Cập nhật: 19:53 30/06/2020
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và tình hình thực tiễn, các mũi đột phá của Cẩm Xuyên trong nhiệm kỳ mới phải là nông nghiệp, du lịch...

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và tình hình thực tiễn, các mũi đột phá của Cẩm Xuyên trong nhiệm kỳ mới phải là nông nghiệp, du lịch...

Chiều 30/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiến hành duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịchBí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì.

Đưa Cẩm Xuyên thành huyện phát triển về nông nghiệp, dịch vụ, du lịch

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo, rà soát toàn diện, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức đại hội. Đến nay, 45/45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội.

Về các văn kiện trình đại hội, BTV Huyện ủy đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đến nay, qua tổng hợp các ý kiến góp ý đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 6.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịchBí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; thị trấn Cẩm Xuyên đạt tiêu chí đô thị loại 4; nông nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển”.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng đưa ra 6 nhóm chỉ tiêu với 32 chỉ tiêu cụ thể, 3 mũi đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Về công tác nhân sự, BTV Huyện ủy đã tiến hành rà soát nhân sự là các đồng chí ủy viên BCH đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định, trên cơ sở đó đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những đồng chí đủ tuổi tái cử vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước về công tác nhân sự theo hướng dẫn. Cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 39 đồng chí, BTV Huyện ủy là 13 đồng chí.

Cẩm Xuyên cũng đã phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Toàn huyện đã triển khai 50 công trình chào mừng, đến nay, đã có 25 công trình hoàn thành.

Làm rõ hơn giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ

Theo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đánh giá đầy đủ, rút ra bài học kinh nghiêm sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, định hướng của tỉnh; thể hiện rõ được những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Để Cẩm Xuyên bứt phá trong phát triển du lịch, dịch vụ thì cần thu hút được các dự án đầu tư lớn, bền vững

Tuy nhiên, để làm báo cáo thêm sâu sắc, hoàn chỉnh thì cần thể hiện rõ các nguyên nhân chủ quan trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ thêm về công tác quy hoạch, lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phân tích các tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm...

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Trong phát triển du lịch, dịch vụ, Cẩm Xuyên có rất nhiều lợi thế, song phát triển còn rất chậm. Để nghị địa phương đánh giá, phân tích sâu hơn nội dung này.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, đại biểu cho rằng, cần rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu theo định hướng của BTV Tỉnh ủy; mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng về thu ngân sách của huyện trong nhiệm kỳ còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; cần làm rõ hơn mũi đột phá về nông nghiệp; đưa ra giải pháp để tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp, dịch vụ để tạo động lực cho sự phát triển; làm rõ hơn giải pháp đưa huyện thành địa phương phát triển về dịch vụ, du lịch và đạt chuẩn NTM nâng cao trong nhiệm kỳ.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cẩm Xuyên cần ưu tiên cho xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, đại biểu cũng đề nghị đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện Nghị quyết 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; làm nổi bật hơn những kết quả trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Cẩm Xuyên cần phân tích rõ hơn những lợi thế vùng trong phát triển sản xuất, vì thời gian qua địa phương đã xây dựng được các mô hình rất hiệu quả. Đánh giá rõ hơn tác động của khu du lịch biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đối với phương hướng nhiệm vụ, cần đề ra giải pháp cụ thể để đưa thị trấn Cẩm Xuyên thành đô thị loại IV; soát xét lại các chỉ tiêu để thể hiện quyết tâm chính trị của huyện trong nhiệm kỳ mới; phát huy rõ hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong phát triển du lịch ở Thiên Cầm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Cần khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Cẩm Xuyên; với quyết tâm chính trị cao nên công tác chuẩn bị cho đại hội khá trôi chảy, có sự chủ động, thống nhất, dân chủ và đồng thuận cao.

Đi vào nội dung cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Báo cáo cần thể rõ những thuận lợi, khó khăn ở đầu nhiệm kỳ, từ đó nêu bật kết quả đạt được trên các lĩnh vực công nghiệp, thu ngân sách, xây dựng Đảng. Từ đó, phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được.

Cẩm Xuyên phải khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về du lịch

Cẩm Xuyên có lợi thế toàn diện về mặt nông nghiệp, song sức bật lại chưa cao, NTM còn đi sau; quản lý nhà nước về du lịch còn yếu, chưa thực sự quyết liệt; chưa tập trung cao nhất trong công tác cán bộ, hoạt động kiểm tra, giám sát.

Về phương hướng, nhiệm vụ, phải làm nổi bật tiềm năng, lợi thế của Cẩm Xuyên là Khu du lịch biển Thiên Cầm và hồ Kẻ Gỗ; khái quát lại chủ đề đại hội, trong đó đi sâu vào du lịch; xem lại các chỉ tiêu, mục tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và cơ cấu lao động; với các mũi đột phá, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và tình hình thực tiễn, Cẩm Xuyên cần đặt nông nghiệp, du lịch, cải cách hành chính và công tác cán bộ lên hàng đầu.

Trong công tác cán bộ, phải làm chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình 5 bước; đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng quy chế làm việc, quy chế điều hành để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]