Lính Mỹ trong chiến dịch giải phóng Mosul
Trong chiến dịch giành lại Mosul từ tay IS, lực lượng Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ cố vấn và không kích yểm trợ các lực lượng Iraq.
dc6x3a97x830bx1b2dx60b0x8cefx30e8x6ea1x79fdxX7x9441x7b52x5fbex28c7x9b44x1dccxX5x3896xXax7218x2e92x4003x864exX1xX3x63f9x22c2xX3xXexb5fex24ccxX15x9362xX3xX4xX1xXdx10d2xX15xX3x2e9cx5927xX4xX1xX3xX1fxXdx20cexXdxX3xXbxX1x2ea0xX15xX1fxX3xX18xX1dxX7xe22xX5xX0x4cffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx49b7xX10xX6xX27xXaxX12xXcxX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX1fxXdx673axX15xX1xX3xX5x6656xXdxX3xX18xX1dxX7xX3axX5xX3xXexac17xX3xXexX6x3d0cxX3x93c1x4ae3x714dxX3xX5xa137xX4xX3xX5x46c9xa3b5xX15xX1fxX3xX18xX19xX3xX4xX1x4f89xX3xX78xX24xX3axX3xX5xX65xa1b1xX3xX15xX1xXdxaf3exX95xX3x1b85x9cf3xX3xX4x1febxX3xX9dx7fcfxX15xX3xX9dxX65xX3x642dxX1x1218xX15xX1fxX3xXaaxX14xX4xX1xX3xX78x9e11xX95xX3xXexX1cxX84xX3xX4xf23xX4xX3xX5xX7fxX4xX3xX5xX83xX84xX15xX1fxX3xX7axX1cxX6xac05x7f6exX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f91xX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7x31e3xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfx101bxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10x9016xX7xX3dxX2x3613x48bdx59e9xX3dxX2x7151x85bdxX27xX11exX2xX119xXexX2xX2xa40cx1672xX5xX11dxXcfxb97cxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a7fxX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX9exXbxX3xX2exX15xX1xX3xX7xX10xX5x9c7axXdxX10xX3xXexX6axXdxX3xX4x80b0xX15xX3xX4x203cxX3xXcexX3ax1b60xX15xX3xX7xX7fxX3xX4xX8dxX6xX3xX18xX19xX3x9a4bxX3xaa0bxX6xX78xX78xX6xX1cxX6xX7cxX3xXbxX1xX14xX6xX3xX15xX6xX95xX3xX18xX1dxX7xX3axX5xX3xX15xX1fxX65xX78xX3xX126xX11exX3dxX2xX11dxXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11exX126xa1a9xX227xX5xX2xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12x9ae4xX1xXbexX1dxX3xXexX7fxX3xX1xX65xX15xX1xX3xX18xX2xX11dx2f47x12d5xX118xX3xX27bxX6xX5xX6xX27xXdxX15xX3xX4xX8dxX6xX3xXcexX3axX19fxX15xX3x93e1x2ea8xXdxX3xX18xX19xX3xXbxX1xXbexX1dxX3xXaaxX14xX4xX1xX3xX4xXbexX4xX3xX95xX9exX4xX3xXexXdx22b6xX3axX3xXaaxX1xX8dxX15xX1fxX3xX105xXa1xX7cxX3x3826xX27x5f1cxX15xX3xX2a0xX83x24a2xX15xX1fx81c5xX3xX4xX1xX1dxX3xX105xX83x5aa3xX4xX3xXexXdxX24xX15xX3xX4xX8dxX6xX3xX4xXbexX4xX3xX5xX7fxX4xX3xX5xX83xX84xX15xX1fxX3xX7axX1cxX6xXcexX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXexX1cx4abexX15xX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX1acxX3xX18xX1dxX7xX3axX5xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX28bxX11axX119xX11axX5xX126xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX18xX2a1xXexX3xX15xX1fxX83xX2cfxXdxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX6axXdxX3xX4xX197xX15xX3xX4xX19bxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX1aexX6xX78xX78xX6xX1cxX6xX3xXbxX1xX14xX6xX3xX15xX6xX95xX3xX18xX1dxX7xX3axX5xX3xX15xX1fxX65xX78xX3xX126xX11exX3dxX2xX11dxXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11axX11axX28bxX119xX5xX11axXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xaad8xX1xX33xXdxX3xX105xXa1xX4xX3xX5xX2bbxX15xX3xX7xX6xX3axX3xX95xX2a1xXexX3xX4xX3axX2a1xX4xX3xXaaxX1xXacxX15xX1fxX3xXaaxX14xX4xX1xX3xX4xX8dxX6xX3xX18xX19xX7cxX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xXaaxX1xXdxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7axX1cxX6xXcexX3xXexXdxX24xX15xX3xX9dxX65xX1dxX3xX5xX65xX15xX1fxX3xXcxX1dxXbx6d12xX6xX114xX6xX3xX1fx5527xX15xX3xX18xX1dxX7xX3axX5xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX28bxX11exX28bxX119xX5xX119xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX3axX505xX15xX3xXexX1cxX6xX3xXaaxX1xXdxX3xX1xX1dxX65xX15xX1fxX3xX1xXacxX15xX3xX105xX3axXacxX15xX1fxX3x645cxX3axXa1xX15xX1fxX3xXexX1cxX2bbxX15xX3xX4xX197xX15xX3xX4xX19bxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX1aexX6xX78xX78xX6xX1cxX6xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX127xX11exX126xX2xX5xX11exXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX27bxX1xXdxX3xX4xXacxX15xX1fxX3xX18xX19xX3xXexX1cxX2bbxX15xX3xX95xX2a1xXexX3xX4xX1xXdxX24xX4xX3xX95xXbexX78xX3xX105xX6xX78xX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX2a0xXa4xX3axX3xb0e6xX3dxX28cxXf4xX2xX127x2bd2xX3xX7bxX3axXbxX10xX1cxX3xX4cxX1dxX1cxX15xX10xXexX3xXexX1cxX83xX2daxX4xX3xXaaxX1xXdxX3xX4xXa4xXexX3xX4xXbexX15xX1xX3xX5xX65xX95xX3xX15xX1xXdxX9axX95xX3xX9dxX9exX3xXaaxX1xXacxX15xX1fxX3xXaaxX14xX4xX1xX3xX78xXb6xX95xX3xXexX1cxX84xX3xX1acxX3xX18xX1dxX7xX3axX5xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11axX28bxX126xX127xX5xX118xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX15xX1xX3xX1fxXbexX4xX3xXexX6axXdxX3xX4xX197xX15xX3xX4xX19bxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX1aexX6xX78xX78xX6xX1cxX6xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11axX118xX127xX2xX5xX227xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xb4dcxXdxX19fxX78xX3xXbxX1x7de0xXexX3xX15xX1fxX1xf93xX3xX15xX1fx36fbxXdxX3xX15xX1fx11e9xX15xX3xX15xX1fxX8dxXdxX3xX4xX8dxX6xX3xX95xX2a1xXexX3xX105xXdxX15xX1xX3xX7x6231xX3xX18xX19xX3xX105xX2bbxX15xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX197xX15xX3xX4xX19bxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX1aexX6xX78xX78xX6xX1cxX6xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxX3xX27xXexX1xX3axX95xX105xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xX2xX11axX11axX11dxXexX119xX28bxX11dxX127xX5xX118xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX27xXexX1x2524xX227xX2xX11dxXbxX5ddx63c3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX99fxX119xX227xX11axXbxX5ddxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX3xX1xe14xX3xXexX1cxX84xX3xX1cxXa4xXexX3xX2a0xX8bcxX4xX3xX5xX7fxX4xX3xX9dx2a3dxX3xX95x5283xXexX3xX4xX1xX3axX78xX2bbxX15xX3xX95xXacxX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX7fxX4xX3xX5xX83xX84xX15xX1fxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7axX1cxX6xXcexX3xX4x4d3axX15xX3xX15xX1dxX15xX3xXexX1cx4136xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX3axX2a1xX4xX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX4xX1xXa1xX15xX1fxX3xX7axX7bxXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX119xX227xX118xX2xX5xX28bxXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX18xXbexX78xX3xX105xX6xX78xX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX2a0xXa4xX3axX3xX6d6xX3dxX28cxXf4xX2xX127xX6dcxX3xX7bxX3axXbxX10xX1cxX3xX4cxX1dxX1cxX15xX10xXexX3xX4xX1xX2cfxX3xX5xX9axX15xX1xX3xX5ddxX3axXa4xXexX3xXbxX1xXbexXexX3xXexX74xX3xXexX65xX3axX3xX7xX19fxX15xX3xX105xX6xX78xX3xb7c6xX7bxX7bxX3x7ab8xX114xXdxX1fxX1xXexX3xXb33xXcfxX3xX6dcxXdxX7xX10xX15xX1xX1dxX114xX10xX1cxX3xX171x1db5x9ab6xX3xX118xX28bxX3xX15xX10xX1dxX3xX2a0xX301xX3axX3xX1acxX3xX9dxec2xX15xX1fxX3xXb49xX28xX15xX1xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11axX28bxX127xX28bxX5xX2xX11dxXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12x8813xX10xX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX18xX19xX3xX1xX1dxX6axXexX3xX2a0xX2a1xX15xX1fxX3xXexX6axXdxX3xX4xX197xX15xX3xX4xX19bxX3xXcexX3axX19fxX15xX3xX7xX7fxX3xX1aexX6xX78xX78xX6xX1cxX6xXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX119xX119xX118xX119xX5xX2xX2xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX171xX1xXdxX24xX15xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX1fxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xX15xX1fxX3xX18xX1dxX7xX3axX5xX3xX2a0xa175xX3xXexX1xX3axX3xX2a0xX83xX84xX4xX3xX15xX1x2a11xX15xX1fxX3xXexX1xX8bcxX15xX1fxX3xX5xX84xXdxX3xX105xX83xX2daxX4xX3xX2a0xX505xX3axX3xX9dxX65xX3xX9dxXa17xX15xX1fxX3xX9dxX19fxX78xX3xX2a0xX6xX15xX1fxX3xX27xX505xX15xX3xX2a0xX83xX84xX4xX3xXaaxX1x54c4xXbxX3xX4xX1xX9edxXexXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX1dxX27xX78xXaxX12xX0xXdxX95xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX95xX7xXf4xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXcfxX105xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcfxX9dxX15xX3dxX15xX10xX114xX7xX3dxX2xX118xX119xX11axX3dxX2xX11dxX11exX27xX11exX2xX119xXexX11exX119xX118xX28bxX5xX2xX126xXcfxX12bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX15xX1xX3xX95xX78xX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX10xX15xX3xX27xXdxX4xX1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXbxX1xX1dxX15xX1fxX3xX95xX1dxX7xX3axX5xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX171xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX7bxX6xX3axX3xXaaxX1xXdxX3xXexXdxX24xX15xX3xX1xX65xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX27xX28xX4xX1xX3xX1fxXdxX2exXdxX3xXbxX1xX33xX15xX1fxX3xX18xX1dxX7xX3axX5xX7cxX3xX18xX19xX3xXexX1xXacxX15xX1fxX3xX105xXbexX1dxX3xX4xX1xXdxX24xX15xX3xX27xX28xX4xX1xX3xXexXbexXdxX3xX4xX1xXdxX24xX95xX3xXexX1xX65xX15xX1xX3xXbxX1xXa1xX3x70d0xX6xXcexXcexX6xX3xX4xX8dxX6xX3xX7bxX78xX1cxXdxX6xX3xXexX74xX3xX7axX7bxX3xX4xa29fxX15xX1fxX3xX4xX33xX3xXexX1xXb6xX3xX105xX8bcxXexX3xX2a0xX505xX3axX3xX2a0xX83xX84xX4xX3xXexX1cxXdxXb6xX15xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXexX1cxX1dxX15xX1fxX3xX9dxXa17xX15xX1fxX3xX9dxX65xXdxX3xXexX3axX505xX15xX3xXexX2daxXdxXcfxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX1dxX3axX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXb49x85ffxXb49xX0xX3dxXbxX12