Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 tháng triển khai xây dựng và vận hành thử, đến nay, Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang được thành lập theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh, là nơi hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, 100% thủ tục hành chính cấp huyện và một số thủ tục hành chính của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn như: Công an, thuế, điện lực... được tiếp nhận, giải quyết tại đây.

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Lãnh đạo huyện Vũ Quang và các phòng, ban, ngành đoàn thể, địa phương tham quan Trung tâm Hành chính công huyện

Trung tâm bố trí 2 phòng giao dịch, gồm 9 quầy/bàn với hệ thống các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại; cán bộ trực tiếp công dân tại các phòng giao dịch cơ bản đã sử dụng, vận hành thành thạo các thiết bị, phần mềm… Các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch sẽ được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo từ khâu lấy số thứ tự xếp hàng tự động đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Việc đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giảm thời gian, hạn chế phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính…

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast