Tỷ lệ bao phủ BHYT ở Hương Khê sụt giảm, 85 đại lý thu cùng vận động

(Baohatinh.vn) - Đầu năm 2019, do tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Hương Khê sụt giảm từ 90% (2018) xuống còn 86,5%. Trước tình hình đó, các đại lý thu của BHXH huyện Hương Khê đã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ BHXH, BHYT.

Tỷ lệ bao phủ BHYT ở Hương Khê sụt giảm, 85 đại lý thu cùng vận động

Khám sức khoẻ định kỳ là lợi ích người dân được hưởng khi tham gia BHYT (ảnh tư liệu)

Theo thống kế, toàn huyện Hương Khê có 85 đại lý thuộc hệ thống của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn. Năm 2019, hệ thống đại lý này tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện mục tiêu khôi phục tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân và bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hương Khê.

Tỷ lệ bao phủ BHYT ở Hương Khê sụt giảm, 85 đại lý thu cùng vận động

Hoạt động tuyên truyền của các đại lý đã giúp người dân nâng cao nhận thức về chính sách BHYT (Ảnh tư liệu)

Từ đầu năm đến nay, số người tham gia BHYT qua hệ thống đại lý thu trên địa bàn Hương Khê là 11.147 người, đạt 35% kế hoạch năm, tăng 2.416 so với cùng kỳ năm 2018.

Đặc biệt, các đại lý tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến thời điểm hiện tại đã có thêm 142 người đăng ký tham gia, đạt 36% kế hoạch năm, tăng 108 người so với cùng kỳ năm 2018.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast