Tăng cường phối hợp thu nộp ngân sách qua ngân hàng thương mại

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/10, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tới dự.

Tăng cường phối hợp thu nộp ngân sách qua ngân hàng thương mại ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh cần chủ động trong xử lý, phối hợp với hải quan để giảm thiểu thời gian cho DN

9 tháng năm 2014, Cục Hải quan Hà Tĩnh thu nộp NSNN 4.722 tỷ đồng, vượt 349% dự toán Bộ Tài chính giao, trong đó, thu qua ngân hàng thương mại chiếm 90%, số còn lại thu trực tiếp từ cơ quan hải quan hoặc kho bạc nhà nước (chiếm tỷ lệ 10%).

Nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian nộp thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, Tổng cục Hải quan đã phối hợp đa phương với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và hiện nay đã có 17 ngân hàng tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước tại tất cả các cục hải quan trong cả nước.

Định hướng công tác phối hợp thu NSNN giữa ngành Hải quan với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong thời gian tới là giảm thiểu việc thanh toán bằng tiền mặt, rút ngắn thời gian thông tin thu ngân sách Nhà nước đến cơ quan Hải quan; tổ chức thu ngân sách theo mô hình Kho bạc mở tài khoản tại ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại; các ngân hàng thương mại cổ phần (Kho bạc Nhà nước chưa mở tài khoản) đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Bộ Tài chính quy định và thúc đẩy phương thức thu ngân sách Nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng cường phối hợp thu nộp ngân sách qua ngân hàng thương mại ảnh 2

Hải quan tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn ký kết triển khai phối hợp thực hiện thu nộp ngân sách

Qua thảo luận, cho ý kiến của đại diện các đơn vị, cơ quan tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao sự phối trong công tác thu nộp ngân sách Nhà nước giữa các ngành, các đơn vị, góp phần tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trong tình hình chung, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế cần cần phải khắc phục trong thời gian tới, trong đó là tập trung giảm thời gian thông quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau ký kết, các ngân hàng thương mại cần chủ động trong tuyên truyền cho khách hàng của mình hiểu, nâng cao chất lượng dịch vụ, chịu trách nhiệm trong cung cấp số liệu. Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ động trong xử lý, phối hợp với hải quan để giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp. Hải quan tỉnh cần soát xét, mở rộng đối với các ngân hàng; đảm bảo thông suốt, kết nối giữa các ngân hàng với hải quan từ trung ương về địa phương…

Kết thúc hội nghị, Hải quan tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết triển khai phối hợp thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Dự án hiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế giữa cơ quan thuế, kho bạc nhà nước, hải quan, tài chính (gọi tắt là TCS) được khởi động từ năm 2006 với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thu, nộp thuế.

Sau hơn 4 năm thực hiện quy trình thu, nộp ngân sách nhà nước giữa các cơ quan, bên cạnh lợi ích mà các doanh nghiệp nhận được, ngành hải quan đã không phải nhập lại chứng từ của người nộp thuế; thời gian hoạch toán được chứng từ vào hệ thống nhanh hơn trước; thông tin chứng từ đồng nhất với thông tin chứng từ tại hệ thống của kho bạc, hạn chế sai sót chứng từ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast