Nga thử nghiệm xe tăng chủ lực không người lái
Hãng Uralvagonzavod thông báo đã thử nghiệm xe tăng chủ lực T-14 ở chế độ không người lái trong chương trình phát triển phương tiện chiến đấu robot.
cc9x659fx79d9x930ex91b0xbdefx9622x656fxf0exX7x6f74x5744x1adcx7d97x3e82x1fcbxX5x5038xXaxa318x9243xac82xX6xX3xXexX1x183exX3xb68fxX14xX1xXdxc4a3x1fa1xX3x32e0xX10xX3xXexb926xX1bxX14xX3xX4xX1xf21xX3xX5x879bxX4xX3x40dexX1x9e1exX1bxX14xX3xX1bxX14x8478x8c19xXdxX3xX5x14ddxXdxX0x3ad9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1bf6xX10xX6x4105xXaxX12xX51x2320xX1bxX14xX3x29c6x6a65xX6xX5xc3e5xX6xX14x8a06xX1bx981axX6xX60xX63xX54xX3xXexX1xX34xX1bxX14xX3x3a64xX3fxX63xX3x8931xX58xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXcxa0d0xX2x866cxX3x45bexX3xX4xX1x4d03xX3xX75x3462xX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdxX3xXexX5dxX63xX1bxX14xX3xX4xX1xX3axb7d0xX1bxX14xX3xXexX5dx2f68xX1bxX1xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX5dxXdxa30cxX1bxX3xXbxX1xX3axXbaxX1bxX14xX3xXexXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75x2d7fx7060xX3xX5dxX63xX71xX63xXex4202xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e6axX63xX54x56ebxXaxX12x34ecxXcxX5dxX63xX1bxX14xX3xX32xX1xXe3xX34xX1bxX3xX32xX1x2f73xX3xX4xX1xX3axXbaxX1bxX14xX3xXexX5dxXc0xX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdx32e2xX1bxX3xX4x14cdxXe3xX3xX60x1d1fxX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX5dxXdxXccxX1bxX3xX54xX63xX3xXfaxX9fxX3x98a4xXe3x8a5exX4xX3xXbxX1xaa3fxX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX2cxXfdxX3xa74dxXe3xXfdxbb7cxX1bxb5b3xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xXe3xXfdxX122xX1bxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX34xX1bxX14xX3xXexXfdxX3xX75xX6xX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xXdxX122xX1bxX3xX4xX126xXe3xX3xX4xX1xX9cxX3xXex4544xX63xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX3axXbaxX1bxX14xX3xXexXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3xX5dxX63xX71xX63xXexX3xXexXdxX122xX1bxX3xXexXdxX9cxX1bxX3xX60xX12axX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX98xX3xX4xX1xX9cxX3xX75xX9fxX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdx7952xX154xX3xX1xX58xX1bxX14xX3xX4xX1xX9cxX3xXexX186xX63xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX5cxX5dxX6xX5xX60xX6xX14xX63xX1bxX65xX6xX60xX63xX54xX3xX4xX2cxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX63xX3xX71xXdxX9cxXexX3xXexX5dxX63xX1bxX14xX3xXexX1xX34xX1bxX14xX3xX4xX3fxX63xX3xX1xX34xX20xX3xbd2cxX96xX42xbed2xXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xX51xX58xX1bxX14xX3xX5cxX5dxX6xX5xX60xX6xX14xX63xX1bxX65xX6xX60xX63xX54xX3xX32xX1x547exX1bxX14xX3xX75x38d4xX1bxX1xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX3axXbaxX1bxX14xX3xXexXdxX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX1xX186xX1bxX14xX3xX1bx3a65xX1bxX14xX3xX100xX7x8f9cxX3xX22xXe3xXe2xXexX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xXexX5dxX63xX1bxX14xX3xXexX3axXbaxX1bxX14xX3xX5xX6xXdxX3xX14x4301xX1bxX1f8xXeaxX3xXcxX5dxX3ax1d37xX4xX3xX75x3b11xX154xX3x8d38xX1xX2e1xX3xXexX10fxX1bxX14xX3xX14xXdxX3fxX20xX3xX75xX13fxX4xX3xX5cxX5dxX6xX5xX60xX6xX14xX63xX1bxX65xX6xX60xX63xX54xX3x9714xXfdxX6xX4xX1xX10xX7xX5xX6xX60xX3x8191xX1xX6xX5xXdxXexX63xX60xX3xX1bxX2e1xXdxX3xX1xX58xX1bxX14xX3xX1bxX12axXfdxX3xX75xX58xX3xX22x7f1cxXfdxX3xX54xX2fxX1bxX14xX3xX5x4a4fxX3xXexX1xXe3xXfdxX9cxXexX3xX60xX12axX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX20xX9fxXexX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX5dxX63xX71xX63xXexX3xXexX5dxX122xX1bxX3xX1bxX152xX1bxX3xXex2984xX1bxX14xX3xXbxX1xX3axXbaxX1bxX14xX3xXexXdxX1fxX1bxX3xX71xX3fxX1bxX1xX3xX22x2ae1xX4xX1xX3xX1xX186xX1bxX14xX3xX1bxX2b2xX1bxX14xX3xad08xX5dxX20xX6xXexX6xXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xX0xXdxX20xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx400fxX10xX1bxXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxab73xXdxX54xXexX1x9293xX3x173exb4d1xX96xXbxX22xb952xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX3c7xX3xX96x2303xaf00xXbxX22xX3cexXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3c7xX42xX42xXdxXeaxX71xX6xX63xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXeaxX60xX1bxX42xX1bxX10xX3c2xX7xX42xX249xX3daxf0fxX96xX42xX2xX3daxX3d9xX54xX3d9xX2xX3daxX402xX3d9xX2xX3daxXexX3d9xX3caxX3d9xX96xX3d9xX5xX3daxXeax2cfaxXbxX14xba64xX5dxX9xX3d9xX96xX24cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdxXaxX3xX3c2xXdxX54xXexX1xX9xXaxX3c9xX3caxX96xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX96xX3d9xX3daxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b3xX6xXbxXexXdxX63xX1bxXaxX12x7232xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xX3xXexX1xX6xX20xX3xX14xXdxX6xX3x2e60xXe3xXfdxX1fxXexX3xX71xXdxX1bxX1xX3xX3b3xX1xXdxX9cxX1bxX3xXexX1x4e1axX1bxX14xX3xXexX186xXdxX3x7366xX63xX7xX32xX60xX6xX154xX3xX13xX14xX6xX154xX3xXexX1xX3fxX1bxX14xX3xX3d9xX42xX249xX3daxX2x18a7xXeaxX3xd68xX1bxX1xX3c7xX3xXcxX38ax3443xX4eexX3xXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xXcxX26xX1bxX14xX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXexX1xX9cxX3xX1xX1fxX3xX1bxX26xX20xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX4xX2cxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX75xX3ax9609xX4xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX5dxXdxXccxX1bxX3xX54xX2fxX6xX3xXexX5dxX122xX1bxX3xX13xX152xX1bxX3xXexX366xX1bxX14xX3xX3b3xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3x5045xX6xX3xX1bxX26xX1bxX14xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xX154xX3xX5xX12axX3xX20x1a72xXe3xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX75xX2d5xXe3xX3xXexXdxX122xX1bxX3xXexX5dxX122xX1bxX3xXexX1xX9cxX3xX14xXdxX2ddxXdxX3xXexX37cxX4xX1xX3xX1xX538xXbxX3xX4xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xX1fxX3xX100xX20xX186xX1bxX14xX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xX75xXe2xXe3xX3xXexX5dxXe3xX1bxX14xX3xXexX32axX20xX1f8xXeaxX3xX4ccxX9fxXexX3xX4xX1xXdxX9cxX4xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fxX20xX3xX60xa4eaxX3xXexX5dxXdxX1bxX1xX3xX7xX3fxXexX154xX3xX4xX1x2c6exX3xX75xX27exX1bxX1xX3xX20xX5eexX4xX3xXexXdxX122xXe3xX3xX60xX12axX3xX75xXdxX152xXe3xX3xX4xX1xX5fdxX1bxX1xX3xX1x69c4xX6xX3xX5xX2fxX4xX3xX4xX1xX63xX3xX4xX3fxX4xX3xX32xX1xX37cxX3xXexX12axXdxX3xX1bxX1xX3axX3xXbxX1xX3fxX63xX3xXexX2fxX3xX1xX12axX1bxX1xX154xX3xXexX122xX1bxX3xX5xX19xX6xX3xX75xXe2xXexX3xX75xX13fxXdxX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX60xX12axX3xXexX1xb2f4xX20xX3xX4xX1xX37cxX3xX4xX366xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xXcxX94xX4e4xX3daxXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xX4ccxX576xXe3xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX1bxX12axXfdxX3xX75xX3axX538xX4xX3xXexX5dxX6xX1bxX14xX3xX71xX27exX3xXexX1xX3fxXbxX3xXbxX1xX3fxX63xX3xXexX2fxX3xX75xX9fxX1bxX14xX3xX60xX2ddxXdxX3xXbxX1xX3fxX63xX3xX4xX1xX37cxX1bxX1xX3xX249xX38axX24cxX249xX94xX2xX4ccxX3xX2xX249xX3d9xX3xX20xX20xX3xX75xXdxX152xXe3xX3xX32xX1xXdxXccxX1bxX3xXexa81exX3xX22xX6xX3xX60xX12axX3xX1bxX186xXbxX3xX75xX186xX1bxX3xXexX2fxX3xX75xX9fxX1bxX14xXeaxX3xX310xX37cxXbxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX22xX10xX3xX1bxX14x9c16xXdxX3xXexX5dxX63xX1bxX14xX3xX32xX1xX63xX6xX1bxX14xX3xX71x3e0axX4xX3xXexX1xa51axXbxX3xX54xX3axX2ddxXdxX3xXexX1xX32axX1bxX154xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX71xXdxX1fxXexX3xX60xX2ddxXdxX3xX71xX9fxX3xXbxX1xX660xX1bxX3xX1bxX186xXbxX3xX60xX12axX3xX71xXe3xX710xX1bxX14xX3xX4xX1xX126xX6xX3xX75xX186xX1bxX3xX98xX3xX14xXdx5f8bxX6xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xXcxX94xX2xX96xX3xX75xX3axX538xX4xX3xXexX5dxX6xX1bxX14xX3xX71xX27exX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX6xX20xX10xX5dxX6xX3xX14xX2e1xX4xX3xX5dxX9fxX1bxX14xX3xX71xX122xX1bxX3xX1bxX14xX63xX12axXdxX3xX60xX2ddxXdxX3xXexX2d5xX20xX3xX71xX6xX63xX3xX14fxXe3xX3fxXexX3xX402xX3c9xX3daxX3xX75xX9fxX154xX3xX71xX122xX1bxX3xX4xX186xX1bxX1xX3xX32xX37cxX1bxX1xX3xXexXdxX152xX20xX3xX60xX721xX1bxX14xX3xX60xX12axX3xX20xX3fxXfdxX3xX75xX63xX3xX22xX6xX3xX5xX6xX7xX10xX5dxX3xXexX1xX10xX63xX3xX1xX3axX2ddxX1bxX14xX3xXexX1xX279xX1bxX14xX154xX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xX1x6d56xX3xXexX5dxX538xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX75xXdxX152xXe3xX3xX32xX1xXdxXccxX1bxX3xXexX6e6xX3xX22xX6xX3xXexX1xX10xX63xX3xX54x20f1xXdxX3xX20xX721xXdxX3xXexXc0xX1bxX1xX3xX1xXe3xX13fxX1bxX14xX3xXexX5dxX122xX1bxX3xX4xX1xXdxX9cxX1bxX3xXexX5dxX3axX3bxX1bxX14xXeaxX3xX3b3xX6xX20xX10xX5dxX6xX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xXbxX1xX2e1xX1bxX14xX3xXexX63xX3xX32xX1xXdxX3xX4xX2d5xX1bxX3xXexX1xXdxX9cxXexX154xX3xX1bxX14xX63xX12axXdxX3xX5dxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX366xX20xX3xX71xXdxX9cxX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fxXexX3xX60xX12axX3xX1xX710xX1bxX14xX3xX1bxX14xX63xX186xXdxX3xXexX5dxX122xX1bxX3xX22xX10xX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xX1xX63xX186xXexX3xX75xX9fxX1bxX14xX3xX1bxX14xX12axXfdxX3xX75xX122xX20xX3xX5xX576xX1bxX3xX20xX721xXdxX3xX75xXdxX152xXe3xX3xX32xXdxX1fxX1bxX3xXexX1xX3bxXdxX3xXexXdxX9cxXexXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xX100xX13xX9cxXe3xX3xX20xX9fxXexX3xXbxX1xXdxX122xX1bxX3xX71xX366xX1bxX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX2cxX6xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX75xX6xX1bxX14xX3xX75xX3axX538xX4xX3xX7xX366xX1bxX3xX22xXe3xXe2xXexX154xX3xX75xX32axXfdxX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xX5xX12axX3xX1bxX813xX3xX5xX2fxX4xX3xX1bxX1x30c7xX20xX3xX5xX34xXdxX3xX32xX726xX63xX3xX32xX1xX3fxX4xX1xX3xX1xX12axX1bxX14xX3xX1bxX3axX2ddxX4xX3xX1bxX14xX63xX12axXdxX1f8xX154xX3xX71xXdxX122xX1bxX3xXexX660xXbxX3xX60xXdxX122xX1bxX3xX2e4xX10xXexX10xX5dxX3xX4eexXe3xX4xXdxXe3xX3xX60xXdxX9cxXexX3xXexX5dxX122xX1bxX3xX13xX6xXexXdxX63xX1bxX6xX5xX3x1868xX1bxXexX10xX5dxX10xX7xXexX3xXeaxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX63xX54xXfdxXaxX12xXcxX94xX2xX96xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xX3xX5xX12axX3xX54xX144xX1bxX14xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xX75xX2d5xXe3xX3xXexXdxX122xX1bxX3xX75xX3axX538xX4xX3xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX5dxXdxXccxX1bxX3xX20xX2ddxXdxX3xX1xX63xX12axX1bxX3xXexX63xX12axX1bxX3xXexX6e6xX3xX1bxX26xX20xX3xX2xX4e4xX4e4xX3daxX3xXexX2ddxXdxX3xX1bxX6xXfdxXeaxX3xXcxX94xX3xX2xX96xX3xX7xX98xX3xX1xX764xXe3xX3xX1xX1fxX3xXexX1xX13fxX1bxX14xX3xXbxX1xX144xX1bxX14xX3xXexX1xX2cxX3xX4xX1xX2cxX3xX75xX9fxX1bxX14xX3xX38axc604xX14xX1xX6xX1bxXdxXexX3xX60xX12axX3xX14xXdxX3fxXbxX3xXbxX1xX366xX1bxX3xX126xX1bxX14xX3xX1bxX10fxX3xXexX1xX9cxX3xX1xX1fxX3xX20xX2ddxXdxX154xX3xX75xX2cxX3xX32xX1xX366xX3xX1bxX26xX1bxX14xX3xX75xX13fxXdxX3xXbxX1xX2e1xX3xXexX122xX1bxX3xX5xX19xX6xX3xX60xX12axX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX63xX186xXdxX3xX75xX186xX1bxX3xXbxX1xX3fxX63xX3xX4xX1xX13fxX1bxX14xX3xXexX26xX1bxX14xX3xXexX13fxXdxX3xXexX32axX1bxX3xXexX5dxX122xX1bxX3xXexX1xX9cxX3xX14xXdxX2ddxXdxXeaxX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX5dxX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX5dxX63xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX122xX1bxX3xX14fxXe3xX6xX1bxX3c7xX0xX42xX7xXexX5dxX63xX1bxX14xX12xX0xXe3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX94xXexX1xXe3xX20xX71xX94xX6xX1bxX54xX94xX7xX6xXbxX63xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX34xX1bxX14xX3xX71xX13fxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX75xXdxXccxX20xX3xXexX5dxX6xX1bxX14xX3xX71xX27exX3xXbxX1xX3fxX63xX3xX2xX3d9xX249xX3xX20xX20xX3xX4xX1xX63xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xXaxX3xX1xX5dxX10xXa5cxX9xXaxX42xX60xXe3xX94xX32xX1xXdxX42xX1bxX14xX6xX94xX4xX63xX1bxX14xX94xX71xX63xX94xXexX1xX63xXdxX94xX54xXdxX10xX20xX94xXexX5dxX6xX1bxX14xX94xX71xXdxX94xXbxX1xX6xX63xX94xX2xX3d9xX249xX94xX20xX20xX94xX4xX1xX63xX94xX6xX5dxX20xX6xXexX6xX42xX2xX4e4xX3caxX3c9xX3c9xX3caxXeaxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX14xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX42xX20xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX249xX3daxX42xX1bxX10xX3c2xX7xX42xX249xX3daxX402xX96xX42xX2xX249xX24cxX54xX96xX3daxX24cxX249xX3d9xX2xX249xXexX249xX3c9xX96xX3c9xX5xX2xXeaxX419xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX1bxX14xX3xX1bxX14xX3axX3bxXdxX3xX5xX3fxXdxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX60xX12xX0xX7xXexX5dxX63xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX34xX1bxX14xX3xX71xX13fxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX75xXdxXccxX20xX3xXexX5dxX6xX1bxX14xX3xX71xX27exX3xXbxX1xX3fxX63xX3xX2xX3d9xX249xX3xX20xX20xX3xX4xX1xX63xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xXaxX3xX1xX5dxX10xXa5cxX9xXaxX42xX60xXe3xX94xX32xX1xXdxX42xX1bxX14xX6xX94xX4xX63xX1bxX14xX94xX71xX63xX94xXexX1xX63xXdxX94xX54xXdxX10xX20xX94xXexX5dxX6xX1bxX14xX94xX71xXdxX94xXbxX1xX6xX63xX94xX2xX3d9xX249xX94xX20xX20xX94xX4xX1xX63xX94xX6xX5dxX20xX6xXexX6xX42xX2xX4e4xX3caxX3c9xX3c9xX3caxXeaxX1xXexX20xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX34xX1bxX14xX3xX71xX13fxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX75xXdxXccxX20xX3xXexX5dxX6xX1bxX14xX3xX71xX27exX3xXbxX1xX3fxX63xX3xX2xX3d9xX249xX3xX20xX20xX3xX4xX1xX63xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX5dxX63xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX75xX3fxX1bxX1xX3xX14xXdxX3fxX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xXe3xXfdxX122xX1bxX3xX14xXdxX6xX154xX3xXexX5dxX63xX1bxX14xX3xX60xX144xX1bxX14xX3xX3d9xX3xX94xX3xX3caxX3xX1bxX26xX20xX3xXexX2ddxXdxX154xX3xXbxX1xXdxX122xX1bxX3xX71xX366xX1bxX3xX22xX10xX3xXexX26xX1bxX14xX3xXcxX94xX2xX96xX3xX38axX5dxX20xX6xXexX6xX3xX1bxX32axX1bxX14xX3xX4xXe2xXbxX3xX4xX2e1xX3xXexX1xXccxX3xX7xX2b8xX3xX75xX3axX538xX4xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX14xX1xXdxX1fxX20xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX60xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xXe3xX5xX12xX0xX54xXdxX60xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5dxXaxX12xX0xX42xX54xXdxX60xX12xX0xX42xX54xXdxX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4eexX63xXe3xX5dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3xX13xX6xXexXdxX63xX1bxX6xX5xX3xX9b2xX1bxXexX10xX5dxX10xX7xXexX42xX305xX13x8f8exX0xX42xXbxX12