Khai mạc Giải Bóng chuyền nam Đại hội Thể dục, thể thao Hà Tĩnh lần thứ 9
(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam Đại hội Thể dục, thể thao Hà Tĩnh lần thứ 9 năm 2021 thu hút gần 200 VĐV của 13 đội đến từ 12 huyện, thị, thành phố và Công an tỉnh.
a44x2169x60c7x6c42x6dd5x14bcx1813x1e48x33c1xX7x3be9x421ex8627x7b12x1e93x6fa2xX5x71faxXax38a5x20ecxX1xX6xXdxX3x4e22x39ecxX4xX3x52b3xXdx1d31xXdxX3x3e86x8ae8x7a31x1ccdxX3xX4xX1x5362x5175xb6cxX23xX3xX23xX6xX18xX3x52a7xX19xXdxX3xX1x8439xXdxX3xXcxX1x8418xX3x60d1x3c6dxX4x5413xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6x8e5exX3x40a9x4ba0xX3xXcx7e3dxX23xX1xX3xX5x62cdxX23xX3xXexX1x8ecdxX3x7d15xX0x6087xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX3dxXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxX3xX23x343axX18xX3x6750xda5xXb7xX2xX3xXexX1xX28xX3xX1x6d4axXexX3xX24xX54xX23xX3xXb7xXb8xXb8xX3x2d9cxX31xXccxX3xX4x7a6cxX6xX3xX2x7187xX3x7215xX36xXdxX3xXd7x5838xX23xX3xXex4197xX3xX2xXb7xX3xX1xX28xX29x1784xX23xX40xX3xXexX1x47f5xX40xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1x25cdxX3x2c58xX4cxX3x756dx7461xX23xX24xX3xX6xX23xX3xXex2116xX23xX1x106dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10x4880xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax3c19xXdxX3dxXexX1x5635xX3x77abxXb7xXb8xXbx8899x336bxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3x16b0x7146x5040xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10ax32f8xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2x73d4xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xXb7xX153xX5bxXexX154xX178xX152xXb7xX2xX5xXb8xX10ax80bdxXbxX24x3b5axX132xX9xXb7xX178xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX147xXex3c3fxX6xX5xXdxX24xX23xX141xX3xX18exX28xX7xXexXdx6369xX29xX148xXaxX12x4364x30bdxX23xX24xX3xX23xX6xX29xX3x7044xXb7xXb7xX5dxX153x4215xX40xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxX3xX4xX1x2b4dxX23xX1xX3xXexX1xX59xX4xX3x5bc3xX1xa5bxXdxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXexX19xXdxX3xX296xX1xX28xX3xX5xXdxc16xX23xX3xX1x49fbxXbxX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3x24bbxX1xXc1xX3x800exX1x4d87xX23xX3xX2bfxX24xX1xX4fxX6xX3xX242xX147x71fcxX3xX13x7acexX3xXfexX1xX2c1xX28xX40xX3xX1xX28xX29xXe8xX23xX3xX13xX2cfxX3x64e6xX23xX1xX247xX10axX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX3dxX49xX3xX239xX298xX3xXccxX4bxX227xXcxXcx20fax65b4x3fe8xX3xXfbxX4cxX3xX1xX28xX29xXe8xX23xX3xX13xX2cfxX3xX2e0xX23xX1xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xX1xX2afxXbxX3xXex212axX3xX4xX1xX59xX4xX10axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX5bxXb8xXb8xX2xX154xXexX154xX154xX153xX143xXd5xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xX191xX132xX9xX5bxXb7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX147xXexX227xX6xX5xXdxX24xX23xX141xX3xX18exX28xX7xXexXdxX234xX29xX148xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xXd7x7097xX28xX3x3407xX28xX29xX3xXexX3exX3xX24xX54xX23xX3xXb7xXb8xXb8xX3xXccxX31xXccxX3xXd7xXdcxX23xX3xXexXe0xX3xX2xXb7xX3xX1xX28xX29xXe8xX23xX40xX3xXexX1xXeexX40xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xXf9xX3xXfbxX4cxX3xXfexXffxX23xX24xX3xX6xX23xX3xXexX107xX23xX1xX10axX3xXfexX23axX4xX3xXd7xX36xXdxX3xX163xX22xX23xX24xX3xXd7x2ab0xX2afxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xX153xX3xX163xX1exX23xX24xX40xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX44fxX28xX3xXexX1xX10xX49xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX59xX4xX3xXfbx8082xX23xX24xX3xXexX132xX4d2xX23xX3xXexX28dxX23xX1xX3xXd7xXdxX3bxX18xX40xX3xX7xX6xX28xX3xXd7xX22xX3xX4xX1x2302xX23xX3xX18x8a31xXdxX3xX163xX1exX23xX24xX3xXb7xX3xXd7xX36xXdxX3xX4xX22xX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXexX28dxX4xX1xX3xX4xX6xX49xX3xX23xX1xX44fxXexX3xXfbxX4cxX49xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX44fxX28xX3xXexX59xX3xX296xXdcxXexX40xX3xX163xX23axX23xX3xX296xXdcxXexX3xXfbxX4cxX3xX4xX1xX28xX23xX24xX3xX296xXdcxXexX10axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xX5bxX153xXb7xXexX152xX153xX143xX2xX5xXd5xX227xX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX154xX153xXb8xXexXb7xX5bxX143xX2xXb8xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12x8947xX23xX24xX3xXcxX132xX54xX23xX3x3ea7xX28xX2c1xX23xX3xX2f8xX4a4x797cxX23xX24xX3xX227xX3xX2bbxX1xX22xX3xX1cxXdxX23axX18xX3xXd7xXf9xX4xX3xX239xX298xX3xXccxX4bxX227xXcxXcxX2f6xX2f7xX2f8xX40xX3xXcxX132xX4a4xX298xX23xX24xX3xX163xX6xX23xX3xXexX314xX3xX4xX1xX59xX4xX3xX24xXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23axXexX3xX163xXdxX3bxX28xX3xX296xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX24xXdxX1exXdxX3xXd7xX44fxX28xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xX5bxXd5xXd5xXexX178xXd5xX153xX2xX5xX153xX227xX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX154xX153xX143xXexX153xXd5xX153xX178xX5bxX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12xX21xX6xX23xX3xXexX314xX3xX4xX1xX59xX4xX3xXex2058xX23xX24xX3xX4x683exX3xX5xX4a4xX28xX3xX23xXdxXe8xX18xX3xX4xX1xX49xX3xX4xX23axX4xX3xXd7xX36xXdxX3xX163xX22xX23xX24xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xX178xX152xX154xXexX143xXb7xXd5xXb7xX5xX5bxX227xX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX154xX152xX178xXexX5bxX2xX153xX5bxX154xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12xX2bfxX24xX6xX29xX3xX7xX6xX28xX3xX296xX1xXdxX3xX296xXdcxXexX3xXexX1xXc1xX4xX3xXbxX1xX54xX23xX3xX296xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX40xX3xX4xX23axX4xX3xXd7xX36xXdxX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28dxX23xX1xX3xXexX1xX59xX4xX3xX23xX1x6dc3xXbxX3xX4xX28xX36xX4xX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX0xX10xX18xX12xX242xXcxX132xX49xX23xX24xX3xX1exX23xX1xX141xX0xX5dxX10xX18xX12xX0xX10xX18xX12xXfexX23axX4xX3xXfbxX96axX23xX3xXd7xX36xX23xX24xX3xXfbxXdxX2abxX23xX3xX163x6bf0xXexX3xXexX6xX29xX3xX23xX1xX6xX28xX3xXexX132xX4a4x48c7xX4xX3xX296xX1xXdxX3xX163xX4a4xX9b6xX4xX3xXfbxX4cxX49xX3xXexX132xX96axX23xX3xXd7xX44fxX28xX247xX0xX5dxX10xX18xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xX3xX3dxXexX1xX28xX18xX163xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xX5bxX2xX143xXexX2xX152xX5bxXd5xX5xXb7xX227xX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX143xXb8xX152xXexX154xXd5xX153xX154xX178xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12x6affxX298xX3xXd7xX54xX28xX3xX4xX23axX4xX3xXexX132xX96axX23xX3xXfbxX4d2xX23xX24xX3xX163xX1exX23xX24xX3xX5xX4cxX3xXb7xX3xX4xX7edxXbxX3xXexX1xXdxX3xXd7xX44fxX28xX3xX4xXd1xX6xX3xXcxX668xX3xX13xX2cfxX3xX2e0xX23xX1xX3xX242xX163xX2abxX23xX3xXbxX1xX1exXdxX247xX3xX24xX7edxXbxX3xXd7xX36xXdxX3xX1xX28xX29xXe8xX23xX3xXfex2cd6xX18xX3xX668xX28xX29xX2abxX23xX10axX10axX10axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX143xX3dxX153xX2xXb8xXb8xX143xX152xX178xXexX2xXb7xXb8xX2xX5xXb8xX227xX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX143xX2xX178xXexX154xX143xX178xX2xX2xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12xX10axX10axX10axX3xXfbxX4cxX3xX4xX7edxXbxX3xXd7xX36xXdxX3xX1xX28xX29xXe8xX23xX3xX31xX59xX4xX3xXcxX1xX4efxX3xX242xX163xX2abxX23xX3xXexX132xX23axXdxX247xX3xX24xX7edxXbxX3xXd7xX36xXdxX3xX4xXd1xX6xX3xXfexXffxX23xX24xX3xX6xX23xX3xXexX107xX23xX1xX3xX10axX10axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfexX10xX23xXexX10xX132xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX3dxXexX1xX141xX3xX143xXb7xXb8xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX152xX153xX154xXbxX147xX148xXaxX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX10axX163xX6xX49xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10axXfbxX23xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xX153xX178xX3dxX153xXb8xX143xX152xX143xXb7xX152xXexX152xX143xX2xX5bxX2xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xX191xX132xX9xX5bxXb8xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX13cxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX143xXb7xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX152xX153xX154xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX49xX23xXaxX12xX1cxXdxX1exXdxX3xXd7xX44fxX28xX3xXd7xX2ccxX3xXexX1xX28xX3xX1xXc1xXexX3xXd7xXffxX23xX24xX3xXd7xX1exX49xX3xX296xX1xX23axX23xX3xX24xXdxX1exX3xXd7xXdcxX23xX3xXexX1xX10xX49xX3xX3dx34f9xXdxX40xX3xX4xX314xX3xXfbx85f5xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xX163xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX147xX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX24xX9xXaxXb8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3dxX3dxXdxX23xX24xX9xXaxX152xXaxX12xX0xXexX163xX49xX3dxX29xX12xX0xXexX132xX12xX0xXexX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX49xX3dxX29xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xX3dx8af8xX3xX296xXdxXdcxX23xX40xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxX3xX7x2b0bxX3xX296x61dfxX49xX3xX3dxX4cxXdxX3xXexX132xX49xX23xX24xX3xXfbxX4d2xX23xX24xX3xXd5xX3xX23xX24xX4cxX29xX3xX242xXexXe0xX3xX7xX23axX23xX24xX3xXb7xXb7xX5dxX153xX3xXd7xXdcxX23xX3xXb7xX153xX5dxX153xX247xX10axX3xXcxX132xX96axX23xX3xX4xX1xX28xX23xX24xX3xX296xXdcxXexX3xX7xXeaexX3xXd7xX4a4xX2afxX4xX3xX3dxXdx5b89xX23xX3xX132xX6xX3xXfbxX4cxX49xX3xX4xX1xXdxX2axX28xX3xXb7xX153xX5dxX153xX10axX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX3dxX12xX0xX5dxXexX132xX12xX0xX5dxXexX163xX49xX3dxX29xX12xX0xX5dxXexX6xX163xX5xX10xX12xX0xX3dxXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX132xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2abxX23xX3xX452xX28xX6xX23xX141xX0xX5dxX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX227xXexX1xX28xX18xX163xX227xX6xX23xX3dxX227xX7xX6xXbxX49xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX298xXdxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xXfexXc1xXbxX3xXexX59xX3xX1x736cxX23xX24xX3xXcxX668xX3xX4bx397bxX23xX24xX3xX2f8xX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX23xX1xX44fxXexXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxX18xX28xX49xX23xX227xX18xX6xX28xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX296xX1xX49xXdxX227xXexX132xX6xX23xX1xX227xX24xXdxX6xXdxX227xX163xX49xX23xX24xX227xX4xX1xX28xX29xX10xX23xX227xX4xX28xXbxX227xXexX28xX227xX1xX28xX23xX24xX227xXexX147xX227xX1xX49xX23xX24xX227xX5xXdxX23xX1xX227xX5xX6xX23xX227xXexX1xX28xX227xX23xX1xX6xXexX5dxXb7xX2xXb8xXd5xXb8xXd5xX10axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX18xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xXb7xXb8xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX178xX5dxX2xXb8xX5bxX3dxX2xX2xXb8xXb8xXb8xXd5xXb8xXexX153xX143xXb8xXb7xXb7xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxXfbxX12xX0xX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX298xXdxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xXfexXc1xXbxX3xXexX59xX3xX1xXfb7xX23xX24xX3xXcxX668xX3xX4bxXfbfxX23xX24xX3xX2f8xX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX23xX1xX44fxXexXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxX18xX28xX49xX23xX227xX18xX6xX28xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX296xX1xX49xXdxX227xXexX132xX6xX23xX1xX227xX24xXdxX6xXdxX227xX163xX49xX23xX24xX227xX4xX1xX28xX29xX10xX23xX227xX4xX28xXbxX227xXexX28xX227xX1xX28xX23xX24xX227xXexX147xX227xX1xX49xX23xX24xX227xX5xXdxX23xX1xX227xX5xX6xX23xX227xXexX1xX28xX227xX23xX1xX6xXexX5dxXb7xX2xXb8xXd5xXb8xXd5xX10axX1xXexX18xXaxX12xX13xX1xX298xXdxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xXfexXc1xXbxX3xXexX59xX3xX1xXfb7xX23xX24xX3xXcxX668xX3xX4bxXfbfxX23xX24xX3xX2f8xX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX23xX1xX44fxXexX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXfexXc1xXbxX3xXexX59xX3xX1xXfb7xX23xX24xX3xXcxX668xX3xX4bxXfbfxX23xX24xX3xX2f8xX4fxX23xX1xX3xX242xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX247xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX23xX1xX44fxXexX3xX4xX22xX3xXd5xX3xXd7xX36xXdxX3xX4xXd1xX6xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX24xXfbfxX18xX141xX3xX4xX1xXd1xX3xX23xX1xX4cxX3xXcxX668xX3xX4bxXfbfxX23xX24xX3xX2f8xX4fxX23xX1xX40xX3xXfexX6xX23xX3xX2f8xX36xX4xX40xX3xX2bfxX24xX1xXdxX3xX668xX28xX2c1xX23xX3xXfbxX4cxX3xXd7xX36xXdxX3xX23xX24xX49xX19xXdxX3xXexX107xX23xX1xX3xXcxXdxX2axX23xX3xX4bxX1exXdxX3xX242xXcxX1xX23axXdxX3xX21x1074xX23xX1xX247xX10axX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxXfbxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX152xXb8xX3xXccxX31xXccxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX2f7xXcxXcxX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xXf9xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxX18xX28xX49xX23xX227xX18xX6xX28xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX2xX152xXb8xX227xXfbxX3dxXfbxX227xXexX132xX6xX23xX1xX227xXexX6xXdxX227xX163xX49xX23xX24xX227xX4xX1xX28xX29xX10xX23xX227xX23xX6xX18xX227xX3dxX6xXdxX227xX1xX49xXdxX227xXexX3dxXexXexX227xXexX1xX6xX23xX1xX227xXbxX1xX49xX227xX1xX6xX227xXexXdxX23xX1xX5dxXb7xX2xXb8xXb7xX2xX178xX10axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX18xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xXb7xXb8xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xX152xX5dxX2xX153xXd5xX3dxX178xX2xXd5xXb7xXd5xXd5xX5bxXexX154xX143xX153xX153xX5bxX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxXfbxX12xX0xX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX152xXb8xX3xXccxX31xXccxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX2f7xXcxXcxX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xXf9xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxX18xX28xX49xX23xX227xX18xX6xX28xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX2xX152xXb8xX227xXfbxX3dxXfbxX227xXexX132xX6xX23xX1xX227xXexX6xXdxX227xX163xX49xX23xX24xX227xX4xX1xX28xX29xX10xX23xX227xX23xX6xX18xX227xX3dxX6xXdxX227xX1xX49xXdxX227xXexX3dxXexXexX227xXexX1xX6xX23xX1xX227xXbxX1xX49xX227xX1xX6xX227xXexXdxX23xX1xX5dxXb7xX2xXb8xXb7xX2xX178xX10axX1xXexX18xXaxX12xX2xX152xXb8xX3xXccxX31xXccxX3xXexX132xX6xX23xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX2f7xXcxXcxX3xXexX1xX4cxX23xX1xX3xXbxX1xXf9xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX1xXffxX23xX24xX3xX452xX28xX6xX3xX24xXdxX1exXdxX3xXd7xX44fxX28xX3xX23xX4cxX29xX40xX3xXcxX2bbxX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX7xXeaexX3xXexX28xX29xX3bxX23xX3xX4xX1xX4efxX23xX3xX4xX54xX28xX3xXexX1xXd1xX3xXd7xX3bxX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX3xX18xXffxX23xX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xXexX19xXdxX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX2f7xXcxXcxX3xXexX49xX4cxX23xX3xXexX107xX23xX1xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3x3834xX668xX10axX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxXfbxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bfxX1x5a15xX23xX24xX3xX18xXffxX23xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3x3267xX4bx55c6xXcx5e4axX3xXexX19xXdxX3xX4bxX36xXdxX3xX296xX1x53a3xX10xX3xX2bbxX1xXfb7xX3xX31xX314xX23xX24xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX23xXb4xX18xX3xXb7xXb8xXb7xX2xXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX23xX1xX28xX23xX24xX227xX18xX49xX23xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX227xX1xX49xXexX227xXexX6xXdxX227xX1xX49xXdxX227xX296xX1xX49xX10xX227xXbxX1xX28xX227xX3dxX49xX23xX24xX227xX1xX6xX227xXexXdxX23xX1xX227xX23xX6xX18xX227xXb7xXb8xXb7xX2xX5dxXb7xXb8xX5bxXb8xX2xXb7xX10axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX24xX3xX7xX132xX4xX9xXaxX5dxX18xX10xX3dxXdxX6xX5dxX2xXb7xXb8xX5dxX23xX10xX13cxX7xX5dxXb7xX2xX2xXb7xX5dxX154xX152xX3dxX152xXb7xXd5xXb8xX154xXb7xXb7xXexX152xX178xXb7xX178xX152xX5xXb8xX10axX18exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX3xX23xX6xX18xX3xX31xX19xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXcxX1xX3bxX3xX3dxX3exX4xX40xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX5xX54xX23xX3xXexX1xX59xX3xX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX3dxXdxXfbxX12xX0xX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bfxX1xX15bdxX23xX24xX3xX18xXffxX23xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX15cexX4bxX15d0xXcxX15d2xX3xXexX19xXdxX3xX4bxX36xXdxX3xX296xX1xX15dexX10xX3xX2bbxX1xXfb7xX3xX31xX314xX23xX24xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX23xXb4xX18xX3xXb7xXb8xXb7xX2xXaxX3xX1xX132xX10xX234xX9xXaxX5dxXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX5dxX23xX1xX28xX23xX24xX227xX18xX49xX23xX227xXexX1xX10xX227xXexX1xX6xX49xX227xX1xX49xXexX227xXexX6xXdxX227xX1xX49xXdxX227xX296xX1xX49xX10xX227xXbxX1xX28xX227xX3dxX49xX23xX24xX227xX1xX6xX227xXexXdxX23xX1xX227xX23xX6xX18xX227xXb7xXb8xXb7xX2xX5dxXb7xXb8xX5bxXb8xX2xXb7xX10axX1xXexX18xXaxX12xX2bfxX1xX15bdxX23xX24xX3xX18xXffxX23xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX15cexX4bxX15d0xXcxX15d2xX3xXexX19xXdxX3xX4bxX36xXdxX3xX296xX1xX15dexX10xX3xX2bbxX1xXfb7xX3xX31xX314xX23xX24xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xX23xXb4xX18xX3xXb7xXb8xXb7xX2xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX132xX49xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX4bxX36xXdxX3xX296xX1xX15dexX10xX3xX2bbxX1xXfb7xX3xX31xX314xX23xX24xX3xX242xX4bxX13xX2bbxX31xX247xX3xXexX49xX4cxX23xX3xXexX107xX23xX1xX3xX23xXb4xX18xX3xXb7xXb8xXb7xX2xX3xX5xX4cxX3xX23xX24xX4cxX29xX3xX1xX36xXdxX3xX5xX9b6xX23xX3xX4xXd1xX6xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX6xX49xX3xX1xX4efxX4xX3xXd7xX4a4xX7f2xX23xX24xX3xX4bxX4cxX3xXcxX4fxX23xX1xX3xXfbxX9b6xXdxX3xX2xX2xX3xX18xXffxX23xX3xXexX1xXdxX3xXd7xX44fxX28xX10axX3xXcxX132xX49xX23xX24xX3xXd7xX22xX40xX3xX163xX22xX23xX24xX3xXd7xX23axX40xX3xX163xX22xX23xX24xX3xX4xX1xX28xX29xX2axX23xX40xX3xXd7xXdxX2axX23xX3xX296xXdxX23xX1xX3xXfbxX4cxX3xX4xX7f2xX3xXfbxX28xX6x2510xX3xX5xX4cxX3xX23xX1xX15bdxX23xX24xX3xX18xXffxX23xX3xXexX1xX28xX3xX1xXc1xXexX3xXd7xXffxX23xX24xX3xXd7xX1exX49xX3xX1xX4efxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXd7xXb4xX23xX24xX3xX296x6e07xX3xXexX1xX6xX18xX3xX24xXdxX6xX10axX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX3dxXdxXfbxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX28xX5xX12xX0xX3dxXdxXfbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX132xXaxX12xX0xX5dxX3dxXdxXfbxX12xX0xX5dxX3dxXdxXfbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX28xXexX1xX49xX132xXaxX12xXcxX1xX28xX3xXcxX132xX6xX23xX24xX0xX5dxXbxX12
Thu Trang