Paris là điểm du lịch tốt nhất thế giới năm
Giải thưởng Travelers" Choice Awards do TripAdvisor công bố vừa bình chọn Paris là điểm đến tốt nhất thế giới năm 2018, theo sau là Thủ đô London của nước Anh.
ec8x596dx4be3x9bb5x9f39x4496x1df8x7997x481dx65a9x2f3bx9890x85dbxa187x46ffx8d8fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax563dx102ex7247xXexX0x18d3xXaxX17xX18xX19xXexX0x1489x3bc0xX19x4614xXexX0xXax9cb4xX9x1c76xXdxX18x70bbxX2fx9900x63dax8e0fxX5x1edexXbxXdxX17xX32xX9xX19xX18xXbxX18x15d9x638dxX35xX17xXdxX19xX31xX32xXbxX35xXbxXdxX17xX32xXexX7xX18x2c61xX35xX2fxX9xXdx3637xX9x136dxX35x2597xXcxX9xX19x1a35xX9xXdx3246xX2cxXaxX9xXbx1857xXbxX9x7784xXax4cabxXbxX9xXbxXax4304xX9x502cxX35x3596xX35xX9xX68x5396xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4d7dxX17xX18xX19xX32xXex5ad3xX35x9425xX35xX9xXbxXax7858x859dxX68xX71xX9xX5xX50xX18x78c0xX17xXdxX17xX50xX2fxX32xX9xX4xXaxX24xX35xX2cxX17xX9x7d10x4568xX18xX50xX19xX2fxX9xX19xX24xX9xX5xX50xX35xX33xXadxX19xX9exX35xX2fxX24xX50xX9xX2cx291dxX68xX71xX9xX23xX65xX9xX9ex200bxX18xX9xX23x50c9xX68xXaxX9xX2cxXax13f1xX68xX9xX7xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX55xX9xX57xX35xX59xXcxX9xX57xX6fxX68xX9xXbxX65xXbxX9xX68xXaxX6axXbxX9xXbxXaxX6fxX9xX71xX35xX73xX35xX9xX68xX77xXcxX9x1cccx8c34xX2ax9b14x6664xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2fxX18xX5dxX9xXdxX55xX9xX5xXax5bfbxX9xX57xXc4xX9x2373xX24xX68xX19xX24xX68xX9xX2cxX115xX18xX9xX68xX96xX73xX2cxX9xXadxX68xXax7dd5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x65d8xX24xX19xX26xX32xXexX2xX18xX68xXaxX9xX2fx6d67xX2cxXaxX9x493cxX6fxX33xX9xXax51d5xX68xX71xX9xX19x9c6cxX18xX9xXbxX50x7199xX68xX9x1ed0xX6fxXbxX9x4815xX5dxX91xX9xX33xXax7af5xX68xX9xXbx4b5bxX2cxXaxX9xXaxX55xX68xX71xX9xXbxX50xX35x1699xX5dxX9xX57xX149xX68xXaxX9xX71xX35xX149xX9xX2cxX115xX18xX9xX19xX5dxX9xX15fxXaxX149xX2cxXaxX9xX19xX55xX68xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX149xX2cxX9xX15fxXaxX149xX2cxXaxX9xX2fxX152xX68xX105xX9xX68xXaxX55xX9xXaxX55xX68xX71xX9xX9exX55xX9xX57xX35xX59xXcxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX163xX5dxX18xX68xX9xXbxX50xX24xX68xX71xX9xX9ex5594xX68xX71xX9xXcx4e3bxXbxX9xX68xX77xXcxX9xX163xX5dxX18xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x43a7xX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2ax107fxX1cx8f39xX21bxX19x78c4xX2axX219x2241xX104xX101xX104xXbx1b48x8c53xX221xX219xXdxX102xX12dx953exX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX226xX219xX102xX33xX14dx60ddxXaxX17xX35xX71xXaxXbxX1ffxX21exX226xX104xX33xX14dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX68xX17xXaexX2fxX3fxX18xX9exX18xXbxX18xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14dxXbxX3fxX18xXdxX35xX71xX68xX1ffxX9xX22dxX5dxX2fxXbxX35xX40xX26xX244xX32xXexX5xXaxX115xX9xX57xXc4xX9xX7xX18xX50xX35xX2fxX105xX9xX7xXaxX149xX33xX9xXdxX55xX9xX57xX35xX59xXcxX9xX57xX6fxX68xX9xXbxX65xXbxX9xX68xXaxX6axXbxX9xX68xX77xXcxX9xX101xX102xX2axX104xX9xX19xX24xX9xX5xX50xX35xX33xXadxX19xX9exX35xX2fxX24xX50xX9xX23xXd0xX68xXaxX9xX2cxXaxXd6xX68xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ffxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2axX219xX1cxX21bxX21bxX19xX21exX2axX219xX221xX104xX101xX104xXbxX227xX104xX104xX21exXdxX2axX12dxX22dxX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14dxX3fxXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX2axX102xX102x5e8cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX3fxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX50xX31xX32x4ba8xX68xXax6c27xX33xX9xX2cxXax8fc3xX9xXbxXaxX16dxX2cxXax7168xX32xXexX11axX24xX68xX19xX24xX68xX105xX9x305fxX96x8bd9xX68xX71xX9xX163xX5dxX65xX2cxX9xXadxX68xXaxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ffxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2axX219xX1cxX21bxX21bxX19xX21exX2axX219xX221xX104xX101xX104xXbxX104xX21bxX21exX101xXdxX101xX12dxX22dxX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14dxX3fxXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX2axX102xX102xX384xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX3fxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX50xX31xX32xX3e5xX68xXaxX3e8xX33xX9xX2cxXaxX3edxX9xXbxXaxX16dxX2cxXaxX3f4xX32xXex63c3xX17xXaexX9xX6xX24xX50xX15fxX105xX9x3198x6ca5xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ffxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2axX219xX1cxX21bxX21bxX19xX21exX2axX219xX221xX104xX101xX104xXbxX21bxX101xX227xX21exXdxX21exX12dxX22dxX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14dxX3fxXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX2axX102xX102xX384xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX3fxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX50xX31xX32xX3e5xX68xXaxX3e8xX33xX9xX2cxXaxX3edxX9xXbxXaxX16dxX2cxXaxX3f4xX32xXex4d27xX24xXcxX17xX105xX9x9f2exXbxX18xXdxX26xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ffxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2axX219xX1cxX21bxX21bxX19xX21exX2axX219xX221xX104xX101xX104xXbxX2axX2axX219xX21exXdxX221xX12dxX22dxX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14dxX3fxXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX2axX102xX102xX384xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX3fxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX50xX31xX32xX3e5xX68xXaxX3e8xX33xX9xX2cxXaxX3edxX9xXbxXaxX16dxX2cxXaxX3f4xX32xXexX13dxX18xX50xX2cxX17xXdxX24xX68xX18xX105xX9xX5xX169xX26xX9xX13dxX18xX68xX9xX4ebxXaxX18xX9xX14dxX6fxX33xX9xXbxXax660axX9xX226xX9xXbxX50xX24xX68xX71xX9xX23xX91xX68xX71xX9xX14dxX6fxX33xX9xXaxX152xX68xX71xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xXexX0xX35xXcxX71xX9xX2fxX50xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1ffxX1cxX1cxX35xX12dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX12dxX9exX68xX1cxX68xX17xXaexX2fxX1cxX2axX104xX2axX219xX1cxX21bxX21bxX19xX21exX2axX219xX221xX104xX101xX104xXbxX2axX221xX221xX227xXdxX219xX12dxX22dxX33xX71xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14dxX3fxXaexX35xX19xXbxXaxX1ffxX2axX102xX102xX384xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xX50xX35xX2fxX9xXdxX18xX9xX19xX35xX17xXcxX9xX19xX5dxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xXbxX24xXbxX9xX68xXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX71xX35xX24xX35xX9xX68xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX3fxX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xX50xX31xX32xX3e5xX68xXaxX3e8xX33xX9xX2cxXaxX3edxX9xXbxXaxX16dxX2cxXaxX3f4xX32xXexX3ffxX60xX9xXbxX50xX16dxX9xXbxXaxX6dexX9xX219xX9xXbxXaxX5dxX1d1xX2cxX9xX9exf08xX9xX4xX50xX17xXbxX17xX105xX9xX89xX26xX9xX11axX152xX33xX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX13dxX24xX19xX26xX32xXexX4xX1ccxX68xX9xX68xXax8b49xX68xX71xX9xX19xX5dxX9xX15fxXaxX149xX2cxXaxX9xX2cx9cc9xX9xX15fxX35xX68xXaxX9xX33xXaxX16dxX9xX17xX24xX9xXax4b62xX33xX9xXcxX5dxX65xX68xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX163xX5dxX18xX68xX9xXcxX1d1xXbxX9xXbxX50xX24xX68xX71xX9xX2axX102xX9xX57xX35xX59xXcxX9xX57xX6fxX68xX9xXaxX55xX68xX71xX9x79a4xX5dxX9xXbxXaxX6fxX9xX71xX35xX73xX35xX9xX2cxX823xX9xXbxXaxX59xX9xX57xX6fxX68xX9xX5dbxX2fxXbxX18xX68xX23xX5dxXdxX9x3e2dxX5xXax3961xX9xX4ebxXax816axX9x69cdx1d03x7a3axX9xX9exX73xX35xX9xXcxX6dexX2cxX9xX71xX35xX149xX9xXbxX50xX5dxX68xX71xX9xX23xXd0xX68xXaxX9xX2cxX115xX18xX9xX2cxX149xX2cxX9xX15fxXaxX149xX2cxXaxX9xX2fxX152xX68xX9xX15fxXaxX24xX91xX68xX71xX9xX2axX102xX102xX9x3ea8x9454xX2xX1cxX57xX15cxXcxX12dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX8c1xX24xX5dxX50xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3ffxX5xX3ffxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe