Thạch Hà vận hành trung tâm hành chính công cấp huyện

(Baohatinh.vn) - Chỉ vài giờ sau khi vận hành thử vào sáng nay (14/8), Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà (tại tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà) đã tiếp nhận 24 lượt hồ sơ đến giao dịch.

thach ha van hanh trung tam hanh chinh cong cap huyen

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà trong buổi đầu vận hành

Trung tâm Hành chính công Thạch Hà thành lập trên cơ sở chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, kinh phí hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện.

Trung tâm Hành chính công Thạch Hà có chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức việc tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân; giải thích, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các TTHC liên thông...

Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động”; là nơi giải quyết mọi thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn và vùng phụ cận. Tại đây, công dân sẽ được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức.

Ông Doãn Tiến Đạt - Điều hành Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà:

Chúng tôi đã trình Sở Nội vụ thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt đề án trung tâm hành chính công cấp huyện. Sau khi khai trương và đưa vào hoạt động, Trung tâm được kỳ vọng sẽ phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các TTHC của các cơ quan nhà nước.

Trung tâm đảm bảo thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast