Thăm hỏi trưởng công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ
(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh vừa đến BVĐK huyện thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Khắc Chiến - Trưởng Công an xã Thái Yên bị thương khi làm nhiệm vụ.
9da8x13ba7x1558cxccb3x1431dxcb42x10bf6xf5f4xd7b4xX7x13610x127eexce04xb147xfca9xf143xX5xe6e3xXaxf1dfxXcxX1xcfd7xa44dxX3xX1xf952xXdxX3xXex1185cx121d2x147ebx141cdxe8cdxX3xX4xb637xX20xX21xX3xX6xX20xX3x14367x1453fxX3xa6f5x111d7xX3xXexX1xX1exb051xX20xX21xX3xbe89xX1xXdxX3xX5xafcfxX16xX3xX20xX1xXdx13359xX16xX3xc6e5xebe8xX0x134b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d18xX10xX6xbdc3xXaxX12x10e8bxX2cxX20xX1xX3x11d8ex1089cxf36axX3xde1axX24xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX1x1352fx124c2xX43xX20xX3xcbbdx12223xX4xX3xXcxX1xb01exX3x14455xX3xX58xX3dxX3xXcxcf8fxX20xX1xX3xX46x10b23xX6xX3xX63xc823xX20xX3x14abbxeb95xX75xc45cxX3xX1xX70xX71xX43xX20xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxf461xX3xX63xc6f0xX20xX21xX3xX46xXdxfdd0xX20xX3xX6xX20xX1xX3x13c3cxX21xX70xX71xe9faxX20xX3xX92xX1x15703xX4xX3xX67xX1xXdxX8cxX20xX3xX7dxX3xXcxX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1x14fa1xXdxX3x10877xXabxX20xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX1exX34xX20xX21xX3xX38xX1xXdxX3xX5xX3dxX16xX3xX20xX1xXdxX43xX16xX3xX46xX47xdb0dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX65xX5bxX71xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2bxXexX7dxX6xX5xXdxX21xX20xa8daxX3xX4xX10xX20xXexX10xX1dxa45exXaxX12xX0xXdxX16xX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXfbxX2exX6xX65xX1xX6xXexXdxX20xX1xXfbxX46xX20xX49xX20xX10x1395exX7xX49xX2x123a3xfa57x111c2xX49xX2x14687xX14exX5bxX14exX153x1196dx14b48xX159xX153xX14fxXexb108xX14fx9ebdxX153xX5xX14fxXfbxb62axXbxX21xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX14axXdxX5bxXexX1xX122xX150xX150xX153xXbxX2bxX12axX1xX10xXdxX21xX1xXexX122xX14fxX14exX15exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX1xX65xXdxX3xXexX1dxX70xX65xX20xX21xX3xX4xX65xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX2bxX6xX3xX2exXdxX3xXexX1xX70xX65xX20xX21xX3xX38xX1xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20xX1xXdxX10xX16xX3xX46xX70xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX65xX5bxX71xXaxX12xX5exX2cxX20xX1xX3xX63xX64xX65xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX1xX70xX71xX43xX20xX3xX75xX76xX4xX3xXcxX1xX7bxX3xX2exXdxa80dxX70xX3xX5bxX1exX34xX20xX21xX3xXexXdxX20xX1xX3xXexX1xf5e5xX20xX3xb626xX70xX71xX8cxXexX3xXex14c56xX16xX3xXbxX1xb901xX20xX21xX3xX4xX1x155e6xX20xX21xX3xXexXa5xXdxX3xXbxX1xX64xX16xX3xX4x1363axX6xX3xXcxX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xXdaxXdxX3xXddxXabxX20xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX92xX1xXbbxX4xX3xX67xX1xXdxX8cxX20xXa2xX3xX16xX65xX20xX21xX3xX6xX20xX1xX3xX7xc476xX16xX3xX2ex12942xX20xX1xX3xXbxX1xX47xX4xX3xX63xX1ffxX3xXexX1xd9b8xX4xX3xX1xXdxX43xX20xX3xXexX224xXexX3xX20xX1xXdxX43xX16xX3xX46xX47xX3xX63xe4f3xX16xX3xX2exX295xX65xX3x10bf0xXb2xXcxXcxX3xXexX1dxXabxX20xX3xX63xX2fxX6xX3xX2exX3dxX20xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX65xX5bxX71xXaxX12xXcxX1dxX1exX26dxX4xX3xX63x130fbxXa2xX3xX46xX3dxX65xX3xX63xXabxX16xX3xX14fxX2xX49xX160xXa2xX3xXexX1dxXabxX20xX3xX63xX1excbf1xX20xX21xX3xX63xXdxX3xX4xX1xX34xXdxX3xXexX88xX3xXexX1xX2fxX3xX2bxX2cxX3xX58xa836xX20xX21xX3xX5exX83xX20xX1xX3xX46xa5e3xX3xX20xX1xX3dxXa2xX3xX38xX1xXdxX3xX63xX8cxX20xX3xX38xX1xX70xX3xX46xX27fxX4xX3xX2exX2cxXdxX3xX1dxXdaxX4xX3xXexX1xX70xXa5xX4xX3xX63xX2fxX6xX3xXbxX1x14f44xX20xX3xXexX1xX24xX20xX3xX8fxX271xX20xX1xX3xX58xX3dxX3x13cc7xXcxX1xXdaxXdxX3xXddxXabxX20xed9dxXa2xX3xX4xXdaxX4xX3xX6xX20xX1xX122xX3xf606xX1xX6xX20xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX58xX65xX3dxX20xX21xX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX2xX158xX158xX15exX347xXa2xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX58xXdxX8cxX70xX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX159xX153xX153xX153xX347xXa2xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX67xX76xX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX2xX158xX160xX14exX347xXa2xX3xX4x108e8xX20xX21xX3xXexX1dxac40xX3xX1fxX3xXexX1xX24xX20xX3xX8fxX271xX20xX1xX3xXcxXdxX8cxX20xX3xX8fxXa2xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xXdaxXdxX3xXddxXabxX20xX3xX21x125e9xXbxX3xX20xX1xX2caxX16xX3xX20xX6xX16xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxXabxX20xXa2xX3xXexX1dxX65xX20xX21xX3xX63xX2caxX3xX4xX2caxX122xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX75xX76xX4xX3xb37axX34xX20xX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX2xX158xX160xX160xX347xXa2xX3xX58xX2f9xX3xX67xX1xbb32xX3x12acdxX70xX71xX8cxXexX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX2xX158xX158xX150xX347xX3xX46xX3dxX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX90xX15xX20xX3xf252xX20xX3xX33exX7xXdxX20xX1xX3xX20xX15xX16xX3xX2xX158xX158xX159xX347xX3xX4xX3b7xX20xX21xX3xXexX1dxX3bdxX3xX1fxX3xXexbaf4xX3xX5bxX219xX20xX3xXbxX1xX224xX3xX14exXa2xX3xXbxX1xX1exX2e2xX20xX21xX3xXb2xX6xX16xX3xX58xX2f9xX20xX21xX3xX33exXexX1xX2fxX3xX2bxX2cxX3xX58xX2f9xX20xX21xX3xX5exX83xX20xX1xX347xX3xX63xXdxX3xXexX1dxXabxX20xX3xX14fxX3xX2bxX10xX3xX16xXdaxX71xX3xX20xX21xX1ex12f81xX4xX3xX4xX1xXdxX303xX70xXa2xX3xX5bxX3dxX20xX3xX1xX3dxX20xX21xX3xX20xX21xX6xX20xX21xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX65xX5bxX71xXaxX12xX29cxX20xX1xX3xX58xX65xX3dxX20xX21xX3xX63xXdxX303xX70xX3xX38xX1xXdxX1ffxX20xX3xX2bxX10xX3xX16xXdaxX71xX3xX20xX1xXdaxX71xX3xX63xb1f6xX20xX3xXbxX1xX6xX3xX63xX1ffxX3xX2bxXdxX20xX3xX63xX1exX2e2xX20xX21xX3xXexX1xX271xX3xX2exX2fxX3xX20xX1xX2caxX16xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxXabxX20xX3xXexX1dxXabxX20xX3xX212xX70xX6xX71xX3xX63xX20fxX70xX3xX2bxX10xX3xX16xXdaxX71xX3xX63xX70xX46fxXdxX3xXexX1xX10xX65xXfbxX3xX92xX1xXdxX3xX6xX20xX1xX3xX58xX65xX3dxX20xX21xX3xX63xXdxX303xX70xX3xX38xX1xXdxX1ffxX20xX3xX2bxX10xX3xX2exX19xX3xX4xX1xX64xX71xX3xX63xX8cxX20xX3xX212xX70xXdaxX20xX3xX2exXdxX7dxX6xX3xX4xX232xX6xX3xX24xX20xX21xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX58xdb34xX70xX3xX353xX1xX3bdxX4xXa2xX3xXexX1xX70xXa5xX4xX3xXexX1xX24xX20xX3xX8fxX271xX20xX1xX3xXcxXdxX8cxX20xX3xX8fxXa2xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xXdaxXdxX3xXddxXabxX20xX3xXexX1xX271xX3xX2exX2fxX3xX410xX34xX20xX3xX63xX70xX46fxXdxX3xX38xX2fxXbxXa2xX3xX5bxX3b7xX20xX21xX3xX21xX32exX71xX3xX2exXdxX7dxX6xX3xX63xXdaxX20xX1xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX65xX5bxX71xXaxX12xXb2xX1xX32exX20xX3xX63xX1exX4b3xX4xX3xXexXdxX20xX3xX2exXdaxX65xXa2xX3xXcxX1dxX1exX1fxX20xX21xX3xX67xX24xX20xX21xX3xX6xX20xX3xX2bxX2cxX3xXcxX1xXdaxXdxX3xXddxXabxX20xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX92xX1xXbbxX4xX3xX67xX1xXdxX8cxX20xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1xX2caxX20xX21xX3xX4xX2caxX3xX16xX3e0xXexX3xXexX64xXdxX3xX1xXdxX43xX20xX3xXexX1dxX1exX2e2xX20xX21xX3xX63xX1ffxX3xX21xXdxX295xXdxX3xX212xX70xX71xX8cxXexX3xX46xX47xX3xX46xXdxX43xX4xXfbxX3xXcxX1dxX65xX20xX21xX3xX38xX1xXdxX3xX63xX6xX20xX21xX3xX5xX3dxX16xX3xX20xX1xXdxX43xX16xX3xX46xX47xXa2xX3xX63xX224xXdxX3xXexX1exX4b3xX20xX21xX3xXb2xX21xX70xX71xXb6xX20xX3xX75xX76xX4xX3xX410xX34xX20xX3xX63xX2cxX3xX5bxX3b7xX20xX21xX3xX21xX32exX71xX3xX2exXdxX7dxX6xX3xX63xXdaxX20xX1xX3xX46xX3dxX65xX3xX46xX3b7xX20xX21xX3xX63x13fb4xX20xX1xX3xX63xX20fxX70xX3xX46xX3dxX3xXexX6xX71xX3xX6xX20xX1xX3xX67xX1xXdxX8cxX20xX3xX21xX219xX71xX3xXexX1xX1exX34xX20xX21xX3xXexX42axX4xX1xXa2xX3xXbxX1xX295xXdxX3xX63xXdxX303xX70xX3xXexX1dxX2fxX3xXexX64xXdxX3xX8fxX43xX20xX1xX3xX46xXdxX43xX20xX3xX63xX6xX3xX38xX1xX65xX6xX3xX1xX70xX71xX43xX20xX3xX75xX76xX4xX3xXcxX1xX7bxXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29cxX70xXexX1xX65xX1dxXaxX12xX90x1450cxX3xX58xX70xX71xX303xX20xX0xX49xXbxX12
Vũ Huyền