Mực giòn sốt chua ngọt
Mực chiên xù, giòn tan bên ngoài, bên trong tươi ngọt, chấm với sốt chua ngọt đậm đà hấp dẫn.
84f3xb887xe34exf0bfx106e9x954dxbbf0x9606xe45dxX7x10508xc2afxf803x10c4exd802xe083xX5xd426xXaxa0b3xe0c7xf401xX4xX3xbbc3xXdx113b4xab57xX3xX7xd56exXexX3xX4xX1x9c10xX6xX3xX1axX17x11068xXexX0xc5a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a52xX10xX6xa97fxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX1xXdxa720xX1axX3xd33dx8728xe93bxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX6xX1axX3x10fb3xX46xX1axX3xX1axX17xff3fx115baxXdxX4bxX3xX56xX46xX1axX3xXexad9dxX5cxX1axX17xX3xXexcb9cx108c2xXdxX3xX1axX17xX27xXexX4bxX3xX4xX1xf60fxe63bxX3xa02axace9xXdxX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexX3x10256x922axX79xX3xX8dxX5dxX3xX1xX78xXbxX3xX3cxcb7axX1axe164xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx92f8xX5cxX3cxe69dxXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxee4exX2axX2axXdxX9bxX56xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX9bxX7bxX1axX2axX1axX10xc096xX7xX2axbfaexb378xc017xX2xX2axX2xXd7xe6abxX3cxecf0xX2xXddxXd6xX2x8b7dxX2xXexX2xXdfx11187xXd7xX5xX2xX9bxf0a3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexXaxX3xXd3xXdxX3cxXexX1xX9xXaxXddxaeb3xXd7xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xX10xX79xX12xe335xX17xX22xXaexX46xX1axX3xX5xXdx11595xX22xXbfxX0xX2axX10xX79xX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xdc30xX3xX2xX3xX4xX5cxX1axX3xX79xX14xX4xX3xX1dxX1axX17xX3xX1xX5cx9b07xX4xX3xX79xX14xX4xX3xX5xc0fexX3xX15dxX3xXabxe17exXexX3xX4xX1xXdxX46xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX15dxX3xXabxX17cxXexX3xX4xX1xXdxX46xX1axX3xX49xX4axX3xX15dxX3xXcxX66x890bxX1axX17xX3xX17xX5dxX3xX15dxX3xXabxX17cxXexX3xXex9e47xXdxX3xX15dxX3x10c83xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexX3xb11axX17xXdxX78xX79xX4bxX3xXexX6cxX6dxX1axX17xX3xX7cxXexX4bxX3xX7cxXexX3xX56xf09axX79xX4bxX3xXexX6cxX6dxX1axX17xX3xX49xe6b2xX3xX79xX22xX17cxXdxa82dxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xX10xX79xX12xfdd6xX177xX4xX1xX3xX5xX5dxX79xXbfxX0xX2axX10xX79xX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXd3xXdxX3cxXexX1xXbfxX3xXddxX2xXe4xXbxX49xb5f2xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbfxX2axX2axXdxX9bxX56xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX9bxX7bxX1axX2axX1axX10xXd3xX7xX2axXd6xXd7xXd8xX2xX2axX2xXd7xXddxX3cxXdfxX2xXddxXd6xX2xXe4xX2xXexX118xXd7xXdfxXd6xX5xXd6xX9bxXeexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexXaxX3xXd3xXdxX3cxXexX1xX9xXaxXddxX2xXe4xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xXabxX6cxX7cxX4xX3xX2xXbfxX3xX13xX14xX4xX3xX56xX1abxX3xX79xX6xXdxX3xX7bxX5dxX3xX66xX22xX17cxXexX4bxX3xX66xfe38xX6xX3xX7xee74xX4xX1xX9bxX3xX13xX14xX4xX3xXexX1xX177xXdxX3xba03xX1xX5cxX6xX1axX1xX4bxX3xX6cxX7cxXbxX3xX7bxX5dxX5cxX3xX2xX2axXd6xX3xX79xX22xb575xX1axX17xX3xX4xX5dxX3xXbxX1xX46xX3xXexXdxX46xX22xX4bxX3xX2xX2axXd6xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX56xX17cxXexX3xXexX1abxXdxX4bxX3xX2xX2axXd6xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX1xX2daxXexX3xX1axX46xX79xX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXd3xXdxX3cxXexX1xXbfxX3xXddxX2xXe4xXbxX49xX239xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbfxX2axX2axXdxX9bxX56xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX9bxX7bxX1axX2axX1axX10xXd3xX7xX2axXd6xXd7xXd8xX2xX2axX2xXd7xXddxX3cxXdfxX2xXddxXd6xX2xXe4xX2xXexdc50xXdfxXe4xXd7xX5xXd8xX9bxXeexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexXaxX3xXd3xXdxX3cxXexX1xX9xXaxXddxX2xXe4xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xXabxX6cxX7cxX4xX3xXd6xXbfxX3xX1fexX1xX5cxX3xX7bxX5dxX5cxX3xXexf5edxX3xX2xX2axXd6xX3xX4xX1xba3dxX1axX3xX4xX5cxX1axX3xX56xX17cxXexX3xX4xX1xXdxX46xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX4bxX3xX2xX3xf358xX22xb83bxX3xXexX66xX19dxX1axX17xX3xX17xX5dxX4bxX3xX2xX2axXd6xX3xX4xX1xX3faxX1axX3xX4xX5cxX1axX3xX1axX6cxX7cxX4xX9bxX3xecfcxX1xX22xX78xXaexX3xX8dx11155xX22xX3xX8dx8c10xX3xXexX2daxX5cxX3xX1xX2fexX1axX3xX1xe9ecxXbxX3xX7xX140xXexX9bxX3xX1fexX1xX5cxX3xX79xX14xX4xX3xX7bxX5dxX5cxX3xXbxX1xa599xX1axX3xX56xX17cxXexX3xX177xX5cxX3xX8dxX43bxX22xX9bxX3xXcxXdxd1ecxXbxX3xX8dxc2ebxX3xXbxX1x98f1xX3xX79xX14xX4xX3xX413xX22xX6xX3xX5xX7cxXbxX3xX56xX17cxXexX3xX4xX1xXdxX46xX1axX3xX49xX4axX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXd3xXdxX3cxXexX1xXbfxX3xXddxX2xXe4xXbxX49xX239xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbfxX2axX2axXdxX9bxX56xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX9bxX7bxX1axX2axX1axX10xXd3xX7xX2axXd6xXd7xXd8xX2xX2axX2xXd7xXddxX3cxXdfxX2xXddxXd6xX2xXe4xX2xXexXd8xX118xXe4xX395xX5xXdfxX9bxXeexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexXaxX3xXd3xXdxX3cxXexX1xX9xXaxXddxX2xXe4xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xXabxX6cxX7cxX4xX3xXd8xXbfxX3xX1fexX1xX5cxX3xXex10bb1xX1axX17xX3xX2e8xX1xX5cxX6xX1axX1xX3xX79xX14xX4xX3xX7bxX5dxX5cxX3xX4xX1xXdxX46xX1axX3xX1axX17xX8exXbxX3xX3cxX460xX22xX3xX7bxX7cxXdxX3xX5xX2d6xX6xX3xX1axX1xX1abxX4bxX3xX79xX14xX4xX3xX7bxX5dxX1axX17xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1x9ebfxX3xX7bxX7cxXexX3xX66xX6xX3xX4xX1xX5cxX3xX66xX177xX5cxX3xX3cxX460xX22xX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXd3xXdxX3cxXexX1xXbfxX3xXddxX2xXe4xXbxX49xX239xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbfxX2axX2axXdxX9bxX56xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xX9bxX7bxX1axX2axX1axX10xXd3xX7xX2axXd6xXd7xXd8xX2xX2axX2xXd7xXddxX3cxXdfxX2xXddxXd6xX2xXe4xX2xXexXdfxXe9xX118xXd7xX5xXe4xX9bxXeexXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexXaxX3xXd3xXdxX3cxXexX1xX9xXaxXddxX2xXe4xXaxX3xX2axX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xXabxX6cxX7cxX4xX3xXdfxXbfxX3xX1fexX1xX5cxX3xX7bxX5dxX5cxX3xX4xX1xX415xX5cxX3xX2xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX17xXdxX78xX79xX3xX17xX2daxX5cxX4bxX3xX2xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX8dxX6cxd04cxX1axX17xX4bxX3xXd8xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX49xX1dxXexX3xX49xX1dexX3xX79xX22xX17cxXdxX4bxX3xXd6xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xXexX6cxX6dxX1axX17xX3xX7cxXexX4bxX3xX2xX2axXd6xX3xX79xX22xX2fexX1axX17xX3xX4xX5dxX3xXbxX1xX46xX3xX79xX22xX1dxXdxX9bxX3xa232xX22xX1axX3xX7xX3f2xXdxX3xX66x10b6dxXdxX3xXexc353xXexX3xX56xX471xXbxX9bxX3xX1fexX475xX3xXexX1xX43fxX3xXexX1xX46xX79xX3xX7cxXexX3xX56xX1d3xX79xX3xX1axX471xX22xX3xXexX1xX1dexX4xX1xX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX0xX10xX79xX12xXcxX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1x95dfxX79xXbfxX0xX2axX10xX79xX12xX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX5cxX3cxXaexXaxX12xX13xX14xX4xX3xX49xX4axX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX6xX1axX3xX56xX46xX1axX3xX1axX17xX5cxX5dxXdxX4bxX3xX56xX46xX1axX3xXexX66xX5cxX1axX17xX3xXexX6cxX6dxXdxX3xX1axX17xX27xXexX4bxX3xX4xX1xX78xX79xX3xX7bxX7cxXdxX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX22xX6xX3xX1axX17xX27xXexX3xX8dxX8exX79xX3xX8dxX5dxX3xX1xX78xXbxX3xX3cxX99xX1axX9bxX0xX2axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX5cxX22xX66xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX1axX17xX5cxXdxX7xX6xX5cxX9bxX1axX10xXexX0xX2axXbxX12