Hà Tĩnh tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội
(Baohatinh.vn) - Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”. Nhờ tăng cường các nhóm giải pháp, từ 2012 đến nay, tổng thu BHXH ở Hà Tĩnh dự kiến đạt 9.448 tỷ đồng.
656cx790cxfb9ax746dx77b1x6c37x8cbfxbf82xcb49xX7xc8e7x10253xd718xbd9ex65baxb6b7xX5xb7b8xXax9c28xf854xbd15xX3xXcxf1c6x7118xX1xX3xXex952bxX18xc2c5xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXex103d6xX3xX5xcf10xX3x8237xX6x7b89xX3xXbxX1x67aexX3xX2cxac56xX2exX3xX1xXdxf628x9382xX3x6947xcfe1xX3xX1xfd0cxXdxX0x10584xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x9624xXaxX12x8f96xX1exX14xc603xX3x987fxX5exX44xX2xX2xX44xX5exa487xX2xX5ex8d9bxX3x104b2xX41xX3xe448xX1xb66fxX18xX1xX3xXex9debxa3c9xX3xX2cxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX59xX1exX1xX75xX3xf004xa20fxX5cx9381xXexX3xX7xac96xX3xX5exX2xe2d7xX59xa86cxX44xXcxc1aexX68xX3x68bax959cxX3xda1bxXcxX1cxX18xX1exX3xX4xa78bx9832xX18xX1exX3xX7xf452xX3xX5xX3exX18xX1xX3xf363x680fxX2exX3xX4xX32xX6xX3xcdafxX35xX18xX1exX3xXafxX8cxXdxX3xX98x8345xXdxX3xX4xe41fxX18xX1exX3xXex9ef2xX4xX3xX6axX13xe3b3xX13xX68xX3xX6axX13xbcf2xXcxX3xX1exXdxX6xXdxX3xXafxX2exXb0xX18xX3xX5exX65xX2xX5exX3xX90xX3xX5exX65xX5exX65xb763x7664xX3xX59xX1xXa3xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xXa2xXa3xX18xX1exX3xX4xXcaxX4xX3xX18xX1x7ed1xX3bxX3xX1exXdxX35xXdxX3xXbxX1xXcaxXbxX68xX3xXexeabaxX3xX5exX65xX2xX5exX3xXafxX88xX18xX3xX18xX6xX5cxX68xX3xXexe1adxX18xX1exX3xXexX1xX86xX3xX6axX13xXcfxX13xX3x6605xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX56xXa8xX3xf1e5xXdxX88xX18xX3xXafxXb0xXexX3xf9d2xXeexa594xX14ax75bdxX3xXexX27xX3xXafxb408xX18xX1exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXax9a84xXdxX56xXexX1x8de1xX3xcbe5xX2x8255xXbxX3dxbdddxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18cxX3xX14axX2xX65xXbxX3dxX193xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX44xX44xXdxXeexX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX98xX18xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX14ax6f9axX44xX2xX65xX14cxX56xX2xX65xX148xX14axX14cxX5exX148xXexX148xX190xX190xX1c8xX5xX5exX90x9a3bxX65xX56xX1c8xX2xX5exX190xX1ddxX190xX18exXexX2xX190xX65xX65xX2xX5xX65xXeex8647xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX187xXdxX56xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX14axX2xX65xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXb7xX8cxXdxX3xXexX1xX2exXb0xXdxX3xXexX74xXa8xX4xX3xXexXdxX88xXbxX3xX1exXdx78a0xX6xX3xX4xXcaxX18xX3xX2cxX41xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xX98xXc1xXdxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xX56x938bxX18xX3xXexXb0xXdxX3xX13fxX1xX86xX3xX56xX28fxX18xX3xX4xXa2xX3xX5xX14xX3xX3bxX41xXexX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xX18xX1xX275xX18xX1exX3xX1exXdxX35xXdxX3xXbxX1xXcaxXbxX3xXexX86xX5cxabb6xX18xX3xXexX74xX86xX5cxX99xX18xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexXa8xX3xX18xX1exX86xX5cxX2axX18xX3xX1xXdxX2axX86xX3xX85xX86xX35xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX85xX86xX6xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX92xX86xXcaxX18xX3xXexX74xXdxX2axXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xe0f4xX18xX3xX59xX1exX1xX75xX3xX85xX86xX5cxX88xXexX3xX5exX2xX68xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXafxX3exX3xX2cxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX99xX86xX3xX13fxX88xX3xX1xX2exXb0xX4xX1xX68xX3xX4xX1xd291xX3xXexX1xX75xX68xX3xX4xX1xXa2xd7bcxX18xX1exX3xXexX74x792axX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXafxX41xX18xX1exX3xX18xX1x7e06xX3bxX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xXa2xXa3xX18xX1exX3xX7xXa8xX3xX5xX3exX18xX1xX3xXafxXb0xX2exX3xX4xX32xX6xX3xXb7xX35xX18xX1exX3xXafxX8cxXdxX3xX98xXc1xXdxX3xX4xXc5xX18xX1exX3xXexXcaxX4xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX6axX13xXd5xXcxXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xXcxX74xX2exX18xX1exX3xXafxX105xX68xX3xXex851bxXbxX3xXexX74xX86xX18xX1exX3xX4xXcaxX4xX3xX18xX1xX105xX3bxX3xX1exXdxX35xXdxX3xXbxX1xXcaxXbxX18cxX3xXb7x6b1exX5cxX3xX3bxXb0xX18xX1xX3xXexX86xX5cxX2c1xX18xX3xXexX74xX86xX5cxX99xX18xX68xX3xXbxX1xX125xX3xX2cxXdxX88xX18xX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX5xX86xX3cfxXexX68xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX98xX99xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX6axX13xXd5xXcxX193xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xXa2xXa3xX18xX1exX3xXbxX1xXcaxXexX3xXexX74xXdxX3axX18xX3xXafxX8cxXdxX3xXexXa2xb12dxX18xX1exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX13fxX1xdf31xX4xX3xXbxX1xc220xX4xX3xXexX360xX18xX1xX3xXexX74xXb0xX18xX1exX3xX18xX44dxX3xXafxd62dxX18xX1exX3xX6axX13xXcfxX13xX193xX3xX85xX86xX35xX18xX3xX5x7efdxX3xX98xX14xX3xX1exXdxX35xXdxX3xX85xX86xX5cxX88xXexX3xXexX8cxXexX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX1xX88xX3xXafxX41xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX6axX13xXd5xXcxX193xX3xX18xX28fxX18xX1exX3xX4xX6xX2exX3xX1xXdxX2axX86xX3xX85xX86xX35xX3xX85xX86xX35xX18xX3xX5xX489xX3xX59xX1xX14xX3xX18xXa2xXc1xX4xX3xX98xX14xX3xX4xX32xX18xX1exX3xX4xX8cxX3xX1xX2axX3xXexX1xX8cxX18xX1exX3xXexX125xX3xX4xX1x9553xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX6axX13xXcfxX13xX193xX3xX4xX35xXdxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX68xX3xX18xX28fxX18xX1exX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1x73dexXexX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xXbxX1xX467xX4xX3xX98xX467xX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX56xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX3dxX193xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18cxX3xX14axX2xX65xXbxX3dxX193xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX44xX44xXdxXeexX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX98xX18xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX14axX1c8xX44xX2xX65xX14cxX56xX2xX65xX148xX14axX14cxX5exX2xXexX148xX65xX148xX1ddxX5xX1c8xX90xX1ddxX65xX56xX1c8xX2xX1c8xX65xX190xX2xX148xXexX2xX2xX14axX14axX148xX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX187xXdxX56xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX14axX2xX65xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX6dxXc5xX18xX1exX3xXexXcaxX4xX3xX13fxX1xXcaxX3bxX68xX3xX4xX1xX275xX6xX3xX2cxX2axX18xX1xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXafxXa2xX44dxX4xX3xX85xX86xX6xX18xX3xXexX28fxX3bxX3xX18xX2c1xX18xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX18xX1exX14xX5cxX3xX4xX14xX18xX1exX3xXexX1cxX18xX1exX68xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xX3xXa2xXc1xX4xX3xXafxXb0xXexX3xXexX74xX2c1xX18xX3xX148xX65x6f91xX68xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX1xX35axX18xX3xX5exX190xX6c0xX3xX7xX2exX3xX98xXc1xXdxX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12x81ccxX18xX1exX3xX13xX2exX14xX18xX1exX3x7c6bxX1cxX18xX3xbfa8xXdxX18xX1xX3xX90xX3xb929xXdxXcaxX3bxX3xXafxX8cxX4xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX2cxXdxX88xXexX18cxX3xX9bxXcxX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX32xX3xXexX74xXa2xX35axX18xX1exX3xX4xX1xX86xX18xX1exX68xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xX98xX6xXdxX3xXexX74xeacaxX68xX3xX18xX1xXdxX2axX3bxX3xX98xX467xX3xX4xX32xX6xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX68xX3xX4xX1xaf5fxX18xX1exX3xXexXc5xXdxX3xXafxX3exX3xXafxX3edxX5cxX3xX3bxXb0xX18xX1xX3xXexX86xX5cxX2c1xX18xX3xXexX74xX86xX5cxX99xX18xX3xXexX74xX2c1xX18xX3xX4xXcaxX4xX3xXbxX1xXa2xX35axX18xX1exX3xXexXdxX2axX18xX3xXexX74xX86xX5cxX99xX18xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX68xX3xXexX86xX5cxX2c1xX18xX3xXexX74xX86xX5cxX99xX18xX3xXexX74xXa8xX4xX3xX85xX86xX6xX18xX193xX3xXafxX6xX3xX56xXb0xX18xX1exX3xX1xX105xX6xX3xX4xXcaxX4xX3xX1xX360xX18xX1xX3xXexX1xX4f0xX4xX3xX98xX3cfxX18xX3xXafxX41xX18xX1exX3xX59xX1xX28fxX18xX3xX56xX28fxX18xX193xX3xX1xX370xX18xX1exX3xX18xX1cxX3bxX68xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX1xX44dxXbxX3xX98xXc1xXdxX3xX4xXcaxX4xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX5xXdxX2c1xX18xX3xX85xX86xX6xX18xX3xX3dxX28fxX5cxX3xX56xXa8xX18xX1exX3xX4xX1xX350xX3xXexXdxX2c1xX86xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX193xX3xXafxX99xX3xX3dxX86xX523xXexX3xX1exXdxX35xXdxX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX4xX467xX3xXexX1xX3axX3xX98xX99xX3xX4xX35axX3xX4xX1xX88xX68xX3xX4xXcaxX4xX1xX3xXexX1xX4f0xX4xX3xXexX125xX3xX4xX1xX4f0xX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX98xXdxX2axX4xX3xX3dxXcaxX4xX3xXafxX75xX18xX1xX3xXafxX8cxXdxX3xXexXa2xX44dxX18xX1exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12x83d6xX3cfxXbxX3xX56xX6xX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX68xX3xX85xX86xX35xX18xX3xX5xX489xX3xXafxX8cxXdxX3xXexXa2xX44dxX18xX1exX193xX3xX4xX35axX3xX4xX1xX88xX3xXexX1xX86xX68xX3xXafxX105xX18xX1exX3xX6axX13xXcfxX13xX193xX3xXexX74xXdxX3axX18xX3xX13fxX1xX6xXdxX3xX4xXc5xX18xX1exX3xXexXcaxX4xX3xX13fxXdxX3axX3bxX3xXexX74xX6xX68xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX74xX6xX68xX3xX3dx9e0bxX3xXbxX1xXb0xXexX3xX18xX1xX275xX18xX1exX3xXafxX35axX18xX3xX98xX75xX3xX18xX44dxX3xXafxX479xX18xX1exX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexX1xX10xX2exX3xX85xX86xX5cxX3xXafxX75xX18xX1xX3xX4xX32xX6xX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX5xX86xX3cfxXex8c81xXedxXeexX0xXdxX3bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX56xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX3dxX193xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18cxX3xX14axX2xX65xXbxX3dxX193xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX44xX44xXdxXeexX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX98xX18xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX14axX1c8xX44xX2xX65xX14cxX56xX2xX65xX148xX14axX14cxX2xX1c8xXexX2xX5exX1ddxX5xX2xX90xX1ddxX65xX56xX1c8xX2xX5exX14axX190xX65xX1c8xXexX1ddxX1c8xX1c8xX5exX1ddxX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX187xXdxX56xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX14axX2xX65xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xX59xX1xX275xX18xX1exX3xX4xX35xXdxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXexX1xXa3xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX85xX86xX6xX3xX4xX32xX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexX350xX18xX1xX3xXafxX3exX3xX1exXdxX76cxXbxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xX56xX28fxX18xX3xXexX1xX86xX3cfxX18xX3xX5xX44dxXdxX3xX1xX35axX18xX3xX13fxX1xXdxX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xXcaxX4xX3xX1exXdxX6xX2exX3xX56xX75xX4xX1xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX59xX1exX2exX14xXdxX3xX74xX6xX68xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX85xX86xX6xX68xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexX350xX18xX1xX3xX4x6ddfxX18xX1exX3xXexX74xXdxX2axXexX3xXafxX3axX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX1exXdxX6xX2exX3xX56xX75xX4xX1xX3xXafxXdxX2axX18xX3xXexX91bxX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xX5xX17xX18xX1xX3xX98xXa8xX4xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xXexX1xX523xXexX3xX18xX1exX1xXdxX2axXbxX3xe6e5xX6axX13xXcxX59xc699xXeexX3xXb7xX3edxX5cxX3xX3bxXb0xX18xX1xX3xX4xX35xXdxX3xX4xXcaxX4xX1xX3xXexX1xX32xX3xXexX467xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xXexX1xX10xX2exX3xX1xXa2xXc1xX18xX1exX3xX4xX1xX86xX5cxX2c1xX18xX3xX18xX1exX1xXdxX2axXbxX68xX3xXafxX35xX3bxX3xX2cxX35xX2exX3xXexX1xX86xX3cfxX18xX3xX5xX44dxXdxX68xX3xX1exXdxX35xX3bxX3xXbxX1xXdxX99xX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xX2exX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xXcxX6fxX18xX1xX3xXafxX88xX18xX3xXexX1xXa3xXdxX3xXafxXdxX3axX3bxX3xX1xXdxX2axX18xX3xXexXb0xXdxX68xX3xX7xX8cxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xX2cxX462xXexX3xX2cxX86xX41xX4xX3xXexX74xX2c1xX18xX3xXafxX75xX6xX3xX2cxX14xX18xX3xXexX350xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX14cxX14axXeexX1c8xX65xX1ddxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX68xX3xX2cxX370xX18xX1exX3xX2xX18exX68xX14axX2xX6c0xX3xX5xXa8xX4xX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXafxX41xX3xXexX86xX125xXdxX3xX98xX14xX3xX2cxX370xX18xX1exX3xX5exX148xX68xX18exX14cxX6c0xX3xX5xXa8xX4xX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xX4xX105xX3xX13fxX1xX35xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX56xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX3dxX193xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18cxX3xX14axX2xX65xXbxX3dxX193xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX44xX44xXdxXeexX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX98xX18xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX14axX5exX44xX1ddxX65xX56xX1c8xX2xX1c8xX65xX65xX1c8xX18exXexX5exX65xX1c8xX18exX2xX5xX65xXeexX1f0xXbxX1ex8e7exX74xX9xX190xX5exX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX187xXdxX56xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX14axX2xX65xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX90xX6xX5xXdxX1exX18xX18cxX3xX1f0xX86xX7xXexXdxcfabxX5cxX193xXaxX12xX6ffxXc1xXdxX3xX18xX1xX275xX18xX1exX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX1x707bxX3xXexX74xX44dxX3xX4xX32xX6xX3xX59xX1xX14xX3xX18xXa2xXc1xX4xX3xX98xX14xX3xXexX350xX18xX1xX68xX3xX7xX8cxX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexXa8xX3xX18xX1exX86xX5cxX2axX18xX3xX18xX1exX14xX5cxX3xX4xX14xX18xX1exX3xXexX1cxX18xX1exX3xX0xX10xX3bxX12xXcxX74xX2exX18xX1exX3xX35xX18xX1xX18cxX3xX59xX1exXa2xXa3xXdxX3xX56xX28fxX18xX3xXexX74xXa8xX4xX3xXexXdxX88xXbxX3xXafxX88xX18xX3xXexX74xX467xX3xX7xX132xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexX350xX18xX1xX3xX5xX14xX3bxX3xXexX1xX32xX3xXexX467xX4xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexXa8xX3xX18xX1exX86xX5cxX2axX18xXeexX0xX44xX10xX3bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX6ffxX99xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexXa8xX3xX18xX1exX86xX5cxX2axX18xX68xX3xX4xce5exX18xX1exX3xX98xXc1xXdxX3xX7xXa8xX3xX1xXddexX3xXexX74xX44dxX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX4xX32xX6xX3xXcxX74xX86xX18xX1exX3xXa2xX35axX18xX1exX3xX98xX14xX3xXexX350xX18xX1xX68xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXafxX3exX3xXafxXb0xXexX3xXafxXa2xX44dxX4xX3xX18xX1xX275xX18xX1exX3xX9bxX13fxe826xX3xXexX6fxX4xX1xXedxX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXbxX1xXcaxXexX3xXexX74xXdxX3axX18xX3xXafxX8cxXdxX3xXexXa2xX44dxX18xX1exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xXeexX3xX59xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exX68xX3xX4xX35xX3xXexX350xX18xX1xX3xX4xX1xX350xX3xX4xX105xX3xX5exXeexX2xX2xX65xX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xX18xX1xXa2xX18xX1exX3xXafxX88xX18xX3xXexX1xXa3xXdxX3xXafxXdxX3axX3bxX3xX1xXdxX2axX18xX3xXexXb0xXdxX68xX3xX4xX2exX18xX3xX7xX8cxX3xX18xX14xX5cxX3xXafxX3exX3xXexX1cxX18xX1exX3xX5xX2c1xX18xX3xX5exX18exXeexX18exX14axX2xX68xX3xX1exX523xXbxX3xX1xX35axX18xX3xX2xX65xX3xX5xX318xX18xXeexX3xXcxX125xX18xX1exX3xX7xX8cxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xX4xXafexX18xX1exX3xX5xXdxX2c1xX18xX3xXexX467xX4xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX5xX2c1xX18xX68xX3xXafxX88xX18xX3xX18xX6xX5cxX3xXexX2exX14xX18xX3xXexX350xX18xX1xX3xX4xX105xX3xX2xXeexX2xX65xX2xXeexX190xX2xX2xX3xXexX1xeacbxX68xX3xXafxXb0xXexX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX14cxX190xX68xX1c8xX1ddxX6c0xX68xX3xX56xXa8xX3xX13fxXdxX88xX18xX3xXafxX88xX18xX3xX4xX86xX8cxXdxX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xX3xXafxXb0xXexX3xXexX74xX2c1xX18xX3xX148xX65xX6c0xX68xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX5exX190xX6c0xX3xX7xX2exX3xX98xXc1xXdxX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX6axX2c1xX18xX3xX4xXb0xX18xX1xX3xXafxX105xX68xX3xXexX125xX18xX1exX3xX7xX8cxX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcxX59xX3xX4xXafexX18xX1exX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX6xX2exXeexX3xX59xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exX3xX3bxXc1xXdxX3xX4xX1xX350xX3xX4xX105xX3xX190xX190xXeexX190xX1c8xX65xX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX3xX18xX1xXa2xX18xX1exX3xXafxX88xX18xX3xX18xX6xX5cxX3xXafxX3exX3xX4xX105xX3xX1ddxX2xXeexX5exX1c8xX1c8xX3xX18xX1exXa2xXa3xXdxX68xX3xX2cxX370xX18xX1exX3xX2xX65xX68xX18exX1ddxX6c0xX3xX5xXa8xX4xX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXafxX41xX3xXexX86xX125xXdxX3xX98xX14xX3xX2cxX370xX18xX1exX3xX2xX14cxX68xX148xX1c8xX6c0xX3xX5xXa8xX4xX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXafxX41xX3xXexX86xX125xXdxX3xX4xX105xX3xX13fxX1xX35xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX6axX13xXcxX59xXeexX3xXcxX125xX18xX1exX3xX85xX86x100e4xX3xX6axX13xXcxX59xX3xX1exXdxX6xXdxX3xXafxX2exXb0xX18xX3xX5exX65xX2xX5exX3xX90xX3xX5exX65xX5exX65xX3xXafxXb0xXexX3xX18exX1c8xX148xX3xXexX27xX3xXafxX152xX18xX1exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX74xX3xX56xXexX1xX86xX3bxX2cxXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX187xXdxX56xXexX1xX18cxX3xX18exX2xX190xXbxX3dxX193xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18cxX3xX14axX2xX65xXbxX3dxX193xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18cxX44xX44xXdxXeexX2cxX6xX2exX1xX6xXexXdxX18xX1xXeexX98xX18xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX14axX5exX44xX1ddxX65xX56xX1c8xX2xX1c8xX65xX5exX5exX14cxXexX148xX14axX1ddxX14cxX14axX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXd39xX74xX9xX2xX65xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX187xXdxX56xXexX1xX9xXaxX18exX2xX190xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX14axX2xX65xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXcxX1xXa3xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX85xX86xX6xX68xX3xX5xXa2xX44dxX18xX1exX3xX4xXc5xX18xX1exX3xX18xX1xX28fxX18xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xXexX1xX523xXexX3xX18xX1exX1xXdxX2axXbxX3xX4xXafexX18xX1exX3xX18xX1exX14xX5cxX3xX4xX14xX18xX1exX3xX4xX6xX2exXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX6f5xX18xX1exX3xX6axXebaxXdxX3xX92xX86xX6xX18xX1exX3xXcxX1xXb0xX4xX1xX3xX90xX3xXcxX74xXa2xX132xX18xX1exX3xXbxX1xX753xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX74xX6xX68xX3xX13fxXdxX3axX3bxX3xXexX74xX6xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXexX350xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX2cxXdxX88xXexX18cxX3xX9bxXcxX114xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exX3xXafxX88xX18xX3xX18xX6xX5cxX68xX3xX4xX1xX76cxX18xX1exX3xXexXc5xXdxX3xXafxX3exX3xX5cxX2c1xX86xX3xX4xX318xX86xX3xX4xX1xX32xX3xX7xX91bxX3xX56xX467xX18xX1exX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX88xX3xXafxX41xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX6axX13xXd5xXcxX68xX3xX6axX13xXcxX59xX3xX4xX1xX2exX3xX190xXeexX14axX5exX1ddxX3xX5xX6xX2exX3xXafxX41xX18xX1exX3xX98xXc1xXdxX3xX7xX8cxX3xXexXdxX99xX18xX3xXexX74xX86xX5cxX3xXafxX105xX18xX1exX3xXexX74xX2c1xX18xX3xX2xX14cxX65xX3xXexX74xXdxX2axX86xX3xXafxX152xX18xX1exX193xX3xXexX1xX86xX3xX1xX152xXdxX3xX7xX8cxX3xXexXdxX99xX18xX3xXexX74xX2c1xX18xX3xX2xX68xX190xX3xXexX27xX3xXafxX152xX18xX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexX74xX35xX3xX4xX1xX88xX3xXafxX41xX3xX6axX13xXcfxX13xX68xX3xX6axX13xXd5xXcxX68xX3xX6axX13xXcxX59xX3xX13fxX1xXc5xX18xX1exX3xXafxX76cxX18xX1exX3xX85xX86xX5cxX3xXafxX75xX18xX1xX193xX3xXexX1xX86xX3xX1xX152xXdxX3xX2xX68xX1ddxX3xXexX27xX3xXafxX152xX18xX1exX3xX4xX1xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xX13fxX1xXcaxX3bxX3xX4xX1xX275xX6xX3xX2cxX2axX18xX1xX3xX98xX99xX3xX85xX86xX1164xX3xX6axX13xXd5xXcxX957xXedxXeexX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX2exX56xX5cxXaxX12xX6axX370xX18xX1exX3xX98xXdxX2axX4xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX1xXdxX2axX86xX3xX85xX86xX35xX3xX4xXcaxX4xX3xX18xX1xX105xX3bxX3xX1exXdxX35xXdxX3xXbxX1xXcaxXbxX68xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xX68xX3xXexX125xX18xX1exX3xX7xX8cxX3xXexX1xX86xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xXa2xXc1xX4xX3xXafxXb0xXexX3xX2xXeexX1c8xX2xX14cxX3xXexX27xX3xXafxX152xX18xX1exX68xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX2xX5exX148xX6c0xX3xX7xX2exX3xX98xXc1xXdxX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX2xX5exXeexX3xXcxX114xX3xX5exX65xX2xX5exX3xXafxX88xX18xX3xX5exX65xX5exX65xX68xX3xXexX125xX18xX1exX3xXexX1xX86xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xX56xXa8xX3xX13fxXdxX88xX18xX3xXafxXb0xXexX3xX148xXeexX14axX14axX14cxX3xXexX27xX3xXafxX152xX18xX1exX68xX3xX2cxX360xX18xX1xX3xX85xX86xX28fxX18xX3xX1xX370xX18xX1exX3xX18xX1cxX3bxX3xXafxX99xX86xX3xX98xXa2xX44dxXexX3xX4xX1xX350xX3xXexXdxX2c1xX86xX3xX6axX13xXcfxX13xX3xX6ffxXdxX2axXexX3xX59xX6xX3bxX3xX1exXdxX6xX2exX3xXexX114xX3xX5exX3xX90xX3xX190xX6c0xXeexX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX74xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2c1xX18xX3xX85xX86xX6xX18xX18cxX0xX44xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xX86xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX90xXexX1xX86xX3bxX2cxX90xX6xX18xX56xX90xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxbfd2xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1xX105xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3bxX467xX4xX3xXexXdxX2c1xX86xX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xXexXbxX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX13fxX1xX2exX90xX1xX2exX6xX18xX90xXexX1xX6xX18xX1xX90xX3bxX86xX4xX90xXexXdxX10xX86xX90xX2cxX6xX2exX90xXbxX1xX86xX90xX2cxX1xX5cxXexX90xXexX2exX6xX18xX90xX56xX6xX18xX90xX18xX6xX3bxX90xX5exX65xX5exX65xX44xX2xX148xX14cxX148xX18exX65xXeexX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX7xX74xX4xX9xXaxX44xX3bxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5exX65xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX1c8xX14cxX44xX1ddxX65xX56xX1c8xX65xX65xX65xX65xX14axX190xXexX5exX14axX14axX14axX5exX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX98xX12xX0xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX15faxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1xX105xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3bxX467xX4xX3xXexXdxX2c1xX86xX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xXexXbxX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX13fxX1xX2exX90xX1xX2exX6xX18xX90xXexX1xX6xX18xX1xX90xX3bxX86xX4xX90xXexXdxX10xX86xX90xX2cxX6xX2exX90xXbxX1xX86xX90xX2cxX1xX5cxXexX90xXexX2exX6xX18xX90xX56xX6xX18xX90xX18xX6xX3bxX90xX5exX65xX5exX65xX44xX2xX148xX14cxX148xX18exX65xXeexX1xXexX3bxXaxX12xXcxX15faxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1xX105xX3xX1xX2exX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3bxX467xX4xX3xXexXdxX2c1xX86xX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX18xX1cxX3bxX3xX5exX65xX5exX65xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXb7xX88xX18xX3xX18xX6xX5cxX68xX3xX56xXebaxX3xXafxX3exX3xX1exX318xX18xX3xX1xX88xXexX3xXexX1xXcaxX18xX1exX3xX148xX3xX18xX1xXa2xX18xX1exX3xXexX523xXexX3xX4xX35xX3xX4xXcaxX4xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX1exX68xX3xX3dxX3exX3xX132xX3xXcxX15faxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXafxX99xX86xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xXafxXb0xXexX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX6axX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX5cxX3xXexX88xX3xXb51xX6axX13xXd5xXcxXb56xX3xXafxXa2xX44dxX4xX3xX1exXdxX6xX2exXeexX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX98xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX1exX86xX5cxX3xX4xX35axX3xX7xX467xXexX3xX1exXdxX35xX3bxX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX132xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX18xX1exX86xX5cxX90xX4xX2exX90xX7xX86xXexX90xX1exXdxX6xX3bxX90xXexX5cxX90xX5xX10xX90xX2cxX6xX2exX90xXbxX1xX86xX90xX2cxX1xX5cxXexX90xXexX2exX6xX18xX90xX56xX6xX18xX90xX2exX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX44xX2xX148xX14cxX5exX14cxX14cxXeexX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX7xX74xX4xX9xXaxX44xX3bxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5exX65xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX1c8xX18exX44xX1ddxX65xX56xX1c8xX65xX65xX190xX2xX5exX5exXexX5exX14axX14cxX65xX65xX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX98xX12xX0xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX1exX86xX5cxX3xX4xX35axX3xX7xX467xXexX3xX1exXdxX35xX3bxX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX132xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX18xX1exX86xX5cxX90xX4xX2exX90xX7xX86xXexX90xX1exXdxX6xX3bxX90xXexX5cxX90xX5xX10xX90xX2cxX6xX2exX90xXbxX1xX86xX90xX2cxX1xX5cxXexX90xXexX2exX6xX18xX90xX56xX6xX18xX90xX2exX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX44xX2xX148xX14cxX5exX14cxX14cxXeexX1xXexX3bxXaxX12xX59xX1exX86xX5cxX3xX4xX35axX3xX7xX467xXexX3xX1exXdxX35xX3bxX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX6axX13xXd5xXcxX3xXexX2exX14xX18xX3xX56xX28fxX18xX3xX132xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX6axX13xXcfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXafxX6xX18xX1exX3xXafxX8cxXdxX3xX3bx9eeaxXexX3xX98xXc1xXdxX3xX18xX1exX86xX5cxX3xX4xX35axX3xX7xX467xXexX3xX1exXdxX35xX3bxX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX13fxX1xXdxX3xX59xX1exX1xX75xX3xX85xX86xX5cxX88xXexX3xX190xX190xX44xX5exX65xX2xX1ddxX44xX59xX92xX90xX13xXb7xX59xc414xX3xX4xX32xX6xX3xX13xXb7xX59xX1b2dxX3xXexX350xX18xX1xX3xX1xX88xXexX3xX1xXdxX2axX86xX3xX5xXa8xX4xX3xX98xX14xX2exX3xX18xX1exX14xX5cxX3xX1c8xX2xX44xX2xX5exX44xX5exX65xX5exX65xXeexX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX98xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX13xXcfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1x6b39xX18xX1exX3xXafxX75xX18xX1xX3xX98xX75xX3xXexX1xX88xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX2cxX1xX3dxX1xX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX13fxX1xX6xX18xX1exX90xX56xXdxX18xX1xX90xX98xXdxX90xXexX1xX10xX90xXexX74xX2exX18xX1exX90xXexX1xX86xX4xX90xX1xXdxX10xX18xX90xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX6xX18xX90xX7xXdxX18xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX2xX148xX1c8xX18exX65xX18exXeexX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX1exX3xX7xX74xX4xX9xXaxX44xX3bxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX5exX65xX44xX18xX10xX187xX7xX44xX5exX65xX5exX1c8xX44xX2xX65xX18exX56xX190xX65xX190xX190xX14axX65xX1c8xXexX190xX65xX5xX5exX90xX1ddxX65xX56xX1c8xX65xX65xX190xX14cxX2xX190xXexX18exX65xX148xX65xX18exX5xX65xXeexX1f0xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX32xX3xX2cxX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX98xX12xX0xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX13xXcfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1xX1b8axX18xX1exX3xXafxX75xX18xX1xX3xX98xX75xX3xXexX1xX88xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXaxX3xX1xX74xX10xXdc3xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX2cxX1xX3dxX1xX90xX1xX6xX90xXexXdxX18xX1xX90xX13fxX1xX6xX18xX1exX90xX56xXdxX18xX1xX90xX98xXdxX90xXexX1xX10xX90xXexX74xX2exX18xX1exX90xXexX1xX86xX4xX90xX1xXdxX10xX18xX90xX4xX1xXdxX18xX1xX90xX7xX6xX4xX1xX90xX6xX18xX90xX7xXdxX18xX1xX90xX3dxX6xX90xX1xX2exXdxX44xX2xX148xX1c8xX18exX65xX18exXeexX1xXexX3bxXaxX12xX6axX13xXcfxX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13fxX1xX1b8axX18xX1exX3xXafxX75xX18xX1xX3xX98xX75xX3xXexX1xX88xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX74xX2exX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX13xX35axX18xX3xX2xX44xX14axX3xXexX1xX88xX3xX13fxX27xX3xX3dxX28fxX5cxX3xX56xXa8xX18xX1exX3xX98xX14xX3xXexX74xXa2xX132xX18xX1exX3xXexX1xX14xX18xX1xX68xX3xX6axX35xX2exX3xX1xXdxX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxX3xXb51xX6axX13xXcfxX13xXb56xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXafxX6xX18xX1exX3xX18xX1exX14xX5cxX3xX4xX14xX18xX1exX3xX13fxX1xX1b8axX18xX1exX3xXafxX75xX18xX1xX3xXafxXa2xX44dxX4xX3xX98xX75xX3xXexX1xX88xX3xX4xX32xX6xX3xX3bxX360xX18xX1xX3xXexX74xX2exX18xX1exX3xXexX1xXa8xX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4xX1xX6fxX18xX1xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3dxX3exX3xX1xX41xXdxXeexX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX98xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX86xX5xX12xX0xX56xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX74xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX98xX12xX0xX44xX56xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe153xX86xXexX1xX2exX74xXaxX12xX15faxX1xX2exX18xX1exX3xX8b8xXdxX18xX1xX0xX44xXbxX12
Phong Linh