Hà Tĩnh chia sẻ công tác cải cách hành chính với nước bạn Lào
(Baohatinh.vn) - Chiều 13/9, đoàn công tác tỉnh Savannaket (CHDCND Lào) đã có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính tại Hà Tĩnh.
d522xfe38x13cf9x1041cx10679x102f8x1096dx13cb4x11c0bxX7x12ed9x112eexe631x10448x1404ex13142xX5x1342cxXax10bf1x11d03xde02xX3xXcx110eex15520xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x133d8xX3xX4x12d04xX18x15585xX3xXex139baxX4xX3xX4x120dexXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xeb05xX18xX1xX3x10d68x124fbxXdxX3xX18xe51cxX41xX4xX3x10bb1x12db2xX18xX3xf76cxX14x115f0xX0x13a68xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe949xXaxX12x10e60xX1xXdx12455xd87axX3xX2xe417xX51x11b32xf04axX3xd5b0xX4fxX14xX18xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xXex1461axX18xX1xX3xe33exX6xX40xX6xX18xX18xX6x12354xX10xXexX3xf606xX66xX13x10a1fxX66x11e2dxX93xX3xX4dxX14xX4fxea4cxX3xX72x121f0xX3xX4x14098xX3xX49xX6axe2e8xXdxX3xXexef98xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX70xX3xX1x10d1axX4xX3xXexfdf5xXbxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxf883xed33xX3xX40xX69xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xXexX4axXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xda9bxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6aexX4fxX63xf043xX3xXbxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xe11cxXexe45bxX6xX5xXdxX26xX18x12238xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9x13dc6xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxfdeaxXdxX63xXexX1xX120xX3x11312xX2x122c0xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX120xX3xX150xX2xfff9xXbxX118xX128xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX51xX51xXdxXf1xX49xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX40xX18xX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX14exX51xX2xX150xee10xX63x12055xX2xX14exX6dxX18exX18cxX150xXexX2xX15fxX150xX18cxX18exX5xX15fxXf1x12513xXbxX26x11510xXa9xX9xX150xX14exX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xed58xX4axXdxX3xX63xXdxXc3xX18xX3xX4xX29xX4xX3xX7x155b7xX3xX18xX26xX14xX18xX1xX3xX40xX14xX3xXcxXa9xX6axX18xX26xX3xXex14834xXc4xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX81xX18xX1xX3xX63x13e0cxX3xX49xX6axXa5xXdxX3xX5xX14xXc4xX3xX40xXdxXc3xX4xX3xX40xX41xXdxX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xXaxX12xX95xX1x145bcxX18xX26xX3xX18xfd70xXc4xX3x11d94xX6axX6xX70xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX72xX9exX3xX18x1159axX3xX5xX25cxX4xX3xX72x10152xX104xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX18xX1xf9dfxXc4xX3xXexX4axX4fxX3xX72xXdxX69xX6axX3xX8cxXdxXc3xX18xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX18xX1xX243xX18xX70xX3xXexXa5xX3xX4xX1x12940xX4xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX29dxX6axX29xX3xXexXa9x11717xX18xX1xX3xXexX1xX25cxX4xX3xX1xXdxXc3xX18xX3xXexX1x140adxX3xXex10b86xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX70xX3xX72xX45xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX45x154e3xX18xX3xX5x15404xX18xX3xX40x10c5exX3xXexXa9xX3cxX3xXexX1xX305xX3xX2xX6dxX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX49xX2dxX18xX26xX3xX66xX1xX81xX3xX7xfb6cxX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX90xfb4ax12a06xed90xX3x14c31xX95xX93xdcccx1094dxX9bxX3xX18xX29axXc4xX3xX18cxX15fxX2x118bfxX128xX3xX26xXa1xXbxX3xXbxX1x118c8xX18xX3xX1xX4fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xd886xX18xX26xX3xX5xe9fexXdxX3xX4xX29xX4xX3xX4xX1xX81xX3xXexXdxX348xX6axX3x1545cxXcxX11axX388xX13xX3xX4xX324xX6xX3xXexX81xX18xX1xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xXaxX12xX223xXdxf701xXc4xX3xX18xX1x10701xX18xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX29dxX6axX29xX3xXexXa9xX314xX18xX1xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX324xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX72xX45xX6xX3xX40xX14xX4fxX3xX1xX4fxX4axXexX3xX72xf308xX18xX26xX3xXcxXa9xX6axX18xX26xX3xXexX243xXc4xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX90xXcxXcxX13xX66xX66xX9bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf1xX3xXcxXa9xX4fxX18xX26xX3xXexX1xfde6xXdxX3xX26xXdxX6xX18xX3xX29dxX6axX6xX70xX3xXexXa9xX6axX18xX26xX3xXexX243xXc4xX3xX72xX9exX3xXex1328axX18xX26xX3xX49xX45xX41xX4xX3xXexX1xX25cxX4xX3xX1xXdxXc3xX18xX3xXexX369xXexX3xX4xX1xX305xX4xX3xX18xX29axX18xX26xX3xX5xX14xX3xX72xX39bxX6axX3xXc4xX369xXdxX3xXexXb7xXbxX3xXexXa9xX6axX18xX26xX3xX72xX3e6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX231xX70xX3xX49xX6xX18xX70xX3xX18xX26xX14xX18xX1xX3xX72xXa1xX18xX26xX3xXexXa9xX348xX18xX3xX72xX34cxX6xX3xX49xX14xX18xX3xXexX81xX18xX1xX3xX49xX369xX3xXexXa9xX3cxX3xX4xX24xX18xX26xX3xX4xX1xX305xX4xX70xX3xX40xXdxX348xX18xX3xX4xX1xX305xX4xX3xX72x12803xX18xX3xXexX1xX25cxX4xX3xX1xXdxXc3xX18xX3xX40xXdxXc3xX4xX3xXexXdxX501xXbxX3xX18xX1xXb7xX18xX70xX3xX1xX45xX41xX18xX26xX3xX63x11587xX18xX70xX3xXbxX1xX369xXdxX3xX1xX3b0xXbxX3xX26xXdxX2dxXdxX3xX29dxX6axX104xX501xXexX3xX1x11020xX3xX7xX344xX3xX40xX14xX3xXexXa9xX2dxX3xX8cxX501xXexX3xX29dxX6axX2dxX3xX26xXdxX2dxXdxX3xX29dxX6axX104xX501xXexX3xX1xX53exX3xX7xX344xX3xXexX1xX324xX3xXexX327xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX29xX3xX18xX1xX243xX18xX70xX3xXexXa5xX3xX4xX1xX305xX4xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xX3xXbxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX63xXexX1xX120xX3xX14exX2xX150xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX120xX3xX150xX2xX15fxXbxX118xX128xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX51xX51xXdxXf1xX49xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX40xX18xX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX14exX51xX2xX150xX18cxX63xX18exX2xX14exX6dxX14exX15fxX14exXexX392xX6dxX14exX6dxX6dxX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xX1a1xXa9xX9xX2xX18cxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xd5d7xXdxX29xXc4xX3xX72xX369xX4xX3xX85xX231xX3xX3c0xX13x10b1cxX223xXcxX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xde5axX4axX3xX4dxXdxX3xX95xX1xX4axX3xX85xX17xX3xX66xX1xX29axX18xX3xXcxX1xX4fxX18xX26xX3xXcxX1xX3cxXbxX3xX72xX29xX18xX1xX3xX26xXdxX29xX3xX4xX6xX4fxX3xX8cxX501xXexX3xX29dxX6axX2dxX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX324xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX14xX3xX72xX69xX3xX118xX6axX3ebxXexX3xX4xX29xX4xX3xX40xX3ebxX18xX3xX72xX69xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xXexX4axXdxX3xX49xX6axXa5xXdxX3xX5xX14xXc4xX3xX40xXdxXc3xX4xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xXaxX12xXcxX4axXdxX3xX49xX6axXa5xXdxX3xX5xX14xXc4xX3xX40xXdxXc3xX4xX70xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX40xXdxX348xX18xX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX324xX6xX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xX63xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX39bxX18xX3xX5xX41xX18xX3xXexX1xX466xXdxX3xX26xXdxX6xX18xX3xX72xX3e6xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xXexX1xX348xXc4xX3xX40xX69xX3xXexX1xX24xX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xXexXa9xXb3xX18xX26xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX29dxX6axX29xX3xXexXa9xX314xX18xX1xX3xX118xX243xX104xX3xX63xX25cxX18xX26xX3xX40xX14xX3xX1xX4fxX4axXexX3xX72xX42fxX18xX26xX3xX4xX324xX6xX3xXcxX13xX13xX66xX66xX3xXexX81xX18xX1xX3xX18xX1xX45xX120xX3xXcxXa5xX3xX4xX1xX305xX4xX3xXexX1xX25cxX4xX3xX1xXdxXc3xX18xX3xX72xX69xX3xX29xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xXb7xXbxX3xXcxXcxX13xX66xX66xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX128xX3xX305xX18xX26xX3xX63xX327xX18xX26xX3xX4xX24xX18xX26xX3xX18xX26xX1xXc3xX3xXexX1xX24xX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX1xX4fxX4axXexX3xX72xX42fxX18xX26xX3xXexXdxX501xXbxX3xX18xX1xXb7xX18xX70xX3xX26xXdxX2dxXdxX3xX29dxX6axX104xX501xXexX3xXexX1xX324xX3xXexX327xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX128xX3xXexX1xX29xXdxX3xX72xX42fxXdxX3xX4xX324xX6xX3xX4xX29xX18xX3xX49xX42fxX3xX5xX14xXc4xX3xX40xXdxXc3xX4xX3xXexX4axXdxX3xXcxXcxX13xX66xX66xX128xX3xX29dxX6axX29xX3xXexXa9xX314xX18xX1xX3xX118xe5d0xX3xX5xf1d4xX3xXexX1xX324xX3xXexX327xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xXexXa9xX348xX18xX3xXc4xX24xXdxX3xXexXa9xX45xX466xX18xX26xX3xXc4xX4axX18xX26xe48fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xX3xXbxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX63xXexX1xX120xX3xX14exX2xX150xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX120xX3xX150xX2xX15fxXbxX118xX128xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX51xX51xXdxXf1xX49xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX40xX18xX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX14exX51xX2xX150xX18cxX63xX18exX2xX14exX150xX2xX15fxX14exXexX392xX15fx10b03xX18cxX18exX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xX1a1xXa9xX9xX18cxX14exX9c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xX223xX4axXdxX3xX63xXdxXc3xX18xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX231xX70xX3xX49xX6xX18xX70xX3xX18xX26xX14xX18xX1xX3xX40xX14xX3xXcxXa9xX6axX18xX26xX3xXexX243xXc4xX3xX13xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX81xX18xX1xX3xXexX1xX24xX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX348xXc4xX3xX4xX29xX4xX3xX40xX3ebxX18xX3xX72xX69xX3xX5xXdxX348xX18xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xXaxX12xX223xX53exX18xX26xX3xXexX1xX466xXdxX70xX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xX4x129d1xX18xX26xX3xXc4xX4fxX18xX26xX3xXa9xX2ddxX18xX26xX70xX3xXbxX1xX3cxX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX4axX4fxX3xX72xXdxX69xX6axX3xX8cxXdxXc3xX18xX3xX72xX3e6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX231xX70xX3xX49xX6xX18xX70xX3xX18xX26xX14xX18xX1xX3xX4xX324xX6xX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xXexXdxX501xXbxX3xXexX327xX4xX3xX8cxX501xXexX3xX18xX369xXdxX70xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX7xX243xX6axX3xXa9xX42fxX18xX26xX3xX1xX344xX18xX3xX18xX295xX6xX70xX3xX29dxX6axX6xX3xX72xXa1xX70xX3xX1xXb3xX4xX3xXexXb7xXbxX3xXexX1xX348xXc4xX3xX4xX29xX4xX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xX4xX324xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX29dxX6axX29xX3xXexXa9xX314xX18xX1xX3xXexX1xX25cxX4xX3xX1xXdxXc3xX18xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX70xX3xX118xX243xX104xX3xX63xX25cxX18xX26xX3xXcxXcxX13xX66xX66xX3xXexX81xX18xX1xX91cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xXaxX12xX223xX4fxX14xX18xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xX8cxX1x11620xX18xX26xX3xX72xX34cxX18xX1xX70xX3xX4xX1xX6axX104xX501xX18xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX5xX39bxX18xX3xX18xX14xX104xX3xX5xX14xX3xX4xX344xX3xX1xX42fxXdxX3xX72xX3e6xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX40xXdxX348xX18xX3xXexX314xXc4xX3xX1xXdxX3e6xX6axX70xX3xX1xXb3xX4xX3xX1xf430xXdxX3xXexX1xX348xXc4xX3xX18xX1xXdxX69xX6axX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xXexX1xX25cxX4xX3xXexXdx135a1xX18xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xXexXa9xXb3xX18xX26xX3xX72xX3e6xX3xXexX1xX6xXc4xX3xXc4xX45xX6axX3xXexX369xXexX3xX1xX344xX18xX3xX40xX69xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX4fxX63xX104xX3xXbxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX11axX6xX5xXdxX26xX18xX120xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa9xX128xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX66xX10xX18xXexX10xXa9xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX63xXexX1xX120xX3xX14exX2xX150xXbxX118xX128xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX120xX3xX150xX2xX15fxXbxX118xX128xXaxX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX51xX51xXdxXf1xX49xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXf1xX40xX18xX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX14exX51xX2xX150xX18cxX63xX18exX2xX14exX6dxX9c3xX18exX6dxXexX2xX14exX150xX18exX2xX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xX1a1xXa9xX9xX392xX6fxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX12xX6bcxXdxX29xXc4xX3xX72xX369xX4xX3xX85xX231xX3xX3c0xX13xX6caxX223xXcxX3xXexX81xX18xX1xX3xX85xX6xX40xX6xX18xX18xX6xX8cxX10xXexX3xX90xX95xX45xX41xX4xX3xX66xX13xX93xX66xX95xX93xX3xX4dxX14xX4fxX9bxX3xX6dexX4axX3xX4dxXdxX3xX95xX1xX4axX3xX85xX17xX3xX66xX1xX29axX18xX3xXcxX1xX4fxX18xX26xX3xXcxX1xX3cxXbxX3xXex13935xX18xX26xX3xX29dxX6axX14xX3xX5xX45xX6axX3xX18xXdxXc3xXc4xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX81xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXa9xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX348xX18xX3xX29dxX6axX6xX18xX120xX0xX51xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xX6axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11axXexX1xX6axXc4xX49xX11axX6xX18xX63xX11axX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX348xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX14xX3xX101xX24xX5xX104xX8cxX1xX29axXc4xX118xX6xX104xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX70xX3xXexX1xX3abxXexX3xX4xX1xXe36xXexX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX8cxX501xXexXaxX3xX1xXa9xX10x10515xX9xXaxX51xX63xX4fxX6xX18xX11axXexX1xX10xX51xXexX1xX6xX18xX1xX11axX18xXdxX10xX18xX11axX1xX6xX11axXexXdxX18xX1xX11axX40xX6xX11axX49xX4fxX5xX104xX8cxX1xX6xXc4xX118xX6xX104xX11axXexXa9xX6xX4fxX11axX63xX4fxXdxX11axX8cxXdxX18xX1xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXc4xX11axXexX1xX6xXexX11axX4xX1xX6xXexX11axX63xX4fxX6xX18xX11axX8cxX10xXexX51xX2xX9c3xX392xX15fxX2xX150xXf1xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX51xXc4xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX18cxX15fxX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX6dxX51xX2xX150xX150xX63xX14exX2xX6fxX150xX150xX2xX150xXexX150xX18exX392xX392xX6fxX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX40xX12xX0xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX348xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX14xX3xX101xX24xX5xX104xX8cxX1xX29axXc4xX118xX6xX104xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX70xX3xXexX1xX3abxXexX3xX4xX1xXe36xXexX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX8cxX501xXexXaxX3xX1xXa9xX10xXf0fxX9xXaxX51xX63xX4fxX6xX18xX11axXexX1xX10xX51xXexX1xX6xX18xX1xX11axX18xXdxX10xX18xX11axX1xX6xX11axXexXdxX18xX1xX11axX40xX6xX11axX49xX4fxX5xX104xX8cxX1xX6xXc4xX118xX6xX104xX11axXexXa9xX6xX4fxX11axX63xX4fxXdxX11axX8cxXdxX18xX1xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXc4xX11axXexX1xX6xXexX11axX4xX1xX6xXexX11axX63xX4fxX6xX18xX11axX8cxX10xXexX51xX2xX9c3xX392xX15fxX2xX150xXf1xX1xXexXc4xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX348xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX40xX14xX3xX101xX24xX5xX104xX8cxX1xX29axXc4xX118xX6xX104xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX70xX3xXexX1xX3abxXexX3xX4xX1xXe36xXexX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX8cxX501xXexX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX66xX1xXdxX69xX6axX3xX18cxX150xX51xX392xX70xX3xXexXa9xX4fxX18xX26xX3xX8cxX1xX6axX24xX18xX3xX8cxX1xXa5xX3xX4xX1xX45xX344xX18xX26xX3xXexXa9xX314xX18xX1xX3xXexX314xX18xX1xX3xX18xX26xX6axX104xXc3xX18xX3xX29dxX6axX369xX4xX3xXexX501xX3xXexX4axXdxX3xX66xX13xX93xX66xX95xX93xX3xX4dxX14xX4fxX70xX3xXcxX81xX18xX1xX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX72xX9exX3xX4xXa1xX3xX4xX6axX42fxX4xX3xXexXb3xX6xX3xX72xX14xXc4xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xX40xX41xXdxX3xX223xX4fxX14xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX348xX18xX3xXexX81xX18xX1xX3xX101xX24xX5xX104xX8cxX1xX29axXc4xX118xX6xX104xXf1xX3xX223xXa1xX18xX3xXexXdxX501xXbxX3xX72xX4fxX14xX18xX70xX3xX40xX69xX3xXbxX1xX3cxX6xX3xXexX81xX18xX1xX3xX49xX4axX18xX3xX4xXa1xX3xX380xX1xXa1xX3xX101xX3cxX3xXexX1xX45xX70xX3xXcxXa9xX45xX231xX18xX26xX3xX49xX6xX18xX3xXcxXa5xX3xX4xX1xX305xX4xX3xXcxX81xX18xX1xX3xX324xX104xX3xX223xX10xX18xX11axXbxXdxX3x1024cxX6axX18xX11axXexX1xX6xX11axX72xXdxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX40xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dexXdxXc3xXexX3xX95xX6xXc4xX3xX11axX3xX4dxX14xX4fxX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xX40xX69xX3xX8cxXdxX3e6xXc4xX3xXexXa9xX6xX3xX26xXdxX29xXc4xX3xX7xX29xXexX70xX3xXbxX1xe595xX18xX26xX3xX4xX1xX369xX18xX26xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX18xX1xXaf5xX18xX26xXaxX3xX1xXa9xX10xXf0fxX9xXaxX51xX118xX6xX104xX11axX63xX6axX18xX26xX11axX63xX6xX18xX26xX51xX40xXdxX10xXexX11axX18xX6xXc4xX11axX5xX6xX4fxX11axXexXa9xX6xX4fxX11axX63xX4fxXdxX11axX8cxXdxX18xX1xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXc4xX11axX40xX10xX11axX8cxXdxX10xXc4xX11axXexXa9xX6xX11axX26xXdxX6xXc4xX11axX7xX6xXexX11axXbxX1xX4fxX18xX26xX11axX4xX1xX4fxX18xX26xX11axXexX1xX6xXc4xX11axX18xX1xX6axX18xX26xX51xX2xX9c3xX9c3xX14exX2xX15fxXf1xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX51xXc4xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX18cxX15fxX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX6dxX18cxX51xX2xX15fxX6fxX63xX18exX2xX18cxX150xX18exX15fxX18exXexX392xX2xX2xX150xX6fxX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX40xX12xX0xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6dexXdxXc3xXexX3xX95xX6xXc4xX3xX11axX3xX4dxX14xX4fxX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xX40xX69xX3xX8cxXdxX3e6xXc4xX3xXexXa9xX6xX3xX26xXdxX29xXc4xX3xX7xX29xXexX70xX3xXbxX1xX1286xX18xX26xX3xX4xX1xX369xX18xX26xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX18xX1xXaf5xX18xX26xXaxX3xX1xXa9xX10xXf0fxX9xXaxX51xX118xX6xX104xX11axX63xX6axX18xX26xX11axX63xX6xX18xX26xX51xX40xXdxX10xXexX11axX18xX6xXc4xX11axX5xX6xX4fxX11axXexXa9xX6xX4fxX11axX63xX4fxXdxX11axX8cxXdxX18xX1xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXc4xX11axX40xX10xX11axX8cxXdxX10xXc4xX11axXexXa9xX6xX11axX26xXdxX6xXc4xX11axX7xX6xXexX11axXbxX1xX4fxX18xX26xX11axX4xX1xX4fxX18xX26xX11axXexX1xX6xXc4xX11axX18xX1xX6axX18xX26xX51xX2xX9c3xX9c3xX14exX2xX15fxXf1xX1xXexXc4xXaxX12xX6dexXdxXc3xXexX3xX95xX6xXc4xX3xX11axX3xX4dxX14xX4fxX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xX3xX40xX69xX3xX8cxXdxX3e6xXc4xX3xXexXa9xX6xX3xX26xXdxX29xXc4xX3xX7xX29xXexX70xX3xXbxX1xX1286xX18xX26xX3xX4xX1xX369xX18xX26xX3xXexX1xX6xXc4xX3xX18xX1xXaf5xX18xX26xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX85xX29xX18xX26xX3xX18xX6xX104xX3xX90xX2xX14exX51xX392xX9bxX70xX3xXexX4axXdxX3xXcxX380xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX70xX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX72xX4axXdxX3xX49xXdxX3e6xX6axX3xX4xX3ebxXbxX3xX4xX6xX4fxX3xdfaexX104xX3xX49xX6xX18xX3xX3c0xXdxX3e6xXc4xX3xXexXa9xX6xX3xX90x12ad3xX101xX3c0xXcxX9bxX3xXcxXa9xX6axX18xX26xX3xX45xX344xX18xX26xX3xX223xX2dxX18xX26xX3xX66xX42fxX18xX26xX3xX7xX2dxX18xX3xX6dexXdxXc3xXexX3xX95xX6xXc4xX3xX40xX14xX3xX72xX4fxX14xX18xX3xX72xX4axXdxX3xX49xXdxX3e6xX6axX3xX4xX3ebxXbxX3xX4xX6xX4fxX3xX101xX6xX18xX3xX3c0xXdxX3e6xXc4xX3xXexXa9xX6xX3xXcxXa9xX6axX18xX26xX3xX45xX344xX18xX26xX3xX223xX2dxX18xX26xX3xX95xX1xX243xX18xX3xX63xX243xX18xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXc4xX4axX18xX26xX3xX4dxX14xX4fxX3xXexXa5xX3xX4xX1xX305xX4xX3xX1xX42fxXdxX3xX72xX14xXc4xX3xXexXa9xX6xX4fxX3xX72xXa5xXdxX3xX8cxXdxX18xX1xX3xX18xX26xX1xXdxXc3xXc4xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX40xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX223xX4fxX14xX18xX3xX66xX327xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX72xX6axX6xX3xX11axX3xX3c0xX1xX10xX18xX3xXexX1xX45xX231xX18xX26xX3xX4dxX14xX4fxX3xXexX1xX6xXc4xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xX18xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xXc4xX41xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xXa9xX10xXf0fxX9xXaxX51xX18xX4fxX18xX26xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXbxX51xX63xX4fxX6xX18xX11axX4xX6axX4xX11axXexX1xXdxX11axX63xX6axX6xX11axX8cxX1xX10xX18xX11axXexX1xX6axX4fxX18xX26xX11axX5xX6xX4fxX11axXexX1xX6xXc4xX11axX29dxX6axX6xX18xX11axX18xX4fxX18xX26xX11axXexX1xX4fxX18xX11axXc4xX4fxXdxX11axX1xX6xX11axXexXdxX18xX1xX51xX2xX9c3xX18exX150xX18cxX15fxXf1xX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX26xX3xX7xXa9xX4xX9xXaxX51xXc4xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX18cxX15fxX51xX18xX10xX147xX7xX51xX2xX6fxX18cxX14exX51xX2xX15fxX14exX63xX14exX18cxX15fxX6dxX14exX18exX150xXexX14exX392xX2xX18exX392xX5xX15fxXf1xX19exXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX21xX3xX4xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX4xX2dxXdxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX18xX45xX41xX4xX3xX49xX4axX18xX3xX4dxX14xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX40xX12xX0xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX223xX4fxX14xX18xX3xX66xX327xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX72xX6axX6xX3xX11axX3xX3c0xX1xX10xX18xX3xXexX1xX45xX231xX18xX26xX3xX4dxX14xX4fxX3xXexX1xX6xXc4xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xX18xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xXc4xX41xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xXa9xX10xXf0fxX9xXaxX51xX18xX4fxX18xX26xX11axX18xX26xX1xXdxX10xXbxX51xX63xX4fxX6xX18xX11axX4xX6axX4xX11axXexX1xXdxX11axX63xX6axX6xX11axX8cxX1xX10xX18xX11axXexX1xX6axX4fxX18xX26xX11axX5xX6xX4fxX11axXexX1xX6xXc4xX11axX29dxX6axX6xX18xX11axX18xX4fxX18xX26xX11axXexX1xX4fxX18xX11axXc4xX4fxXdxX11axX1xX6xX11axXexXdxX18xX1xX51xX2xX9c3xX18exX150xX18cxX15fxXf1xX1xXexXc4xXaxX12xX223xX4fxX14xX18xX3xX66xX327xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX72xX6axX6xX3xX11axX3xX3c0xX1xX10xX18xX3xXexX1xX45xX231xX18xX26xX3xX4dxX14xX4fxX3xXexX1xX6xXc4xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xX18xX24xX18xX26xX3xXexX1xX24xX18xX3xXc4xX41xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXa9xX4fxX18xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX95xX26xX14xX104xX3xX14exX51xX9c3xX70xX3xX223xX4fxX14xX18xX3xX66xX24xX18xX26xX3xXexX29xX4xX3xX66xX327xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX72xX6axX6xX3xX11axX3xX8cxX1xX10xX18xX3xXexX1xX45xX231xX18xX26xX3xX18xX45xX41xX4xX3xX66xX42fxX18xX26xX3xX1xX1286xX6xX3xX63xX243xX18xX3xX4xX1xX324xX3xX18xX1xX243xX18xX3xX63xX243xX18xX3xX4dxX14xX4fxX3xX72xXdxX3xXexX1xX6xXc4xX3xX29dxX6axX6xX18xX3xX4xX29xX4xX3xX8cxX1xX6axX3xX63xX243xX18xX3xX4xX45xX3xX95xXcxX1222xX3xX8cxXdxX3e6xX6axX3xXc4xX525xX6axX70xX3xX40xX45xX466xX18xX3xXc4xX525xX6axX3xXexX4axXdxX3xX1xX6axX104xXc3xX18xX3xX66xX2b5xXc4xX3xX388xX6axX104xX348xX18xX3xX40xX14xX3xX118xX9exX3xXbxX1xX3ebxX18xX3xX72xX3ebxX6axX3xX72xX4axXexX3xX4xX1xX6axX2b5xX18xX3xX95xXcxX1222xX3xX8cxXdxX3e6xX6axX3xXc4xX525xX6axX3xX231xX3xX1xX6axX104xXc3xX18xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX13xX14xX3xX90xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX9bxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX40xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX6axX5xX12xX0xX63xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa9xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX40xX12xX0xX51xX63xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX381xX6axXexX1xX4fxXa9xXaxX12xXcxX1xX29xXdxX3xe724xX6xX18xX1xX0xX51xXbxX12
Thái Oanh