Xem trực thăng tấn công Ka-52 của không quân Nga
Trực thăng Ka-52 “Cá sấu” của Nga được đánh giá là mạnh hơn trực thăng AH-64 Apache của Mỹ và được coi là trực thăng tốt nhất thế giới hiện nay.
79aax8480xbf63x8b89xf32bxcabcx88daxaee8xf2ecxddbcxX8x7c9cxf642xX7x8823xd251xX2xX5xX6xa55cxaeb1xX13xa279xX12xX7xX1xX12xXdxXbx8c1axX0xX15x856dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx8f9ax8b73xX2xXexX6xX12xXbxX1cxe9f6xX12xeb3exX4xXexXdxd4eexX5xX4xXexX15x8707xa675xa72axX4xXexe20bxX3cxX4xX5xf10bxX3cxX3dxX4xec2dxX7x8fb7xf49cx8d66xX4xX5x7c32xX7xX4xa729xX15xX44xX3cxX3dxX4xacb1xe93fxb73axX3cxX4xf188xX3dxX7xX0xb648xX15xX1fxX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xc6a0xX12xX7xX1xXbxX1cxX29xXdxX36xX5xX4xXexX15xX3bxX3cxX3dxX4xX48xX7xX4axX4bxX4cxX4xb433xc8a5xbb87xX4xX8xX40xX59xb324xX4xX5xX4fxX7xX4xX5dxX3dxX7xX4x874dxb703x8e51xX5xX4xX98xX89xX3cxX15xX4xX3dxX2xX89xX4xX6xbd9dxX4xX32xb8aexX3cxX15xX4xX15xae51xX3cxX4xXexXdxX36xX5xX4xXexX15xX3bxX3cxX3dxX4xb709xX70xX4ax8792xf0c9xX4xXbdxX28xX7xX5xX15xX12xX4xX5xX4fxX7xX4xc9dax88f7xX4xX3xXa7xX4xX98xX99xX9axX5xX4xX5x9482xX2xX4xX6xXa7xX4xXexXdxX36xX5xX4xXexX15xX3bxX3cxX3dxX4xXexd49fxXexX4xX3cxX15xX40xXexX4xXexX15xc862xX4xX3dxX2xa89cxX2xX4xX15xX2xda92xX3cxX4xX3cxX7x9da2xf176xX0xX61xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xf232xXdaxX1xX104xX4xX28xX88xX12xX3cxXexX12xXdxXbxX1cxX0xX2xX32xX3dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX88xX12xX3cxXexX12xXdxXbxX4xX8xXexX104xX6xX12xXaxXbxbe9dxX2xX1xXexX15xe718xX4xX1fxX1fxXc1x90e7xX28x9e0cx948bxX4xX15xX12xX2xX3dxX15xXexX144xX4xXc0x8d4cxX157xX1fxX28xX14bxX14cxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX144xX61xX61xX2xX105x8b5axX7xXdaxX15xX7xXexX2xX3cxX15xX105xX3xX3cxX61xX3cxX12xX13fxX8xX61xX1fxa8dexX4bxX1fxX61xX1fxX149xXc0xX1xX4cxX149xX157xf1ebxX180xX4bxXc0xXexXc0xX4cxX4bxX4cxX6xXc0xX4axX2xX3cxb04axXdaxX3dxXdxX7xX28xX15xX2xX5xX4axX52xX7xX32xXdaxX3xX4axX52xX7xX105xd190xX28xX3dxXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX12xX32xX4xXexXdxX36xX5xX4xXexX15xX3bxX3cxX3dxX4xXexX40xX3cxX4xX5xX44xX3cxX3dxX4xX48xX7xX4axX4bxX4cxX4xX5xX4fxX7xX4xX52xX15xX44xX3cxX3dxX4xX58xX59xX5axX3cxX4xX5dxX3dxX7xXbxX4xX61xX1cxX0xX61xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX115xXdaxX1xX104xX4xX28xX88xX12xX3cxXexX12xXdxXbxX1cxX0xX2xX32xX3dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX88xX12xX3cxXexX12xXdxX4xX1xXexX15xX59xX32xX16dxX4xX1xX15xX2xX1xX12xXbxX4xX8xXexX104xX6xX12xXaxXbxX13fxX2xX1xXexX15xX144xX4xX180xX157xX180xX28xX14bxX14cxX4xX15xX12xX2xX3dxX15xXexX144xX4xXc0xX4bxXc0xX28xX14bxX14cxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX144xX61xX61xX2xX105xX16dxX7xXdaxX15xX7xXexX2xX3cxX15xX105xX3xX3cxX61xX3cxX12xX13fxX8xX61xX1fxX180xX4bxX1fxX61xX1fxX149xXc0xX1xX4cxX149xX157xXc1xX149xX18bxXc0xXexX18bxX18bxX180xX149xX180xX6xX149xX105xX1acxX28xX3dx97eaxXdxXaxdfd4xX28dxX149xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX30xX12xX32xX4xXexXdxX36xX5xX4xXexX15xX3bxX3cxX3dxX4xXexX40xX3cxX4xX5xX44xX3cxX3dxX4xX48xX7xX4axX4bxX4cxX4xX5xX4fxX7xX4xX52xX15xX44xX3cxX3dxX4xX58xX59xX5axX3cxX4xX5dxX3dxX7xXbxX4xX61xX1cxX0xX61xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28x7ac7xXdaxX59xXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xXdaxX4xebc2xc791xX2e7xX0xX61xX28xX1cxX0xX61xX1xX2xX3xX1c