Ảnh chụp “siêu Trăng hoa” cuối cùng của năm 2020 trên toàn thế giới
Giới chuyên môn gọi đây là “siêu Trăng hoa” vì Trăng sáng, to và rõ nhất.
fda2x10226x12ee3x1122bx19d02x19c27x186fbx13dc5x16bc1xX7x10eecx14b0ex107c9x1688ex17fc1x19210xX5x19b45xXax11576x1963ax1230bxX1xX3xX4xX1x131c1xXbxX3x14a0cxX7xXdx19a5ex1050fxX3xXcx10ad8x1073dxX14x123c7xX3xX1x1043cxX6x16f12xX3xX4xX20x195b0xXdxX3xX4x17c5cxX14xX26xX3xX4x196f8xX6xX3xX14xX24x107a7xX3x10d39x18e33xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29x1267bxX14xX3xXexX1x17ba1xX3xX26xXdx13f16xXdxX0x12cadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140c6xX10xX6x12715xXaxX12x14fdfxXdxX54xXdxX3xX4xX1xX20x12769xX1fxX14xX3xX3dx139aaxX14xX3xX26x1427fxXdxX3x13954x12280xX74xX3xX5xX4bxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3x1410cx167d4xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX7x1241bxX14xX26x11089xX3xXexX29xX3xX98xX4bxX3xX23x10701xX3xX14xX1x18937xXex18f05xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6x107f1xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14x108ddxX3xX3fxXbx17bf7xX3xX6xX20xXexX29x1648exXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10x186baxX7xX57xX3fxX40xX2x17cafxX57xX2xX40x12873xX69xX110xX40xX10cxX3fx1454fxfeacx17a77xXex171b3xX40xX11ax1042bxX5xX2xXb4x1646bxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19cc2xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXex10188xX6xX5xXdxX26xX14xXcdxX3xX121xX20xX7xXexXdx152dbxX74xXd7xXaxX12xX66xXdx116a6xX14xX3xXex17456x17150xX14xX26xX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xXa5xX3xX4x1332axX14xX3xX80xX1bbxX1bcxX4xX3xX26xX7dxXdxX3xX5xX4bxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxXa5xX3xX80x15c87xX3xX69xXdx11413xX14xX3xX23xX6xX3xX98xX4bxX29xX3xXexX2fxXdxX3xX14xX26xX4bxX74xX3xX11axX57xX110xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xX4x10aacxX20xX3x11d20xX1xXdxX3x115cfx140d0xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xXexX54xXdxX3xX26xX22cxX14xX3xX80xXdx1891cxX3dxX3xX4x105bdxX4xX3xX80x16677xX6xXa5xX3xX22fxX1xX29xfdeexX14xX26xX3xX4xXa2xX4xX1xX3xX98xX54xXdxX3xXcxX23xXa2xXdxX3x19d48xXb2xXexX3xX5xX4bxX3xX26xX22cxX14xX3xX14xX1xXb2xXexX3xXexX23xX29xX14xX26xX3xX4xX256xX3xX14xX24xX3dxXb4xX3xX6cxXdxX54xXdxX3xX4xX1xX20xX74xX1fxX14xX3xX3dxX79xX14xX3xX26xX7dxXdxX3xX80xX81xX74xX3xX5xX4bxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX98xX99xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX7xXa2xX14xX26xXa5xX3xXexX29xX3xX98xX4bxX3xX23xXaexX3xX14xX1xXb2xXexXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3x19bffxX10xX20xXexX10xX23xX7xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX118xX40xX2xX116xX5xX3fxXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd1xXexX1a3xX6xX5xXdxX26xX14xXcdxX3xX121xX20xX7xXexXdxX1b0xX74xXd7xXaxX12xX18fxX234xXbxX3xX80xX79xXdxX3xX14xX26x118b6xX3dxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xXex13427xXdxX3xX3dx14c73xXexX3xX14xX26xX7dxX14xX3xX14x15bc1xXdxX3x13988xX3x12643xX23xXdx1134bxX29xX14xX6xXb4xX3xXcxX1xX10xX29xX3xX18fx13993xX431xXa5xX3xX98xXdxX1b7xX4xX3xX80xX234xXexX3xXexX1fxX14xX3xX4xX1xX29xX3xX1xXdxX1b7xX14xX3xXexX1bbxX1bcxX14xX26xX3xX5xX4bxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xXbcxX401xXexX3xX14xX26xX20x126f7xX14xX3xXex1205exX3xX4xXa2xX4xX1xX3xX14xX26xX1bbx189b1xXdxX3xX4xX1xX81xX20xX3xX233x127e3xX3xXbcxX256xX14xX3xX80xX24fxX6xX3x1943axX20xX6xX14xX3xX7xXa2xXexX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX2d5xX10xX20xXexX10xX23xX7xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX11axX11axX11dxX118xX5xX118xXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX431xX422x11d44xX422xXa5xX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX7x19ce4xX3xXexX23xX1e4xX14xX3xX80xX22cxX74xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXbcxX22cxX20xX3xXexX23xX47axXdxX3xXexX23xX29xX14xX26xX3xX118xX3xX14xX26xX4bxX74xX3xXb4xX3xXcxX23xX29xX14xX26xX3xX256xX14xX1xX3xX5xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX80xX1bbxX1bcxX4xX3xX48dxX20xX6xX14xX3xX7xXa2xXexX3xXexX410xXdxX3xX431xX10xX106xX3x1620bxX29xX23xX22fxXa5xX3xX233xX483xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX6cxX10xXexXexX74xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX110xX117xX117xX11axX5xX117xXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xXaxX5b2xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX80xX1bbxX1bcxX4xX3xXd1xX10xX3dxX3xX5xX4bxX3xX80xXdx12216xX3dxX3xX5xX4bxX14xX1xX3xX4xX38xX6xX3xX3dxX33xX6xX3xXd1xX20xX81xX14xX3xX420xX3x14f4exX401xX4xX3xXbcxXa2xX14xX3xX4xX22cxX20xXb4xX3xX431xX422xX5b2xX422xX3xX4xX1xX29xX3xXbcxXdxX50xXexX3xX48dxX20xX6xX14xX3xX14xXdxX1b7xX3dxX3xX14xX4bxX74xX3xXbcxX401xXexX3xX14xX26xX20xX46cxX14xX3xXexX470xX3xXbxX1xX1bbx1826cxX14xX26xX3xXexX1x15220xX4xX3xX69xX24bxX3xX80xX29xXa2xX14xX3xXexX1xX47axXdxX3xXexXdxX50xXexX3xX233xX6xXdxX14xX10xX3x11905xX6xX23xX3dxX10xX23xX7xX3xX422xX5xX3dxX6xX14xX6xX4xX3xX98xX4bxX29xX3xX14xX1x1874cxX14xX26xX3xX14xX24xX3dxX3xX2xX116xX118xX40xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX422x1433dxXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX10cxX118xX11axX110xX5xX110xXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xXcxX1xX20x12d2axXexX3xX14xX26xX7cfxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX2bxX3xX3dxX79xX3xXexX256xX3xXexX1xX47axXdxX3xX80xXdxX247xX3dxX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX4x16ca0xX3xX22fxX1xX29xX256xX14xX26xX3xX4xXa2xX4xX1xX3xX26xX22cxX14xX3xX14xX1xXb2xXexX3xX98xX54xXdxX3xXcxX23xXa2xXdxX3xX268xXb2xXexX3xXexX23xX1fxX14xX3xX48dxX20xX483xX3xX80xX410xX29xX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xXa5xX3xXcxX23xXa2xXdxX3xX268xXb2xXexX3xX98xX4bxX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX47axXdxXb4xX3x13e73xX1xXdxX3xX80xX914xXa5xX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xXexX23xX79xX14xX26xX3xX7xXa2xX14xX26xX3xX98xX4bxX3xX5xX54xX14xX3xX1xX798xX14xX3xX7xX29xX3xX98xX54xXdxX3xXbcxX99xX14xX1xX3xXexX1xX1bbxX47axX14xX26xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX6cxX10xXexXexX74xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX110xX116xX110xX5xX11dxXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xX18fxX914xX3xXexX1xX247xX3xX14xX914xXdxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX46cxX14xX26xX2bxX3xX98xX4bxX29xX3xXexX1xXa2xX14xX26xX3xX117xX3xX5xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX5xX54xX14xX3xX14xX1xXb2xXexX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xXa5xX3xX4xX1e4xX14xX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xXaxX3xXexX23xX29xX14xX26xX3xXexX20xX22cxX14xX3xX14xX4bxX74xX3xX5xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX80x18ecbxXbxX3xX14xX1xXb2xXexXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX6cxX10xXexXexX74xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX116xX110xX11axX11axX5xX11axXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xXcxX1xX47axXdxX3xX80xXdxX247xX3dxX3xX69xX20axX3xX48dxX20xX6xX14xX3xX7xXa2xXexX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX14xX1xXb2xXexX3xX5xX4bxX3xX98xX4bxX29xX3xX1xX29xX4bxX14xX26xX3xX1xX79xX14xXb4xX3xX75fxX410xX14xX3xX4xX1x163dfxX3xX4xX22cxX14xX3xX14xX1xX99xX14xX3xX23xX6xX3xX14xX26xX29xX4bxXdxX3xXexX1xX10xX29xX3xX1xX1bbxX54xX14xX26xX3xX80xX2fxXdxX3xX69xXdxX1b7xX14xX3xX233xX234xXexX3xXcxX23xX47axXdxX3xX5xX234xX14xX3xX5xX4bxX3xX7xX5c1xX3xXexX1xXb2xX74xX3xX80xX1bbxX1bcxX4xX3xXexX29xX4bxX14xX3xX4xX256xX14xX1xX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX2d5xX10xX20xXexX10xX23xX7xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbcxX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX23xX26xXdxX14xXcdxX3xX3fxXbxXd1xX3xX6xX20xXexX29xXd7xXaxX12xX0xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb4xXbcxX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xXb4xX98xX14xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX110xX40xX10cxX3fxX116xX117xX118xXexX117xX117xX40xX11dxX5xX10cxXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12x16f15xX22cxX14xX3xXexXdxX50xXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX1xXdxX1b7xX14xX3xXexX1bbxX1bcxX14xX26xX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xXd1xX256xX74xX3xX23xX6xX3xX7xX5c1xX3xX5xX4bxX3xXexX1xXa2xX14xX26xX3xX117xX57xX3fxX40xX3fxX2xXb4xX3xX13xX14xX1xXcdxX3xX6cxX10xXexXexX74xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX23xX12xX0xX57xXexXbcxX29xX69xX74xX12xX0xX57xXexX6xXbcxX5xX10xX12xX0xX69xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX23xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX23xX29xX14xX26xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX1fxX14xX3xX48dxX20xX6xX14xXcdxX0xX57xX7xXexX23xX29xX14xX26xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a3xXexX1xX20xX3dxXbcxX1a3xX6xX14xX69xX1a3xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddaxXdxX1fxX14xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX914xX3xX3dxX1bbxX6xX3xX7xX6xX29xX3xXbcxX24xX14xX26xX3xX98xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX14xX26xXaxX3xX1xX23xX10xX1b0xX9xXaxX57xX22fxX1xX29xX6xX1a3xX1xX29xX4xX57xX5xXdxX10xX14xX1a3xXexXdxX10xXbxX1a3xX4xX29xX1a3xX3dxX20xX6xX1a3xX7xX6xX29xX1a3xXbcxX6xX14xX26xX1a3xX98xX6xX1a3xX7xXdxX10xX20xX1a3xXexX23xX6xX14xX26xX57xX2xX116xX2xX11dxX40xX116xXb4xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX3dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX3fxX40xX57xX14xX10xX106xX7xX57xX3fxX40xX2xX10cxX57xX2xX40xX110xX69xX3fxX2xX110xX110xX10cxX40xX2xXexX116xX117xX116xX11axX5xX110xX1a3xX7xXdxX10xX20xX1a3xXexX23xX6xX14xX26xX1a3xX425xX23xX74xX74xXb4xX121xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX4xX1xX19xXbxX3xX1cxX7xXdxX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX14xX26xX3xX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xX3xXexX23xX1fxX14xX3xXexX29xX4bxX14xX3xXexX1xX50xX3xX26xXdxX54xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX98xX12xX0xX7xXexX23xX29xX14xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXddaxXdxX1fxX14xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX914xX3xX3dxX1bbxX6xX3xX7xX6xX29xX3xXbcxX24xX14xX26xX3xX98xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX14xX26xXaxX3xX1xX23xX10xX1b0xX9xXaxX57xX22fxX1xX29xX6xX1a3xX1xX29xX4xX57xX5xXdxX10xX14xX1a3xXexXdxX10xXbxX1a3xX4xX29xX1a3xX3dxX20xX6xX1a3xX7xX6xX29xX1a3xXbcxX6xX14xX26xX1a3xX98xX6xX1a3xX7xXdxX10xX20xX1a3xXexX23xX6xX14xX26xX57xX2xX116xX2xX11dxX40xX116xXb4xX1xXexX3dxXaxX12xXddaxXdxX1fxX14xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX914xX3xX3dxX1bbxX6xX3xX7xX6xX29xX3xXbcxX24xX14xX26xX3xX98xX4bxX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX14xX26xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX23xX29xX14xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX268xX1fxX3dxX3xXexX1xX79exX3xXexX1bbxX3xX23xX410xX14xX26xX3xX7xXa2xX14xX26xX3xXexX1xX79exX3xX431xX24xX3dxX3xXexX20xX22cxX14xX3xX14xX4bxX74xX3x11d0axX11dxX1a3xX11axX57xX110x13d4bxXa5xX3xX14xX26xX1bbxX47axXdxX3xX74xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX1fxX14xX3xX98xX24xX14xX3x11536xXdxX1b7xXexX3xX431xX6xX3dxX3xX4xX914xX3xX4xX798xX3xX1xX414xXdxX3xX4xX1xXdxX1fxX3dxX3xX14xX26xX1bbx1075dxX14xX26xX3xX3dxX1bbxX6xX3xX7xX6xX29xX3xXbcxX24xX14xX26xX3xX75fxX256xX29xX3xX75fxX99xX14xX1xXb4xX3xX5b2xX6xX20xX3xX80xX914xX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX79exX3xX14xX24xX3dxX3xX1098xX11axX57xX110xX109exXa5xX3xX7xX5c1xX3xXd1xX20xXb2xXexX3xX1xXdxX1b7xX14xX3xX5xX22cxX14xX3xX7xXdxX1fxX20xX3xXexX23xX24xX14xX26xX3xX4xX20xX2fxXdxX3xX4xX33xX14xX26xX3xX4xX38xX6xX3xX14xX24xX3dxX3xX3fxX40xX3fxX40xXb4xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX98xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX20xX5xX12xX0xX69xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX98xX12xX0xX57xX69xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5b2xX29xX20xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3x1216dxXdxX14xX26xX0xX57xXbxX12