Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

(Baohatinh.vn) - Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã quan tâm thực hiện các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27/2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” tại Sở NN&PTNT.

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã quan tâm thực hiện các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị trực thuộc. Sau 3 lần kiện toàn sắp xếp, toàn hệ thống đã giảm 17 đầu mối trực thuộc và sở hiện có 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau kiện toàn, sắp xếp được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; giảm được nhiều đầu mối, tổ chức bên trong; giảm được số lượng biên chế đáng kể, tiết kiệm một khoản ngân sách cho tỉnh; đồng thời tăng tính tự chủ, năng động, sáng tạo theo hướng xã hội hoá của các đơn vị.

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh: Đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh tăng giá dịch vụ công tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh.

Quá trình kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp được Sở NN&PTNT Hà Tĩnh thực hiện dân chủ, khách quan, tạo đồng thuận; việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí, sử dụng viên chức cơ bản phù hợp theo cơ cấu, vị trí việc làm.

Đội ngũ viên chức của sở sau kiện toàn, sắp xếp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu về thực thi nhiệm vụ, vị trí việc làm, đặc biệt là đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý...

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cũng tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến hành phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở như: Bộ NN&PTNT chậm ban hành một số quy định, hướng dẫn về chuyên môn dẫn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị gặp khó khăn; biên chế viên chức còn thiếu 53 người so với biên chế được giao năm 2024; chế độ chính sách, tiền lương cho viên chức, người lao động còn thấp trong khi địa bàn hoạt động rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Các đại biểu cũng đề xuất Bộ NN&PTNT sớm ban hành các quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng, BQL các cảng cá và Khu neo tránh trú bão tàu cá; định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ quản lý; định mức kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017.

Cùng đó, đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách đặc thù đối với viên chức lâm nghiệp công tác tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; thực hiện kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho tuyển dụng số viên chức còn thiếu để đáp ứng nhiệm vụ được giao...

Sở NN&PTNT thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với những đề xuất của Sở NN&PTNT, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, kiến nghị Quốc hội, tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast