Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề nghị huyện Thạch Hà hoàn thành các nội dung khánh tiết, truyên truyền trực quan trước ngày 25/5.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

Chiều nay (22/5), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà - đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh (Trong ảnh: Kiểm tra khánh tiết tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Thạch Hà và nhà truyền thống)

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục bổ sung các nội dung khánh tiết, tuyên truyền trực quan đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/5. Nội dung tuyên truyền trực quan trên các panô phải ngắn gọn, cụ thể, xác thực và bố trí hợp lý; trang trí khánh tiết phải đảm bảo cân đối, phù hợp giữa trong và ngoài hội trường nhằm tạo khí thế, trên tinh thần vừa đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà sẽ được diễn ra từ chiều 26/5 đến ngày 28/5/2020. Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Đến nay, mọi công tác khánh tiết, điều kiện đảm bảo phục vụ đại hội đang được các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng. Toàn huyện đã xây dựng 95 cụm pano, áp phích, hơn 700 khẩu hiệu, biển bảng; phòng truyền thống đang được hoàn thiện...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội các huyện Thạch Hà, Can Lộc

Đoàn thanh niên Trường THPT Lý Tự Trọng dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện.

Trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cũng đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền, khánh tiết tại huyện Can Lộc. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 28/5 đến 30/5.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast