TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu xây dựng 2 xã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Sáng 6/2, thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các đoàn thể xã hội và sự hưởng ứng, chung tay góp sức của Nhân dân, thị xã Kỳ Anh đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh; góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung báo cáo kết quả công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

Trong năm 2022, tổng huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt gần 60 tỷ đồng. Trong năm, thị xã Kỳ Anh đạt 65/80 tiêu chí xây dựng NTM, đạt 20/42 tiêu chí và 110/157 tiểu tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; xây dựng 109 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, 15 vườn mẫu đạt chuẩn.

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Chủ trì hội nghị.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện, sản phẩm OCOP được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Lũy kế đến nay có 17 sản phẩm 3 sao và 4 sao (14 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 3 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao); đang đề xuất tỉnh đánh giá, thẩm định 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.

Công tác giảm nghèo được quan tâm chú trọng, đến cuối năm 2022, toàn thị xã có 766 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,07% (giảm 98 hộ)...

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Một số chỉ tiêu năm 2023:

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà phục vụ tỉnh thẩm định; xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam xây dựng kế hoạch tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và hoàn thành đề án lên phường năm 2023; xã Kỳ Lợi xây dựng kế hoạch xây dựng đô thị văn minh ở khu tái định cư Kỳ Trinh, Kỳ Phương.

- Xây dựng 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị

- Xây dựng 15 tuyến đường văn minh đô thị

- Xây dựng 110 mô hình kinh tế.

- Xây dựng 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,9%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4,5%..

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành: Các địa phương cần phát huy hơn nữa các phong trào xây dựng văn minh đô thị, NTM. Cần gắn các nhiệm vụ với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để từng bước hoàn thành các tiêu chí lên thành phố theo kế hoạch...

Năm 2023, thị xã Kỳ Anh tiếp tục đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nổi bật như: Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng bằng nhiều hình thức như: hiến đất, hiến cây mở rộng đường, góp công, góp của, hiện vật; xây dựng khung kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế, vườn mẫu; tập trung xây dựng khung kế hoạch phường đạt chuẩn đô thị văn minh cho các phường để chỉ đạo triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ người dân xây dựng các mô hình kinh tế...

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân...

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

Trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 9 tập thể...

TX Kỳ Anh gắn NTM, đô thị văn minh với tiêu chí xây dựng thành phố

... và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm năm 2022.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast