Nước ngoài dạy học sinh dùng smartphone, iPad ra sao?
Trong lúc vẫn còn những tranh cãi về việc nên hay không nên cho học sinh mang điện thoại, máy tính bảng vào trường, nhiều nơi trên thế giới đã có luật về vấn đề này.
d74cxed4cxdecex149edx12217xe73axefe2x12195x1171dxX7x140b9x10b07xeacfxe79fx1284ax104fdxX5x13fd9xXax12fa2xf7c5x1540bx12f8exX4xX3x1031bx14369xd8fcxf6a3xXdxX3x11513x151e9xe889xX3xX1xf96bxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1ex1313dxX18xX19xX3xX7x14abdxX6x1215fxXexXbxX1xX1axX18xX10x104cfxX3xXdxf033xX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1ax11ec7xX0x137eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0dfxX10xX6xX1exXaxX12xXcxX33xX1axX18xX19xX3xX5x1408exX4xX3x12746x142a0xX18xX3xX4x13076xX18xX3xX18xX1xf3e0xX18xX19xX3xXexX33xX6xX18xX1xX3xX4xfbd6xXdxX3xX68xf1a9xX3xX68xXdxdb1axX4xX3xX18xe508xX18xX3xX1xX6xX20xX3xed76xX1xf327xX18xX19xX3xX18xX89xX18xX3xX4xX1xX1axX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xX6xX18xX19xX3x11ff9xXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3axX3xX31x11295xX20xX3xXexfd14xX18xX1xX3x10d1bx1050axX18xX19xX3xX68xX1bxX1axX3xXexX33xX14xf6bfxX18xX19xX3axX3xX18xX1xXdxX81x1417exX3xX18x12cb8xXdxX3xXexX33xX89xX18xX3xXexX1xe348xX3xX19xXdxX15xXdxX3xXacxX7dxX3xX4x14801xX3xX5xXd6x10eecxXexX3xX68xX81xX3xX68x12759xX18xX3xXacxX81xX3xX18xX1bxX20x15355xX0xX49xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX1axX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX10xXexX6xXdxX5x10257x13a23xX3x13afaxX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe577xX10xX18xXexX10xX33xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX10xXexX6xXdxX5xX11dxXdxX31xX19xX11dxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1ax10cf3xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf98dxX18xX1xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX1xX23xX6x13836xX3x14f06x15118xXcxXcx101d1xX3x11e0fxf1e9x1207dxX16bxX16cx11f65xXaxX3xX1xX33xX10xX120xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX49xX49xX4xX1exX18xX102xXexXd6xX1axXdxXexX33xX10xX102xX68xX18xX49xXexX1xXd6xX31xXc1x11b59xX11exX49xec9dxf959x156afxX49x10a1dx10489xX2xX19fxX49xX2xX2xX49xX1a2x10ea8xX49xXexX33xX10xX11dxX10xX31xX11dxX1exXd6xX18xX19xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX19xX10xXexXexX20xX11dxXdxX31xX6xX19xX10xX7xX11dxX2xX19ex110e8x125f8xX1d3xX19fxX1d3xe0c8xX19fxX19fxX1d3xX1d3xX2xX1a2xX1abxX1a3xX19fxX1abxX1d3xX1d4xX19exX1a2xX102x110c6xXbxX19xXaxX3xXexX6xX33xX19xX10xXexX9xXaxX19bxXc1xX5xX6xX18xX90xXaxX3xX33xX10xX5xX9xXaxX18xX1axX1axXbxX10xX18xX10xX33xXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxX120xX6xX18xX4xX20xXc1xX1axX153xX11dxX19xX33xX1axXd6xXbxX9xXaxXdxX31xX19xX11dxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1axX153xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xXdxX1exX9xXaxXdxX31xX19xX19bxX120xX6xX1a2xX1abxX2xX1d4xX1d8xX1a3xX11dxX120xX1d4xXc1xXc1xX11dxX2xX2xX10xX19fxX11dxX1abxX1a0xX120xX4xX11dxX6xX1d4xX2xX1d8xX1d8xX1d3xX10xX1d3xX120xX10xX1a0xX1d8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1axX153xX11dxX4xX1axX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX153xX11dxX11exXdxX1exXexX1xX169xX3xX2xX1a3xX1a3xfc69xf6bcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX2cxX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1axX47xX3xX11dxX3xX15dxX18xX1xX3xX2xX102xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX49xX49xXdxX102xXc1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xX68xX18xX49xX18xX10xX11exX7xX49xX2xX19fxX1d3xX19fxX49xX2xX1a3xX19exX1exX1a0xX1a2xX2xX1d3xX1a3xX1d3xX1a2xXexX19fxX1a2xX2xX2xX5xX2xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX2cxX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1axX47xXaxX3xX11exXdxX1exXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxX1axX33xXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX49xX49xX4xX1exX18xX102xXexXd6xX1axXdxXexX33xX10xX102xX68xX18xX49xX1a2xX1a3xX2xX19fxX49xX2xX2xX49xX1a2xX1abxX49xXexX33xX10xX11dxX10xX31xX11dxX1exXd6xX18xX19xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX19xX10xXexXexX20xX11dxXdxX31xX6xX19xX10xX7xX11dxX2xX19exX1d3xX1d4xX1d3xX19fxX1d3xX1d8xX19fxX19fxX1d3xX1d3xX2xX1a2xX1abxX1a3xX19fxX1abxX1d3xX1d4xX19exX1a2xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX1axX18xXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX1axX5xX1exX10xX33xX9xXaxe395xX18xX1xXf2xXbxX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xXbdxX4xX1x12592xXaxX12xX15dxX18xX1xX3xX31xXdxX18xX1xX3xX1xX23xX6xX169xX3xX16bxX16cxXcxXcxX16fxX3xX171xX172xX173xX16bxX16cxX176xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123f0xX1axX1exX20xXaxX12xXcxX1fxXdxX3xX172x14bdaxX3axX3xXexX1xX10xX1axX3xXc1xXb9xX1axX3xX0xXdxX12xX13xX10xX11exX3xX16fxX1axX33xX90xX3xXcxXdxX31xX10xX7xX0xX49xXdxX12xX3axX3xX172xX6xX33xX20xX5xX6xX18xX1exX3xX5xX1bxX3xXc1xX6xX18xX19xX3xXacxe8a7xXd6xX3xXexXdxX89xX18xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3x1182dxXd6xX6xX3xX5xXd6xXf2xXexX3xX18xX1xe77fxX31xX3xX19xXdxXc2xXdxX3xX491xXd6xX20xXe3xXexX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX5xX1axX3xX5x1554fxX18xX19xX3xX4xf85bxX6xX3xXbxX1xd812xX3xX1xXd6xX20xX18xX1xX3xX68xX81xX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7x13708xX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1x11515xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xX18xX1xX14xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX31xXdxX18xX1xX3axX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xXc1xXc2xX18xX19xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xX1xX23xX4xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX0xXc1xX12xdfbexXd6xX20xX3xXacxX4e1xX18xX1xX3xXexX1xXcdxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX1xX1axe4bexX4xX3xX4xXf9xX31xX3xX5xXd6xX92xX18xX0xX49xXc1xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12x1548cxXd6xXf2xXexX3xXacxX14x124bcxX4xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX491xXd6xX6xX3xXex103aaxX3xXexX1xXb9xX18xX19xX3xX1d3xX3xX18xd8daxX31xX3xX18xX6xX20xX3xX68xX1bxX3xX4xX1xXbdxX18xX1xX3xXexX1xea09xX4xX3xX4xXeexX3xX1xXdxX85xXd6xX3xX5x1299dxX4xX3xXexX593xX3xX19xXdxX72xX6xX3xX18xX59exX31xX3xX7xX6xXd6xX102xX3xX58xXdxX85xX18xX3xXc1xX6xX18xX19xX3xX20xX89xXd6xX3xX4xX483xXd6xX3xX18xX19xX1bxX18xX1xX3xX19xXdxXb9xX1axX3xX1exX4bexX4xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX153xd8e4xX20xX3xX1exX5bcxX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xX491xXd6xX20xX3xXacxX4e1xX18xX1xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1axX1bxX18xX3xX68xX1bxX3xXex14f40xXdxX3xX14xXd6xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xX90xX44exX3xXexX1xXd6xXf2xXexX3xX7xX620xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xXcxX33xX1axX18xX19xX3xX90xX1xXdxX3xX4xX1xXcdxX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXacxXdxX81xXd6xX3xX90xX1xX1axXc2xX18xX3xX4xX1xXd6xX18xX19xX3xX4xX4b9xX6xX3xXexX1axX1bxX18xX3xXc1xX6xX18xX19xX3axX3xX31x1145cxXexX3xX7xX620xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xXacxX7dxX3xX4xXeexX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX4xX1xXbdxX18xX1xX3xX7xXb9xX4xX1xX3xX33xXdxX89xX18xX19xX102xX3xX58xX85xX3xXexX1xX620xX18xX19xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xX4xX92xX18xX19xX3x1246cxX3xX1xX1fxXexX3xX443xX6xX5xXexXdxX31xX1axX33xX10xX3xX491xXd6xX20xX3xXacxX4e1xX18xX1xX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xX4xX4b9xX6xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX33xXd6xX18xX19xX3xX1xX23xX4xX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xXacxX14xX585xX4xX3xX18xX1xXdxX81xXd6xX3xX1xXd9xX18xX3xX31xX69exXexX3xX18xX4cfxX6xX3xXexX1xXcdxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX23xX4xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX18xX19xX1bxX20xX3xXacxXdxX3xX1xX23xX4xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX12fxX2cxX18xX19xX3xX68xX15xXdxX3xXacxXeexX3axX3xX4xXb9xX4xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xf9fdxX18xX19xX3xXacxX14xX585xX4xX3xX20xX89xXd6xX3xX4xX483xXd6xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXexX1fxX31xX3xX18xX19xX1x131a3xX3xX4xXb9xX4xX3xX4xX92xX18xX19xX3xX68xXdxX85xX4xX3xX68xX15xXdxX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xX31xf887xXdxX3xX1a2xX1a3xX3xXbxX1xX65xXexX3xX31xX69exXexX3xX5xX483xX18xX3xX68xX1bxX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX19xXdxXcdxX3xX19xXdxXc2xXdxX3xX5xX6xX1axX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX53dxXd6xXc2xX18xX3xX5xeafbxX3xX4xX5b0xX18xX19xX3xX33xX4b4xX18xX3xX1xXd9xX18xX3axX3xX3dxX1xXb9xXbxX3xX33xX6xX3xX491xXd6xX20xX3xXacxX4e1xX18xX1xX3xXaxX4xXf9xX31xX3xXexXdxX85xXexXaxX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3xX68xX1bxX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xXc1xXc2xX18xX19xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xXacx143c6xX3xXexX33xXb9xX18xX1xX3xX68xXdxX85xX4xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXc1xX4e1xX3xXbxX1xX5f7xX18xX3xXexX5f7xX31xX3xX68x11c04xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xX4xXeexX3xX90xX1xXc2xX3xX18xX59exX18xX19xX3xX90xXe3xXexX3xX18xX620xXdxX3xX31xX1fxX18xX19xX3xX171xX18xXexX10xX33xX18xX10xXexX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXc1xXb9xX1axX3xX0xXdxX12xXcxX1xX10xX3xX176xXd6xX18xX0xX49xXdxX12xX3axX3xXexX593xX3xXexX1xXb9xX18xX19xX3xX1d8xX3xX18xX59exX31xX3xX18xX6xX20xX3axX3xX491xXd6xX620xX4xX3xX1xX69exXdxX3xX3dxX1xXb9xXbxX3xXacxX7dxX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX491xXd6xX6xX3xX5xXd6xXf2xXexX3xX4xXf9xX31xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xX31xXb9xX20xX3xXexXbdxX18xX1xX3xXc1xXc2xX18xX19xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xX1xX23xX4xX102xX3x10ef8xXdxX85xX4xX3xX4xXf9xX31xX3xX18xX1bxX20xX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xX4xX1xX7b4xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX19xXdxXcdxX3xX1xX23xX4xX3xX31xX1bxX3xX4xX6dxX18xX3xX4xXc2xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX19xXdxXcdxX3xX19xXdxXc2xXdxX3xX5xX6xX1axX3axX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xX4xX1xX7b4xX3xX4xXf9xX31xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX5xX15xXbxX3xX1xX23xX4xX3axX3xX31xX1bxX3xX4xXf9xX31xX3xX4xXc2xX3xX6dexX3xX90xX1xXd6xX3xX68xX5bcxX4xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xX5xX6xX18xX19xX3axX3xX7xX5f7xX18xX3xX4xX1xXd9xXdxX3xX1xX1axX55axX4xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX19xXdxXcdxX3xX59exX18xX3xXexX33xX14xX6xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX57exX85xX18xX1xX3xX4xXf9xX31xX3xX18xX1bxX20xX3xX4xX797xX18xX19xX3xXb9xXbxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX4xXc2xX3xX68xX15xXdxX3xXacxf81bxX18xX19xX3xX1xXa4bxX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xX31xXdxX18xX1xX3x112b0xX7xX31xX6xX33xXexX11exX6xXexX4xX1x116c5xX3xX68xX1bxX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xX90xXe3xXexX3xX18xX620xXdxX3xX90xX1xXb9xX4xX102xX3xXcxX1xX10xX1axX3xXacxXeexX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX1axX55axX4xX3xX7xdfafxX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXexX4b4xXexX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3axX3xX1xX1axX55axX4xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXacxX887xX3xX4xX1xX65xX18xX19xX3xX6dexX3xX18xX1xX1bxX102xX3xX57exXd6xXf2xXexX3xX18xX1bxX20xX3xXb9xXbxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX68xX15xXdxX3xXexXf9xXexX3xX4xXc2xX3xX4xXb9xX4xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXacxX69exX3xXexXd6x11736xXdxX3xXexX593xX3xX1d4xX11dxX2xX19exX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xXcxXd6xX20xX3xX18xX1xXdxX89xX18xX3xXexX1fxXdxX3xX4xXb9xX4xX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xXexX33xXd6xX18xX19xX3xX1xX23xX4xX3axX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xX4xX4b9xX6xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xXaa7xX3xXexX2cxX20xX3xXexX1xX10xX1axX3xX491xXd6xX20xX3xXacxX4e1xX18xX1xX3xX4xX4b9xX6xX3xX31xX7d2xXdxX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX102xX3xX57exXd6xXf2xXexX3xX18xX1bxX20xX3xX4xX797xX18xX19xX3xX4xXeexX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX18xX19xX1axX1fxXdxX3xX5xX85xX3xX5xXdxX89xX18xX3xX491xXd6xX6xX18xX3xXexX15xXdxX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXc1xX1bxXdxX3xX1xX23xX4xX3axX3xX5xX1bxX3xXc1xX1bxXdxX3xXexXf2xXbxX3xX68xX81xX3xX18xX1xX1bxX3xX1xX6xX20xX3xX1xX7d2xX3xXexX33xX585xX3xX4xXb9xX4xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX90xX1xXd6xX20xXe3xXexX3xXexXf2xXexX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX10xX18xXexX10xX33xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX10xXexX6xXdxX5xX11dxXdxX31xX19xX11dxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1axX153xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15dxX18xX1xX169xX3xX173xX57exX173xX172xX16fxXaxX3xX1xX33xX10xX120xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX49xX49xX4xX1exX18xX102xXexXd6xX1axXdxXexX33xX10xX102xX68xX18xX49xXexX1xXd6xX31xXc1xX19bxX11exX49xX19exX19fxX1a0xX49xX1a2xX1a3xX2xX19fxX49xX2xX2xX49xX1a2xX1abxX49xXexX33xX10xX11dxX10xX31xX11dxX1exXd6xX18xX19xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX1a2xX11dxX6xX5xX6xX31xX20xX11dxX2xX19exX1d3xX1d4xX1d3xX19fxX1d3xX19fxX1a3xX19fxX19exX19fxX19exX19exX1a2xX1d4xX2xX2xX1d4xX1d4xX1a0xX1d4xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xXexX6xX33xX19xX10xXexX9xXaxX19bxXc1xX5xX6xX18xX90xXaxX3xX33xX10xX5xX9xXaxX18xX1axX1axXbxX10xX18xX10xX33xXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxX120xX6xX18xX4xX20xXc1xX1axX153xX11dxX19xX33xX1axXd6xXbxX9xXaxXdxX31xX19xX11dxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1axX153xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xXdxX1exX9xXaxXdxX31xX19xX19bxX1a3xX1a0xX2xX1exX2xX1a2xX1exX1a3xX11dxX120xX1d4xXc1xX4xX11dxX2xX2xX10xX19fxX11dxX1abxX120xX120xX19fxX11dxXc1xX19exX10xX120xX1abxXc1xX10xX1d3xX1d8xX1d3xX1d3xX1exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX19xX1xXexXc1xX1axX153xX11dxX4xX1axX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX153xX11dxX11exXdxX1exXexX1xX169xX3xX2xX1a3xX1a3xX290xX291xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX2cxX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1axX47xX3xX11dxX3xX15dxX18xX1xX3xX1a2xX102xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX169xX49xX49xXdxX102xXc1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX18xX1xX102xX68xX18xX49xX18xX10xX11exX7xX49xX2xX19fxX1d3xX19fxX49xX2xX1a3xX19exX1exX1a0xX1a2xX2xX1d3xX1a3xX1d3xX1a2xXexX1a2xX1abxX1a2xX1a3xX5xX1a2xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX2cxX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1axX47xXaxX3xX11exXdxX1exXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxX1axX33xXdxX19xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX169xX49xX49xX4xX1exX18xX102xXexXd6xX1axXdxXexX33xX10xX102xX68xX18xX49xX1a2xX1a3xX2xX19fxX49xX2xX2xX49xX1a2xX1abxX49xXexX33xX10xX11dxX10xX31xX11dxX1exXd6xX18xX19xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX1a2xX11dxX6xX5xX6xX31xX20xX11dxX2xX19exX1d3xX1d4xX1d3xX19fxX1d3xX19fxX1a3xX19fxX19exX19fxX19exX19exX1a2xX1d4xX2xX2xX1d4xX1d4xX1a0xX1d4xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX1axX18xXaxX3xX1exX6xXexX6xX11dxXbxX5xX6xX4xX10xX1xX1axX5xX1exX10xX33xX9xXaxX408xX18xX1xXf2xXbxX3xX4xX1xX65xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX417xXaxX12xX15dxX18xX1xX169xX3xX173xX57exX173xX172xX16fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX0xXc1xX12xe5d0xX2cxX18xX19xX3xXacxX887xX3xX1xX23xX4xX3xX68xX69xX18xX3xX5xX1axX0xX49xXc1xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX12fxX1xX1axX3xXexX15xXdxX3xX18xX6xX20xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX5xX1axX3xX18xX19xX1fxXdxX3xX68xX81xX3xX7xX5b0xX4xX3xX90xX1x10328xX10xX3xX5xXdxX89xX18xX3xX491xXd6xX6xX18xX3xXexX15xXdxX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xXacxXa4bxX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX4cfxX3xX4xX4b9xX6xX3xXexX33x14f61xX3xX10xX31xX3xX4xX1xX4b9xX3xX20xXe3xXd6xX3xXexXf2xXbxX3xXexX33xXd6xX18xX19xX3xX68xX1bxX1axX3xX4xXb9xX4xX3xX68xXf9xX18xX3xXacxX81xX3xX19xXdxXc2xXdxX3xXexX33xXbdxX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX12fxXb9xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX89xX18xX3xX4xX5b0xXd6xX3xXacxX7dxX3xX4xX1xX7b4xX3xX33xX6xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXexX33xXfb1xX3xXexXdxXe3xXbxX3xX153xX65xX4xX3xX491xXd6xXb9xX3xX18xX1xXdxX81xXd6xX3xX68xX15xXdxX3xX171xX18xXexX10xX33xX18xX10xXexX3xX1xX1axX55axX4xX3xX4xX1xXd9xXdxX3xX19xX6xX31xX10xX3xXexX1xX14xXcdxX18xX19xX3xX153xXd6xX20xX89xX18xX3xX4xXeexX3xXexX1xX887xX3xXc1xX4e1xX3xXb9xX31xX3xXc2xX18xX1xX3xX68xX15xXdxX3xX4xXb9xX4xX3xX1xX1axX1fxXexX3xXacxX69exX18xX19xX3xX1axX18xX5xXdxX18xX10xX3xXexX15xXdxX3xX31xX5b0xX4xX3xX153xX6xX3xX5xXb9xX18xX1xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX1xX1axX1fxXexX3xXacxX69exX18xX19xX3xX68xX1bxX3xX4xXb9xX4xX3xX31xX620xXdxX3xX491xXd6xX6xX18xX3xX1xX85xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xXacxXcdxXdxX3xX7xX620xX18xX19xX3xXexX1xX5bcxX4xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12x13732xX3xXexX1xX5b0xX4xX3xXacxX14xX585xX4xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX18xX19xXd6xX20xX3xX4xXd9xX3xX18xX1bxX20xX3axX3xX31xX69exXexX3xX18xX1xXeexX31xX3xX4xXb0exX3xXacxX92xX18xX19xX3xX4xX4b9xX6xX3xX58xX7dxX18xX19xX3xX173xXbxXbxX5xX10xX3xXexX1xXcdxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX491xXd6xX6xX3xXacxX7dxX3xX19xX4cfxXdxX3xXexX1xX14xX3xXexX15xXdxX3xX4xX92xX18xX19xX3xXexX20xX3xX4xXc2xX18xX1xX3xXc1xXb9xX1axX3xX68xX81xX3xX18xX19xXd6xX20xX3xX4xXd9xX3xXexXdxX81xX31xX3x14a97xX18xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX68xXdxX85xX4xX3xX5xX1fxX31xX3xX1exX4bexX18xX19xX3xXdxX3dxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3axX3xXacxXa4bxX18xX19xX3xXexX1xXcdxXdxX3xX20xX89xXd6xX3xX4xX483xXd6xX3xX173xXbxXbxX5xX10xX3xXbxX1xXb9xXexX3xXexX33xXdxX887xX18xX3xX4xXb9xX4xX3xX4xX92xX18xX19xX3xX4xX4bexX3xX19xXdxX65xXbxX3xXbxX1xX4bexX3xX1xXd6xX20xX18xX1xX3xX491xXd6xXc2xX18xX3xX5xX82dxX3xX4xX1axX18xX3xX4xXb9xXdxX3xXexX620xXexX3xX1xXd9xX18xX3xX90xX1xXdxX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xX18xX1bxX20xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX13xX1xXdxX81xXd6xX3xX4xX1xXd6xX20xX89xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX1xXdxX3xX90xX1xX1axX6xX3xX4xX797xX18xX19xX3xX4xXc2xX18xX1xX3xXc1xXb9xX1axX3xX68xXdxX85xX4xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX491xXd6xXb9xX3xX18xX1xXdxX81xXd6xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xX90xX44exX3xXexX1xXd6xXf2xXexX3xX7xX620xX3xXexX33xX89xX18xX3xX5xX15xXbxX3xX4xX797xX18xX19xX3xX18xX1xX14xX3xX90xX1xXdxX3xX5xX1bxX31xX3xXc1xX1bxXdxX3xXexXf2xXbxX3xX68xX81xX3xX18xX1xX1bxX3xX4xXeexX3xXexX1xX887xX3xX19xX5f7xX20xX3xX33xX6xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX1xX85xX3xX5xX4bexX20xX3xX68xX81xX3xX7xX5b0xX4xX3xX90xX1xXf82xX10xX3xXexX1xX887xX3xX4xX1xXf9xXexX3xX5xX69xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX483xX18xX3xX4xX4b9xX6xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX4xXb9xX4xX3xX68xXf9xX18xX3xXacxX81xX3xX68xX81xX3xXexX1xX4e1xX3xX5xX5bcxX4xX3axX3xX18xX19xX4b9xX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xX7xX5f7xXd6xX3xX68xX1bxX3xXaxX18xX19xX1xXdxX85xX18xXaxX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xX12fxXb9xX4xX3xX4xX1xXd6xX20xX89xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX5xX14xXd6xX3xX82dxX3xX31xX69exXexX3xX7xX620xX3xX5b0xX18xX19xX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX1xX23xX4xX3xXexXf2xXbxX3xXexX33xX89xX18xX3xX5xX15xXbxX3xXacxX7dxX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xX4xXb9xX4xX1xX3xXexX14xX6dexX18xX19xX3xXexX1xX14xX6dexX18xX19xX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xX1xX23xX4xX3xX1xX85xXexX3xX18xX1xX14xX3xXexX33xX1axX18xX19xX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXexX33xX6dxX3xX68xXdxX1exX10xX1axX3xX19xX6xX31xX10xX3xXacxX887xX3xXexX1xXd6xX3xX1xX65xXexX3xX68xX1bxX3xX90xXbdxX4xX1xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xX1xX23xX4xX3axX3xXexX593xX3xXacxXeexX3xX90xX1xXdxXe3xX18xX3xX18xX1xXdxX81xXd6xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xXc2xXdxX3xX31xX89xX3xX68xX15xXdxX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xXc1xX4e1xX3xXexX15xXdxX3xX31xX5b0xX4xX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xXexX1xX887xX3xX33xXcdxXdxX3xX33xX6xX3xXacxX14xX585xX4xX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xXax132b6xXdxX81xXd6xX3xX5xX1axX3xX18xX19xX1fxXdxX3xX5xX1bxX3xX18xX1xXdxX81xXd6xX3xX4xX1xX14xXd9xX18xX19xX3xXexX33xX8aaxX18xX1xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXacxX6xX18xX19xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX6dexX3xXexX33xX14xXcdxX18xX19xX3xX5xX1bxX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXexX33xX6dxX3xX19xXdxXc2xXdxX3xXexX33xXbdxX3xX68xX1bxX3xXacxX14xX585xX4xX3xXaxX19xX6xX31xX10xX3xX1xXeexX6xXaxX3xX11dxX3xXexXdxXe3xX18xX3xX7x1497dxX3xX176xX4xX1axXexXexX3x144e2xX33xXd6xX19xX31xX6xX18xX3axX3xX4xX1xXd6xX20xX89xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX1xXdxX3xX90xX1xX1axX6xX3xXexX1fxXdxX3xX1xX1fxXexX3xX443xX6xX5xXexXdxX31xX1axX33xX10xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXfb1xX3xX11dxX3xX12fxX1xX65xX18xX19xX3xXexX92xXdxX3xX4xXc2xX31xX3xXexX1xXf9xX20xX3xXacxX5f7xX20xX3xX5xX1bxX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXexX1xX5b0xX3xX4xX483xX18xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xXacxX14xX585xX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xX1exdb39xXdxX3xX68xX1bxX3xX19xXdxXb9xX31xX3xX7xXb9xXexXaxX102xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX443xX1axX1exX20xXaxX12xXf34xX2cxX3xX68xXf2xX20xX3xX4xX797xX18xX19xX3xX4xXeexX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xX4xX1xXd6xX20xX89xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX1xX14xX3xXexXdxXe3xX18xX3xX7xX149dxX3xXf34xX6xX68xXdxX1exX3xX57exX102xX3xX58xXdxX5xX5xX3xX6dexX3x155e4xXdxX5xX31xXdxX18xX19xXexX1axX18xX3axX3xX13xX10xX11exX3xX16fxX1axX33xX90xX3axX3xX5xX1fxXdxX3xX4xX1xX1axX3xX33xX49cxX18xX19xX3xX4xXb9xX4xX3xX5b0xX18xX19xX3xX1exX4bexX18xX19xX3xX1xX23xX4xX3xXexX1axXb9xX18xX3xXacxX14xX585xX4xX3xXexX1xXdxXe3xXexX3xX90xXe3xX3xX19xXdxX620xX18xX19xX3xX18xX1xX14xX3xXexX33xX6dxX3xX68xXdxX1exX10xX1axX3xX19xX6xX31xX10xX3xX7xXaa7xX3xX31xX6xX18xX19xX3xX5xX1fxXdxX3xX5xX585xXdxX3xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xX1xX23xX4xX3axX3xX18xX19xX6xX20xX3xX4xXc2xX3xX90xX1xXdxX3xX4xXeexX3xXexX1xX887xX3xX4xX1xX65xX18xX19xX3xX19xX5f7xX20xX3xX33xX6xX3xX31xX69exXexX3xX7xX620xX3xXexX1xXeexXdxX3xX491xXd6xX10xX18xX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xXexX620xXexX3xX5xX4b4xX31xX3xX68xX15xXdxX3xX18xX1xX72xX18xX19xX3xXacxX5b0xX6xX3xXexX33xXfb1xX102xX0xX49xXbxX12xX0xX1exXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX33xX10xX5xX6xXexX10xX1exXaxX12xX0xX7xXexX33xX1axX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX89xX18xX3xX491xXd6xX6xX18xX169xX0xX49xX7xXexX33xX1axX18xX19xX12xX0xXd6xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11dxXexX1xXd6xX31xXc1xX11dxX6xX18xX1exX11dxX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxed15x12eabxX31x1319dxX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3xX7xXd6xX620xXexX3xX1a2xX1a3xX3xX19xXdxXcdxX3xX5xXdxX81xX18xX3axX3xX31xX69exXexX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xXbxX1xX4bexX3xX18xX72xX3xXc1xX4e1xX3xXexX4b4xX4xX3xX31xX1fxX4xX1xX3xX31xXb9xXd6xX3xX18xX7dxX1axXaxX3xX1xX33xX10xX120xX9xXaxX49xX7xX1axX18xX19xX11dxX90xX1xX1axX10xX49xX1axX31xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX7xXd6xX1axXexX11dxX1a2xX1a3xX11dxX19xXdxX1axX11dxX5xXdxX10xX18xX11dxX31xX1axXexX11dxX18xX19xXd6xX1axXdxX11dxXbxX1xXd6xX11dxX18xXd6xX11dxXc1xXdxX11dxXexX6xX4xX11dxX31xX6xX4xX1xX11dxX31xX6xXd6xX11dxX18xX6xX1axX49xX2xX19exX1a3xX1d8xX1d8xX1a0xX102xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX19xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX49xX31xX10xX1exXdxX6xX49xX2xX1a2xX1a3xX49xX18xX10xX11exX7xX49xX2xX19fxX2xX2xX49xX1d8xX1d8xX1exX1a3xX2xX1a2xX1d4xX19fxX1d4xX1a0xXexX1abxX1d8xX1a0xX1a0xX5xX1a3xX102xX1e8xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX1xX23xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX2cxX18xX19xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX1axX18xX10xX3axX3xXdxX3dxX6xX1exX3xX33xX6xX3xX7xX6xX1axX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX1exXdxX68xX12xX0xX7xXexX33xX1axX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16b4xX16b5xX31xX16b7xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3xX7xXd6xX620xXexX3xX1a2xX1a3xX3xX19xXdxXcdxX3xX5xXdxX81xX18xX3axX3xX31xX69exXexX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xXbxX1xX4bexX3xX18xX72xX3xXc1xX4e1xX3xXexX4b4xX4xX3xX31xX1fxX4xX1xX3xX31xXb9xXd6xX3xX18xX7dxX1axXaxX3xX1xX33xX10xX120xX9xXaxX49xX7xX1axX18xX19xX11dxX90xX1xX1axX10xX49xX1axX31xX11dxX1exXdxX10xX18xX11dxXexX1xX1axX6xXdxX11dxX7xXd6xX1axXexX11dxX1a2xX1a3xX11dxX19xXdxX1axX11dxX5xXdxX10xX18xX11dxX31xX1axXexX11dxX18xX19xXd6xX1axXdxX11dxXbxX1xXd6xX11dxX18xXd6xX11dxXc1xXdxX11dxXexX6xX4xX11dxX31xX6xX4xX1xX11dxX31xX6xXd6xX11dxX18xX6xX1axX49xX2xX19exX1a3xX1d8xX1d8xX1a0xX102xX1xXexX31xXaxX12xX16b4xX16b5xX31xX16b7xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3xX7xXd6xX620xXexX3xX1a2xX1a3xX3xX19xXdxXcdxX3xX5xXdxX81xX18xX3axX3xX31xX69exXexX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xXbxX1xX4bexX3xX18xX72xX3xXc1xX4e1xX3xXexX4b4xX4xX3xX31xX1fxX4xX1xX3xX31xXb9xXd6xX3xX18xX7dxX1axX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX33xX1axX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1exXaxX12xX172xX69exXexX3xX18xX19xX14xXcdxXdxX3xXbxX1xX4bexX3xX18xX72xX3xX1d3xX1d8xX3xXexXd6xXb0exXdxX3xXacxX7dxX3xX1exXdxX3xX4xX1xXd6xX20xX887xX18xX3xXexX593xX3xXexX33xXd6xX18xX19xX3xXexX5f7xX31xX3xXexX7b4xX18xX1xX3xX58xX1bxX3xX13xX6xX31xX3xXacxXe3xX18xX3xXbxX1xXbdxX6xX3xX13xX6xX31xX3xXexX1xX1bxX18xX1xX3xXbxX1xX620xX3xX53dxXd6xXc2xX18xX19xX3xX12fxX1xX5f7xXd6xX3axX3xXcxX33xXd6xX18xX19xX3xX53dxXd6xX620xX4xX102xX3xXcxX33xX1axX18xX19xX3xX7xXd6xX620xXexX3xX4xXd6xX69exX4xX3xX1xX1bxX18xX1xX3xXexX33xX8aaxX18xX1xX3xX1exX1bxXdxX3xX1a2xX1a3xX3xX19xXdxXcdxX3xXacxXa4bxX18xX19xX3xX1xXa4bxX3axX3xX4xX92xX3xX7xX4cfxX3xX1exX4bexX18xX19xX3xXacxXdxX85xX18xX3xXexX1xX1axX1fxXdxX3xX90xX1xX92xX18xX19xX3xX18xX19xX593xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7b4xX3axX3xX5xX1fxXdxX3xX19xXdxX72xX3xX18xX19xXd6xX20xX89xX18xX3xXexX14xX3xXexX1xXe3xX3xX68xX1bxX3xX90xXe3xXexX3xX491xXd6xXc2xX3xX5xX1bxX3xX90xX1xXdxX3xX153xXd6xX620xX18xX19xX3xXexX1bxXd6xX3xX6dexX3xX19xX6xX3xX16bxXd6xX6xX18x14a34xX1xX1axXd6xX3xXexX1xX8aaxX3xXacxX69exXexX3xX18xX19xX69exXexX3xX18xX19xXf9xXexX3xXacxXdxX102xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX1exXdxX68xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXd6xX5xX12xX0xX1exXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX49xX1exXdxX68xX12xX0xX49xX1exXdxX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX1axXd6xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXcxXd6xXb0exXdxX3xXexX33xXfb1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX7xX10xX4xXexXdxX1axX18xX12