xX273xX273xX269xX247xX154xX158xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xX0xXdxX1cxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX29xX4xX3xX47xX22xX1axX3xX1cxX22xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX4xX6xX3xXexX29xX6xX1axX3xX4xX1xX22xX3xX31xX6xX1axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX47xXexX1xXf3xX247xX248xX248xXbxXe7xX1b0xX1xX10xXdxX21xX1xXexXf3xX154xX154xX154xXbxXe7xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9fxX31xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX9fxX89xX1axX35xX1axX10xX240xX7xX35xX2xX269xX155xX158xX35xX2xX248xX269xX47xX269xX248x55ebxX155xX2xX2xX2xXexX159xX273xXc99xXc99xX5xX155xX9fxX27cxXbxX21xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX47xXexX1xX29xX1cxX31xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xX296xX1xX26xX3xX21xX68xX3xX47xX6xXdxX3xX35bxX29xX55xX32fxX1axX3xX5xaf85xX1axX3xX89xX99xXdxX3xX1cxX2a5xXdxX3xXexX1xX19xX1cxX3xX4xX862xX6xX3xX5xXecxX3xX5xX393xXexX2b4xX3xX47xX2a5xX1axX21xX3xX7fxX30fxX1cxX3xXexX94xX19xX1axX21xX3xX99xXexX3xX5xX68xX3xX1cxX170xXexX3xX21xX679xXdxX3xb35dxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX31xX303xX6xX3xX4xX19xX1cxX3xX4xX1xXdxXcdxX29xX3xX4xX862xX6xX3xX1axX1xX68xX3xX31xX32xX1axX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX326xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX128xX3xX158xX248xX248xX21xX3xXexX1xX179xXexX3xX21xX68xX3xXe7xX6xX55xX3xX1xX22xXd1xX4xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX6bxX3xX47xX2a5xX1axX21xX3xXexX1xX179xXexX3xX18xX2a5xXdxX3xX5xX1dxX4xX3xX5xX7cxX55xX3xXexX1xX179xXexX3xX128xX3xX269xX128xXc99xX3xX5xXecxX3xX5xX393xXexX3xX128xX3xX36fxX68xXdxX3xXexX6xXdxX3xX1cxX170xX4xX3xX1axX1xababxX3xX3bdxX1axX7cxX1cxX3xX1cxX30fxX22xX3c7xX3xX128xX3xX44xX68xX1axX1xX3xX7fxX1xX81xX2b4xX3xX1cxX29xX393xXdxX2b4xX3xX1axX94xX99xX4xX3xX1cxX452xX1cxX2b4xX3xX1xX32xXexX3xX1axXc9xX1cxX2b4xX3xX1xX32xXexX3xXexXdxXc9xX29xX2b4xX3xX18xX94xXb6xX1axX21xX3xX4xXecxXexX3xXexX10dxX452xX1axX21xX2b4xX3xX31xX170xXexX3xX1axXe1xX1axX21xX3xX1xX6xX55xX3xX31xX170xXexX3xX1cx497fxX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX21xX22xXdxX128xX35bxX29xX6xX128xX89xX6xX128xX4xX1xX6xXexX128xX31xX29xXdxX128xX5xX6xX128xX5xX6xX128xX154xX155xX248xX154xX159xX159xX155xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xXcxX1xX164xX3xX269xXf3xX3x9c99xX378xXdxX3xX35bxX29xX26xX3xX89xX26xX3xX4xX1xXecxXexX3xX31xX2a5xXdxX3xX5xX68xX3xX5xX32xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX128xX6xX5xXdxX21xX1axXf3xX3xX4xX10xX1axXexX10xX10dxX1b0xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX10dxX10xX10fxX9xXaxX1xXexXexXbxXf3xX35xX35xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX35xXexXdxX1axX128xXexX29xX4xX35xXexX1xX29xX128xX21xXdxX6xX1axX35xX6xX1axX128xX4xX1xX22xXdxX35xX21xX22xXdxX128xX35bxX29xX6xX128xX89xX6xX128xX4xX1xX6xXexX128xX31xX29xXdxX128xX5xX6xX128xX5xX6xX128xX154xX155xX248xX154xX159xX159xX155xX9fxX1xXexX1cxX5xXaxX12xX0xXdxX1cxX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX29xX4xX3xX47xX22xX1axX3xX1cxX22xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX4xX6xX3xXexX29xX6xX1axX3xX4xX1xX22xX3xX31xX6xX1axXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX240xXdxX47xXexX1xXf3xX269xX248xX248xXbxXe7xXaxX3xX7xX10dxX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9fxX31xX6xX22xX1xX6xXexXdxX1axX1xX9fxX89xX1axX35xX1axX10xX240xX7xX35xX2xX269xX155xX158xX35xX2xX248xX269xX47xX269xX248xX273xXexX158xX154xX5xX158xX9fxX27cxXbxX21xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX296xX6xXbxXexXdxX22xX1axXaxX12xXaefxX29xX26xX3xX89xX26xX3xX21xX2axX1axX3xX21xXdxX393xX1axX21xX3xX35bxX29xX26xX3xX7xX29xX1axX21xX3xX1axX1xX94xX1axX21xX3xXe1xX1axX3xX1axX21xX22xX1axX3xX1xX19xX1axX9fxX3xXeb3xX378xXdxX3xX35bxX29xX26xX3xX89xX26xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX1axX21xX5c0xXexX3xX1axX21xX5c0xXexX2b4xX3xX4xX1xXecxXexX3xX4xX1xXecxXexX3xX31xX2a5xXdxX3xX31xX2a5xXdxX2b4xX3xX5xX32xX3xX1cxXdxX32fxX1axX21xX3xX10dxX7cxXexX3xX1axX21xX22xX1axX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX326xX21xX29xX55xXc9xX1axX3xX5xXdxX32fxX29xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX22xX47xX55xXaxX12xX128xX3xXaefxX29xX26xX3xX89xX26xX3xXexX94xX19xXdxX3xX128xX3xXcxX81xX1cxX3xX31xX1dxX4xX3xX1axb0cbxX1axX3xX128xX3xXcxX1xX179xXexX3xX1axX32xX4xX3xX89xX6xXdxX3xX128xX3xX44xX68xX1axX1xX3xXexX783xX55xX2b4xX3xX4xX68xX3xX10dxX393xXexX2b4xX3xX5xXecxX3xX31xX32xX4xX3xX1xX68xX3xX128xX3xX36fxX38bxX1axX21xX3xX10dxX6xX1axX21xX3xX128xX3xX326xX94xX99xX4xX3xX1cxX452xX1cxX2b4xX3xXexX378xXdxX2b4xX3xX4xX1xX6xX1axX1xX2b4xX3xX99xXexX9fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ba9xX22xX29xX10dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX1axX21xX22xXdxX7xX6xX22xX9fxX1axX10xXexX0xX35xXbxX12