TP Hà Tĩnh tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đất đai

(Baohatinh.vn) - Các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân TP Hà Tĩnh chủ yếu liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án...

Sáng 20/2, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024 của TP Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đất đai

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý chủ trì phiên tiếp dân.

Theo báo cáo, tổng số vụ việc thông qua các phiên tiếp công dân còn tồn đọng và tiếp nhận mới tại phiên tiếp công dân tháng 1/2024 là 10 vụ việc, đến nay còn 4 vụ việc đang giải quyết.

Nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án đê Hữu Phủ; giải quyết việc thiếu đất trên thực địa so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; việc thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân của UBND phường Tân Giang; liên quan đến việc bồi thường dự án nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp.

Lãnh đạo các địa phương, phòng, ban chuyên môn đã giải trình các nguyên nhân, vướng mắc trong công tác giải quyết phản ánh của công dân và đưa ra phương án xử lý thời gian tới.

TP Hà Tĩnh tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đất đai

TP Hà Tĩnh tiếp nhận kiến nghị của bà Trần Thị Thỉ về việc giải quyết chế độ liên quan đến đền bù đất sản xuất nông nghiệp.

Tại phiên tiếp công dân sáng nay, Ban Tiếp Công dân thành phố đã tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Thỉ (phường Nguyễn Du) về việc giải quyết chế độ liên quan đến đền bù đất sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo địa phương, phòng, ban liên quan đã giải thích, trao đổi thẳng thắn về nội dung mà công dân đề xuất và hướng dẫn công dân cung cấp thông tin, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật.

TP Hà Tĩnh tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đất đai

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kết luận buổi tiếp công dân.

Kết luận buổi tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng yêu cầu các phường, xã, phòng, ban chuyên môn tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân; tiếp nhận đầy đủ thông tin, nội dung công dân cung cấp để phân loại, xử lý đảm bảo kịp thời, đúng quy định; nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định mới liên quan đến Luật Đất đai để cập nhật vào hồ sơ giải quyết các vụ việc.

Bí thư Thành ủy cũng đã chỉ đạo cụ thể các phương án để giải quyết từng vụ việc đang trong quá trình xử lý, đảm bảo khách quan và quy định của của pháp luật.

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast