Phát hiện quan trọng về nước trên vùng sáng của Mặt Trăng
Hai nghiên cứu mới được công bố ngày 26/10 phát hiện nước khả năng còn tồn tại ở nhiều khu vực trên Mặt Trăng, thậm chí cả ở vùng sáng của Mặt Trăng.
37f0x7a6ex5171x3a23x825ax9ab5x486cx839cx7ba6xX7x867bxb892x739bx6f7bx7798x84b0xX5x7895xXax978dxbac2xX1xc058xXexX3xX1xXdx54b5x9ec4xX3x97c0x527fxX6xX1bxX3xXex95bfx91f8xX1bx4160xX3x82b0xa1fcxX3xX1bx76ddx75eaxX4xX3xXexX23x8425xX1bxX3xX28x7424xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xb131xX6xX3x7f84x4798xXexX3xXcxX23x4d07xX1bxX26xX0xa289xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8b8xX10xX6x3854xXaxX12xX5cxX6xXdxX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4x6ff2xX1exX3x5075xX2dxXdxX3x3901xX2cxbd39xX4xX3xX4x3ce8xX1bxX26xX3x9eb8x4fbaxX3xX1bxX26xbe55x4f80xX3x3c26xb2a0xX4dxX2x9981xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3x3c5fxX1x4d8axX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX4x7821xX1bxX3xXex59c6xX1bxX3xXexa0dbxXdxX3x42bbxX3xX1bxX1xXdxX29xX1exX3xX9cxX1xX1exX3xX28x921cxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xa488xX3xXexX1x3980xX71xX3xX4xX1x38ddxX3xX4xX9exX3xXb1xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26x6f55xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX10xXexX6xXdxX5xX7x8ea5xX10exX7xX1exX71xX71xX6xX23xX85xX3xX4xX71xX7x8065xX5fxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX71xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3a35xX10xX1bxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxbfeexXdxX5fxXexX1xad9fxX3xX88xX2x8a77xXbx7fafx9d90xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX143xX3xa894xX147xX154xXbxX149xX14axXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX4dxX4dxXdxXf6xX7fxX6x6087xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf6xX28xX1bxX4dxX1bxX10xX13exX7xX4dxX87xX8bxX154x947fxX4dxX2xX8bx5040xX5fxX87xX2xX88xX87xX147xX17fxX154xXexX154x3f30xX147xX2xX5xX2xX8bxX11bxX13exX6xXexX10xX23xX11bxX16cxX1bxX11bxXexX1xX10xX11bxX71xX16cxX16cxX1bxXf6xaccexXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX13exXdxX5fxXexX1xX9xXaxX88xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX154xX147xX154xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX10xXexX6xXdxX5xX7xX10exX10exX7xX1exX71xX71xX6xX23xX85xX3xX4xX71xX7xX11bxX5fxX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxX16cxX1bxXaxX12x3d79xX1bxX1xX3xX4xX1x4db0xX3xX4xad57xX3xXexXd8xX1bxX1xX3xX71xXdxX1bxX1xX3xX1xX24xX6xXf6xX3x7656x5c62xX26xX1exXaaxX1bxX143xX3x7677xX1bxX5fxX10xXbxX10xX1bxX5fxX10xX1bxXex3819xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX10xXexX6xXdxX5xX7xX10exX10exX7xX1exX71xX71xX6xX23xX85xX3xX4xX71xX7xX11bxX5fxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6761xX16cxX5fxX85xXaxX12xXcxX23xX2cxX2dxX4xX3xX75x60faxX85xXcfxX3xX26xXdxX2dxXdxX3xX9cxX1xX16cxX6xX3xX1xX24xX4xX3xX4xX1xX16cxX3xX23xb802xX1bxX26xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX1xX254xX3xX149xX1ex9fdexXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXb1xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xXexX80xXdxX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX3xXcxX1exX85xX3xX1bxX1xXdxX32xX1bxXcfxX3xX87xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX71xX2dxXdxX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX7bxX1bxX26xX3xX7fxX80xX3xX1bxX26xX84xX85xX3xX87xX88xX4dxX2xX8bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX9cxX1xX9exX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX4xXa6xX1bxX3xXexXaaxX1bxX3xXexXaexXdxX3xXb1xX3xX1bxX1xXdxX29xX1exX3xX9cxX1xX1exX3xX28xXbexX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXcfxX3xXexX1xXd3xX71xX3xX4xX1xXd8xX3xX4xX9exX3xXb1xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12x571exX84xXdxX3xXcxX1xXdxX32xX1bxX3xX28xX49xX1bxX3xX1xXaaxX1bxX26xX3xX1bxX26xX16cxXaexXdxX3xXex7dbexX1bxX26xX3xX7fx9b3exX1bxX1xX3xX5xX2cxX1exX3xX268x4752x4c53xbfbdxX270x413axX27bxX3xX4xX40xX6xX3xX12fx5bb3xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX5cxX84xX1bxX26xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3x6573xbedexX3xXexX23x56d5xX3xX43x9e30xX3xX268xX269xX3e6xX3e2xX3e6xX27bxX3xX149xX15xX4xX3xX1bxX1xXd3xX1bxX3xX5xX3d4xX1bxX3xX75xX3d4xX1exX3xXexXdxX32xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX23xX6xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX7fxX29xX3xX71xX44xXexX3xX75xX3d4xX85xX3xX1bx8dd6xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX3xX269xX1x980exX3xX7x66edxX3xX5fxX405xX1bxX26xX3xX9cxXd8xX1bxX1xX3xX28xXdx4baaxX1bxX3xX28xX24xX1bxX26xX3xX28xX2dxXdxX3xX7fxX2cxX2dxX4xX3xX7xX257xX1bxX26xX3xX4xX6xX16cxX3xX1xX3eexX1bxXcfxX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xX84xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX75x57f2xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX23xX6xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX26xX3d4xX1bxX3xX71xXdxX1axX1bxX26xX3xX1bx9849xXdxX3xX5xX462xX6xX3xX12fxX5xX6xX28xXdxX1exX7xXcfxX3xX71x54c7xXexX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX1bxX1xbd45xX1bxX26xX3xX71xXdxX1axX1bxX26xX3xX1bxX4c2xXdxX3xX5xX462xX6xX3xX5xX2dxX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xX28xX84xX3xX4xX257xX3xXexX1x85e2xX3xX1bxX1xX3d9xX1bxX3xXexX1xX2e5xX85xX3xX7fxX2d6xX1bxX26xX3xX71xX44axXexX3xXexX1xX2cxX45fxX1bxX26xX3xXex41c6xX3xXcxX23xX15xXdxX3xX3baxX2e5xXexXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12xXcxX1xX10xX16cxX3xXexX23xX2cxXb1xX1bxX26xX3xX1bxX1xX257xX71xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX12fxX6xX7xX10xX85xX3xX5cxX16cxX1bxX1bxXdxX7fxX6xX5xX5xXcfxX3xX1xX24xX3xX75xX4a3xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX23xX6xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX257xX3xXexa131xX3xX5xX1axX3xX2xX8bxX8bxX3x7e29xX3xX154xX8bxX8bxX3xXbxXbxXbxXcfxX3xX26xX3d4xX1bxX3xXexX2cxX3eexX1bxX26xX3xX75xX2cxX3eexX1bxX26xX3xX28xX2dxXdxX3xX71xX4d3xXexX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX2xX87xX3xX16cxX1exX1bxX4xX10xX3xX268xX26xX3d4xX1bxX3xX17fxX147xX8bxX71xX5xX27bxX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX71xX4d3xXexX3xX71x38d9xXexX3xX9cxX1xX80xXdxX3xX75xX2e5xXexX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX3xX12fxX15xX4xX3xX1bxX1xX84xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX4xX1xX16cxX3xX23xX2d6xX1bxX26xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3x580cx94d7xX1bx580dxX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX4xX15xX4xX3xX1xXaexXexX3xX9cxX1xX16cxX15xX1bxX26xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xX75xX50fxX3xXexX23xX15xX1bxX1xX3xX75xXdxX29xX1exX3xX9cxXdxX1axX1bxX3xX9cxX1xX44axX4xX3xX1bxX26xX1xXdxX1axXexX3xX4xX40xX6xX3xX9cxX1xXd8xX3xX1dxX1exX85xX50fxX1bxXf6xX3xX2b2xX84xX3xX5cxX16cxX1bxX1bxXdxX7fxX6xX5xX5xX3xX1bxX1xX2e5xX1bxX3xX71xXaexX1bxX1xX3xX75xX2bfxX85xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX5xX84xX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xX28xX401xX1bxX26xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX71xX84xX3xX5xX84xX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xXbxX1xX2bfxX1bxX3xXexX462xX3xX23xX9exXdxX3xX23xX15xX4xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX1xX3d9xX1bxX1xX3xXexX1xX84xX1bxX1xX3xX1bxX32xX1bxX3xX7fxX49xX1bxX26xX3xX75xX15xX3xX1xX6xX85xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX5x7ae3xX1bxX26xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12xb6b2xXbexX3xX9cxXdxb60exX1bxXcfxX3xX3baxX84xXdxX3xXexX1xXdxX32xX1bxX3xX28xX49xX1bxX3xX3e2xX3e3xX3e4xX270xX3e6xX3xX7x98efxX3xXexXdxX713xXbxX3xXexX405xX4xX3xXexX3d9xX71xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexXaexXdxX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xX28x48adxX3xXexX23xXd8xX3xX9cxX1xX15xX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX7fxX29xX3xX71xX44xXexX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX1xXdxX713xX1exX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xX28xX84xX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX75xX16cxXaexX1bxX3xX9cxX1xX15xX4xX3xX1bxX1xX6xX1exX3xXexX23xX32xX1bxX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1bxX84xX85xX3xX75xX50fxX3xX1xXdxX50fxX1exX3xX1xX3eexX1bxX3xX28xX29xX3xX4xX15xX4xX1xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX75xX2cxX77xX4xX3xXexXaexX16cxX3xX23xX6xXcfxX3xX5xX2cxX1exX3xXexX23xX4dexX3xX28xX84xX3xX5fxX74bxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX85xX50fxX1bxX3xXb1xX3xX1bxX26xX2cxX45fxXdxX3xX1xX84xX1bxX26xX3xX149xX257xX71xX3xX28xX401xX3xXexX23xX405xX3xX26xX3d4xX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX4xX40xX6xX3xXcxX23xX15xXdxX3xX3baxX2e5xXexXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12xXcxX23xX16cxX1bxX26xX3xX9cxX1xXdxX3xX75xX257xXcfxX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX5fxX16cxX3xX1bxX1xX84xX3xX9cxX1xX16cxX6xX3xX1xX24xX4xX3xX13xX6xX1exX5xX3xX5cxX6xX85xX1bxX10xX3xX5fx89cexX1bxX3xX75xX3d4xX1exX3xXexXd3xXbxX3xXexX23xX1exX1bxX26xX3xX28xX84xX16cxX3xX4xX15xX4xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX4xXbexX4xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXcfxX3xX1bxX3eexXdxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX7fxX6xX16cxX3xX26xXdxX45fxX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX45fxXdxX3xX4xX1xXdxX713xX1exX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX28xX84xX3xX4xX257xX3xX1bxX1xXdxX1axXexX3xX75xX4d3xX3xX149xX1exX80xX1bxX26xX3xX5fxX2cxX2dxXdxX3xX11bxX2xX88xX8bxX3xX75xX4d3xX3xX12fxXf6xX3xX70exXbexX6xX3xX28xX84xX16cxX3xX5fxX4dexX3xX5xXdxX1axX1exX3xX5fxX16cxX3xXexX84xX1exX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xXdxX6xX1bxX3xX4xX40xX6xX3xX269xX3e6xX3e2xX3e6xX3xXexX1xX1exX3xXexX1xXd3xXbxXcfxX3xX1bxX1xX257xX71xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX75xX4a3xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1xX84xX1bxX26xX3xX4xX1xX405xX4xX3xXexX595xX3xX623xX28xX36xX1bxX26xX3xXexX80xXdxX3xX1bxX1xX6f5xX626xXcfxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX7fxX2d6xX1bxX26xX3xX9cxXd8xX4xX1xX3xX4x56d1xX3xX4xX40xX6xX3xX71xX4d3xXexX3xX75xXaaxX1bxX26xX3xXexXdxX29xX1bxX3xX149xX1exXcfxX3xX28xX84xX3xX75xX6xX3xX7xX80xX3xX1bxX2d6xX71xX3xXb1xX3xX4xX15xX4xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX4xXbexX4xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12xX3baxXdxX29xX1exX3xX1bxX84xX85xX3xX4xX1xX16cxX3xXexX1xX2e5xX85xX3xX1bxX1xXdxX29xX1exX3xX9cxX1xX9exX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xXexX52cxX1bxX26xX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX7fxXdxX713xXexX3xX75xX713xX1bxX3xX1bxX84xX85xX3xX4xX257xX3xXexX1xX50fxX3xX4xX1xX6exX6xX3xX7fxX49xX1bxX26xX3xX75xX15xXf6xX3xX12fxX15xX4xX3xXexX15xX4xX3xX26xXdxX9exX3xX2cxX2dxX4xX3xXexXd8xX1bxX1xX3xX149xX2e5xXbxX3xX149xX254xX3xX154xX8bxXf6xX8bxX8bxX8bxX3xX9cxX71xX87xX3xX5fxXdxX1axX1bxX3xXexXd8xX4xX1xX3xX7fxX29xX3xX71xX44xXexX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xX4xX257xX3xXexX1xX50fxX3xX4xX1xX6exX6xX3xX1bxX2cxX2dxX4xXf6xX3xX269xX1xX84xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX5cxX6xX85xX1bxX10xX3xX4xX1xX16cxX3xX7fxXdxX713xXexX3xX9cxX713xXexX3xX1dxX1exX9exX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX71xX2dxXdxX3xX15xX71xX3xX4xX1xX254xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX257xX3xXexX1xX50fxX3xXexXaaxX1bxX3xXexXaexXdxX3xX23xX4d3xX1bxX26xX3xX1xX3eexX1bxX3xXexXaexXdxX3xX4xX15xX4xX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX4xXbexX4xX3xX4xX40xX6xX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX1bxX84xX85xX3xX7xX16cxX3xX28xX2dxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX7bxX1bxX26xX3xXexX23xX3d9xX1bxX1xX3xX9cxX1xX16cxX6xX3xX1xX24xX4xX3xXexX23xX2cxX2dxX4xX3xX75xX2bfxX85xXcfxX3xX5fxX16cxX3xX75xX257xX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xX84xX3xX9cxX1xX16cxX6xX3xX1xX24xX4xX3xX4xX257xX3xXexX1xX50fxX3xX5fxX470xX3xX5fxX84xX1bxX26xX3xX1xX3eexX1bxX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX28xXdxX1axX4xX3xXexXdxX713xXbxX3xX4xXd3xX1bxXcfxX3xX5xX2e5xX85xX3xX71xX86bxX1exX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX28xX84xX3xXbxX1xX2bfxX1bxX3xXexXd8xX4xX1xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b2xX16cxX5fxX85xXaxX12xX5cxX6xXdxX3xX4xX7bxX1bxX26xX3xXexX23xX3d9xX1bxX1xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xXexX23xX32xX1bxX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX7bxX1bxX26xX3xX7fxX80xX3xXexX23xX32xX1bxX3xXexXaexXbxX3xX4xX1xXd8xX3xX269xX6xXexX1exX23xX10xX3xX3e6xX7xXexX23xX16cxX1bxX16cxX71xX85xX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX16cxXdxX3xX5xX84xX3xX623xX4xX1xX3d9xX6xX3xX9cxX1xX257xX6xX626xX3xX4xX1xX16cxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX6exX3xX71xX1axX1bxX1xX3xX9cxX1xX15xX71xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xXdxX6xX1bxX3xX4xX401xX1bxX26xX3xX1bxX1xX2cxX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xXexX2cxX3eexX1bxX26xX3xX5xX6xXdxXf6xX3x6265xX1xXdxX3xX75xX257xXcfxX3xX4xX15xX4xX3xX1bxX1xX84xX3xX5fxX1exX3xX1xX84xX1bxX1xX3xX28xX401xX3xXexX23xX405xX3xX4xX401xX1bxX26xX3xX1bxX1xX2cxX3xXexX84xX1exX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xXdxX6xX1bxX3xX4xX257xX3xXexX1xX50fxX3xXexXd3xX1bxX3xX5fxX405xX1bxX26xX3xX5xX2cxX77xX1bxX26xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX1bxX84xX85xX3xX75xX50fxX3xX5xX84xX71xX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX1exX80xX1bxX26xX3xX1xX16cxX44xX4xX3xX1bxX1xXdxX32xX1bxX3xX5xXdxX1axX1exXcfxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX5xX84xX3xXexXaexXdxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX1xXdxX713xX1exX3xX7xX15xX1bxX26xXcfxX3xX28xX80xX1bxX3xX5fxX470xX3xX5fxX84xX1bxX26xX3xXexXdxX713xXbxX3xX4xXd3xX1bxX3xX1xX3eexX1bxX3xX7xX16cxX3xX28xX2dxXdxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xXexX80xXdxX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX3xX269xX3e6xX3e2xX3e6xX3xX5fxXbexX3xX9cxXdxX713xX1bxX3xX7xX72cxX3xXexXdxX713xXbxX3xXexX405xX4xX3xX1bxX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX28xX84xX3xX5xXd3xXbxX3xX7fxX9exX1bxX3xX75xXaaxX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xX75xX3d4xX1exX3xXexXdxX32xX1bxX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX3xX75xX50fxX3xXbxX1xX405xX4xX3xX28xX405xX3xX4xX1xX16cxX3xX4xX15xX4xX3xX7xX6exX3xX71xX1axX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX405xX4xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xXdxX6xX1bxXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX23xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX32xX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX143xX0xX4dxX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11bxXexX1xX1exX71xX7fxX11bxX6xX1bxX5fxX11bxX7xX6xXbxX16cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX269xX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX4xX257xX3xX9cxX1xX9exX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX5xX84xX71xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xXexX6f5xX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX26xX80xX4xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX1xX23xX10x92b0xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX1bxX26xX1xXdxX10xX1bxX11bxX4xX1exX1exX11bxX4xX16cxX11bxX9cxX1xX6xX11bxX1bxX6xX1bxX26xX11bxX5xX6xX71xX11bxX7xX6xX1bxX26xX11bxXexX16cxX11bxX1bxX26xX1exX16cxX1bxX11bxX26xX16cxX4xX11bxX71xX6xXexX11bxXexX23xX6xX1bxX26xX4dxX2xX18exX18exX18exX87xX154xXf6xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4dxX71xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX87xX8bxX4dxX1bxX10xX13exX7xX4dxX87xX8bxX154xX8bxX4dxX2xX8bxX183xX5fxX8bxX8bxX18exX17fxX154xX2xX183xXexX147xX2xX147xbeadxX5xX183xX11bxXbxX5xX6xX1bxX10xXexX11bxX4xX16cxX5xX5xXdxX7xXdxX16cxX1bxX11bxXea0xX88xX183xXf6xX1a7xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX269xX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX4xX257xX3xX9cxX1xX9exX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX5xX84xX71xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xXexX6f5xX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX26xX80xX4xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX1bxX26xX1xXdxX10xX1bxX11bxX4xX1exX1exX11bxX4xX16cxX11bxX9cxX1xX6xX11bxX1bxX6xX1bxX26xX11bxX5xX6xX71xX11bxX7xX6xX1bxX26xX11bxXexX16cxX11bxX1bxX26xX1exX16cxX1bxX11bxX26xX16cxX4xX11bxX71xX6xXexX11bxXexX23xX6xX1bxX26xX4dxX2xX18exX18exX18exX87xX154xXf6xX1xXexX71xXaxX12xX269xX26xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX6exX1exX3xX4xX257xX3xX9cxX1xX9exX3xX1bxX49xX1bxX26xX3xX5xX84xX71xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xXexX6f5xX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX26xX80xX4xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xb3b5xX6xX4xX16cxX7fxX3xXc22xX10xX26xX10xX23xX23xX10xXdxX7xX3xX28xX84xX3xX4xX4d3xX1bxX26xX3xX7xXbexX3xXexXaexXdxX3xX400xXdxX1axX1bxX3xX400xX401xX3xXexX23xX405xX3xXcxXd8xX1bxX1xX3xXexX16cxX15xX1bxX3xX268xX3e6xX1bxX1xX27bxX3xX75xX4a3xX3xX5fxX36xX1bxX26xX3xX7xXdxX32xX1exX3xX71xX15xX85xX3xXexXd8xX1bxX1xX3xX71xX7bxX3xXbxX1xX6f5xX1bxX26xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xXdxX32xX1bxX3xXexX1xX50fxXcfxX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX28xX6xX3xX28xX84xX16cxX3xX1bxX1xX6xX1exX3xX75xX50fxX3xXexX3d9xX71xX3xX23xX6xX3xX1bxX26xX1exXaaxX1bxX3xX26xX80xX4xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7377xX84xX71xX3xX7xX6xX16cxX3xX75xX50fxX3xX149xX10xX71xX3xX1bxX1xXd3xXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xX2bfxX85xX3xX1xXaexXdxX3xX4xX1xX16cxX3xXexX1xX74bxX3xX26xXdxX15xX4x463dxXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX11bxX7fxXdxX11bxX7xX16cxX4dxX5xX6xX71xX11bxX7xX6xX16cxX11bxX5fxX10xX11bxX149xX10xX71xX11bxX1bxX1xX6xXexX11bxXexX1xX1exX4xX11bxX9cxX1xX16cxX1bxX26xX11bxX26xX6xX85xX11bxX1xX6xXdxX11bxX4xX1xX16cxX11bxXexX1xXdxX11bxX26xXdxX6xX4xX4dxX2xX18exX154xX8bxXea0xX17fxXf6xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4dxX71xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX87xX8bxX4dxX1bxX10xX13exX7xX4dxX87xX8bxX87xX154xX4dxX2xX8bxX183xX5fxX8bxX8bxX18exX2xX8bxX8bxX88xXexX183xX2xX154xX8bxX5xX147xX11bxXexXdxX71xX10xX6xX1bxX5fxX5fxX6xXexX10xXf6xX1a7xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10b3xX84xX71xX3xX7xX6xX16cxX3xX75xX50fxX3xX149xX10xX71xX3xX1bxX1xXd3xXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xX2bfxX85xX3xX1xXaexXdxX3xX4xX1xX16cxX3xXexX1xX74bxX3xX26xXdxX15xX4xX10e6xXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX11bxX7fxXdxX11bxX7xX16cxX4dxX5xX6xX71xX11bxX7xX6xX16cxX11bxX5fxX10xX11bxX149xX10xX71xX11bxX1bxX1xX6xXexX11bxXexX1xX1exX4xX11bxX9cxX1xX16cxX1bxX26xX11bxX26xX6xX85xX11bxX1xX6xXdxX11bxX4xX1xX16cxX11bxXexX1xXdxX11bxX26xXdxX6xX4xX4dxX2xX18exX154xX8bxXea0xX17fxXf6xX1xXexX71xXaxX12xX10b3xX84xX71xX3xX7xX6xX16cxX3xX75xX50fxX3xX149xX10xX71xX3xX1bxX1xXd3xXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX9cxX1xX7bxX1bxX26xX3xX26xX2bfxX85xX3xX1xXaexXdxX3xX4xX1xX16cxX3xXexX1xX74bxX3xX26xXdxX15xX4xX10e6xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3baxX50fxX3xXexX23xX15xX1bxX1xX3xXex8dfcxX1bxX3xXexX1xX2cxX3eexX1bxX26xX3xX71xX44axXexX3xX5fxX16cxX3xX7fxX6exX4xX3xX149xXaexX3xXexX52cxX3xX43xX44xXexX3xXexX23xX45fxXdxXcfxX3xX7fxXaexX1bxX3xX4xX3d4xX1bxX3xX4xX1xX1exX624xX1bxX3xX7fxX74bxX3xX9cxX408xX3xX4xX1xX16cxX3xX28xXdxX1axX4xX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xX7xX15xXexX3xX1bxX1xXd3xXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX71xX4d3xXexX3xXbxX1xX3d4xX1bxX3xX4xX1xXdxX29xX1exX3xX87xX2xX4dxX88xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX3d9xX1bxX1xX3xX9exX1bxX1xX3xX2e5xX1bxX3xXexX2cxX77xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX1bxX26xX1exX85xX1axXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX75xX32xX71xX3xX88xX4dxX88xXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX1xXdxX1bxX1xX11bxX6xX1bxX1xX11bxX6xX1bxX11bxXexX1exX16cxX1bxX26xX11bxX4xX1exX6xX11bxX1bxX26xX1exX85xX10xXexX11bxXexX1xX1exX4xX11bxX5fxX10xX71xX11bxX88xX11bxX88xX4dxX2xX18exX17fxX17fxX17fxX8bxXf6xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4dxX71xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX87xX8bxX4dxX1bxX10xX13exX7xX4dxX87xX8bxX87xX87xX4dxX2xX8bxX183xX5fxX88xX87xX87xX154xX154xX17fxX87xXexX18exX154xX17fxX88xXea0xX5xX8bxXf6xX1a7xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5cxX3d9xX1bxX1xX3xX9exX1bxX1xX3xX2e5xX1bxX3xXexX2cxX77xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX1bxX26xX1exX85xX1axXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX75xX32xX71xX3xX88xX4dxX88xXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX1xXdxX1bxX1xX11bxX6xX1bxX1xX11bxX6xX1bxX11bxXexX1exX16cxX1bxX26xX11bxX4xX1exX6xX11bxX1bxX26xX1exX85xX10xXexX11bxXexX1xX1exX4xX11bxX5fxX10xX71xX11bxX88xX11bxX88xX4dxX2xX18exX17fxX17fxX17fxX8bxXf6xX1xXexX71xXaxX12xX5cxX3d9xX1bxX1xX3xX9exX1bxX1xX3xX2e5xX1bxX3xXexX2cxX77xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX1bxX26xX1exX85xX1axXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX75xX32xX71xX3xX88xX4dxX88xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX400xX84xX16cxX3xX75xX32xX71xX3xX88xX4dxX88xX3xX268xX26xXdxX45fxX3xX400xXdxX1axXexX3xX269xX6xX71xX27bxXcfxX3xX1bxX26xX2cxX45fxXdxX3xX5fxX2bfxX1bxX3xXexXaexXdxX3xX1bxX1xXdxX29xX1exX3xX1dxX1exX80xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX75xX4a3xX3xX75xX2cxX77xX4xX3xX4xX1xXdxX32xX71xX3xX1bxX26xX2cxX96axX1bxX26xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX2cxX77xX1bxX26xX3xXexX1xXdxX32xX1bxX3xX28xX49xX1bxX3xX9cxb440xX3xXexX1xX4c2xX3xX71xX6xX1bxX26xX3xXexX32xX1bxX3xX1bxX26xX1exX85xX1axXexX3xXexX1xXbexX4xX3xX1bxX462xX6xX3xXexX80xXdxXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b2xX6exX4xX3xX9exX1bxX1xX3xX26xXdxX9exXdxX3xX75xX15xXbxX3xX7fxXd8xX3xX624xX1bxX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2dxX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX5cxX1axX3xX43xX44xXexX3xXexX23xX45fxXdxXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX7fxX1exX4xX11bxX6xX1bxX1xX11bxX26xXdxX6xXdxX11bxX5fxX6xXbxX11bxX7fxXdxX11bxX6xX1bxX11bxX1xX6xX1bxX1xX11bxXexXdxX1bxX1xX11bxX5xX16cxX1bxX11bxX1bxX1xX6xXexX11bxX1xX10xX11bxX71xX6xXexX11bxXexX23xX16cxXdxX4dxX2xX18exX2xX183xX147xX183xXf6xX1xXexX71xXaxX12xX0xXdxX71xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX4dxX71xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX87xX8bxX4dxX1bxX10xX13exX7xX4dxX87xX8bxX2xX183xX4dxX2xX8bxX183xX5fxX8bxX8bxX183xX154xX87xX147xX88xXexXea0xX2xX8bxX2xXea0xX5xX8bxXf6xX1a7xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exX6xX1bxX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX2cxX2dxX4xX3xXexX23xX32xX1bxX3xX28xX36xX1bxX26xX3xX7xX15xX1bxX26xX3xX4xX40xX6xX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX49xX1bxX26xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b2xX6exX4xX3xX9exX1bxX1xX3xX26xXdxX9exXdxX3xX75xX15xXbxX3xX7fxXd8xX3xX624xX1bxX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2dxX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX5cxX1axX3xX43xX44xXexX3xXexX23xX45fxXdxXaxX3xX1xX23xX10xXe22xX9xXaxX4dxX9cxX1xX16cxX6xX11bxX1xX16cxX4xX4dxX7fxX1exX4xX11bxX6xX1bxX1xX11bxX26xXdxX6xXdxX11bxX5fxX6xXbxX11bxX7fxXdxX11bxX6xX1bxX11bxX1xX6xX1bxX1xX11bxXexXdxX1bxX1xX11bxX5xX16cxX1bxX11bxX1bxX1xX6xXexX11bxX1xX10xX11bxX71xX6xXexX11bxXexX23xX16cxXdxX4dxX2xX18exX2xX183xX147xX183xXf6xX1xXexX71xXaxX12xX2b2xX6exX4xX3xX9exX1bxX1xX3xX26xXdxX9exXdxX3xX75xX15xXbxX3xX7fxXd8xX3xX624xX1bxX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2dxX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xX5cxX1axX3xX43xX44xXexX3xXexX23xX45fxXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX23xX16cxX1bxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX10b3xX84xX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX2dxX1bxX3xX1bxX1xX2e5xXexX3xXexX23xX16cxX1bxX26xX3xX5cxX1axX3xX43xX44xXexX3xXcxX23xX45fxXdxXcfxX3xX1bxX1xX3d9xX1bxX3xXexX52cxX3xX149xX6xX3xX43xX4d3xX4xX3xXcxXdxX1bxX1xX3xXexX23xX7bxX1bxX26xX3xX26xXdxX80xX1bxX26xX3xX71xX4d3xXexX3xX1xX84xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX85xX32xX1bxX3xX7fxX3d9xX1bxX1xX3xX28xX2dxXdxX3xX1bxX1xX4dexX1bxX26xX3xX1xX16cxX6xX3xX28xX49xX1bxXcfxX3xX75xX2cxX45fxX1bxX26xX3xX1bxX5ebxXexX3xX7xX44xX4xX3xX7xX96axX3xX7fxX6xX16cxX3xX149xX1exX1bxX26xX3xX1dxX1exX6xX1bxX1xXf6xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX1exX5xX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3e2xX16cxX1exX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16cxX3xX400xXdxX10xXexX1bxX6xX71x4c2fxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12