Thống nhất chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2018 - 2021

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/4, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2021.

thong nhat chuong trinh phoi hop cong tac dan van giai doan 2018 2021

Năm 2017, công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh được triển khai phối hợp chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tổ chức tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước…

thong nhat chuong trinh phoi hop cong tac dan van giai doan 2018 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Quá trình tuyên truyền vận động, khi ban dân vận các cấp có những vướng mắc phát sinh thì cần thông tin kịp thời, trực tiếp đến các cơ quan chính quyền, người đứng đầu có trách nhiệm.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất các nội dung phối hợp như: Cùng nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các chính sách, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

thong nhat chuong trinh phoi hop cong tac dan van giai doan 2018 2021

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận; tăng cường công tác tuyền truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận...

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị…

thong nhat chuong trinh phoi hop cong tac dan van giai doan 2018 2021

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Chủ tich UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giai đoạn 2018-2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các cấp chính quyền thực hiện hiệu quả các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thay đổi tư duy của chính quyền các cấp từ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý sang đồng hành, phục vụ nhân dân.

thong nhat chuong trinh phoi hop cong tac dan van giai doan 2018 2021

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tổ chức đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục cải cách và công khai minh bạch thủ tục hành chính; nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast