Nga hoàn thành thử nghiệm hệ thống trinh sát Penicillin
Hãng Sputnik vừa thống kê những sự kiện quốc phòng Nga năm 2018, trong đó có việc hoàn thành thử nghiệm hệ thống trinh sát pháo binh Penicillin.
cfa1xfd88x12716x1214ax14129xe7cdx1420ex11fafx138a8xX7x11eaexfbf1xf1faxd2c4xf9e2x103eaxX5xe276xXaxfd1bx125adx12b42xX6xX3xX1xec84xdb30x111b1xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1x10cbfxX3xX1axX14xX1xXdxfe4bxe51cxX3xX1xX2axX3xXexX1x153f2xX1axX14xX3xXex1180exXdxX1axX1xX3xX7x135c6xXexX3x131e3xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX0x12dcaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd78exX10xX6x12f33xXaxX12xX5axfb96xX1axX14xX3xe3cdxXbx12e49xXexX1axXdxed36xX3xe862xe272xX6xX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX6bxdf03xX3xX1axX1x13317xX1axX14xX3xX7xee05xX3xX6bxXdxX2axX1axX3xd1dexX67xX32xX4xX3xXbxX1xf684xX1axX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1ax150f0xX2bxX3x141e9xfcdexX2xf773x1467fxX3xXexX37xX18xX1axX14xX3x15200xd6d6xX3xX4xXa8xX3xX6dxXdxX2axX4xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xXbxX1xX3dxX18xX3x152eaxXdxX1axX1xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1ax1558exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx148c7xX18xX5dxf8c5xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXe0x15317xX1axX14xX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX6bxX78xX3xX5dxX18xX3xXexX1xf560xX1axX14xX3xXexd580xX1axX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1xXdxX2axX1axX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX122xX102xX9fxX3xXa7x1317exX1axX14xX3xXa7x1465dxX67xX3xXexXdxX78xX1axX3xX5xX19xX3xX7xX81xX3xX6bxXdxX2axX1axX3xX1ax11e38x13932xX4xX3xX1axX19xX102xX3xXa7xX61xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX11dxX1axX14xX3xX6dx10893xX3xX6bxX1x127b0xX3xX5xX6xX7xX10xX37xX3xX6dxX19xX3xXexX78xX1axX3xX5xX24xX6xX3xX7xXdxX78xX67xX3xXexX1xX6xX1axX1xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xXcxXdxe162xXbxX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX19xX3xX7xX81xX3xX6bxXdxX2axX1axX3xX13xX14xX6xX3xXa7xX61xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXefxX3x11251xX13exX1axX14xX3x124ffxX3xXexX18xXbxX3xd41fxX3xX5xX19xX3xX13xX14xX6xX3xX14xXdxX158xXdxX3xXexX1xXdxX2axX67xX3xX4x13126xX3xX2bxX3dxX102xX3xXa7xX6xX3xX1axX98xX1axX14xX3xXe0xX3dxX1axX1xX3x148dexX17dxX4xX1xX3x14bb3xXffx11dcfxdf87xX3xX2bxX158xXdxX9fxX3xXexXdxX1b2xXbxX3xXexX1xX10xX18xX3xX5xX19xX3xX6dxXdxX2axX4xX3xX4xX1xX67xX102x1113fxX1axX3xX14xXdxX6xX18xX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX65xe88axX202xX9cxX9cxX3xX4xX1xX18xX3xX65xX102xX37xXdxX6xX9fxX3xXexfa11xXbxX3xXexX37xX272xX1axX3x116f6xX18xX7xXexX18xX6bxX261xX9bxX9cxX2xX9exXefxXefxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xXe0xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX37xX14xXdxX1axd295xX3xX9bxXbxX22axX3xX6xX67xXexX18x13e31xXaxX12xX0xXexXe0xX18xX5dxX102xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxdbedxXdxX5dxXexX1xX2a0xX3xf600xX2xe9e4xXbxX22axX2aaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX2a0xX3xd47dxX2xX9cxXbxX22axX2aaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a0xX4bxX4bxXdxXefxXe0xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX6dxX1axX4bxX1axX10xX2d4xX7xX4bxX2xX9exX2ddxX9bxX4bxX2xX202xX2eaxX5dxX2xX9bxX2xX2ddx133c7xX9cxX35fxXexd65cxX2xX9exX2ddxX363xX5xX9cxXefxe25exXbxX14x10281xX37xX9xX363xX2dbxX2ddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX37xXaxX3xXe0xX18xX37xX5dxX10xX37xX9xXaxX9cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1013dxX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX13xX14xX6xX3xX5dxXdxd43exX1axX3xXexX272xXbxX3xX6dxX158xXdxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX37xX12xX0xX4bxXexXe0xX18xX5dxX102xX12xX0xX4bxXexX6xXe0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX1axX1xX7cxX1axX14xX3xXexX1xX11dxX1axX14xX3xXexXdxX1axX3xXe0xX6xX1axX3xXa7xX143xX67xX9fxX3xXex13156xX3xX1x122d6xXbxX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xX1xX18x14200xXexX3xXa7x10f2axX1axX14xX3xXe0x11567xX1axX14xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX7xX18xX3xX7xX3dxX1axX1xX3x139e6xX2bxX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX4x11d32xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX18xX480xXdxX3xXa7xX480xX1axX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX6bxX1b2xXexX3xX1xX470xXbxX3xX6dxX158xXdxX3xXexX1xX11dxX1axX14xX3xXexXdxX1axX3xXexX1xX67xX3xXa7xX157xX470xX4xX3xXexX6exX3xX2bxX18xX5dxX67xX5xX10xX3xX88xX67xX6xX1axX14xX3xXa7xXdxX2axX1axX3xXexX24xX3xXexX6exX3xXa7xXa8xX3xXexdec6xX2bxX3xX37xX6xX3xX6dx13919xX3xXexX37xX17dxX3xX4xX4a4xX6xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xXe0xXdxX1axX1xX3xXa7xX4fexX4xX1xXefxX3xX3f1xX11dxX1axX14xX3xX6dxXdxX2axX4xX3xX1axX19xX102xX3xX4xX4a4xX6xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xX4xX1xff1cxX3xX2bxX122xXexX3xX2ddxX3xX14xXdxX49axX102xX3xX6bxX1xXdxX1b2xX1axX3xXa7xX32xXdxX3xXbxX1xX157xf95exX1axX14xX3xX4xX1xX157xX6xX3xX6bxX4fexXbxX3xX37x10abbxXexX3xXa7xX24fxX3xXexX272xXbxX3xXexX37xX67xX1axX14xX3xX1x12586xX6xX3xX5xX81xX4xX3xXa7xX3dxXbxX3xXexX37xX10bxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xd022x13c87xX3xX4xXa8xX3xX6bxX17dxX4xX1xX3xXexX1xX157xX158xX4xX3xX6bxX1xX3dxX3xX1axX1xX570xX3xX14x141b3xX1axX3xX1axX1xX157xX1axX14xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xX4xXa8xX3xXexX1xX24fxX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xXdxX1b2xX1axX3xXexX37xX18xX1axX14xX3xXe0xX3dxX1axX3xX6bxX17dxX1axX1xX3xXexX158xXdxX3xX9bxX2ddxX3xX6bxX2bxXefxX3xX13xX14xX18xX19xXdxX3xX37xX6xX9fxX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xX4xXa8xX3xXexX1xX24fxX3xXbxX1x15028xX4xX3xX6dxX60bxX3xX4xX1xX18xX3xX2bxX484xXexX3xX6bxX1x1204exX67xX3xXa7xX484xXdxX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX1xX18x137bdxX4xX3xX4xX67xX1axX14xX3xX4xX122xXbxX3xXexX1xX11dxX1axX14xX3xXexXdxX1axX3xX6dx11ebexX3xX2bxX484xXexX3xX6bxX1xX67xX3xX6dxX81xX4xX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1xXdxX640xX67xX3xX6bxX1xX61bxX67xX3xXa7xX484xXdxX3xX6bxX1xX3dxX4xX3xX1axX1xX6xX67xX3xX6dxX158xXdxX3xXe0xX3dxX1axX3xX6bxX17dxX1axX1xX3xX5xXdxX78xX1axX3xX5xX480xX4xX3xX6bxX1xX18xX10bxX1axX14xX3xX2eaxX9cxX3xX6bxX2bxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xX1f7xXdxX24fxX2bxX3xXa7xX629xX4xX3xXe0xXdxX2axXexX3xX4xX4a4xX6xX3xXexX46dxX3xX1xX470xXbxX3xX1axX19xX102xX3xX5xX19xX3xXa7xX157xX470xX4xX3xXexX1xXdxX1b2xXexX3xX6bxX1b2xX3xX6bxX1xX11dxX1axX14xX3xX4xXa8xX3xX37xX6xX5dxX6xX37xX3xX1axX78xX1axX3xX40xX10xX1axXdxX4xX5xX5xXdxX1axX3xX37xX122xXexX3xX6bxX1xXa8xX3xXe0xX4fexX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX2axX1axX3xXe0xX1fcxXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXa7xX4fexX1axX1xX3xX6dxX4fexX3xX6dxX11dxX3xXexX67xX102xX1b2xX1axX3xX4xX4a4xX6xX3xXa7xX32xXdxX3xXbxX1xX157xX551xX1axX14xXefxX3xXcxX1xX10xX18xX3xX6bxX1b2xX3xX1xX18xX480xX4xX1xX9fxX3xX13xX14xX6xX3xX7xee45xX3xXexX37xX6xX1axX14xX3xXe0xX4fexX3xX5xX18xX480xXexX3xXexX46dxX3xX1xX470xXbxX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xXe0x10f00xXexX3xXa7xX143xX67xX3xXexX6exX3xXa7xX143xX67xX3xX1axX98xX2bxX3xX9bxX9cxX2xX363xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xX594xX595xX3xX6bxX1xX11dxX1axX14xX3xXbxX1xX10bxXdxX3xX5xX19xX3xX6dxX179xX3xX6bxX1xX17dxX3xX1xX6xX102xX3xX6bxX1xX17dxX3xXexX19xXdxX3xX1axX1xX157xX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axX3xX1axX1xX157xX1axX14xX3xX4xX67xX484xX4xX3xXexX272xXbxX3xXexX37xX272xX1axX3xX27axX18xX7xXexX18xX6bxX261xX9bxX9cxX2xX9exX3xX22axX13exX1axX14xX3xXa7xX3dxX1axX14xX3xXa7xX157xX470xX4xX3xX22axX1b2xXbxX3xX6dxX19xX18xX3xX1axX1xX7cxX1axX14xX3xX7xX81xX3xX6bxXdxX2axX1axX3xX88xX67xX32xX4xX3xXbxX1xX8fxX1axX14xX3xX13xX14xX6xX3xX1axX98xX2bxX3xX9bxX9cxX2xX9exXefxX3xX3f1xX67xX484xX4xX3xXexX272xXbxX3xXexX37xX272xX1axX3xX88xX67xX49axX1axX3xX7xX81xX3xXaxX27axX18xX7xXexX18xX6bxX261xX9bxX9cxX2xX9exXaxX3xX6dxX158xXdxX3xX7xX81xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX4a4xX6xX3xX88xX67xX49axX1axX3xXa7xX484xXdxX3xX13xX14xX6xX9fxX3xXcxX37xX67xX1axX14xX3x1021cxX67xX32xX4xX3xX6dxX19xX3xX232xX11dxX1axX14xX3xX3f1xX46dxX3xXa7xX61xX3xXa7xX157xX470xX4xX3xXexX46dxX3xX4xX1xX13exX4xX3xXexX6exX3xX1axX14xX19xX102xX3xX2xX2xX3xXa7xX1b2xX1axX3xX1axX14xX19xX102xX3xX2xX35fxX4bxX363xX3xXexX480xXdxX3xX6dxX595xX1axX14xX3xX27axXdxX400xX1axX3xX1f7xX11dxX1axX14xX3xX4xX4a4xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX6dxX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX6dxX595xX1axX14xX3xXe0xXdxX24fxX1axX3xX5xX49axX1axX3xX4xX272xX1axX3xXexX1xX67xX484xX4xX3xXcxX1xX3dxXdxX3xXffxX4f7xX1axX1xX3xX594xX157xX551xX1axX14xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xX3f1xX67xX484xX4xX3xXexX272xXbxX3xXexX37xX272xX1axX3xX1axX19xX102xX3xX4xXa8xX3xX88xX67xX102xX3xX2bxX11dxX3xX5xX158xX1axX3xX1axX1xX122xXexX3xXexX37xX18xX1axX14xX3xX5xX4fexX4xX1xX3xX7xX24xX3xX1axX157xX158xX4xX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxX2axX1axX3xXa7xX480xXdxX9fxX3xXe0xX6xX18xX3xX14x13d17xX2bxX3xXexX46dxX1axX14xX3xX4xX484xX1axX14xX3xX6bxX1xX18xX10bxX1axX14xX3xX202xX9cxX9cxXefxX9cxX9cxX9cxX3xXe0xXdxX1axX1xX3xX5xX17dxX1axX1xX3xX6dxX19xX3xX7x14fd5xX3xX88xX67xX6xX1axX3xX13xX14xX6xX9fxX3xX1xX551xX1axX3xX2xXefxX9cxX9cxX9cxX3xX2bxX3dxX102xX3xXe0xX6xX102xX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX18xX480xXdxX9fxX3xX6bxX1xX18xX10bxX1axX14xX3xX202xX2dbxXefxX9cxX9cxX9cxX3xX22axX10xX3xXe0xX5aexX4xX3xXexX1x13a9bxXbxX3xX6dxX19xX3xX9exX9cxX3xXexX19xX67xX3xX4xX1xXdxX1b2xX1axX3xXa7xX122xX67xX3xX5x149cbxX1axX3xX1xX217xX3xXexX37xX470xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX18xX5dxX102xXaxX12xX13xXa8xXdxX3xX6dxX640xX3xX6bxX1b2xXexX3xX88xX67xX10bxX3xX4xX4a4xX6xX3xX4xX67xX484xX4xX3xX5dxXdxX400xX1axX3xXexX272xXbxX9fxX3xXcxX46dxX1axX14xX3xXexX157xX3xX5xX2axX1axX1xX3x142fdxX81xX4xX3xX5xX157xX470xX1axX14xX3xX27axX179xX3xXexX37xX6xX1axX14xX3xX13xX14xX6xX9fxX3xXcxX46dxX1axX14xX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX27axX5xX6xX5dxXdxX2bxXdxX37xX3xX40xX67xXexXdxX1axX3xX1axX1xX272xX1axX3xXa7xX4fexX1axX1xX3xX37xX489xX1axX14xX2a0xX3xXaxX3f1xX67xX484xX4xX3xXexX272xXbxX3xXexX37xX272xX1axX3xX27axX18xX7xXexX18xX6bxX261xX9bxX9cxX2xX9exX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX122xX102xX3xX37x1077bxX3xX37xX489xX1axX14xX9fxX3xXa27xX81xX4xX3xX5xX157xX470xX1axX14xX3xX27axX179xX3xXexX37xX6xX1axX14xX3xX4xX4a4xX6xX3xXe0xX6xX3xX1axX157xX158xX4xX3xX5xX3dxX1axX14xX3xX14xXdxX640xX1axX14xX3xXa7xX640xX67xX3xX7x13085xX1axX3xX7xX19xX1axX14xX3xX14xXdxX3dxX1axX14xX3xXexX37xX10bxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxX32xXdxX3xXa7xX10xX3xX5dxX5aexX6xX3xX88xX67xX49axX1axX3xX7xX81xX3xX4xX1xX67xX1axX14xXaxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX37xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX67xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX261xXexX1xX67xX2bxXe0xX261xX6xX1axX5dxX261xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX67xX102xX24fxX1axX3xX14xXdxX6xX18xX3xX22axX18xX1axX14xX3xX2eaxX3xXexX46dxX3xX1xX470xXbxX3xXexX78xX1axX3xX5xX24xX6xX3xX65xX261xX202xX9cxX9cxX3xX4xX1xX18xX3xX65xX102xX37xXdxX6xXaxX3xX1xX37xX10x13422xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxX1axX14xX6xX261xX4xX1xX67xX102xX10xX1axX261xX14xXdxX6xX18xX261xX22axX18xX1axX14xX261xX2eaxX261xXexX18xX261xX1xX18xXbxX261xXexX10xX1axX261xX5xX67xX6xX261xX7xX261xX202xX9cxX9cxX261xX4xX1xX18xX261xX7xX102xX37xXdxX6xX4bxX2xX2dbxX2xX363xX2ddxX9cxXefxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX2bxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX9bxX9cxX4bxX1axX10xX2d4xX7xX4bxX2xX9exX2eaxX9cxX4bxX2xX9bxX2eaxX5dxX202xX2xX9cxX9cxX363xX2xX35fxXexX35fxX35fxX2ddxX2eaxX5xX2xXefxX36bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX6dxX12xX0xX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX67xX102xX24fxX1axX3xX14xXdxX6xX18xX3xX22axX18xX1axX14xX3xX2eaxX3xXexX46dxX3xX1xX470xXbxX3xXexX78xX1axX3xX5xX24xX6xX3xX65xX261xX202xX9cxX9cxX3xX4xX1xX18xX3xX65xX102xX37xXdxX6xXaxX3xX1xX37xX10xXb78xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxX1axX14xX6xX261xX4xX1xX67xX102xX10xX1axX261xX14xXdxX6xX18xX261xX22axX18xX1axX14xX261xX2eaxX261xXexX18xX261xX1xX18xXbxX261xXexX10xX1axX261xX5xX67xX6xX261xX7xX261xX202xX9cxX9cxX261xX4xX1xX18xX261xX7xX102xX37xXdxX6xX4bxX2xX2dbxX2xX363xX2ddxX9cxXefxX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX67xX102xX24fxX1axX3xX14xXdxX6xX18xX3xX22axX18xX1axX14xX3xX2eaxX3xXexX46dxX3xX1xX470xXbxX3xXexX78xX1axX3xX5xX24xX6xX3xX65xX261xX202xX9cxX9cxX3xX4xX1xX18xX3xX65xX102xX37xXdxX6xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXffxX484xX3xXexX37xX157xX1fcxX1axX14xX3xX875xX67xX32xX4xX3xXbxX1xX8fxX1axX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX18xX3xXe0xXdxX1b2xXexX3xXa7xX61xX3xXe0xX19xX1axX3xX14xXdxX6xX18xX3xXa7xX143xX102xX3xXa7xX4a4xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xXdxX1b2xXexX3xXe0xX4fexX3xX4xX143xX1axX3xXexX1xXdxX1b2xXexX3xXa7xX24fxX3xX5xX76cxXbxX3xXa7xX629xXexX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xX65xX261xX202xX9cxX9cxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX537xX1axX1xX3xX4xX1xX18xX3xX65xX102xX37xXdxX6xXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX6dxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX78xX2bxX3xX6bxX17dxX4xX1xX3xX65xX67xX3xX2ddxX35fxX3xX4xX4a4xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX749xX3xX4xXa8xX3xXexX37xX17dxX3xXexX67xX2axX3xX1axX1xX49axX1axX3xXexX480xX18xXaxX3xX1xX37xX10xXb78xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxXexXdxX10xX2bxX261xX6bxXdxX4xX1xX261xX7xX67xX261xX2ddxX35fxX261xX4xX67xX6xX261xX1axX14xX6xX261xX7xX10xX261xX4xX18xX261xXexX37xXdxX261xXexX67xX10xX261xX1axX1xX6xX1axX261xXexX6xX18xX4bxX2xX2dbxX9cxX9cxX2ddxX202xXefxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX2bxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX9bxX9cxX4bxX1axX10xX2d4xX7xX4bxX2xX9exX202xX2eaxX4bxX2xX9cxX2dbxX5dxX2dbxX2xX2xX2xX2eaxX2ddxX35fxXexX363xX9exX363xX2eaxX5xX2dbxXefxX36bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX6dxX12xX0xX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX78xX2bxX3xX6bxX17dxX4xX1xX3xX65xX67xX3xX2ddxX35fxX3xX4xX4a4xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX749xX3xX4xXa8xX3xXexX37xX17dxX3xXexX67xX2axX3xX1axX1xX49axX1axX3xXexX480xX18xXaxX3xX1xX37xX10xXb78xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxXexXdxX10xX2bxX261xX6bxXdxX4xX1xX261xX7xX67xX261xX2ddxX35fxX261xX4xX67xX6xX261xX1axX14xX6xX261xX7xX10xX261xX4xX18xX261xXexX37xXdxX261xXexX67xX10xX261xX1axX1xX6xX1axX261xXexX6xX18xX4bxX2xX2dbxX9cxX9cxX2ddxX202xXefxX1xXexX2bxXaxX12xXcxXdxX78xX2bxX3xX6bxX17dxX4xX1xX3xX65xX67xX3xX2ddxX35fxX3xX4xX4a4xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX749xX3xX4xXa8xX3xXexX37xX17dxX3xXexX67xX2axX3xX1axX1xX49axX1axX3xXexX480xX18xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX232xX3dxX102xX3xXe0xX6xX102xX3xX4xX1xXdxX1b2xX1axX3xXa7xX122xX67xX3xXexX1xX1b2xX3xX1xX2axX3xXexX1xX13exX3xX2ddxX3xX4xX4a4xX6xX3xX13xX14xX6xX9fxX3xX65xX67xX261xX2ddxX35fxX9fxX3xX7xX749xX3xXa7xX157xX470xX4xX3xXexX37xX6xX1axX14xX3xXe0xX4fexX3xX6bxX1xX10bxX3xX1axX98xX1axX14xX3xXexX37xX17dxX3xXexX67xX2axX3xX1axX1xX49axX1axX3xXexX480xX18xX9fxX3xX6bxX1xXdxX1b2xX1axX3xX1axXa8xX3xXexXdxX1b2xX1axX3xX14xX143xX1axX3xXexX1xX78xX2bxX3xX2bxX484xXexX3xXe0xX157xX158xX4xX3xXexX158xXdxX3xXexX1xX1b2xX3xX1xX2axX3xXexX1xX13exX3xX2dbxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX6dxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xXa8xX3xXa7xX958xX1axX14xX3xf226xX3xXe0xX3dxX1axX3xX2eaxX9cxX13xX2dbx130b3xX3xX4xX1xX18xX3xddaaxX1axX3xX1f7xX484xX36exXaxX3xX1xX37xX10xXb78xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxX1axX14xX6xX261xX4xX18xX261xX5dxX18xX1axX14xX261xX102xX261xXe0xX6xX1axX261xX2eaxX9cxX1axX2dbxX10xX261xX4xX1xX18xX261xX6xX1axX261xX5dxX18xX4bxX2xX2ddxX35fxX2eaxX35fxX35fxXefxX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX14xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX2bxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX9bxX9cxX4bxX1axX10xX2d4xX7xX4bxX2xX9exX9bxX35fxX4bxX2xX202xX2eaxX5dxX202xX2xX9cxX202xX2ddxX2ddxX35fxXexX2dbxX9exX363xX2eaxX5xX2ddxX261xX1axX14xX6xX261xX4xX18xX261xX5dxX18xX1axX14xX261xX102xX261xXe0xX6xX1axX261xX2eaxX9cxXefxX36bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX1xX2axX3xXexX1xX32xX1axX14xX3xXexX37xXdxX1axX1xX3xX7xX3dxXexX3xX40xX10xX1axXdxX4xXdxX5xX5xXdxX1axXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX6dxX12xX0xX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xXa8xX3xXa7xX958xX1axX14xX3xX1050xX3xXe0xX3dxX1axX3xX2eaxX9cxX13xX2dbxX105axX3xX4xX1xX18xX3xX1060xX1axX3xX1f7xX484xX36exXaxX3xX1xX37xX10xXb78xX9xXaxX4bxX6dxX67xX261xX6bxX1xXdxX4bxX1axX14xX6xX261xX4xX18xX261xX5dxX18xX1axX14xX261xX102xX261xXe0xX6xX1axX261xX2eaxX9cxX1axX2dbxX10xX261xX4xX1xX18xX261xX6xX1axX261xX5dxX18xX4bxX2xX2ddxX35fxX2eaxX35fxX35fxXefxX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4xXa8xX3xXa7xX958xX1axX14xX3xX1050xX3xXe0xX3dxX1axX3xX2eaxX9cxX13xX2dbxX105axX3xX4xX1xX18xX3xX1060xX1axX3xX1f7xX484xX36exX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX18xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX27axXdxX2axX4xX3xX13xX14xX6xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXexX1xX24xX3xX1axX14xX1xXdxX2axX2bxX3xX4xX122xXbxX3xX88xX67xX32xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX6dxX158xXdxX3xXexX78xX1axX3xX5xX24xX6xX3xX2eaxX9cxX13xX2dbxX105axX3xX5dxX595xX1axX14xX3xX4xX1xX18xX3xX65xX261xX2eaxX9cxX9cxX3xX6bxX1xXdxX1b2xX1axX3xX1axX1xX7cxX1axX14xX3xX6bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX19xX1axX14xX3xX2bxX67xX6xX3xX6dxX179xX3xX6bxX1xX17dxX3xX1axX19xX102xX3xX6bxX1xX122xXbxX3xX6bxX1xX1fcxXdxX3xX2bxX6exX1axX14xX3xXexX1xX143xX2bxXefxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX6dxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX67xX5xX12xX0xX5dxXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX6dxX12xX0xX4bxX5dxXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX18xX67xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX1f7xX122xXexX3xX27axXdxX2axXexX0xX4bxXbxX12