Khổ sở khi đi làm lại sau nhiều ngày nghỉ Tết
Đi làm lại sau nhiều ngày nghỉ Tết là cảm giác không hề dễ chịu với nhiều người nhất là dân công sở khi họ đã quen với cách sinh hoạt tự do. Làm gì để lấy lại cảm hứng làm việc?
95c6xbedcxfd9dxc4c0xc71dxc39cxca11xfd58xdcafxX7xef7dxd392xa6d5xc4ecx100f2xf1e6xX5xf4d0xXaxcc95x11500xX1xa38cxX3xX7x1165bxX3xe3f8xX1xXdxX3x9654xXdxX3xX5x9ea6xadd7xX3xX5xee56xXdxX3xX7xX6x991exX3x115c4xX1xXdxe4f9xX2bxX3xX2dx11629xX22xb0e7xX3xX2dxX34xX1x106bexX3xXcxe8a7xXexX0xfb0cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdda7xX10xX6xa9edxXaxX12xadfcxXdxX3xX5xX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xXcxX3exXexX3xX5xX22xX3xX4xe182xX23xX3xX34xXdxfa5exX4xX3xX1axX1xeda8xX2dxX34xX3xX1xX30xX3xX53xf645xX3xX4xX1xcd02xX2bxX3xce0cxe59fxXdxX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xa5c0xbe8axXdxX3xX2dxX1xc7a5xXexX3xX5xX22xX3xX53x108d8xX2dxX3xX4xX87xX2dxX34xX3xX7xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1xcdbexX3xX1exe294xX3xde38xX2bxX10xX2dxX3xX96xX97xXdxX3xX4xX82xX4xX1xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX1xd694xX26xXexX3xXexfeb0xX3xX53xXd8x9b3fxX3xb810xX22xX23xX3xX34xd7bbxX3xX1exb7a5xX3xX5xXa8xX36xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX7dxX23xX3xX1xe9e4xX2dxX34xX3xX5xX22xX23xX3xX96xXdxb927xX4xd5b4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9752xXd8xX53xX36xXaxX12xded1xX34xX26xXdxX3xX1exXdxX3xX5xX22xX23xX3xX5xX22xX3xXexXafxX23xX3xX5xb278xX3xXbxX1xX15xX3xcc55xXdxX3exX2dxX3xX7xX6xX2bxX3xX1axe00fxX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX53xX22xXdxXe1xX3xXcxX26xXdxX3xX7xX6xXd8xX3xX4xX82xX4xX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX96xbc10xX2dxX3xX1exXa2xaaa2xX4xX3xX4xX1xXd8xX3xX5xX22xX3xX4xX7dxXdxX3xXexX1xXdxX104xX2dxX3xX7xXfaxX4xX3xX1axX1xb4d4xX10xb0eexX3xX1xX26xX2dxX1xX3xXbxX1xc4f7xX4xX3xX5xX26xXdxX3xX1axX1xXdxX3exX2dxX3xX4xX1xX18bxX2dxX34xX3xXexX6xX3xX53xX8fxX3xX7xX2bxX36xX3xX7xcc2axXbxX3xXexXdxX2dxX1xX3xXexX1xd96cxX2dxX3xX2dxX34xX6xX36xX3xX7xX6xX2bxX3xX1ex1013cxX106xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xa8d0xX10xb03cxXd8xX10xX2dxX3xX11cxX6xbe8exXdxe5b7xX2dxX182xX3xX2dxX1xX22xX3xXexXafxX23xX3xX5xX130xX3xX1xXbfxX4xX3xXexX26xXdxX3xX56xX26xXdxX3xX1xXbfxX4xX3xX13xX1xXd8xX6xX3xX1xXbfxX4xX3xe0b8xX2dxX34xX3xX53xX1a9xX2dxX34xX3xX116xX1d9xX10xX53xX6xX3xb6aaxX50xX22xX3xXe3xX6xX2dxaaf0xX3xX4xX1xXd8xX3xX136xXdxX3exXexX182xX3xX23xf9d9xX4xX3xX53xcafcxX3xX23xXbfxXdxX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xXexX1xXa2xXa3xX2dxX34xX3xXexX1xXa8xX36xX3xX1xX26xX2dxX1xX3xXbxX1xX18bxX4xX3xXexbe14xX2dxX34xX3xX5x114a8xX2dxX3xX96xX22xXd8xX3xX2dxX1x10660xX2dxX34xX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX4x10151xX6xX3xX1xXbfxX3xX2dxX1xXa2xX2dxX34xX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX5xX166xXdxX3xaba9xX4xX1xX3xX1exX1c0xX3xX7xcb01xX3xX34xXdxX7dxX23xX3xX1exXdxX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xX3xX4xX1xX1c0xX2dxX34xX3xX7xX6xX2bxX3xX1axX1xXdxX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX1axX3exXexX3xXexX1xX18bxX4xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xa011xX50xXbfxX3xX4xX1c0xX3xXexX1xXebxX3xX4xX7dxX23xX3xXexX1xXa8xX36xX3xXexX161xXexX3xX2dxX1xXa8xXexX3xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX96xXe8xX3xX1xXbfxX3xX4xX1c0xX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xXexXddxX3xX53xXd8xX3xX1x11587xX2dxX3xX1exXebxX3xX5xX22xX23xX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX34xXe8xX3xX1xXbfxX3xX23xX2bxX161xX2dxa8c7xX3x109a5xX3xX1d7xX10xX1d9xXd8xX10xX2dxX3xX11cxX6xX1e0xXdxX1e2xX2dxX3xX34xXdxX7dxXdxX3xXexX1xX287xX4xX1xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX0xXdxX23xX34xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX53xXdxX7xXbxX5xX6xX36xe2dcxX3xX136xX5xXd8xX4xX1axfe6axX3xX23xX6xX1d9xX34xXdxX2dxa4ffxX5xX10xc5b9xXexX373xX3xX6xX2bxXexXd8xX37axX3xX23xX6xX1d9xX34xXdxX2dxX382xX1d9xXdxX34xX1xXexX373xX3xX6xX2bxXexXd8xX37axXaxX3xX7xX1d9xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe1xX136xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXe1xX96xX2dxX41xX2dxX10xX1e0xX7xX41xaeb4xX3bfxc09dxd3b6xX41xX2xX3bfxd963xX53xe364xX3c1xe0f9xa4bbxX3c1xX3cbxX3c1xXexX3c8xcba7xX3caxX3bfxX5xX2xXe1xXbxX2dxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exXdxX3xX5xX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xXcxX3exXexXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf04xX6xXbxXexXdxXd8xX2dxXaxX12xeab4xX2dxX1xX3xX23xXdxX2dxX1xX3xX1xXbfxX6xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xa3e2xX2bx110adxX6xX2dxX2dxX10xX3xcac3xX10xX34xX34xX10xX7xX382xc4a5xX1xXdxXexX10xX182xX3xX2dxX1xX22xX3xXexX1d9xX93xX3xX5xXdxX104xX2bxX3xX96xX22xX3xX5xX22xX3xX4xX1xX271xX3xXexX93xX4xX1xX3xX4xX271xX6xX3xX13xX1xXd8xX6xX3xXcxXa2xX3xX96xXa8xX2dxX3xX96xX22xX3x967bxXdxX82xXd8xX3xX53xX1a9xX4xX3xX56xX26xXdxX3xX1xXbfxX4xX3xXexX26xXdxX3xX56xX26xXdxX3xX1xXbfxX4xX3xX116x992axX4xX3x10cd5xX5xX5xXdxX2dxXd8xXdxX7xX182xX3xc2f0xa10fxX3xX4xea75xX2dxX34xX3xX1exd0c4xX2dxX34xX3xXexXe8xX2dxX1xX3xX96xX97xXdxX3xXc4xX2bxX6xX2dxX3xX1exXdxXebxX23xX3xX2dxX22xX36xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX116xX22xX3xX2dxX1c0xXdxX373xX3xX2d3xbbeexX1xX1b3xX2dxX3xX5xX97xX2dxX3xX4xX1xX18bxX2dxX34xX3xXexX6xX3xXbxX1xX7dxXdxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1a9xX4xX3xX4xX1xX2bxd63exXdxX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX136xX82xXd8xX3xX4xX82xXd8xX3xX96xX97xXdxX3xX4xXa8xXbxX3xXexX1d9xX259xX2dxX3xX96xX30xX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX34xXe8xX3xX1exX6xX2dxX34xX3xX5xX22xX23xX182xX3xX4xX82xX4xX1xX3xXexX1xXfaxX4xX3xXexXdxX3exX2dxX3xX1xX22xX2dxX1xX3xX96xX22xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX1xX26xX2dxX3xX1xXd8xX22xX2dxX3xXexX1xX22xX2dxX1xX32exXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX116xX22xX3xX4xX4c0xX2dxX34xX3xX4xX1xXd8xX3xX1d9xba83xX2dxX34xX3xX1axX1xX1c0xX3xX1axX1xX254xX2dxX3xX96xX22xX3xXexX1d9xX82xX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX104xX23xX3xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX3xX4xX87xX2dxX34xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX1axX1xX87xX2dxX34xX3xX136xX6xXd8xX3xX34xXdxXa3xX3xXexXddxX3xX136xXdxX3exX2dxX3xX23xXa8xXexXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX2d3xX11cxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xX7xX166xX3xX1xXc2xXdxX3xX1axX1xXdxX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX1axX3exXexX3xXexX1xX18bxX4xX3xX96xXe8xX3xX136xXdxX3exXexX3xX1d9xX5a2xX2dxX34xX3xX23xXe8xX2dxX1xX3xX5xX26xXdxX3xXbxX1xX7dxXdxX3xX1exX161xXdxX3xX23xX22dxXexX3xX96xX97xXdxX3xX4xX82xX4xX3xX96xXa8xX2dxX3xX1exX30xX3xX4xX1xX4c5xX2dxX34xX3xX4xX1xXa8xXexXe1xX3xX421xX1xXa2xX6xX3xX1axXebxX182xX3xX1xXbfxX3xX4xX1c0xX3xXexX1xXebxX3xX136xX93xX3xX34xXdxX6xXd8xX3xXexX1xX259xX23xX3xX4xX82xX4xX3xX2dxX1xXdxX104xX23xX3xX96xX1a9xX3xX23xX97xXdxX3xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX3xX1axX1xXdxX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX2dxX1xXdxX104xX23xX3xX96xX1a9xX3xX4xX4c0xX3xX4xX1xXa2xX6xX3xa1c0xXd8xX2dxX34xX32exX182xX3xX4xX1xX2bxX36xX259xX2dxX3xX34xXdxX6xX3xX2dxX1c0xXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX0xXdxX23xX34xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX53xXdxX7xXbxX5xX6xX36xX373xX3xX136xX5xXd8xX4xX1axX37axX3xX23xX6xX1d9xX34xXdxX2dxX382xX5xX10xX385xXexX373xX3xX6xX2bxXexXd8xX37axX3xX23xX6xX1d9xX34xXdxX2dxX382xX1d9xXdxX34xX1xXexX373xX3xX6xX2bxXexXd8xX37axXaxX3xX7xX1d9xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXe1xX136xX6xXd8xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXe1xX96xX2dxX41xX2dxX10xX1e0xX7xX41xX3bfxX3bfxX3c1xX3c2xX41xX2xX3bfxX3c6xX53xX3c8xX3c1xX3caxX3cbxX3c1xX3cbxX3c1xXexX2xX3c2xX3bfxX5xX3bfxXe1xX1e2xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exXdxX3xX5xX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xXcxX3exXexXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX421xX6xXbxXexXdxXd8xX2dxXaxX12xX42axX2dxX1xX3xX23xXdxX2dxX1xX3xX1xXbfxX6xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX116xX259xX2dxX3xX4xX26xX2dxX1xX3xX1exX1c0xX182xX3xX136xX22xX3xX454xX10xX34xX34xX10xX7xX382xX45bxX1xXdxXexX10xX3xX4xX1xXd8xX3xX136xXdxX3exXexX3xX96xXdxX104xX4xX3xX4xX1xX2bxX36xXebxX2dxX3xX1exX15xXdxX3xXexf32exX3xX4xX1xX3exX3xX1exb3acxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX1xXd8xX26xXexX3xX5xX180xX2dxX34xX3xX5xf47cxXd8xX182xX3xXexXddxX3xX53xXd8xX3xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX7xX6xX2dxX34xX3xX23xX80axXexX3xXexX1xXa3xXdxX3xX34xXdxX6xX2dxX3xX136xXdxXebxX2bxX3xX2dxX34xX1xXdxX259xX23xX3xX2dxX34xX22dxXexX3xX1axX1xXdxX3exX2dxX3xX4xX1xX18bxX2dxX34xX3xXexX6xX3xX4xX254xX2dxX34xX3xXexX1xd6c4xX2dxX34xXe1xX3x9efexX97xXdxX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX6xXdxX3xX5xfba1xX3xX254xX2dxX3xX2bxX161xX2dxX34xX3xX96xX87xX3xX1exX80axX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX5xX8fxX182xX3xX96xXdxX104xX4xX3xXexX1d9xX18xX3xX96xX30xX3xX4xX2bxX80axX4xX3xX7xX161xX2dxX34xX3xXexX1xXa2xXa3xX2dxX34xX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX4xX22xX2dxX34xX3xX1axX1xX1c0xX3xX1axX1xX254xX2dxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xXcxX2bxX36xX3xX2dxX1xXdxX259xX2dxX182xX3xX96xd62bxX2dxX3xX4xX1c0xX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX4xX82xX4xX1xX3xX1exXebxX3xX1exX8fxX3xX53xX22xX2dxX34xX3xXc4xX2bxX6xX36xX3xXexX1d9xX18xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX87xX2dxX34xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX7xX6xX2bxX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xX53xX22xXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX50xXc2xX36xX3xX53xX22xX2dxX1xX3xX1axX1xXd8xX7dxX2dxX34xX3xX2dxa674xX6xX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX1xXd8xX22dxX4xX3xX23xX80axXexX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX1exXebxX3xX7xX2bxX36xX3xX2dxX34xX1xd192xX3xX96xX30xX3xX4xX87xX2dxX34xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX136xX6xXd8xX3xX34xX4c5xX23xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX5xbe99xXbxX3xX53xX6xX2dxX1xX3xX7xX82xX4xX1xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX4xX1b3xX2dxX3xX5xX22xX23xX182xX3xX34xXdxX262xX3xX4xX1xXd8xX3xX1axX1xX87xX2dxX34xX3xX34xXdxX6xX2dxX3xX7xX161xX2dxX34xX3xX96xX22xX3xX5xX22xX23xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX4xX271xX6xX3xX136xX26xX2dxX3xX7xX26xX4xX1xX3xX7xX28fxX3xX96xX22xX3xX2dxX34xX254xX2dxX3xX2dxX4afxXbxX3xX1exXebxX3xX7xd318xX2dxX3xX7xX22xX2dxX34xX3xXexX1d9xX18xX3xX5xX26xXdxX182xX3xXa2xX2bxX3xXexXdxX259xX2dxX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX96xXdxX104xX4xX3xX1axX1xXdxX3exX2dxX3xX136xX26xX2dxX3xX4xX7dxX23xX3xXexX1xXa8xX36xX3xX96xX2bxXdxX3xX96xX81cxX182xX3xXexX1xX287xX4xX1xX3xXexX1xX18bxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xXcxX1xX259xX23xX3xX23xX80axXexX3xX23xe935xXd8xX3xX2dxX262xX6xX182xX3xX136xX26xX2dxX3xX4xX1c0xX3xXexX1xXebxX3xX5xX259xX2dxX3xX130xX3xXexXa2xX18xX2dxX34xX3xX4xX1xXd8xX3xX1axX140xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX1xX10xXd8xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX2d3xX56xXdxX30xX2bxX3xX53xX2bxX36xX3xX2dxX1xXa8xXexX3xX5xXdxX259xX2dxX3xXexX1a9xX4xX3xX4xX1c0xX3xXexX82xX4xX3xX53xX1a9xX2dxX34xX3xX96xX97xXdxX3xXexX87xXdxX3xX5xX22xX3xX1exX22dxXexX3xX23xX80axXexX3xX4xX1xX2bxX36xX3exX2dxX3xX1exXdxX3xX1axX1xX82xX4xX3xX4xX22xX2dxX34xX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xX3xX4xX22xX2dxX34xX3xXexX161xXexX182xX3xX4xX1xXd8xX3xX23xXe8xX2dxX1xX3xX1exXdxX30xX2bxX3xX34xXe8xX3xX1exX1c0xX3xX1exXebxX3xX23xXd8xX2dxX34xX3xX1exX166xXdxX32exX3xX330xX3xX4xX1xX2bxX36xX259xX2dxX3xX34xXdxX6xX3xX2dxX1c0xXdxXe1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXd8xX53xX36xXaxX12xX11cxX1xXa2xX3xX96xX99cxX36xX182xX3xX136xX26xX2dxX3xX7xX28fxX3xX136xX97xXexX3xX4xX7dxX23xX3xX34xXdxX82xX4xX3xX4xX1xX82xX2dxX3xX2dxX7dxX2dxX3xX96xX22xX3xXexX1xX259xX23xX3xX1exX80axX2dxX34xX3xX5xXddxX4xX3xX5xX22xX23xX3xX96xXdxX104xX4xXe1xX3xX56xX803xX2dxX34xX3xXc4xX2bxX259xX2dxX3xX53xX22xX2dxX1xX3xXexX1xXa3xXdxX3xX34xXdxX6xX2dxX3xXexX1xXa2xX3xX34xXdxXc2xX2dxX3xXbxX1xa639xX2dxX34xX3xXexX1d9xXa2xXa3xX2dxX34xX3xX1xX166xXbxX3xX4xX254xX2dxX34xX3xXexX1xX86exX2dxX34xX182xX3xX96xX287xX3xX53xX1a9xX3xX2dxX1xXa2xX3xX2dxX34xX1xX10xX3xX96xX22xXdxX3xX136xX7dxX2dxX3xX2dxX1xX26xX4xX3xX1xX6xX36xX3xX1xXd8xX22dxX4xX3xX1d9xX271xX3xX1exX4c5xX2dxX34xX3xX2dxX34xX1xXdxX104xXbxX3xX1exXdxX3xX254xX2dxX3xX2bxX161xX2dxX34xXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX1d9xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxX259xX2dxX3xXc4xX2bxX6xX2dxX373xX0xX41xX7xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX382xXexX1xX2bxX23xX136xX382xX6xX2dxX53xX382xX7xX6xXbxXd8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxX521xXdxX3xX1axX1xX15xX3xX4xX271xX6xX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xX34xXdxX22xX2bxXaxX3xX1xX1d9xX10xX385xX9xXaxX41xX7xXd8xX2dxX34xX382xX1axX1xXd8xX10xX41xX2dxXd8xXdxX382xX1axX1xXd8xX382xX4xX2bxX6xX382xX2dxX34xX2bxXd8xXdxX382xX34xXdxX6xX2bxX41xX3bfxX3bfxX3c2xX2xX3bfxX2xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX34xX3xX7xX1d9xX4xX9xXaxX41xX23xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX3bfxX3c1xX41xX2dxX10xX1e0xX7xX41xX3bfxX3bfxX3c1xX3cbxX41xX2xX3bfxX3c6xX53xX3c8xX3bfxX3bfxX3c8xX3c2xX3bfxX3c8xXexX3caxX3d1xdbd6xX3caxX5xX3bfxXe1xX1e2xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX1exXdxX3xX5xX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX2dxX1xXdxX30xX2bxX3xX2dxX34xX22xX36xX3xX2dxX34xX1xX3bxX3xXcxX3exXexXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX96xX12xX0xX7xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxX521xXdxX3xX1axX1xX15xX3xX4xX271xX6xX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xX34xXdxX22xX2bxXaxX3xX1xX1d9xX10xX385xX9xXaxX41xX7xXd8xX2dxX34xX382xX1axX1xXd8xX10xX41xX2dxXd8xXdxX382xX1axX1xXd8xX382xX4xX2bxX6xX382xX2dxX34xX2bxXd8xXdxX382xX34xXdxX6xX2bxX41xX3bfxX3bfxX3c2xX2xX3bfxX2xXe1xX1xXexX23xXaxX12xX11cxX521xXdxX3xX1axX1xX15xX3xX4xX271xX6xX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xX34xXdxX22xX2bxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX1xX87xX2dxX34xX3xXexX1xXebxX3xXexXdxX2dxX3xXexXa2xX18xX2dxX34xX3xX2dxX34xXa2xXa3xXdxX3xX1axX1xX82xX4xX182xX3xX23xXa8xXexX3xX23xX1a9xX4xX3xXexXdxX259xX2bxX3xX4xX2bxX80axX4xX3xX7xX161xX2dxX34xX182xX3xX136xXa8xXexX3xX5xXddxX4xX3xXexX1d9xXd8xX2dxX34xX3xX4xX1xX2bxX36xX104xX2dxX3xX2dxX2bxX87xXdxX3xX53xX26xX36xX3xX4xXd8xX2dxX3xX5xX22xX3xX2dxX1xX262xX2dxX34xX3xX2dxX521xXdxX3xX1axX1xX15xX3xX34xXdxX97xXdxX3xX7xXdxX259xX2bxX3xX34xXdxX22xX2bxX3xXbxX1xX7dxXdxX3xX1exX161xXdxX3xX23xX22dxXexXe1xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX96xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX2bxX5xX12xX0xX53xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1d9xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX96xX12xX0xX41xX53xXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44cxXd8xX2bxX1d9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd8xX3xX491xX454xX873xX11cxX0xX41xXbxX12