Ngày thứ 4 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Gay cấn từng trận 
(Baohatinh.vn) - Ngày thi đấu thứ 4 của vòng 1 (16/6), bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã diễn ra tại Hà Tĩnh với 4 trận đấu rất sôi nổi.
a3a6xeef2xc65cx103e8x12f15xbc6bxa8fbxfe6bx12b6fxX7xb488xb19dxf92dxbd46x12881xee5dxX5x130e8xXaxd80fxdbedx115f7xd390xb711xX3xXexX1x1179cxX3xf471xX3x1104fxXdxe7c7xXdxX3xc6c2x10dc6x13043xX14xX3xX4xX1xbc1fxX16xae56xX25xX3xdcb1x128f7xX3x10f5dx11808xX4xX1xX3xc0e6xX2axcdd3xX4xX3xX14xXdxX6x10245xX3xX1exX6xX16xX3xX4xcfecxX25xX3xXex10910xX25xX14xX3xXex10322x1078bxX25xX0x11d3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131f1xX10xX6xde0cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX4xddeexX6xX3xX2fxa5f3xX25xX14xX3xX2xX3x10351xX2xff15xX53xX88xc6afx12266xX3xX23xX20xX25xX14xX3x12860xX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX32xeda4xX3xX65xXdx124e0xX25xX3xX4fxX6xX3xXex133adxXdxX3xX62xX15xX3xXcxbedexX25xX1xX3xX2fx1247axXdxX3xX1cxX3xXexX4fxX50xX25xX3xX32xX46xX2axX3xX4fxX46xXexX3xX7xX30xXdxX3xX25xc66bxXdxfb37xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112dcxX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxd148xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxfae4xXdxX65xXexX1xX3fxX3xaa37x11d4dxaf90xXbx11055xab5dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xd3aexX1cxf32axXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xf1e3xX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX123xX132xX88xc14fxX2xXexX2xX132xX134xX134xX132xX5xX125xXe8x10eb6xXbxX14xe75bxX4fxX9xX123xX123xX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12x123bfxca3exX3xX32xa817xX2axX3xX25xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX5xX15xX3xX4xX2axd9f7xX4xX3xX32xX39xXdxX3xX32xX1e3xX2axX3xX14xXdxb3ddxX6xX3xX62xX14ax10a19xX3xXf8xX1xX46xXexX3x13055xX1axX4xX3xX1exXdxX6xX25xX14xX3xX2fxX15xX3xXcxX1xX6xX25xX3xa933xX2axX20xX25xX14xX3xX13xXdxX25xX1xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX123xX132xX88xX132xX1cxXexX1cxX168xX168xfa0dxX123xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX2b9xX1cxX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexc6c4xX6xX5xXdxX14xX25xX3fxX3xX173xX2axX7xXexXdxa444xX16xX128xXaxX12xX217xeabbxX3xXexX1xX2axX6xX3xX1e0xX3xX7xX10xXexX3xX32xX46xX2axX3xX32xX1e3xX2axX3xXexXdxc1f8xX25xX3xX25xX1x111c7xX25xX14xX3xX32xX14axX15xX25xX3xX37xX2ax11659xX25xX3xX4xX7cxX6xX3xX62xdcd9xf583xX3xX13xX14xX2axX16xXbcxX25xX3xX62xX20bxX2axX3xX62xX15xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX3xX37xX2axX50xXexX3xX4xX364xbf9axX25xX14xX3xX2fxX15xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdx10ffcxX25xX3xXexX1xadcdxX25xX14xX3xX1e0xX3xX168xX3xX7xX10xXexX3xX32xX46xX2axX3xX7xX6xX2axX3xX32xX24xXe8xX3x110efxX3a7xXexX3xX37xX2axX20xX8cxX3xX4xX210xX4xX3xX4xX30xX3xX14xX210xXdxX3xX62xX14axX210xX3xXf8xX1xX46xXexX3xX217xX1axX4xX3xX1exXdxX6xX25xX14xX3xX32xXb8xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX168xX335xX2xX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX25xX20bxX3xX229xX2axX20xX25xX14xX3xX13xXdxX25xX1xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX123xX132xX134xX2xX88xXexX2b9xX123xX125xX125xX1cxX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX123xX88xX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12xaf26xX3xXexX4fxX50xX25xX3xX32xX46xX2axX3xXexX1xX1axX3xX124xX3xX5xX15xX3xX102xX15xX25xX3xXexX4fxX6xX25xX1xX3xXexX15xXdxX3xX14xXdxX20bxX6xX3xX124xX3xX32xX1fexXdxX3xX25xX6xX102xX3xa9fdxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX14axX15xX3xX2fxX15xX3xX378xX377xafc5xa5a0xX3xX93xaedbxX25xX1xX3xX557xX364xdaeaxX25xX14xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX123xX132xX134xX1cxX168xXexX88xX123xX1cxX2b9xX134xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX132xX88xX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12xX557xa601xX3xX4fxX46xXexX3xX25x12c24xX3xX5xce22xX4xX3xX25xX1xX364xX25xX14xX3xX4xX210xX4xX3xX4xX1e3xX2axX3xXexX1xX7cxX3xX378xX377xX556xX557xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX557xX364xX560xX25xX14xX3xX2fxe8ecxX25xX3x11972xX1xX30xX25xX14xX3xXexX1xX348xX3xX2fxX364xd0b1xXexX3xX37xX2axX6xX3xX32xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xXbxX1xX39xX3xX23xXdxX348xX25xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX2b9xX125xX124xX2xX2b9xXexX134xX2b9xX2xX88xX2b9xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX124xX88xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX335xX6xX5xXdxX14xX25xX3fxX3xX173xX2axX7xXexXdxX342xX16xX128xXaxX12xX217xX14axX15xX25xX3xX37xX2axX36fxX25xX3xX4xX7cxX6xX3xX62xX377xX378xX3xXcxX1xX210xXdxX3xX229xX2axX6xX25xX14xX3xX377xX6xXdxX3xX2fxXcfxXdxX3xX65xX15xX25xX3xX5xX665xX4xX3xX5xX364xX69axX25xX14xX3xX32xX364xX69axX4xX3xX32xX210xX25xX1xX3xX14xXdxX210xX3xX5xX15xX3xX102xXc3xX25xX1xX3xX25xX1xX46xXexX3xX23xX20xX25xX14xX3xX93xX3xX32xXb8xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX168xX335xX125xX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX4xX210xX4xX3xX4xX1xX15xX25xX14xX3xXexX4fxX6xXdxX3xX378xX377xX556xX557xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX557xX364xX560xX25xX14xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxX3xX65xXexX1xX2axX102xX23xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX2b9xX168xX123xX132xX2b9xXexX2b9xX88xX125xX132xX132xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX123xX123xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12xXf8xX2axX1fexX4xX3xX32xX39xXdxX3xX32xX1e3xX2axX3xX14xXdxX20bxX6xX3xX25xX1xX20bxX25xX14xX3xX4xX30xX3xX14xX210xXdxX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX62xX14axX210xX3xX86xX210xX14axX3xX127xX6xX25xX1xX8bxX3xX2fxX15xX3xX378xXcxX378xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX217xXdxX2cxX25xX3xX377xX14axX25xX14xX3xd691xX25xX3xX86xX210xX14axX3xX2fxX15xX25xX14xX8bxX3xX5xX15xX3xXexX4fxX50xX25xX3xX32xX46xX2axX3xXexX1xX1axX3xX168xX3xXexX4fxX14axX25xX14xX3xX25xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX3xXexX1xX1axX3xX1cxXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX2xX2b9xX168xX2b9xX124xX2xXexX88xX168xX123xX123xX2xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX132xX123xX123xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12xX378xXcfxXdxX3xX68exXdxX25xX1xX3xX25xX14xX1xXdx12f3dxX102xX3xX65xX15xX16xX3xX65xa5efxX25xX8cxX3xX378xXcxX378xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX217xXdxX2cxX25xX3xX377xX14axX25xX14xX3xX99fxX25xX3xX32xXb8xX3xX65xXbcxX3xX65xX15xX25xX14xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX168xX335xX125xX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX25xX20bxX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX62xX14axX210xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX124xX2xX132xX132xX1cxX124xXexX124xX1cxX168xX123xX134xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX88xX123xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX12xX1dfxX15xX25xX3xXexX4fxX6xX25xX1xX3xXexX15xXdxX3xX14xXdxX20bxX6xX3xX4xX1xX7cxX3xX25xX1xX15xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX2fxX15xX3xX32xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX25xX1xX15xX3xX23xXdxX25xX1xX3xX93xXdxX35fxX25xX3x117b1xX1xX80xX25xX14xX3xX5xX15xX3xXexX4fxX50xX25xX3xX32xX46xX2axX3xX4xX2axX39xXdxX3xX4xX65bxX25xX14xX3xXexX4fxX14axX25xX14xX3xX25xX14xX15xX16xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX14axX65xX16xX3xXbxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf8xX10xX25xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX65xXexX1xX3fxX3xX123xX124xX125xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3fxX3xX132xX1cxX134xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX53xX53xXdxXe8xX23xX6xX14axX1xX6xXexXdxX25xX1xXe8xX2fxX25xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX1cxX134xX65xX124xX124xX124xX132xX123xX124xX125xXexX134xX125xX124xX123xX1cxX5xX125xXe8xX173xXbxX14xX176xX4fxX9xX134xX134xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX6xXbxXexXdxX14axX25xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX335xX6xX5xXdxX14xX25xX3fxX3xX173xX2axX7xXexXdxX342xX16xX128xXaxX12xX217xX36fxX16xX3xX5xX15xX3xX4xX2axX1fexX4xX3xX32xX39xXdxX3xX32xX1e3xX2axX3xX14xXdxX20bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX14xXdxX15xX2axX3xX7xX1axX4xX3xXexX4fx1055bxXe8xX3xXcxX1xX3a7xX3xX25xX1xX364xX25xX14xX8cxX3xX2fxXcfxXdxX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX2axX50xXexX3xX1xX69axXbxX3xX5xde07xX3xX1xX560xX25xX8cxX3xX93xXdxX35fxX25xX3xXbxX1xX80xX25xX14xX3xX32xXb8xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX168xX335xX2xX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX32xX14axX15xX25xX3xX37xX2axX36fxX25xX3xX4xX7cxX6xX3xX62xX377xX378xX3xX378x10a3exX3xXcxX4axX3xX377xXdxX35fxX102xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xXexX6xX23xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX127xX6xX25xX1xX25xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX14xX9xXaxX125xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX25xX14xX9xXaxX132xXaxX12xX0xXexX23xX14axX65xX16xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX14axX65xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX14axX3xX5xX33xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX8cxX3xX25xX14xX15xX16xX3xX1xX30xX102xX3xX25xX6xX16xX3xX86xX2xX134xX53xX88xX8bxX8cxX3xX23xX20xX25xX14xX3xX93xX3xXexXc3xXdxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX7xe35exX3xX4xX24xX3xX1cxX3xX4xXae2xXbxX3xX32xX46xX2axX3xX65xXdxXbcxX25xX3xX4fxX6xX3xX32xX24xX3xX5xX15xX3xX13xX14xX36fxX25xX3xX1xX15xX25xX14xX3xXf8xX30xX25xX14xX3xXexX1xX364xX560xX25xX14xX3xX2fxX15xX3xXcxX1xX6xX25xX3xX229xX2axX20xX25xX14xX3xX13xXdxX25xX1xX3xX86xX2xX1cxX1xX8bxX8cxX3xX377xX14axX25xX14xX3xX99fxX25xX3xX2fxX15xX3xX53fxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX80xX6xX3xX86xX2xX88xX1xX8bxX8cxX3xX378xXcxX378xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX217xXdxX2cxX25xX3xX2fxX15xX3xX62xX24xX6xX3xXf8xX1xX46xXexX3xX217xX1axX4xX3xX1exXdxX6xX25xX14xX3xX62xX15xX3xX13xX1fexXdxX3xX86xX2xX123xX1xX8bxX8cxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX2fxX15xX3xX93xX55axX25xX1xX3xX557xX364xX560xX25xX14xX3xX86xX124xX125xX1xX8bxXe8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX4fxX12xX0xX53xXexX23xX14axX65xX16xX12xX0xX53xXexX6xX23xX5xX10xX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX335xXexX1xX2axX102xX23xX335xX6xX25xX65xX335xX7xX6xXbxX14axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX217xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xXexX1xX2axX6xX3xX32xX1e3xX16xX3xXexXdxX3a7xX4xX3xX25xX2axX39xXdxX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX53fxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX80xX6xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX65xX14axXdxX335xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xXexX1xX2axX6xX335xX65xX6xX16xX335xXexXdxX10xX4xX335xX25xX2axX14axXdxX335xXexX4fxX2axX14axX4xX335xX7xX6xX25xX25xX10xX7xXexX335xX68exX1xX6xX25xX1xX335xX1xX14axX6xX53xX2xX2b9xX168xX134xX2b9xX1cxXe8xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX53xX102xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX124xX125xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX1cxX53xX2xX124xX123xX65xX2xX2xX2b9xX2xX123xX168xX124xXexX88xX124xX88xX125xX2xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX217xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xXexX1xX2axX6xX3xX32xX1e3xX16xX3xXexXdxX3a7xX4xX3xX25xX2axX39xXdxX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX53fxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX80xX6xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX65xX14axXdxX335xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xXexX1xX2axX6xX335xX65xX6xX16xX335xXexXdxX10xX4xX335xX25xX2axX14axXdxX335xXexX4fxX2axX14axX4xX335xX7xX6xX25xX25xX10xX7xXexX335xX68exX1xX6xX25xX1xX335xX1xX14axX6xX53xX2xX2b9xX168xX134xX2b9xX1cxXe8xX1xXexX102xXaxX12xX217xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xXexX1xX2axX6xX3xX32xX1e3xX16xX3xXexXdxX3a7xX4xX3xX25xX2axX39xXdxX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX53fxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX80xX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXf8xX1xXdxX2cxX2axX3xX25xX6xX16xX3xX86xX2xX132xX53xX88xX8bxX8cxX3xX1e0xX3xX5xX364xX69axXexX3xXexX4fxX50xX25xX3xXexX1xX1axX3xX1xX6xXdxX8cxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX4xX24xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXexX1xX2axX6xX3xX32xX1e3xX16xX3xXexXdxX3a7xX4xX3xX25xX2axX39xXdxX3xX2fxXcfxXdxX3xXexf6fbxX3xX7xX39xX3xX7xX210xXexX3xX25xa956xXexX3xX124xX335xX168xX3xXexX4fxX364xXcfxX4xX3xX53fxX6xX25xX25xX10xX7xXexX3xX3c4xX1xX210xX25xX1xX3xX62xX80xX6xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX2fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexXc3xXdxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3fxX3xX93xXdxX35fxX25xX3xXbxX1xX80xX25xX14xX3xX2fxX15xX3xX13xX14xX36fxX25xX3xX1xX15xX25xX14xX3xXf8xX30xX25xX14xX3xXexX1xX364xX560xX25xX14xX3xX4xX65bxX25xX14xX3xXexX1xX2axX6xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX14xXdxX6xXdxX335xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX2fxX14axX335xX65xXdxX4xX1xX335xX37xX2axX14axX4xX335xX14xXdxX6xX335xXexX6xXdxX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xX23xXdxX10xX25xX335xXbxX1xX14axX25xX14xX335xX2fxX6xX335xX25xX14xX6xX25xX335xX1xX6xX25xX14xX335xX4xX14axX25xX14xX335xXexX1xX2axX14axX25xX14xX335xX4xX2axX25xX14xX335xXexX1xX2axX6xX53xX2xX2b9xX168xX134xX1cxX123xXe8xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX53xX102xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX124xX125xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX168xX53xX2xX1cxX134xX65xX125xX124xX125xX132xX168xX1cxX2b9xXexX2b9xX123xX134xX88xX168xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexXc3xXdxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3fxX3xX93xXdxX35fxX25xX3xXbxX1xX80xX25xX14xX3xX2fxX15xX3xX13xX14xX36fxX25xX3xX1xX15xX25xX14xX3xXf8xX30xX25xX14xX3xXexX1xX364xX560xX25xX14xX3xX4xX65bxX25xX14xX3xXexX1xX2axX6xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX14xXdxX6xXdxX335xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX2fxX14axX335xX65xXdxX4xX1xX335xX37xX2axX14axX4xX335xX14xXdxX6xX335xXexX6xXdxX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xX23xXdxX10xX25xX335xXbxX1xX14axX25xX14xX335xX2fxX6xX335xX25xX14xX6xX25xX335xX1xX6xX25xX14xX335xX4xX14axX25xX14xX335xXexX1xX2axX14axX25xX14xX335xX4xX2axX25xX14xX335xXexX1xX2axX6xX53xX2xX2b9xX168xX134xX1cxX123xXe8xX1xXexX102xXaxX12xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXexXc3xXdxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3fxX3xX93xXdxX35fxX25xX3xXbxX1xX80xX25xX14xX3xX2fxX15xX3xX13xX14xX36fxX25xX3xX1xX15xX25xX14xX3xXf8xX30xX25xX14xX3xXexX1xX364xX560xX25xX14xX3xX4xX65bxX25xX14xX3xXexX1xX2axX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXf8xX1xXdxX2cxX2axX3xXexX39xXdxX3xX2xX1cxX53xX88xX8cxX3xXexXc3xXdxX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xXdxX3xX32xX46xX2axX3xXcxX557xXcxXcxX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX32xXb8xX3xX65xXdxXbcxX25xX3xX4fxX6xX3xX1cxX3xXexX4fxX50xX25xX3xX32xX46xX2axX3xXexX4fxX14axX25xX14xX3xX68exX1xX2axX30xX25xX3xX68exX1xXe6xX3xX2fxX80xX25xX14xX3xX2xX8cxX3xX23xX20xX25xX14xX3xX93xX8cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX124xX125xX124xX125xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX2fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX32xXc3xXdxX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX25xX14xX15xX16xX3xX4fxX6xX3xX37xX2axX36fxX25xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xX65xX6xXdxX335xXexX1xX6xX25xX14xX335xX25xX14xX6xX16xX335xX4fxX6xX335xX37xX2axX6xX25xX53xX2xX2b9xX168xX134xX2xX123xXe8xX1xXexX102xXaxX12xX0xXdxX102xX14xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX53xX102xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX124xX125xX53xX25xX10xX11cxX7xX53xX124xX125xX124xX168xX53xX2xX1cxX134xX65xX88xX124xX168xX2xX2xX125xX168xXexX88xX168xX132xX132xX2b9xX5xX125xXe8xX173xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX4xX1xX3xX37xX2axX39xX4xX3xX14xXdxX6xX3fxX3xX1exX6xX16xX3xX4xX46xX25xX3xXexX4axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX2fxX12xX0xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX32xXc3xXdxX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX25xX14xX15xX16xX3xX4fxX6xX3xX37xX2axX36fxX25xXaxX3xX1xX4fxX10xX342xX9xXaxX53xX102xX2axX14axX25xX335xX102xX6xX2axX335xXexX1xX10xX335xXexX1xX6xX14axX53xX23xX14axX25xX14xX335xX4xX1xX2axX16xX10xX25xX335xX1xX6xX335xXexXdxX25xX1xX335xX65xX6xXdxX335xXexX1xX6xX25xX14xX335xX25xX14xX6xX16xX335xX4fxX6xX335xX37xX2axX6xX25xX53xX2xX2b9xX168xX134xX2xX123xXe8xX1xXexX102xXaxX12xX93xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX32xXc3xXdxX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX25xX14xX15xX16xX3xX4fxX6xX3xX37xX2axX36fxX25xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX4fxX14axX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX4fxX14axX25xX14xX3xXexX4fxX50xX25xX3xX4fxX6xX3xX37xX2axX36fxX25xX3xX14xXae2xXbxX3xX377xX14axX25xX14xX3xX99fxX25xX8cxX3xX32xX1fexXdxX3xX23xX24xX25xX14xX3xX4xX1xX2axX16xX2cxX25xX3xX25xX6xX102xX3xX62xX15xX3xXcxXcaxX25xX1xX3xX32xXb8xX3xX127xX2axX46xXexX3xX7xX3acxX4xX3xX14xXdxX15xX25xX1xX3xX4xX1xXdxX3a7xX25xX3xXexX1xX3acxX25xX14xX3xX168xX335xX125xXe8xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX2fxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX2axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99fxX2axXexX1xX14axX4fxXaxX12xXcxX1xX65bxX16xX3xX557xX2axX25xX14xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX2fxX12
Thùy Dung