Sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 9

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9.

Sáng 23/8, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 9

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Quyết định điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 9

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thành Biển báo cáo các nội dung trình Kỳ họp thứ 9

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với nội dung các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự thảo nghị quyết quyết định điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, đề nghị rà soát tổng thể nguồn kết dư ngân sách, nguồn tiết kiệm chi hàng năm xây dựng phương án cụ thể.

Sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 9

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi làm việc

Đối với dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, đề nghị rà soát lại nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Về dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị khẩn trương xây dựng danh mục cụ thể công trình cấp nước cần đầu tư giai đoạn 2022-2025 và năm 2022…

Sớm hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 9

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 đảm bảo chất lượng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.