Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các đại biểu đề nghị Sở KH&CN Hà Tĩnh rà soát tổng thể, tránh trùng lặp với các chính sách đã ban hành trong xây dựng Nghị quyết một số chính sách phát triển KH&CN đến năm 2025 và những năm tiếp theo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 25/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở KH&CN về dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn báo cáo và làm rõ một số nội dung về chính sách phát triển KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN trình bày dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, thời gian qua, việc phát triển KH&CN đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt ngày 3/2/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KH&CN đến năm 2020 và những năm tiếp theo. HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách như: Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua quá trình triển khai, các chính sách về phát triển KH&CN từng bước đi vào cuộc sống và có nhiều đóng góp cho phát triển KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn, cần soát xét, điều chỉnh lại các chính sách cho phù hợp với định hướng phát triển một cách toàn diện hơn và đúng quy định mới của pháp luật. Đồng thời, việc tích hợp, bổ sung, điều chỉnh nội dung các nghị quyết đã ban hành thành một nghị quyết về lĩnh vực KH&CN nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng dễ tiếp cận, hấp thu; giúp cơ quan quản lý khi triển khai thực hiện được dễ dàng hơn.

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc cho cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và đo lường là cần thiết, phù hợp nhưng cần xác định rõ chi từ nguồn kinh phí thường xuyên hay nguồn chính sách.

Dự thảo nghị quyết có 4 chương, 14 điều, tập trung vào các nhóm chính sách lớn về: Quy định những nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc áp dụng; chính sách hỗ trợ (quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về KH&CN); hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường;…

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời, trao đổi, đề nghị lãnh đạo ngành làm rõ một số vấn đề liên quan đến: Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về KH&CN; chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN; chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường; chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ…

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở KH&CN.

Đồng thời, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị Sở tiếp tục chỉnh sửa, sớm hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới; trong đó, chú ý rà soát tổng thể chính sách, tránh trùng lặp với các chính sách đã ban hành.

Sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast