Siêu phẩm oanh tạc cơ “Bông hồng Vàng” B-25 vẫn bay tốt sau 80 năm
Đã gần 100 tuổi và từng chinh chiến ở nhiều mặt trận, chiếc máy bay ném bom B-25 sau đây hiện vẫn rất “phong độ”, tung cánh đầy tự tin giữa bầu trời.
5f1ex9d59x98adx6fe7x79a0xf2eax6d6bxb1fcxdd9dxb356x10ac8xd8f0x10b65xbca9x82f0xfceexX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxde70xaf6fxb9bfxXexX0x9d7axXaxX17xX18xX19xXexX0x8774x642fxX19xeff9xXexX0xXax7555xX9x5f7fxXdxX18x10801xX2fxa97ex9527xe1f1xX5x105f2xXbxXdxX17xX32xXex1148cxX35x713exfdbdxX9xX33xXax8a3exXcxX9xX24xX18x6e4bxXaxX9xXbx11737xX2cxX9xX2cxa452xX9xe72ex6826x104aaxX47xda25xX9xXax943cxX47xX55xX9xc6c2xaae8xX47xX55x1215bxX9xX52xa198xebefxcc20xX9x8f73xf567xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbx112edxXbxX9xX2fxX18xX3exX9xd1b3xcd77xX9xX47x8400xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe137xX17xX18xX19xX32xXex10dc6xf08axX9xX55xad9axX47xX9xX2axX78xX78xX9xXbxX3ex11eafxX35xX9xX67xX5dxX9xXbx1229cxX47xX55xX9xX2cxXaxX35xX47xXaxX9xX2cxXaxX35x10a2cxX47xX9x9ef9xX9xX47xXaxX35x12438xX3exX9xXcx8eb3xXbxX9xXbxff10x10616xX47xe4d6xX9xX2cxXaxX35xXb4xX2cxX9xXcxee82xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX47x653axXcxX9xX23xX24xXcxX9xX52xX63xX64xX65xX9xX2fxX18xX3exX9x73b9x114e4xX26xX9xXaxX35xa5e4xX47xX9xX67xX68xX47xX9xXc4x60b5xXbxX9xX51xX33xXaxX24xX47xX55xX9xXe8x86a0xX60xXc7xX9xXbxX3exX47xX55xX9xX2cxXd0xX47xXaxX9xXe8xX97xX26xX9xXbx9250xX9xXbxX35xX47xX9xX55xX35x693cxX18xX9xX23xX97xX3exX9xXbxXc4xee0exX35x10199xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x9071xX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17x7a41xX2fxX1cxX2axX77xX78x10d61xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xa5ecx8619xX77xX2axX65xXbxX77xX77xX64xbb6cxXdxX78xX127x9dc1xX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX8dxd736xX47xXaxX9x11b75xX47xXaxX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX47xXd8xXcxX9xX23xX24xXcxX9xX52xX63xX64xX65xX9xX55xX35xX11cxX18xX9xXbxXc4xX125xX35xX9xba61xX18xX47xXaxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX2axX17fxX64xX64xXdxX2axX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xc765xX26xd03cxX32xXex865dxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXe8x71c8x9bd7xX2cxX9xXbxXc4xX18xX47xX55xX9xX23xad2cxX9xX64xX9xXe8xX101xX47xX55xX9xX2cxX4fxX9xX67xX5dxX9xXcxX101xXbxX9xXdxX30fxX310xX47xX55xX9xXdxc86dxX47xX9xX2fxc57fxX47xX55xX9xXcxXd0xX26xX9xXb7xX9xXcx1211cxX35xXc7xX9xXaxX53xX47xX55xXc7xX9xXdxX30fxX47xX55xX127xX127xX127xX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX65xX78xX2axX188xXdxX64xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX4xXaxX35xXb4xX2cxX9xX52xX63xX64xX65xX9xX47xX5dxX26xX9xd490xX19xX30fxX334xX35xc45bxX9xXe8xX30fxX310xX2cxX9xXe8xXc0xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXeexXbxX9xX19xX18xX47xXaxX9xXdxX5dxX9xX51xX52xX53xX47xX55xX9xXaxX58xX47xX55xX9xX5cxX5dxX47xX55xX60xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX65xX177xX188xae8dxXdxX177xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX7xXaxX35xX9xX2cxX4fxX9xXdxX24xX4bxX35xX9xX47xX5dxX26xX9xXe8xX30fxX310xX2cxX9xXbxXaxX35xXb4xXbxX9x97f0xXb4xX9xX67xX5dxX24xX9xX47xX7bxXcxX9xX2axX4e5xX177xX77xX9xXb7xX9xX4xX18xXdxX35xX301xX24xXc4xX47xX35xX18xX9xX453xX306x1168axX458xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX188xX177xX180xXdxX180xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX306xXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXdxX5dxX9xX21axX30fxX4fxX47xX55xX9xX2fxX70xX47xX55xX9xXcxX101xXbxX9xXbxXaxX125xX35xX9xX2cx88d9xX18xX9xea05xXaxX53xX47xX55xX9x122bfxX3exXe9xX47xX9xX306xX589xX9xX453xXaxX58xX35xX9xXe8xX97xX3exX9xXbxXaxX3exX101xX2cxX9xd38dxae41xX2cxX9xX69bxX3exXe9xX47xX9xX306xX589xX458xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX180xX65xX2axX64xXdxX65xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX8dxX1f3xX47xXaxX9xX19xXd0xX47xX55xX9xX23xXeexX9xX67xXeexX9xX2cxX692xX18xX9xX52xX63xX64xX65xX9xX56axXaxX35xX9xXe8xda8bxX9xXbxXc4xX3dxX47xX9xXe8xX30fxX125xX47xX55xX9xX23xX7bxX47xX55xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX17fxX64xX177xX180xXdxX188xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX52xX63xX64xX65xX9xXbxXa7xX47xX55xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX2cxXaxX35xXb4xX47xX9xXbxX4bxX35xX9xX47xXaxX35xXbcxX3exX9xXcxXc0xXbxX9xXbxXc4xXc5xX47xXc7xX9xX2cxXaxX692xX9xX26xXb4xX3exX9xXdxX5dxX9xXbxXc4xX24xX47xX55xX9xX5xXaxXb4xX9xX2cxXaxX35xXb4xX47xX9xX64xXc7xX9xX55x80f1xX33xX9xX33xXaxX97xX47xX9xXe8xXd0xX47xXaxX9xX23xX4bxX35xX9xX2cxXaxX692xX9xX47xX55xXax12354xX18xX9xX33xXaxXd0xXbxX9xX21ax9d77xXbxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX4e5xX17fxX77xX65xXdxX17fxX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX3bxX18xX3exX9xX56axXaxX35xX9xX55xX35xX1f7xX35xX9xX47xX55xX343xXc7xX9xX2cxXaxX35xXb4xX2cxX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX47xX5dxX26xX9xXe8xX94xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX55xX35xX18xX9xX47xXaxX35xXeexXcxX9xX67xX6b3xX9xX19xXe9xX47xX9xX2fxX114xX9xXdxX5dxX127xX127xX127xX9xX33xXaxX3exX47xX9xXbxXaxX3exX70xX2cxX9xX19xX35xXeexXbxX9xX2cxX53xX47xX9xXbxXc4x8451xX47xX55xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX65xX17fxX78xX65xXdxX77xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX52xX63xX64xX65xX9xXdxX338xX2cxX9xX47xX55xXaxX35xX3dxX47xX55xX9xX2cxXd0xX47xXaxX127xX9xX7xXaxX35xX9xX2cxX4fxX9xX2cxX8e8xX9xX33xXaxX97xX47xX9xXe8xX3exX53xX35xX9xXe8xXc0xX2cxX9xXbxXc4xX30fxX47xX55xX9xX67xX5dxX9xXaxXeexX9xXbxXaxX70xX47xX55xX9xX2fxX338xX47xX55xX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX70xX9xXbxXc4xX909xX9xXb7xX9xX47xXaxX35xXbcxX3exX9xXe8xX35xbbfaxXcxX9xXe8xXb95xX9xXe8xX70xX35xX9xX33xXaxX8e8xX9xX67xX334xX35xX9xXbxX35xX3dxXcxX9xX56axX909xX2cxXaxX9xXe8xXd0xX47xXaxX9xX2cxXaxXc0xX47xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX64xX65xX188xX64xXdxX4e5xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX5cxX5dxX24xX9xX47xX7bxXcxX9xX2axX4e5xX17fxX17fxXc7xX9xX2cxXaxX35xXb4xX2cxX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXe8xX30fxX310xX2cxX9xXcxX3exX18xX9xXdxX4bxX35xX9xX67xX334xX35xX9xX55xX35xXd0xX9xX2axX64xX127xX65xX78xX78xX9x9fd7xX3bxX2xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX9xX19xXbxXaxX3exXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX171xX35xX19xXbxXaxX15dxX188xX4e5xX77xX33xX21axX303xXaxX17xX35xX55xXaxXbxX15dxX180xX188xX65xX33xX21axX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX77xX65xX78xX64xXdxX2axX78xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX3bxX18xX3exX9xX2cxXd0xX2cxX9xXdxX97xX47xX9xX23xX1f7xX24xX9xX19xX30fx10ba1xX47xX55xXc7xX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cxXaxX35xXb4xX47xX9xXe8xXf6xX3exX9xX2cxXa0xX9xX47xX5dxX26xX9xX67xX68xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX70xXbxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX65xX177xX177xX65xXdxX2axX2axX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX8dxX35xXeexX47xX9xX47xX18xX26xX9xXcxXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX55xX35xX18xX9xXaxX24xX4bxXbxX9xXe8xX101xX47xX55xX9xXbxXc4xX1f3xX47xXaxX9xX19xX35xcfcbxX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX4bxX35xX9xX2cxXd0xX2cxX9xXbxXc4xX35xXb95xX47xX9xXdxX94xXcxX9xXaxX5dxX47xX55xX9xX56axXaxX53xX47xX55xX9xXaxX24xXc0xX2cxX9xXe8xX8e8xX47xX55xX9xX33xXaxX35xXcxX127xX9xX4xXd0xX2cxX9xX67xX31axX9xX56axXaxXd0xX2cxXaxX9xX2cxX343xX47xX55xX9xX2cxX8e8xX9xXbxXaxXb95xX9xXbxXc4xX1f7xX9xXbxX35xXbcxX47xX9xXe8xXb95xX9xXe8xX30fxX310xX2cxX9xX51xX2cxX30fxXe00xX35xX60xX9xX33xXaxX35xX9xX2cxX4fxX9xX52xX63xX64xX65xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX63xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX2fxXc4xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15dxX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX127xX67xX47xX1cxX47xX17xX171xX2fxX1cxX2axX77xX78xX177xX1cxX2axX78xX64xX19xX64xX78xX17fxX180xX77xX2axX65xXbxX77xX65xX64xX188xXdxX2axX64xX127xX18cxX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2fxX35xX17xX3exX9xX33xXaxX18xXcxX9xX24xX18xX47xXaxX9xXbxX18xX2cxX9xX2cxX24xX9xX23xX24xX47xX55xX9xXaxX24xX47xX55xX9xX67xX18xX47xX55xX9xX23xX9xX64xX65xX9xX67xX18xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX24xXbxX9xX2fxX18xX3exX9xX77xX78xX9xX47xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX21axXbxX63xX18xXdxX35xX55xX47xX15dxX9xX18cxX3exX2fxXbxX35xX301xX26xX303xX32xXexX306xXd0xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXe8xX30fxX310xX2cxX9xX2fxX4fxX47xX9xX47xX55xX6b3xX26xX9xXbxXc4xX18xX47xX55xX9xXcxX5dxX3exX9xX21axX18xX47xXaxX9xX67xX5dxX9xX2cxXd0xXbxX127xX9x11726xX334xX2cxX9xXbxX909xX47xXaxX9xXbxXc4xX3dxX47xX9xXbxXaxXb4xX9xX55xX35xX334xX35xX9xXaxX35xXeexX47xX9xX47xX18xX26xX9xX2cx11af6xX47xX9xX177xX65xX9xX2cxXaxX35xXb4xX2cxX9xX52xX63xX64xX65xX9xX47xXaxX30fxX9xXbxXaxXb4xX9xX47xX5dxX26xX127xX1cxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX3exXc4xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5cxX3xX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe