Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương cần kịp thời động viên, quan tâm và có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, nhất là người lao động đang mất việc làm ở miền Nam... trong dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão sắp tới.

Sáng 14/12, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 106 điểm cầu của các tỉnh, thành trên cả nước.

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin chuyên đề “Tình hình KT-XH năm 2022; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023".

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân đã thông tin tổng quan về tình hình KT-XH của các nước, khu vực trên thế giới; phân tích những xu hướng, tác động của tình hình thế giới đến Việt Nam. Đồng thời, khái quát tình hình phát triển KT-XH của đất nước sau đại dịch COVID-19; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2023.

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thông tin chuyên đề “Tình hình KT-XH năm 2022; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023". (Ảnh chụp màn hình).

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và đại dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 tình hình KT-XH của Việt Nam tiếp tục đạt kết quả toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực; cả năm dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao.

Lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%. Kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước tăng cao. Nhiều dự án đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đã được triển khai quyết liệt; các lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo...

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, bằng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nên các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, kết quả phát triển KT-XH và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế trong công tác tuyên truyền miệng năm qua và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Đại biểu đề xuất cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đối với hoạt động tuyên truyền miệng; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; cần quy định số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để đồng nhất trong toàn quốc; phát huy hiệu quả App thông tin Tuyên giáo…

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trong tâm của công tác tuyên truyền miệng năm 2023 như: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới; duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định, nhất là kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin...

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận kết quả và đánh giá cao hoạt động tuyên giáo nói chung và công tác tuyên truyền miệng của các địa phương. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế như: công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại một số địa phương, đơn vị chưa thực sự sắc bén, kịp thời, hiệu quả; cơ chế tương tác thông tin hai chiều còn gặp những vướng mắc nhất định...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu thường trực cấp ủy để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng năm 2023, nhất là trong bối cảnh dự báo tình hình thế có nhiều diễn phức tạp.

Tập trung công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các địa phương cần tập trung tuyên truyền về dự báo công tác đối ngoại nói riêng; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2023.

Tăng cường tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm, nhất là công tác đảm bảo ATGT, ANTT... Đặc biệt, cần kịp thời động viên, quan tâm và có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, nhất là người lao động đang mất việc ở miền Nam...

Tăng cường tuyên truyền về việc đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, tiết kiệm

Dịp này, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và 13 tập thể, 6 cá nhân trong toàn quốc vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022. (Ảnh chụp màn hình).

Tại Hà Tĩnh, tính đến tháng 11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, trong đó 6 hội nghị trực tiếp, 5 hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến về điểm cầu tỉnh.

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chuyên đề thời sự, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã góp phần tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.

Tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast