(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 18/7.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 18/7.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và công tác thường xuyên theo quy định. Nổi bật là việc tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Đình Hà chủ trì hội nghị

Bên cạnh đó, toàn ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; 2020 - 2025, 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 391 đồng chí, trong đó điều động, luân chuyển 167 đồng chí, bổ nhiệm 133 đồng chí, bổ nhiệm lại 91 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Anh Ngọc: Ban Tổ chức Thị ủy tiếp tục tích cực, chủ động chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng các cấp

Công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện đồng bộ. Sáu tháng đầu năm toàn đảng bộ kết nạp 834 đảng viên; xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 3.174 đồng chí; cấp phát 1.588 thẻ đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh Phan Thị Hồng Xoan: Tỉnh cần sớm có hướng dẫn cụ thể về chỉ đạo đại hội đảng ở cơ sở

Công tác nâng lương, nâng ngạch được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Theo đó, có 40/45 đồng chí nâng ngạch lên chuyên viên chính, 35/39 đồng chí nâng ngạch lên chuyên viên, xét thăng hạng cho 10 đồng chí; tham mưu, xét nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho 78 đồng chí; tiếp nhận, thuyên chuyển 16 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Để thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hiệu quả thì vai trò công tác tuyên truyền vô cùng lớn. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân chưa có, gây khó khăn cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ

Tại hội nghị, đại biểu tập trung phân tích một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đại biểu cũng đề xuất Tỉnh ủy có hướng dẫn quy định tiêu chí đánh giá đối với cán bộ ở cấp huyện; có hình thức xử lý đối với đảng viên tự ý ra khỏi Đảng; xây dựng “khung” tổ chức bộ máy đối với các xã thực hiện sáp nhập; có phương án giải quyết đối với cán bộ dôi dư; sớm ban hành hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng ở cơ sở...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Cán bộ ngành tổ chức cần chủ động hơn nữa nhằm thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu của mình. Bên cạnh đó, tập trung bám sát kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Đại biểu cũng trao đổi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên; tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình nhân sự phục vụ công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc cấp ủy các cấp quản lý; chú trọng tham mưu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã năm 2019...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ là then chốt của then chốt, đặc biệt trong giai đoạn tiền đại hội Đảng các cấp hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tập trung xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thực tiễn của Hà Tĩnh, ngành tổ chức cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tập trung thực hiện đánh giá, rà soát, sàng lọc tổng thể cán bộ để chuẩn bị phương hướng đề án nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Việc rà soát thực hiện công tác cán bộ cần bám sát thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ.

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó chú trọng tham mưu nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019; tập trung tuyên truyền, vận động việc thực hiện sáp nhập xã với phương châm không cứng nhắc về mặt thời gian khi lấy ý kiến cử tri; đối với công tác cán bộ phải thực hiện đúng quy định, khách quan, bài bản, lấy sản phẩm tiền nhiệm để đánh giá năng lực, lựa chọn cán bộ.

“Cần nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ có chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, để chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]