Sở Công thương Hà Tĩnh: 100% thủ tục được giải quyết tại TTHC công

(Baohatinh.vn) - Tính từ đầu năm đến nay, Sở Công thương Hà Tĩnh đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 2.870 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Sở Công thương Hà Tĩnh: 100% thủ tục được giải quyết tại TTHC công

Doanh nghiệp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của các ngành liên quan về cải cách TTHC, Sở Công thương đã thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch năm 2018. Theo đó, Sở tiến hành công bố công khai danh mục thủ tục hành chính liên quan.

Sau khi công bố danh mục TTHC, Sở đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện niêm yết tại nơi tiếp nhận, trả kết quả và công khai đầy đủ, kịp thời theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công của tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã tiếp nhận được 2.894 hồ sơ TTHC. Trong đó, có 318 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua mạng, chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hoá trong nước …

Sở Công thương Hà Tĩnh: 100% thủ tục được giải quyết tại TTHC công

100% TTHC của Sở Công thương đã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định.

Số hồ sơ đơn vị đã giải quyết đúng hạn là 2.870 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 9 hồ sơ, số hồ sơ trả lại do không đạt yêu cầu 15 hồ sơ, không có hồ sơ xử lý quá hạn.

Theo đánh giá, các cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục bám sát các nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, công khai địa chỉ của Sở và hộp thư góp ý tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử; duy trì sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển trả hồ sơ giải quyết TTHC...

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast