Cập nhật: 13:37 15/09/2021
(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong thực thi nhiệm vụ, các cơ quan nội chính phải thực sự công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong thực thi nhiệm vụ, các cơ quan nội chính phải thực sự công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh TTXVN.

Sáng 15/9, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan trong khối tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Tham dự có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 138 điểm cầu ở các địa phương, các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, với hơn 4.600 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, nổi bật.

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Các cơ quan nội chính thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chiến lược, chủ trương, giải pháp, quy định mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; thanh tra, kiểm toán, quản lý kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan trong khối đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp xử lý các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống" tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung của ngành, địa phương, đơn vị để từng bước đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời thảo luận, phân tích nhiều giải pháp để tiếp tục làm tốt hơn công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Các cơ quan nội chính phải là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực.

Biểu dương những kết quả mà các cơ quan nội chính đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định: các cơ quan nội chính phải thực sự là thanh bảo kiếm, lá chắn vững chắc để bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội. Vì vậy, trên tinh thần Nghị quyết đại hội XIII, theo chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu các cơ quan nội chính cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, các cơ quan nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”; thực sự am hiểu pháp luật, nắm vững, nắm chắc các nguyên tắc, quy chế, quy định. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự.

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả. Trong thực thi nhiệm vụ phải công tâm, khách quan, tuân thủ pháp luật, có dũng khí, có bản lĩnh, động cơ trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, bất kể người đó là ai; gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hà Tĩnh, 8 tháng đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 25 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc 6 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 28 vụ việc, vụ án theo kiến nghị của đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý 181/181 đơn, đạt 100%; nắm tiến độ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy kết quả giải quyết một số đơn thư phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]