Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung tờ trình dự kiến trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sắp tới đảm bảo chất lượng.

Sáng 3/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022; Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn: Trường hợp dự án thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022, ngành đề xuất 1.565 công trình, dự án với tổng diện tích 9.035 ha cần thu hồi; 921 công trình, dự án với tổng diện tích 1.349 ha xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; loại bỏ 261 công trình, dự án thu hồi đất và 198 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận trong năm 2021 nhưng không có khả năng thực hiện.

Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Ông Lê Trung Phước - thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh: Tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 đạt kết quả rất thấp so với kế hoạch đã được HĐND tỉnh chấp thuận; đề nghị rà soát kỹ, tổng hợp đề xuất danh mục công trình, dự án năm 2022 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng nhằm đạt mục tiêu thực hiện hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân tại địa bàn xã Kỳ Lợi và phường Kỳ Thịnh để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân phải di dời, tái định cư, đáp ứng nguyên tắc: cuộc sống tại nơi ở mới phải tốt hơn, an toàn hơn nơi ở cũ, người dân sau khi phải di dời có công ăn việc làm, đảm bảo ổn định cuộc sống mới.

Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị giải trình làm rõ một số vấn đề về mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng; đối tượng, phạm vi bị ảnh hưởng; các cơ chế chính sách để thực hiện. Đề nghị đánh giá cụ thể kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2021; rà soát kỹ, tổng hợp đề xuất các công trình, dự án mới đảm bảo thực hiện khả thi.

Sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực TN&MT trình kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga đánh giá cao sự chuẩn bị của ngành Tài nguyên và Môi trường đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đề nghị ngành tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới đảm bảo đầy đủ, chất lượng.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast