Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc sáng nay (22/6) với sự tham dự của 219 đại biểu, đại diện cho hơn 6.300 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện các thời kỳ.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế huyện nhà đang phát triển đúng hướng, Nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước đường lối của Đảng, có khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương; nội bộ đoàn kết thống nhất.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam phát biểu khai mạc đại hội.

Thành công của Đại hội hôm nay có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, gương mẫu, chấp hành nội quy, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, đáp ứng với niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân huyện nhà.

Đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Nghi Xuân đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh”.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội

Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghi Xuân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nghi Xuân đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu và giành được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh trình bày cáo chính trị tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,32%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng 51%; thương mại - dịch vụ 33,77%; nông - lâm - thủy sản 15,23%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 43 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách năm 2019 đạt 529 tỷ đồng, tăng 289% so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.847 tỷ đồng, tăng 61,42% so với giai đoạn 2010 - 2015.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đạt được những kết quả nổi bật. Năm 2018, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh - trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch. Năm 2019, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã hoàn thành Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu tham dự đại hội

Phát triển đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị Nghi Xuân theo tiêu chuẩn đô thị loại IV đạt 43/52 tiêu chí; số điểm đánh giá theo tiêu chuẩn đô thị loại IV đạt 70,98/100 điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... được quan tâm. Đến nay có 143/152 làng văn hoá, tăng 30% so với đầu nhiệm kỳ; có 43 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo từ 11,95% năm 2015 giảm còn 3,68% năm 2019...

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên coi trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 578 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghi Xuân tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa.

Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; quyết tâm xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10 - 12%; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 700 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 đạt trên 18.000 tỷ đồng

Thu nhập bình quân đầu người 65 - 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1 - 1,5%; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi năm kết nạp trên 130 đảng viên mới...

Đại hội cũng đã đề ra 3 mũi đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ mới. Đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá XXI.

Tiếp nối chương trình đại hội, đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Nguyễn Trọng Đường - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lĩnh trình bày tham luận về tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Trần Quốc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành trình bày tham luận về các giải pháp để phát huy tiềm năng lợi thế du lịch biển, phát triển ngành du lịch - dịch vụ của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng, biểu dương Đảng bộ và Nhân dân Nghi Xuân đã đạt được kết quả khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như: lĩnh vực phát triển du lịch chậm, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; một số dự án đầu tư chậm tiến độ...

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong báo cáo chính trị trình đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề liên quan và đề nghị đại hội tập trung thảo luận, phân tích kỹ để bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; quan tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thúc đẩy phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phát huy lợi thế vành đai đô thị thành phố Vinh, các trục giao thông cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, kết nối các điểm du lịch thành các tour, tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cũng đề nghị Đảng bộ huyện Nghi Xuân tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; phải thường xuyên chủ động rà soát, phát hiện, xử lý những phát sinh tại cơ sở; tập trung xử lý đơn thư, khiếu nại, các vụ việc tồn đọng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong thời gian còn lại của chương trình làm việc buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân khóa XXII triển khai các bước bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết danh sách bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

... và tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 36 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân tiếp tục với các nội dung: bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXII; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; BCH Đảng bộ huyện khóa XXII họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast