Năm 2013 là năm nước rút để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) theo đúng tiến độ đề ra. Bởi vậy, những khó khăn, vướng mắc trong công tác này đang được ngành chức năng tập trung giải quyết. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Giám đốc Sở TN&MT về vấn đề này.

Tập trung hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013

Năm 2013 là năm nước rút để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) theo đúng tiến độ đề ra. Bởi vậy, những khó khăn, vướng mắc trong công tác này đang được ngành chức năng tập trung giải quyết. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Giám đốc Sở TN&MT về vấn đề này.

- Việc cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trong năm 2013 ở tỉnh ta đến thời điểm này đã thực hiện được như thế nào, thưa ông?

- Đến nay, toàn tỉnh đã cấp GCN cho 3.243/3.707 tổ chức, đạt 87%. Việc cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân đạt kết quả khá. Cụ thể: đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP của Chính phủ đạt 98% về số hộ và 97% về diện tích. Về cấp GCN QSDĐ ở lần đầu đã cấp được 316.544/365.136 hộ, đạt 86,7%. Về cấp đổi GCN QSDĐ gắn với đo đạc bản đồ địa chính: đã cơ bản hoàn thành việc giao đất, cấp GCN theo Nghị định 64/CP. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất phải tiến hành đo đạc lại bản đồ, cấp đổi lại GCN QSDĐ cho phù hợp. Đến nay, đã thực hiện cấp được 30.645/136.818 hộ sử dụng đất nông nghiệp, đạt 22,4% nhu cầu cần cấp và 22.542/150.335 hộ sử dụng đất ở, đạt 15% nhu cầu cần cấp. Về xử lý giao đất ở trái thẩm quyền: đến ngày 28/5/2013 đã xử lý cấp 9.329/9.898 GCN QSDĐ, đạt 94,3% số trường hợp đủ điều kiện giải quyết. Về cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp: Đã cấp được 8.695/18.410 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 21.968/43.848,7 ha, đạt 50,1%.

Việc sớm hoàn thành cấp GCN QSDĐ cho các trang trại đã giúp người dân có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất.

- Ông có thể cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất?

- Do đất đai là lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, vì vậy, công tác cấp GCN QSDĐ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều đang dùng tài liệu bản đồ đo đạc từ những năm 1980 theo Chỉ thị 299/TTg, không phù hợp với thực tế sử dụng đất hiện nay, nhất là sau khi việc chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp hoàn thành thì hình thể, diện tích thửa đất thay đổi so với hồ sơ, tài liệu trước đây. Vì vậy, phải tiến hành đo vẽ lại bản đồ mới cấp lại GCN QSDĐ cho nhân dân đảm bảo phù hợp giữa hồ sơ và thực địa. Nguồn kinh phí đo đạc bản đồ chỉ mới có trung ương hỗ trợ, ở cấp tỉnh chưa được đầu tư; kinh phí đối ứng cấp GCN ở cấp huyện, xã còn đầu tư hạn chế, nhiều địa phương chưa bố trí ngân sách cho nội dung này. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ và nhằm hoàn thành công tác cấp GCN QSDĐ, nhất là đối với việc cấp GCN đất ở lần đầu; việc tổ chức tuyên truyền công khai, hướng dẫn phổ biến còn chưa sâu rộng nên một số nơi nhân dân chưa nắm được chủ trương, việc xét duyệt hồ sơ còn chậm, kéo dài. Một số địa phương chậm hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, chất lượng chuyển đổi thấp làm chậm tiến độ thực hiện đo vẽ bản đồ ảnh hưởng đến tiến độ cấp GCN QSDĐ. Lực lượng chuyên môn thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ ở cấp huyện, cán bộ địa chính xã còn quá mỏng, hạn chế về trình độ năng lực chuyên môn nên việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn, kết quả thấp.

- Xin ông cho biết giải pháp để cơ bản hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ trong năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết 30 - Quốc hội khóa XIII?

- Để đạt được mục tiêu này, Sở TN & MT đang tích cực chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Tập trung đẩy nhanh việc đo vẽ bản đồ địa chính; đối với những nơi chưa có điều kiện đo đạc, chưa có tài liệu bản đồ địa chính chính quy thì áp dụng dùng trích đo, sử dụng hồ sơ hiện có để thực hiện cấp GCN cho nhân dân;

Xây dựng đề án hoàn thành đo vẽ bản đồ, xây dựng hồ sơ địa chính cấp GCN QSDĐ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và đầu tư, chỉ đạo thực hiện;

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc xét duyệt hồ sơ cấp GCN; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành việc cấp GCN theo kế hoạch đề ra.

Đối với đất tổ chức: giao Văn phòng đăng ký QSDĐ tỉnh chủ trì phối hợp cùng các địa phương kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ cấp GCN và phòng chuyên môn tập trung thẩm định để hoàn thành cơ bản trong tháng 6/2013;

Phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện chỉ đạo giao đất, giao rừng và tổ chức đo vẽ cấp GCN QSDĐ lâm nghiệp;

Đầu tư kinh phí đáp ứng yêu cầu về đo vẽ cấp GCN, nhất là kinh phí cấp GCN QSDĐ ở, đất nông nghiệp sau chuyển đổi ruộng đất và đất lâm nghiệp.

Thanh Hoài (thực hiện)


Thanh Hoài (thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]